Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên - Trong Sinh Do Thi Tu Tien (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 49 / ?? VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 09/09/2023

Nội dung

[stt/ Tập 49 / ?? VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên [/info] [nd]Bắc Huyền Tiên Tôn - Trần Phàm, còn được gọi là "Trần Bắc Huyền", là đệ tử chân truyền của Chân Võ Tiên Tông. Năm 30 tuổi được Thương Thanh Tiên Nhân mang khỏi Trái Đất, bước lên con đường tu tiên. Thiên phú kinh người, trăm năm đã tu luyện đến Độ Kiếp, tục xưng tuyệt thế kỳ tài có hi vọng Độ Kiếp thành công nhất toàn Tu Tiên Giới trong vòng nghìn năm trở lại đây, có thể siêu thoát khỏi vũ trụ phi thăng Tiên Giới. Giao thủ với các gia tộc trong vũ trụ, trăm trận trăm thắng, được Tu Tiên Giới tôn thành "Bắc Huyền Tiên Tôn". Đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại ở thiên kiếp, chỉ bởi vì hắn tu luyện quá nhanh, căn cơ không vững, rơi vào trong tâm ma không chịu nổi một kích. Hắn trọng sinh trở về thời niên thiếu ở Trái Đất; pháp bảo, thần thông, tiên khí đều không còn. Đời này hắn quyết tâm tu luyện mỗi cảnh giới đến mức hoàn hảo nhất, có được căn cơ cao nhất và để giải quyết tất cả ân oán tình thù ngày trước. [/nd] [br/Hx] [35|https://short.ink/cN9Daw_XjY] [36+37|https://short.ink/RUSrXezPf"][38|https://short.ink/_4un9VXI6][39|https://short.ink/gHRKcVN6I] [40|https://short.ink/g5E-5inmE][41|https://short.ink/Ah-0yTCSZ] [42|https://ok.ru/videoembed/5418262858295][43|https://ok.ru/videoembed/5418262792759][44|https://ok.ru/videoembed/5418262989367][45|https://ok.ru/videoembed/5418263054903][46|https://ok.ru/videoembed/5545214282295][47|https://ok.ru/videoembed/5164565465759][48|https://ok.ru/videoembed/5545214413367][49|https://ok.ru/videoembed/5573207460407] [ 34 | https://short.ink/tzNedzmsl ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/hx31oeehz6h6 ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/a66tlbptd8ax ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/zonopdmlqyhr ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/uyv9p2xjadm5 ] [ 29 | https://short.ink/CqXPRr6_J ] [ 28 | https://short.ink/jHq_z3gkn ] [ 27 | https://short.ink/wHbhqtNE4v ] [ 26 | https://short.ink/nqx2synxY ] [ 21-25 | https://short.ink/kVQt9h2pe ] [ 11-20 | https://short.ink/K_ywY9b_i ] [ 1-10 | https://short.ink/Jwqdg2gHjZ ] [br/Arc] [ 34 | https://archive.org/download/tsdttt34/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/ts33_20221128/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/tsdttt32/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/31_20221128/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/30_20221128_202211/30.mp4 ] [ 29 | https://short.ink/CqXPRr6_J ] [ 28 | https://short.ink/jHq_z3gkn ] [ 27 | https://short.ink/wHbhqtNE4v] [ 26 | https://short.ink/nqx2synxY ] [ 25 | https://short.ink/zpga_GcIOh] [ 24 | https://short.ink/X4psYNHXt ] [ 23 | https://short.ink/pQ2UaDuL9 ] [ 22 | https://short.ink/6zzW9a29a4] [ 21 | https://short.ink/IEQ_Oc9e4N] [ 20 | https://short.ink/2QIWg92T0p] [ 19 | https://short.ink/oaQvwWyUSD] [ 18 | https://short.ink/xA7PiIopea] [ 17 | https://short.ink/cYL9CF5XS ] [ 16 | https://short.ink/gxWVzhFTm ] [ 15 | https://short.ink/2rSZJuM5RI] [ 14 | https://short.ink/af3Wr8IkO ] [ 13 | https://short.ink/YmRiKzq82Z] [ 12 | https://short.ink/dm471d6XF ] [ 11 | https://short.ink/c80jGd3xZ ] [ 1-10 | https://short.ink/Jwqdg2gHjZ ] [br/Mb] [ 34 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/34/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-34.m3u8 ] [ 33 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/33/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-33.m3u8 ] [ 32 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/32/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-32.m3u8 ] [ 31 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/31/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-31.m3u8 ] [ 30 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/30/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-30.m3u8 ] [ 29 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/29/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-29.m3u8 ] [ 28 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/28/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-28.m3u8 ] [ 27 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/27/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-27.m3u8 ] [ 26 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/26/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-26.m3u8 ] [ 25 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/25/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-25.m3u8 ] [ 24 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/24/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-24.m3u8 ] [ 23 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/23/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-23.m3u8 ] [ 22 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/22/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-22.m3u8 ] [ 21 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/21/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-21.m3u8 ] [ 20 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/20/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-20.m3u8 ] [ 19 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/19/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-19.m3u8 ] [ 18 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/18/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-18.m3u8 ] [ 17 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/17/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-17.m3u8 ] [ 16 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/16/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-16.m3u8 ] [ 15 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/15/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-15.m3u8 ] [ 14 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/14/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-14.m3u8 ] [ 13 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/13/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-13.m3u8 ] [ 12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/12/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/11/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/10/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/9/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/8/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/7/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/6/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-6.m3u8 ] [ 1_5 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien/1-5/Trong-Sinh-Do-Thi-Tu-Tien-1-5.m3u8 ] [br/OK] [35|https://ok.ru/videoembed/4442421070391][36|https://ok.ru/videoembed/4442421201463][37|https://ok.ru/videoembed/4603756087863][38|https://ok.ru/videoembed/4603756153399][39|https://ok.ru/videoembed/4603756284471][40|https://ok.ru/videoembed/4603756218935] [41|https://ok.ru/videoembed/4603756350007][42|https://ok.ru/videoembed/5418262858295][43|https://ok.ru/videoembed/5418262792759][44|https://ok.ru/videoembed/5418262989367][45|https://ok.ru/videoembed/5418263054903][46|https://ok.ru/videoembed/5545214282295][47|https://ok.ru/videoembed/5164565465759][48|https://ok.ru/videoembed/5545214413367][49|https://ok.ru/videoembed/5573207460407] [ 34 | https://ok.ru/videoembed/4088978672257 ] [ 33 | https://ok.ru/videoembed/4052465027713 ] [ 32 | https://ok.ru/videoembed/4052464962177 ] [ 31 | https://ok.ru/videoembed/4052464896641 ] [ 30 | https://ok.ru/videoembed/4052465093249 ] [br/Fm] [ 34 | https://filemoon.sx/e/89j4ujtarbo7 ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/q2xjovrm8gm1 ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/rgkwb8u9zinn ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/tn01j6adb8a5 ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/5kgujbx84x9o ] [br/Fem] [ 34 | https://www.fembed.com/v/41nj1tz1yyw2qwq ] [ 33 | https://www.fembed.com/v/qznxzaerjl481ln ] [ 32 | https://www.fembed.com/v/-86j8upng3-lyez ] [ 31 | https://www.fembed.com/v/41nj1tz1em5nqnx ] [ 30 | https://www.fembed.com/v/y6r56helpyjq1yp ] [br/Sb] [ 34 | https://sblongvu.com/e/41dvlkfhqg33 ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/hx31oeehz6h6 ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/a66tlbptd8ax ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/zonopdmlqyhr ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/uyv9p2xjadm5 ]
Phim cập nhật 1 tập vào thứ 6 hàng tuần !
Phim khác