Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Chiến Đỉnh - Chien Dinh (2018)]
Trạng thái: [stt/ Tập 64 / 84 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 16/09/2023

Nội dung

[stt/ Tập 64 / 84 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Chiến Đỉnh [/info] [nd]Từ thời hồng hoang, hỗn độn sơ khai, thiên địa tạo ra một loại kỳ vật…… Không biết trải qua mấy đời mấy kiếp, kỳ vật này lại vỡ vụn thành mười tám phiến! Thế gian vô song thần tôn, Thần thú, dị bảo, tiên cảnh, Yêu Cơ, vậy mà đều là do mảnh vỡ củathượng cổ kỳ vật này biến thành! Từ thần làm người, lại từ người hóa thần, thần nhân nghèo túng Vân Trường Không bởi vì đạt được một tôn chiến đỉnh, bước lên con đường không tầm thường . Lại nhìn Vân Trường Không như thế nào tái hiện thời kỳ Thượng Cổ hiệu lệnh chúng Thần Ma huy hoàng! Chiến đỉnh hiển, Thần Ma xuất, trở về thượng cổ, hiệu lệnh tam giới! [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]Vân Trường Không[/act] [br/Hx] [64|https://short.ink/brMaDNhjO] [63|https://short.ink/eQniioQkR] [ 62 | https://short.ink/fe42oCZGf ] [ 61 | https://short.ink/Qmwt1dXUf ] [ 60 | https://short.ink/28JUlZzgH ] [ 59 | https://short.ink/MxnN2sjfql ] [ 58 | https://short.ink/Qkz3msRhK ] [ 57 | https://short.ink/b1kiZYeesZ ] [ 56 | https://short.ink/EKwg8Ee-8 ] [ 55 | https://short.ink/4Mr9K9lom ] [ 54 | https://short.ink/bkB8CcDbC ] [ 53 | https://short.ink/R_XrAv3EY ] [ 52 | https://short.ink/6amrd4qQE ] [ 51 | https://short.ink/LqBQWCIzd ] [ 50 | https://short.ink/w3g3PQLJy ] [ 49 | https://short.ink/hRpQxz9vd ] [ 48 | https://short.ink/jbP-t5x-k ] [ 47 | https://short.ink/O5dYuGBch ] [ 46 | https://short.ink/p42Yd7D4u ] [ 45 | https://short.ink/NQMwzpbDO ] [ 44 | https://short.ink/hE0S4O7xU ] [ 43 | https://short.ink/sR2PdrhdF ] [ 42 | https://short.ink/1swvcEIaw ] [ 41 | https://short.ink/-0j9FMNtp ] [ 33-40 | https://short.ink/Ot-X1FjSj ] [ 13-32 | https://short.ink/z4LnowRAL ] [ 7-12 | https://short.ink/WKSmzT4ZI ] [ 1-6 | https://short.ink/JrEo1_g9D ] [br/Arc] [63-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/297be97dc34baf4f0515a6fc8c6113d9/playlist.m3u8] [ 62 | https://syntheticvideo.xyz/embed/4f82b0a73eb95a9dfd803ad8001a3e77 ] [ 62 | https://archive.org/download/chiendinh62/62.mp4 ] [ 61 | https://archive.org/download/chiendinh61/61.mp4 ] [ 60 | https://archive.org/download/cd60_20221213/60.mp4 ] [ 59 | https://archive.org/download/cd59_20221213/59.mp4 ] [ 58 | https://archive.org/download/ct58_20221129/58.mp4 ] [ 57 | https://archive.org/download/cd57_20221122_202211/57.mp4 ] [ 56 | https://archive.org/download/cd56_20221116/Chi%E1%BA%BFn%20%C4%90%E1%BB%89nhT%E1%BA%ADp%2056%20VietSub.mp4 ] [ 55 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e1fa46977490cb3515c71d06a0f60c32/playlist.m3u8 ] [ 54 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/38b0e1d45d66b463159252c89e7edfe8/playlist.m3u8 ] [ 53 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/da37f052b4d86476c621df80e3491bf9/playlist.m3u8 ] [ 52 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/95d2f6ca5d4b10aafa5413c9ec833cb8/playlist.m3u8 ] [ 51 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e62c5409abb9ebd32702cd909da34577/playlist.m3u8 ] [ 50 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b9db46d45b7d2b4e6a5a5f83b36b641f/playlist.m3u8 ] [ 49 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/49884cab4cb5c1e9bcf4ba87816b5259/playlist.m3u8 ] [ 48 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b8aeb8bfdd851d9440ba3b3a4295d3b5/playlist.m3u8 ] [ 47 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cad3abb15a21826098c374fb0edef9d3/playlist.m3u8 ] [ 46 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b7afcbede56e725104e6e5d6d44816bd/playlist.m3u8 ] [ 45 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4147209b8f991901c001698cd0b39242/playlist.m3u8 ] [ 44 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3decf2ae8ac08c3d86c7035f6200827e/playlist.m3u8 ] [ 43 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9e5a879f8176265ae12f41d693f55746/playlist.m3u8 ] [ 31_42 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/59fbaec8384cd81d43691b3d7b3e34b8/playlist.m3u8 ] [ 21_30 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9dbdde0a98d5c837beadd59b7db4e479/playlist.m3u8 ] [ 10_20 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0001d77a4f7af0a40418272b67c56dbf/playlist.m3u8 ] [ 1_10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ae78d6606f9450b4d19230a8d41d92c3/playlist.m3u8 ] [br/OK] [ 62 | https://ok.ru/videoembed/4397376408119 ] [ 61 | https://ok.ru/videoembed/4366058981943 ] [ 60 | https://ok.ru/videoembed/4101032184449 ] [ 59 | https://ok.ru/videoembed/4101051583105 ] [ 58 | https://ok.ru/videoembed/4055026567809 ] [ 57 | https://ok.ru/videoembed/4027243760257 ] [ 56 | https://ok.ru/videoembed/3990735424129 ] [br/Fm] [ 62 | https://filemoon.sx/e/6w091mp3wwxe ] [ 61 | https://filemoon.sx/e/tdnek4fyryyy ] [ 60 | https://filemoon.sx/e/9p3hnyzgrf46 ] [ 59 | https://filemoon.sx/e/sgjkqtcmnwcu ] [ 58 | https://filemoon.sx/e/dq7jaskoujb1 ] [ 57 | https://filemoon.sx/e/8t4u0ukb1cs4 ] [ 56 | https://filemoon.sx/e/ebp4zeag6ogr ] [br/Sb] [ 62 | https://sblongvu.com/e/2j3yzq3p6lky ] [ 61 | https://sblongvu.com/e/uv94xms31kov ] [ 60 | https://sblongvu.com/e/0l887jm138ny ] [ 59 | https://sblongvu.com/e/2jtyu58tfrjp ] [ 58 | https://sblongvu.com/e/yqxanltwux8r ] [ 57 | https://sblongvu.com/e/qsxifjbbfrlf ] [br/Mb] [ 60 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/60/Chien-Dinh-60.m3u8 ] [ 59 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/59/Chien-Dinh-59.m3u8 ] [ 58 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/58/Chien-Dinh-58.m3u8 ] [ 57 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/57/Chien-Dinh-57.m3u8 ] [ 56 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/56/Chien-Dinh-56.m3u8 ] [ 55 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/55/Chien-Dinh-55.m3u8 ] [ 54 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/54/Chien-Dinh-54.m3u8 ] [ 53 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/53/Chien-Dinh-53.m3u8 ] [ 52 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/52/Chien-Dinh-52.m3u8 ] [ 51 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/51/Chien-Dinh-51.m3u8 ] [ 50 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/50/Chien-Dinh-50.m3u8 ] [ 49 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/49/Chien-Dinh-49.m3u8 ] [ 48 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/48/Chien-Dinh-48.m3u8 ] [ 47 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/47/Chien-Dinh-47.m3u8 ] [ 46 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/46/Chien-Dinh-46.m3u8 ] [ 45 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/45/Chien-Dinh-45.m3u8 ] [ 44 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/44/Chien-Dinh-44.m3u8 ] [ 43 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/43/Chien-Dinh-43.m3u8 ] [ 42 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/42/Chien-Dinh-42.m3u8 ] [ 41 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/41/Chien-Dinh-41.m3u8 ] [ 33_40 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/33-40/Chien-Dinh-P2-33-40.m3u8 ] [ 13_32 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/13-32/Chien-Dinh-13-32.m3u8 ] [ 7_12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/7-12/Chien-Dinh-7-12.m3u8 ] [ 1_6 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Chien-Dinh/1-6/Chien-Dinh-1-6.m3u8 ] [br/Pd] [ 60 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bfb1f669d24e811bda5b1aa6c272cb89/playlist.m3u8 ] [ 59 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/87cd0b83a22d68127c53f7352c25108a/playlist.m3u8 ] [ 58 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bf5465781e901460f0ab005ade235f78/playlist.m3u8 ] [ 57 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/002b9ee741c5df225c65ba7f0fa985aa/playlist.m3u8 ] [ 56 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6b8d140287d900f2bd82b36a29c8161f/playlist.m3u8 ] [ 55 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e1fa46977490cb3515c71d06a0f60c32/playlist.m3u8 ] [ 54 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/38b0e1d45d66b463159252c89e7edfe8/playlist.m3u8 ] [ 53 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/da37f052b4d86476c621df80e3491bf9/playlist.m3u8 ] [ 52 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/95d2f6ca5d4b10aafa5413c9ec833cb8/playlist.m3u8 ] [ 51 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e62c5409abb9ebd32702cd909da34577/playlist.m3u8 ] [ 50 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b9db46d45b7d2b4e6a5a5f83b36b641f/playlist.m3u8 ] [ 49 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/49884cab4cb5c1e9bcf4ba87816b5259/playlist.m3u8 ] [ 48 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b8aeb8bfdd851d9440ba3b3a4295d3b5/playlist.m3u8 ] [ 47 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cad3abb15a21826098c374fb0edef9d3/playlist.m3u8 ] [ 46 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b7afcbede56e725104e6e5d6d44816bd/playlist.m3u8 ] [ 45 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4147209b8f991901c001698cd0b39242/playlist.m3u8 ] [ 44 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3decf2ae8ac08c3d86c7035f6200827e/playlist.m3u8 ] [ 43 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9e5a879f8176265ae12f41d693f55746/playlist.m3u8 ] [ 31_42 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/59fbaec8384cd81d43691b3d7b3e34b8/playlist.m3u8 ] [ 21_30 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9dbdde0a98d5c837beadd59b7db4e479/playlist.m3u8 ] [ 10_20 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0001d77a4f7af0a40418272b67c56dbf/playlist.m3u8 ] [ 1_10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ae78d6606f9450b4d19230a8d41d92c3/playlist.m3u8 ]
Phim cập nhật 1 tập vào thứ 3 hàng tuần

Phim khác