Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Long Vương Điện - Long Vuong Dien (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 107 / ?? VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 22/11/2023

Nội dung

[stt/ Tập 107 / ?? VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Long Vương Điện [/info] [nd]Ông nội Lâm Thanh Hạm đang gặp nguy hiểm, vậy mà một người họ hàng thân thích của cô lại vì muốn tranh đoạt gia sản mà đã không quan tâm đến an nguy của Lý gia, dùng mọi thủ đoạn để hãm hại nữ chủ tịch Lâm Thanh Hàm, Vậy mà lại bị người có danh hiệu "Satan", chủ của Cung điện Long Vương - con rể Trương Huyền, ra tay giải quyết. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]Trương Huyền[/act] [br/Hx] [79|https://short.ink/yF8D_vxGw][80|https://short.ink/CImzErmZD] [81|https://short.ink/1-Q3aFuJt][82|https://short.ink/YrFLU9XQ9b] [83|https://short.ink/GWUrAoPN0w][84|https://short.ink/k2QV-qpPRC] [85|https://short.ink/qVXA7s0Zz][86|https://short.ink/Dhw2GzSfj9] [87|https://short.ink/PHMQHCt_sP][88|https://short.ink/eujZBzc4O] [89|https://short.ink/ABOrydBb-f][90|https://short.ink/jE4x6N0Ij] [91|https://short.ink/uC3XhfUYE][92|https://short.ink/7neCzaLfM] [93|https://short.ink/GHOlrifYU][94|https://short.ink/4vTLOIYVz][95|https://short.ink/kYAw1zBDc][96|https://short.ink/1RnA5_ad5] [97|https://short.ink/2eEvWMmUq][98|https://short.ink/aRK_b2zEL][99|https://short.ink/lL8kjk6K4][100|https://short.ink/xc07uPQpG] [101|https://short.ink/P-6L4LD3T][102|https://short.ink/FEJN7XkjL][103|https://short.ink/KYUcWQl0T][104|https://short.ink/wOwRDlbjy] [105|https://short.ink/FMV_ISyX8K][106|https://short.ink/IIfdYRBBS][107|https://short.ink/2mdswYWXH] [ 78 | https://short.ink/pGwwdgcJP ] [ 77 | https://short.ink/CePFv8OKp ] [ 76 | https://short.ink/8Xd3t9zz0 ] [ 75 | https://short.ink/Z_Y_vK4Hr ] [ 74 | https://short.ink/sfqArrV4E ] [ 73 | https://short.ink/MKbKe6f3Q ] [ 72 | https://short.ink/ruCtODfR3 ] [ 71 | https://short.ink/EndOf6yGI ] [ 70 | https://short.ink/xLtp0TR7F ] [ 69 | https://short.ink/ml2i4VgSeF] [ 68 | https://short.ink/pgXEO8UOq ] [ 67 | https://short.ink/ZWGJIZJpS ] [ 66 | https://short.ink/wT4VPq9N4 ] [ 65 | https://short.ink/r5sD9aNaT ] [ 64 | https://short.ink/XereGGrMa ] [ 63 | https://short.ink/ZhfMRE5yt ] [ 62 | https://short.ink/vE1HoD2Dk ] [ 61 | https://short.ink/o11T_46IE ] [ 60 | https://short.ink/RgiC7BKcF ] [ 59 | https://short.ink/9BVvtAyBW ] [ 58 | https://short.ink/7lwe0nozm ] [ 57 | https://short.ink/iuY3mAhwx ] [ 56 | https://short.ink/1Jtq2MiS_ ] [ 55 | https://short.ink/wfgKB9vyF ] [ 54 | https://short.ink/dz8o29Tfd ] [ 52-53 | https://short.ink/3q7BLI1Dy ] [ 51 | https://short.ink/qzt7OI7VL ] [ 41-50 | https://short.ink/0TWaCF2uA ] [ 31-40 | https://short.ink/HDKNyrZMD ] [ 21-30 | https://short.ink/rzP03NrsD ] [ 11-20 | https://short.ink/X93fdYQAK ] [ 1-10 | https://short.ink/NCr4FSX30 ] [br/Arc] [84|https://ok.ru/videoembed/4251303414401] [83|https://hhtq.club/embed/d71a9e2374ce7f79190011fe59fffd6e] [82|https://hhtq.club/embed/2e59dcacaf59f370af1b1b2fddc77802] [81|https://hhtq.club/embed/8d834d662b4a3a20504a389cefdcb82b] [80|https://archive.org/download/lvd80/80.ia.mp4] [ 79 | https://archive.org/download/adr--/19.mp4 ] [ 78 | https://archive.org/download/lvd78/78.mp4 ] [ 77 | https://archive.org/download/lvd77/77.mp4 ] [ 76 | https://archive.org/download/lvd76/76.mp4 ] [ 75 | https://archive.org/download/lvd75/75.mp4 ] [ 74 | https://archive.org/download/lvd74/74.mp4 ] [ 73 | https://short.ink/MKbKe6f3Q ] [ 72 | https://short.ink/ruCtODfR3 ] [ 71 | https://short.ink/EndOf6yGI ] [ 70 | https://short.ink/xLtp0TR7F ] [ 69 | https://short.ink/ml2i4VgSeF] [ 68 | https://short.ink/pgXEO8UOq ] [ 67 | https://short.ink/ZWGJIZJpS ] [ 66 | https://short.ink/wT4VPq9N4 ] [ 65 | https://short.ink/r5sD9aNaT ] [ 64 | https://short.ink/XereGGrMa ] [ 63 | https://short.ink/ZhfMRE5yt ] [ 62 | https://short.ink/vE1HoD2Dk ] [ 61 | https://short.ink/o11T_46IE ] [ 60 | https://short.ink/RgiC7BKcF ] [ 59 | https://short.ink/9BVvtAyBW ] [ 58 | https://short.ink/7lwe0nozm ] [ 57 | https://short.ink/iuY3mAhwx ] [ 56 | https://short.ink/1Jtq2MiS_ ] [ 55 | https://short.ink/wfgKB9vyF ] [ 54 | https://short.ink/dz8o29Tfd ] [ 52-53 | https://short.ink/3q7BLI1Dy ] [ 51 | https://short.ink/qzt7OI7VL ] [ 41-50 | https://short.ink/0TWaCF2uA ] [ 31-40 | https://short.ink/HDKNyrZMD ] [ 21-30 | https://short.ink/rzP03NrsD ] [ 11-20 | https://short.ink/X93fdYQAK ] [ 1-10 | https://short.ink/NCr4FSX30 ] [br/Mb] [ 78 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/78/Long-Vuong-Dien-78.m3u8 ] [ 77 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/77/Long-Vuong-Dien-77.m3u8 ] [ 76 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/76/Long-Vuong-Dien-76.m3u8 ] [ 75 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/75/Long-Vuong-Dien-75.m3u8 ] [ 74 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/74/Long-Vuong-Dien-74.m3u8 ] [ 73 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/73/Long-Vuong-Dien-73.m3u8 ] [ 72 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/72/Long-Vuong-Dien-72.m3u8 ] [ 71 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/71/Long-Vuong-Dien-71.m3u8 ] [ 70 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/70/Long-Vuong-Dien-70.m3u8 ] [ 69 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/69/Long-Vuong-Dien-69.m3u8 ] [ 68 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/68/Long-Vuong-Dien-68.m3u8 ] [ 67 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/67/Long-Vuong-Dien-67.m3u8 ] [ 66 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/66/Long-Vuong-Dien-66.m3u8 ] [ 65 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/65/Long-Vuong-Dien-65.m3u8 ] [ 64 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/64/Long-Vuong-Dien-64.m3u8 ] [ 63 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/63/Long-Vuong-Dien-63.m3u8 ] [ 62 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/62/Long-Vuong-Dien-62.m3u8 ] [ 61 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/61/Long-Vuong-Dien-61.m3u8 ] [ 60 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/60/Long-Vuong-Dien-60.m3u8 ] [ 59 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/59/Long-Vuong-Dien-59.m3u8 ] [ 58 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/58/Long-Vuong-Dien-58.m3u8 ] [ 57 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/57/Long-Vuong-Dien-57.m3u8 ] [ 56 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/56/Long-Vuong-Dien-56.m3u8 ] [ 55 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/55/Long-Vuong-Dien-55.m3u8 ] [ 54 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/54/Long-Vuong-Dien-54.m3u8 ] [52-53 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/52-53/Long-Vuong-Dien-52-53.m3u8 ] [ 51 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/51/Long-Vuong-Dien-51.m3u8 ] [ 50 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/50/Long-Vuong-Dien-50.m3u8 ] [ 49 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/49/Long-Vuong-Dien-49.m3u8 ] [ 48 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/48/Long-Vuong-Dien-48.m3u8 ] [ 47 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/47/Long-Vuong-Dien-47.m3u8 ] [ 46 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/46/Long-Vuong-Dien-46.m3u8 ] [ 45 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/45/Long-Vuong-Dien-45.m3u8 ] [ 44 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/44/Long-Vuong-Dien-44.m3u8 ] [ 43 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/43/Long-Vuong-Dien-43.m3u8 ] [ 42 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/42/Long-Vuong-Dien-42.m3u8 ] [ 41 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/41/Long-Vuong-Dien-41.m3u8 ] [ 40 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/40/Long-Vuong-Dien-40.m3u8 ] [ 39 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/39/Long-Vuong-Dien-39.m3u8 ] [ 38 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/38/Long-Vuong-Dien-38.m3u8 ] [ 19_37 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/19-37/Long-Vuong-Dien-19-37.m3u8 ] [ 1_18 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Long-Vuong-Dien/1-18/Long-Vuong-Dien-1-18.m3u8 ] [br/OK] [ 78 | https://ok.ru/videoembed/4096161221249 ] [ 77 | https://ok.ru/videoembed/4075870292609 ] [ 76 | https://ok.ru/videoembed/4049540680321 ] [ 75 | https://ok.ru/videoembed/4022378498689 ] [ 74 | https://ok.ru/videoembed/4022378826369 ] [br/Fm] [ 78 | https://filemoon.sx/e/5u33zc78sa6a ] [ 77 | https://filemoon.sx/e/tk1rkq2ypkpw ] [ 76 | https://filemoon.sx/e/j5x25dqnhnw7 ] [ 75 | https://filemoon.sx/e/ggiw07s3c3xx ] [ 74 | https://filemoon.sx/e/3bpl0dgc2ne8 ] [br/Fm] [ 78 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0yn573-4r ] [ 77 | https://www.fembed.com/v/036j3ulrgynw5jm ] [ 76 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2z1ly72l3 ] [ 75 | https://www.fembed.com/v/nd2xdh282wpxjy1 ] [ 74 | https://www.fembed.com/v/wwn5wanknxd30qk ] [br/Sb] [ 78 | https://sblongvu.com/e/748vypndpux0 ] [ 77 | https://sblongvu.com/e/0q8l9j5en32q ] [ 76 | https://sblongvu.com/e/jyhr3wt60a0 ] [ 75 | https://sblongvu.com/e/7yyhp45nshjz ] [ 74 | https://sblongvu.com/e/3rhk59b35qry ]
Phim cập nhật một tập mỗi chủ nhật hàng tuần

Phim khác