Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu - Do De Cua Ta Deu La Nu Ma Dau (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 44 / ?? VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 22/11/2023

Nội dung

[stt/ Tập 44 / ?? VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu [/info] [nd]Tỉnh lại sau giấc ngủ, đêm bắc phát hiện mình sống lại, cũng ngoài ý muốn thu hoạch được một cái tìm về toàn bộ thất lạc đệ tử sứ mệnh! Thời gian đã qua ròng rã ba trăm năm, đêm bắc đạp lên hành trình, không để ý gian khổ, từng cái tìm về đệ tử, tân tân khổ khổ bồi dưỡng các đệ tử trưởng thành, một đường chung khắc gian nan, đứng trước nguy cơ vượt khó tiến lên, cứu vớt thiên hạ chính đạo thương sinh. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Hx] [33|https://short.ink/ybkVblf9i][34|https://short.ink/TNtqHHw0A][35|https://short.ink/JYd6qLQ42][36|https://short.ink/T-fwxe9cl] [37|https://short.ink/p10GewR-2][38|https://short.ink/5RR9JDgZm][39|https://short.ink/BJar2zUjH][40|https://short.ink/G61_BOz9a] [41|https://short.ink/PWJkNOyPI][42|https://short.ink/Hc1wKF3gx][43|https://short.ink/YBfLI-NFNg][44|https://short.ink/qH-8Ao98x6] [32|https://short.ink/Y5bYCkEg-] [31|https://short.ink/6UkRpxjw-] [30|https://short.ink/k9fVg3Lkj] [29|https://short.ink/0-A3q7L0p] [28|https://short.ink/8D41i9lWn] [27|https://short.ink/_V0RAjM0a] [26|https://short.ink/9YkholTbN_] [25|https://short.ink/JrdmatOjH] [24|https://short.ink/Pu9DzUJsjK] [23|https://short.ink/qarCmn5NS] [22|https://short.ink/88a_Dc9YZ] [21|https://short.ink/SQ5Cewb_gR] [20|https://short.ink/W4R-jqqcD] [19|https://short.ink/TOEdBvARc] [ 18 | https://short.ink/OjCsfx7Ev ] [ 17 | https://short.ink/d5lvsxUwN ] [ 16 | https://short.ink/P6HlfmcSk ] [ 15 | https://short.ink/ISmPJ_AQp ] [ 14 | https://short.ink/fu_wB-Y6q ] [ 13 | https://short.ink/tH6PiX0b2 ] [ 12 | https://short.ink/xi6EDJgwe ] [ 11 | https://short.ink/ndRl8Fkwc ] [ 10 | https://short.ink/F3ZS50RTX ] [ 9 | https://short.ink/K1-TLQ6PA ] [ 8 | https://short.ink/uG9LljDp- ] [ 7 | https://short.ink/qu2NYOhvM ] [ 6 | https://short.ink/iZ-k6aarI ] [ 5 | https://short.ink/TEi-0xStD ] [ 4 | https://short.ink/t7_VlZE2K ] [ 3 | https://short.ink/Me06mKZ346] [ 2 | https://short.ink/xYPLy2P9s ] [ 1 | https://short.ink/jiEOAgWvb ] [br/Arc] [24|https://ok.ru/videoembed/4251303283329] [23|https://hhtq.club/embed/d6aa53c332e4674b079eb9c388744a24] [22|https://hhtq.club/embed/1e152ecb0342e7412fccb2b769008094] [21|https://hhtq.club/embed/78f976f42efcfad7fc03338abe2dff48] [20|https://archive.org/download/dctdlnmd20/20.ia.mp4] [19|https://archive.org/download/adr--/19.mp4] [ 18 | https://archive.org/download/dctdl18/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/dctlndmd17/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/dctlnmd16/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/ddctdlnmd15/%C4%90%E1%BB%93%20%C4%90%E1%BB%87%20C%E1%BB%A7a%20Ta%20%C4%90%E1%BB%81u%20L%C3%A0%20N%E1%BB%AF%20Ma%20%C4%90%E1%BA%A7u%20T%E1%BA%ADp%2015.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/ddctdlnmd14/%C4%90%E1%BB%93%20%C4%90%E1%BB%87%20C%E1%BB%A7a%20Ta%20%C4%90%E1%BB%81u%20L%C3%A0%20N%E1%BB%AF%20Ma%20%C4%90%E1%BA%A7u%20T%E1%BA%ADp%2014.mp4 ] [ 13 | https://short.ink/tH6PiX0b2 ] [ 12 | https://short.ink/xi6EDJgwe ] [ 11 | https://short.ink/ndRl8Fkwc ] [ 10 | https://short.ink/F3ZS50RTX ] [ 9 | https://short.ink/K1-TLQ6PA ] [ 8 | https://short.ink/uG9LljDp- ] [ 7 | https://short.ink/qu2NYOhvM ] [ 6 | https://short.ink/iZ-k6aarI ] [ 5 | https://short.ink/TEi-0xStD ] [ 4 | https://short.ink/t7_VlZE2K ] [ 3 | https://short.ink/Me06mKZ346] [ 2 | https://short.ink/xYPLy2P9s ] [ 1 | https://short.ink/jiEOAgWvb ] [br/Mb] [ 18 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/18/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-18.m3u8 ] [ 17 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/17/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-17.m3u8 ] [ 16 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/16/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-16.m3u8 ] [ 15 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/15/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-15.m3u8 ] [ 14 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/14/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-14.m3u8 ] [ 13 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/13/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-13.m3u8 ] [ 12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/12/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/11/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/10/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/9/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/8/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/7/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/6/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/5/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/4/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-4.m3u8 ] [ 3 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/3/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-3.m3u8 ] [ 2 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/2/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-2.m3u8 ] [ 1 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau/1/Do-De-Cua-Ta-Deu-La-Nu-Ma-Dau-1.m3u8 ] [br/OK] [ 18 | https://ok.ru/videoembed/4094990092929 ] [ 17 | https://ok.ru/videoembed/4068761864833 ] [ 16 | https://ok.ru/videoembed/4068761733761 ] [ 15 | https://ok.ru/videoembed/3995231718017 ] [ 14 | https://ok.ru/videoembed/3995231980161 ] [br/Fm] [ 18 | https://filemoon.sx/e/21m70jn86sps ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/tccsa6ialybq ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/hplxjrpygutf ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/s96rpxc73f0v ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/tcek8a5r1h19 ] [br/Fem] [ 18 | https://www.fembed.com/v/l36x3ung7zmz76m ] [ 17 | https://www.fembed.com/v/y6r56hel120gyl2 ] [ 16 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0y4pmy6zp ] [ 15 | https://www.fembed.com/v/8yl3ys83rlp8rem ] [ 14 | https://www.fembed.com/v/5znjzad1wy4wpym ] [br/Sb] [ 18 | https://sblongvu.com/e/8kel0i2307qz ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/0yutfn7sq6a9 ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/bir60lhrrlyo ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/k9kcg0dv1frl ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/oqrayi8kp9m1 ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác