Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Chiến Thần Trở Về - Chien Than Tro Ve (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 40 / 40 VietSub ] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 23/01/2023

Nội dung

[stt/ Tập 40 / 40 VietSub ] [sc/7.8] [info] [+] Chiến Thần Trở Về [/info] [nd]Chiến Thần Trở Về, 2022 12/?? [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/OK] [21|https://ok.ru/videoembed/7029134920399][22|https://ok.ru/videoembed/7029135051471][23|https://ok.ru/videoembed/7029135117007][24|https://ok.ru/videoembed/7029187545807][25|https://ok.ru/videoembed/7029192788687][26|https://ok.ru/videoembed/7029219199695][27|https://ok.ru/videoembed/7029219461839][28|https://ok.ru/videoembed/7029219658447][29|https://ok.ru/videoembed/7029219920591][30|https://ok.ru/videoembed/7029220051663][31|https://ok.ru/videoembed/7029598784207][32|https://ok.ru/videoembed/7029598915279] [33|https://ok.ru/videoembed/7029598980815][34|https://ok.ru/videoembed/7029599046351][35|https://ok.ru/videoembed/7029599111887][36|https://ok.ru/videoembed/7029599374031][37|https://ok.ru/videoembed/7029599505103][38|https://ok.ru/videoembed/7029599636175][39|https://ok.ru/videoembed/7029599767247][40-end|https://ok.ru/videoembed/7029599832783] [ 20 | https://ok.ru/videoembed/4101032446593 ] [ 19 | https://ok.ru/videoembed/4092940716673 ] [ 18 | https://ok.ru/videoembed/4089727879809 ] [ 17 | https://ok.ru/videoembed/4088978082433 ] [ 16 | https://ok.ru/videoembed/4083320556161 ] [ 15 | https://ok.ru/videoembed/4073562311297 ] [ 14 | https://ok.ru/videoembed/4070990219905 ] [ 13 | https://ok.ru/videoembed/4051789548161 ] [ 12 | https://ok.ru/videoembed/4039734004353 ] [ 11 | https://ok.ru/videoembed/4039733807745 ] [ 10 | https://ok.ru/videoembed/4039733742209 ] [ 9 | https://ok.ru/videoembed/4039733611137 ] [ 8 | https://ok.ru/videoembed/4039733676673 ] [ 7 | https://ok.ru/videoembed/4040084687489 ] [ 6 | https://ok.ru/videoembed/4040084556417 ] [ 5 | https://ok.ru/videoembed/4039727385217 ] [ 4 | https://ok.ru/videoembed/4039727188609 ] [ 3 | https://ok.ru/videoembed/4039727123073 ] [ 2 | https://ok.ru/videoembed/4039727057537 ] [ 1 | https://ok.ru/videoembed/4040287128193 ] [br/Hx] [21|https://short.ink/6nWMle6nq][22|https://short.ink/lP6fSNHhVY][23|https://short.ink/ThHrQMzs3][24|https://short.ink/YFjMhSc3eo] [25|https://short.ink/gIQLUgHTyn][26|https://short.ink/fno42GFef][27|https://short.ink/IOEBSYnj-][28|https://short.ink/IOEBSYnj-] [29|https://short.ink/tKgtyWRlod][30|https://short.ink/Qjelj26ZA][31|https://short.ink/O0-Qs9l2a][32|https://short.ink/etOnSzBgF] [33|https://short.ink/YXI5x3WA4E][34|https://short.ink/aPXsPlA4V][35|https://short.ink/G_mNjaVHu][36|https://short.ink/sv-UZskHE] [37|https://short.ink/ADOReJEdf][38|https://short.ink/z097B0pyS][39|https://short.ink/ZlwNnefKp][40-end|https://short.ink/ZjQgjCDnL] [ 20 | https://short.ink/Ts6SRxJ_qE ] [ 19 | https://short.ink/8vYCg88y7 ] [ 18 | https://short.ink/X7ug9c-Xsx ] [ 17 | https://short.ink/P5MMIj-zu ] [ 16 | https://short.ink/eScxS9eaCl ] [ 15 | https://short.ink/ON6W4z7_Q ] [ 14 | https://short.ink/klZQPpP8X ] [ 13 | https://short.ink/QG81K2BzOB ] [ 12 | https://short.ink/eDxi0fAX7 ] [ 11 | https://short.ink/HxogbCUEpR ] [ 10 | https://short.ink/74hZR-Uwx ] [ 9 | https://short.ink/QEy6OjfO7 ] [ 8 | https://short.ink/a-5HLg4mL ] [ 7 | https://short.ink/XXQ4zSTGP ] [ 6 | https://short.ink/pRB08yyQt ] [ 5 | https://short.ink/I0OfhzyI9W ] [ 4 | https://short.ink/3l8_y4TU7 ] [ 3 | https://short.ink/EKxB5jit39 ] [ 2 | https://short.ink/Kiwzfztccx ] [ 1 | https://short.ink/Zon8GeSbFK ] [br/Arc] [31|https://ok.ru/videoembed/4251303348865] [30|https://web.lotuscdn.vn/2023/1/20/3b9cdf8caef60df1b0e095bffb409623_1674227828952-0p1zwnaynv.mp4] [29|https://web.lotuscdn.vn/2023/1/20/3b9cdf8caef60df1b0e095bffb409623_1674219493151-s66wa7fbvp.mp4] [28|https://web.lotuscdn.vn/2023/1/20/3b9cdf8caef60df1b0e095bffb409623_1674219466794-kgc8r6kh5t.mp4] [27|https://web.lotuscdn.vn/2023/1/20/3b9cdf8caef60df1b0e095bffb409623_1674219419537-xywm66wxpl.mp4] [26|https://web.lotuscdn.vn/2023/1/20/3b9cdf8caef60df1b0e095bffb409623_1674219391685-uc9f35bey1.mp4] [25|https://web.lotuscdn.vn/2023/1/19/3b9cdf8caef60df1b0e095bffb409623_1674068799822-jg96de3ch5.mp4] [24|https://web.lotuscdn.vn/2023/1/19/3b9cdf8caef60df1b0e095bffb409623_1674068752092-0jlbgjuiqb.mp4] [23|https://web.lotuscdn.vn/2023/1/19/3b9cdf8caef60df1b0e095bffb409623_1674067619614-tdna5d91l1.mp4] [22|https://web.lotuscdn.vn/2023/1/19/3b9cdf8caef60df1b0e095bffb409623_1674067584486-jte3uvudik.mp4] [21|https://web.lotuscdn.vn/2023/1/19/3b9cdf8caef60df1b0e095bffb409623_1674067549499-hue3rz88ce.mp4] [ 20 | https://archive.org/download/cttv20/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/cttv19/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/cttv18/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/cttv17/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/cttv16/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/cttv15/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/cttv14/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/cttv13/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/cttv12/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/cttv11/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/cttv10/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/cttv9/9.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/cttv8/8.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/cttv7/7.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/cttv6/6.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/cttv5/5.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/cttv4/4.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/cttv3/3.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/cttv2/2.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/cttv1/1.mp4 ] [br/Mb] [ 20 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/20/Chien-Than-Tro-Ve-20.m3u8 ] [ 19 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/19/Chien-Than-Tro-Ve-19.m3u8 ] [ 18 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/18/Chien-Than-Tro-Ve-18.m3u8 ] [ 17 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/17/Chien-Than-Tro-Ve-17.m3u8 ] [ 16 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/16/Chien-Than-Tro-Ve-16.m3u8 ] [ 15 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/15/Chien-Than-Tro-Ve-15.m3u8 ] [ 14 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/14/Chien-Than-Tro-Ve-14.m3u8 ] [ 13 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/13/Chien-Than-Tro-Ve-13.m3u8 ] [ 12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/12/Chien-Than-Tro-Ve-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/11/Chien-Than-Tro-Ve-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/10/Chien-Than-Tro-Ve-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/9/Chien-Than-Tro-Ve-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/8/Chien-Than-Tro-Ve-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/7/Chien-Than-Tro-Ve-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/6/Chien-Than-Tro-Ve-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/5/Chien-Than-Tro-Ve-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/4/Chien-Than-Tro-Ve-4.m3u8 ] [ 3 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/3/Chien-Than-Tro-Ve-3.m3u8 ] [ 2 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/2/Chien-Than-Tro-Ve-2.m3u8 ] [ 1 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Than-Tro-Ve/1/Chien-Than-Tro-Ve-1.m3u8 ] [br/Fm] [ 20 | https://filemoon.sx/e/4jcl3ofl2bcf ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/u99an884s2vq ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/y413zhbuirpb ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/c350rud5n18o ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/5fppyy3xmatc ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/u989acya1o0k ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/qj8revydrr39 ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/ckccapq2ytjm ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/y985mjz7rsvg ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/2a3dhkoj2tcf ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/atezuanfx2zu ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/yef7hlkugpvv ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/i4ftnzjlewie ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/evkn6w71e87c ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/eheo7dcc7vkc ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/hckm45ik47of ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/kynzxc14xxvd ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/61736d9ztxzy ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/vk8ip7b40hma ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/1cmkm86ahf5g ] [br/Fem] [ 20 | https://www.fembed.com/v/8yl3ys831gmjylj ] [ 19 | https://www.fembed.com/v/d13w1txg-mkn7gd ] [ 18 | https://www.fembed.com/v/5znjzad1y0nqkln ] [ 17 | https://www.fembed.com/v/qznxzaer00w2z8w ] [ 16 | https://www.fembed.com/v/jn3xnhd8en0g714 ] [ 15 | https://www.fembed.com/v/wwn5wankr4eey7q ] [ 14 | https://www.fembed.com/v/7lwjlhg063k1ljm ] [ 13 | https://www.fembed.com/v/ez4nza-pzmkkj15 ] [ 12 | https://www.fembed.com/v/kw4-wa37er87kz4 ] [ 11 | https://www.fembed.com/v/036j3ulr-50rdd7 ] [ 10 | https://www.fembed.com/v/3r1jrsmng2jnjee ] [ 9 | https://www.fembed.com/v/kw4-wa37er8x0jz ] [ 8 | https://www.fembed.com/v/x3x53u56qyrjl4- ] [ 7 | https://www.fembed.com/v/gl1nlh-3zgm57y4 ] [ 6 | https://www.fembed.com/v/p1nx1tmzewr8y-e ] [ 5 | https://www.fembed.com/v/7lwjlhg037xe5mn ] [ 4 | https://www.fembed.com/v/5znjzad1z-wp065 ] [ 3 | https://www.fembed.com/v/5znjzad1z-wxljj ] [ 2 | https://www.fembed.com/v/jn3xnhd83wk-l4z ] [ 1 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5dmz8j1wx ] [br/Sb] [ 20 | https://sblongvu.com/e/mctvsntbdhy7 ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/scsko6v3t8kq ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/xty7l2e6hruy ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/g5qsrdhv8210 ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/zlyj4hw13uj2 ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/3jr14agx5adt ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/jtvpje6jpop7 ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/vi1b9me5kd9h ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/h32zsc2skjff ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/dnv1yo09d9yy ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/52zwvqf2lqtx ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/kmr3sat1pw90 ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/ugelrfxaxz1m ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/67dy6f0yxx0u ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/wrcktmaul8c3 ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/3ekgnx41k8vu ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/3gy8vz3yfvsl ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/2nzj5af9u2mi ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/dy630uzrpre7 ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/8dp99hfu4tud ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 7 hằng tuần
Phim khác