Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tổ Sư Gia Đứng Đầu Lịch Sử - To Su Gia Dung Dau Lich Su (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 28 / ?? VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 02/12/2022

Nội dung

[stt/ Tập 28 / ?? VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Tổ Sư Gia Đứng Đầu Lịch Sử [/info] [nd]Phim Tổ Sư Gia Đứng Đầu Lịch Sử được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại hhtqtv Bạn đọc đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ hhtqtv ra các tập mới nhất của truyện Tổ Sư Gia Đứng Đầu Lịch Sử. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Hx] [28|https://short.ink/KnccaPXjiI] [ 27 | https://short.ink/XCOZQ28nKi] [ 26 | https://short.ink/_YEKIb6NQS] [ 25 | https://short.ink/EjcJnIfg7d] [ 24 | https://short.ink/1x9XYiuJX4] [ 23 | https://short.ink/udfFbaD-4 ] [ 22 | https://short.ink/GzPKedai3 ] [ 21 | https://short.ink/tfDxvA9gh ] [ 20 | https://short.ink/7vCNnDi8H ] [ 19 | https://short.ink/_BhqtzLE3 ] [ 18 | https://short.ink/mWS1wJpOw ] [ 17 | https://short.ink/gmPHOUPri ] [ 16 | https://short.ink/UfdbcZQi62] [ 15 | https://short.ink/4OYFZkz9x ] [ 14 | https://short.ink/xXVmmOwbC4] [ 13 | https://short.ink/A9ikumrYpb] [ 12 | https://short.ink/tGnj7CGcAL] [ 11 | https://short.ink/OUXSnoPM_ ] [ 10 | https://short.ink/iTVFd616Rb] [ 9 | https://short.ink/b_L_zNaaK ] [ 8 | https://short.ink/wJl8qRmGv ] [ 7 | https://short.ink/fqJuDSe9x ] [ 6 | https://short.ink/TKNJADohB ] [ 5 | https://short.ink/pEkaSHxdF ] [ 4 | https://short.ink/3-UlIaKzh ] [ 3 | https://short.ink/tJu0mqfhz ] [ 2 | https://short.ink/eTHTXt6bD ] [ 1 | https://short.ink/pyhRYaiJJ ] [br/Arc] [ 27 | https://archive.org/download/tsgdls27/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/tsgddls26/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/tsgdls25/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/tsg24/24.mp4 ] [ 23 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/23/To-Su-Gia-23.m3u8 ] [ 22 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/22/To-Su-Gia-22.m3u8 ] [ 21 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/21/To-Su-Gia-21.m3u8 ] [ 20 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/20/To-Su-Gia-20.m3u8 ] [ 19 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/19/To-Su-Gia-19.m3u8 ] [ 18 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/18/To-Su-Gia-18.m3u8 ] [ 17 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/17/To-Su-Gia-17.m3u8 ] [ 16 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/16/To-Su-Gia-16.m3u8 ] [ 15 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/15/To-Su-Gia-15.m3u8 ] [ 14 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/14/To-Su-Gia-14.m3u8 ] [ 13 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/13/To-Su-Gia-13.m3u8 ] [ 12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/12/To-Su-Gia-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/11/To-Su-Gia-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/10/To-Su-Gia-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/9/To-Su-Gia-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/25/To-Su-Gia-25.m3u8 ] [ 7 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/7/To-Su-Gia-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/6/To-Su-Gia-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/5/To-Su-Gia-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/4/To-Su-Gia-4.m3u8 ] [ 3 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/3/To-Su-Gia-3.m3u8 ] [ 2 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/2/To-Su-Gia-2.m3u8 ] [ 1 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/1/To-Su-Gia-1.m3u8 ] [br/Mb] [ 27 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/27/To-Su-Gia-27.m3u8 ] [ 26 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/26/To-Su-Gia-26.m3u8 ] [ 25 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/25/To-Su-Gia-25.m3u8 ] [ 24 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/24/To-Su-Gia-24.m3u8 ] [ 25 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/25/To-Su-Gia-25.m3u8 ] [ 24 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/24/To-Su-Gia-24.m3u8 ] [ 23 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/23/To-Su-Gia-23.m3u8 ] [ 22 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/22/To-Su-Gia-22.m3u8 ] [ 21 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/21/To-Su-Gia-21.m3u8 ] [ 20 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/20/To-Su-Gia-20.m3u8 ] [ 19 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/19/To-Su-Gia-19.m3u8 ] [ 18 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/18/To-Su-Gia-18.m3u8 ] [ 17 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/17/To-Su-Gia-17.m3u8 ] [ 16 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/16/To-Su-Gia-16.m3u8 ] [ 15 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/15/To-Su-Gia-15.m3u8 ] [ 14 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/14/To-Su-Gia-14.m3u8 ] [ 13 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/13/To-Su-Gia-13.m3u8 ] [ 12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/12/To-Su-Gia-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/11/To-Su-Gia-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/10/To-Su-Gia-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/9/To-Su-Gia-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/25/To-Su-Gia-25.m3u8 ] [ 7 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/7/To-Su-Gia-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/6/To-Su-Gia-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/5/To-Su-Gia-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/4/To-Su-Gia-4.m3u8 ] [ 3 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/3/To-Su-Gia-3.m3u8 ] [ 2 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/2/To-Su-Gia-2.m3u8 ] [ 1 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/To-Su-Gia/1/To-Su-Gia-1.m3u8 ] [br/OK] [ 27 | https://ok.ru/videoembed/4069629430401 ] [ 26 | https://ok.ru/videoembed/4039244581505 ] [ 25 | https://ok.ru/videoembed/4028775008897 ] [ 24 | https://ok.ru/videoembed/4028454472321 ] [br/Fm] [ 27 | https://filemoon.sx/e/a5q8dpi9b16r ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/0hnvrjq3ody7 ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/7jzq9oeat4eo ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/by1nz32vjk8u ] [br/Fem] [ 27 | https://www.fembed.com/v/-86j8upnlmjpnn5 ] [ 26 | https://www.fembed.com/v/16rj6hjlmd-p7g3 ] [ 25 | https://www.fembed.com/v/qznxzaer45gn3ew ] [ 24 | https://www.fembed.com/v/rqnxqce5yr-7z7x ] [br/Sb] [ 27 | https://sblongvu.com/e/0j1n3zuokkhs ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/tysk9ijbr9bh ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/ghqpt95epqts ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/eqlcwl2kks1b ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác