Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tinh Thúy Tiên Tôn - Jing Cui (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 30 / 30 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/12/2022

Nội dung

[stt/ Tập 30 / 30 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Tinh Thúy Tiên Tôn [/info] [nd]Hỗn độn sơ khai, thế gian bị chia làm tam giới: Tiên, Nhân, Yêu. Tiên giới giáng linh chủng xuống thế gian, trợ giúp thương sinh. Nhưng linh chủng không ngừng hấp thụ cái ác trên thế gian, giết hại sinh linh. Cuối cùng, tiên vương Sâm La, hi sinh bản thân, đem nó phong ấn. Thượng Thanh Tiên Môn trên tiên giới cũng bởi vậy mà dần dần xuống dốc, tan biến trong lịch sử. Ngàn năm về sau, di tích Thượng Thanh Tiên Môn lần lượt hiện thế khiến các đại môn phái dốc hết toàn lực tranh đoạt bảo vật trong di tích. [/nd] [br/Hx] [ 30-End | https://short.ink/k_rBQemikf ] [ 29 | https://short.ink/dmwGDpFp ] [ 28 | https://short.ink/pceh02u-h ] [ 27 | https://short.ink/juMgZ6hspe ] [ 26 | https://short.ink/zyjDZw-ar ] [ 25 | https://short.ink/9zkClfpR9 ] [ 24 | https://short.ink/jljsiq-Ec ] [ 23 | https://short.ink/3iFvh7tgU ] [ 22 | https://short.ink/gx5qclZKf ] [ 21 | https://short.ink/ye0oRi6OX ] [ 20 | https://short.ink/dNO16c2Bn ] [ 19 | https://short.ink/hro8ARQCM ] [ 18 | https://short.ink/Hgsz9an7X ] [ 17 | https://short.ink/FbMvOlfyV ] [ 16 | https://short.ink/ytF--srLb ] [ 15 | https://short.ink/ebwRvcaS_ ] [ 14 | https://short.ink/JsZOZIFS_ ] [ 13 | https://short.ink/h60M8jhVy ] [ 12 | https://short.ink/fg-p9MN1m ] [ 11 | https://short.ink/rJ7JcVP8g ] [ 10 | https://short.ink/Q7hbFwu28 ] [ 9 | https://short.ink/QHGhVeS7S ] [ 8 | https://short.ink/NIPipOe6d ] [ 7 | https://short.ink/kYlSuPuNM ] [ 6 | https://short.ink/pJ1s7RMSQ ] [ 5 | https://short.ink/RKU58o2W9 ] [ 4 | https://short.ink/NGPTk1K8- ] [ 3 | https://short.ink/L7YPgKrxY ] [ 2 | https://short.ink/RWpQI5ba_7] [ 1 | https://short.ink/8CHFbHXXU ] [br/Arc] [ 30 End | https://archive.org/download/tttt30_202212/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/tttt29/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/tttt28/Tinh%20Th%C3%BAy%20Ti%C3%AAn%20T%C3%B4n%20T%E1%BA%ADp%2028%20Vietsub.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/tttt27/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/tttt_1/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/tttt_1/25.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/tttt_1/24.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/tttt_1/23.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/tttt_1/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/tttt_1/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/tttt_1/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/tttt_1/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/tttt_1/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/tttt_1/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/tttt_1/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/tttt_1/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/tttt_1/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/tttt_1/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/tttt_1/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/tttt_1/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/tttt_1/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/tttt_1/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/tttt_1/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/tttt_1/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/tttt_1/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/tttt_1/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/tttt_1/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/tttt_1/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/tttt_1/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/tttt_1/01.mp4 ] [br/Mb] [ 30 End - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/30/Tinh-Thuy-Tien-Ton-30.m3u8 ] [ 29 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/29/Tinh-Thuy-Tien-Ton-29.m3u8 ] [ 28 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/28/Tinh-Thuy-Tien-Ton-28.m3u8 ] [ 27 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/27/Tinh-Thuy-Tien-Ton-27.m3u8 ] [ 26 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/26/Tinh-Thuy-Tien-Ton-26.m3u8 ] [ 25 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/25/Tinh-Thuy-Tien-Ton-25.m3u8 ] [ 24 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/24/Tinh-Thuy-Tien-Ton-24.m3u8 ] [ 23 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/23/Tinh-Thuy-Tien-Ton-23.m3u8 ] [ 22 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/22/Tinh-Thuy-Tien-Ton-22.m3u8 ] [ 21 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/21/Tinh-Thuy-Tien-Ton-21.m3u8 ] [ 20 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/20/Tinh-Thuy-Tien-Ton-20.m3u8 ] [ 19 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/19/Tinh-Thuy-Tien-Ton-19.m3u8 ] [ 18 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/18/Tinh-Thuy-Tien-Ton-18.m3u8 ] [ 17 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/17/Tinh-Thuy-Tien-Ton-17.m3u8 ] [ 16 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/16/Tinh-Thuy-Tien-Ton-16.m3u8 ] [ 15 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/15/Tinh-Thuy-Tien-Ton-15.m3u8 ] [ 14 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/14/Tinh-Thuy-Tien-Ton-14.m3u8 ] [ 13 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/13/Tinh-Thuy-Tien-Ton-13.m3u8 ] [ 12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/12/Tinh-Thuy-Tien-Ton-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/11/Tinh-Thuy-Tien-Ton-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/10/Tinh-Thuy-Tien-Ton-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/9/Tinh-Thuy-Tien-Ton-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/8/Tinh-Thuy-Tien-Ton-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/7/Tinh-Thuy-Tien-Ton-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/6/Tinh-Thuy-Tien-Ton-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/5/Tinh-Thuy-Tien-Ton-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/4/Tinh-Thuy-Tien-Ton-4.m3u8 ] [ 3 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/3/Tinh-Thuy-Tien-Ton-3.m3u8 ] [ 2 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/2/Tinh-Thuy-Tien-Ton-2.m3u8 ] [ 1 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tinh-Thuy-Tien-Ton/1/Tinh-Thuy-Tien-Ton-1.m3u8 ] [br/Pd] [ 30 End - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3aa9be506e7e07bab68000d8f800b318/playlist.m3u8 ] [ 29 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2b5a1a694dd132a2ca978e0fd7f20d1a/playlist.m3u8 ] [ 28 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/64d2351d85acab5f7cd2c7c271807bf6/playlist.m3u8 ] [ 27 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/48959dbf58073cef7cfac08f3bd2f785/playlist.m3u8 ] [ 26 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bb170d32b3b07223fec59813acaaa5d1/playlist.m3u8 ] [ 25 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e64a547b8c3877b0d987fa49cb6eccb3/playlist.m3u8 ] [ 24 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f079948894343bcb7c5f8f6c7df06b82/playlist.m3u8 ] [ 23 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b3d8935b11f3baccbd3fcea8e1bcb543/playlist.m3u8 ] [ 22 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5f2e6333c19f0772f80e7ffcd1f213ad/playlist.m3u8 ] [ 21 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/eac14bfc00da024a44252e6c626356b9/playlist.m3u8 ] [ 20 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3a7b702ad4f56f1c4c98d4df0b2c0398/playlist.m3u8 ] [ 19 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/fb12e8e723b3ec35f204aeafe4c45f5e/playlist.m3u8 ] [ 18 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/785d1243be92fe1d76e400580da9d1cb/playlist.m3u8 ] [ 17 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d5933e61cdcf318a8fb700934e21171f/playlist.m3u8 ] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2906c6544996669fb0cd2cac5b7929e3/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f368f30c7d12c12fd267c7954b853466/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/68399a1c0f8faaedc7ba96a654f4fd22/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/97ee964ed85c1a9eec931c9f50619320/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4b221ce69889c18f906b8235ff338a1a/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/28b421aa33b823a5b9f338455187140a/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/389c019b0eff76e245886281df87b1de/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4f1d7408f2e654d57a3ca1eea41e3eb6/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b346b96f51891640de8ddc9cd116ee74/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7ab890f4d62776d58493d0c7a2a658b8/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0a74456606dcf2067192f75710adee8e/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/07a84f155379ee8d29eeee3820717a33/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/27834aa08d5cb59c52fb096e1ba2b5fc/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9579067748f7b50580054774bcf32a44/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/99816e63d9f775823ccc0aaff006bf84/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b01d96aae19c928bd9476fbe8c74c42c/playlist.m3u8 ] [br/OK] [ 30 End | https://ok.ru/videoembed/4064467946113 ] [ 29 | https://ok.ru/videoembed/4060558002817 ] [ 28 | https://ok.ru/videoembed/4033066699393 ] [ 27 | https://ok.ru/videoembed/4030589110913 ] [ 26 | https://ok.ru/videoembed/4000355846785 ] [ 25 | https://ok.ru/videoembed/3990992849537 ] [br/Fm] [ 30 End | https://filemoon.sx/e/93b5at0fgz6o ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/eaje9m3rw27x ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/176rkgcmklzq ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/brsavht03b04 ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/jhfprdmqi3vw ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/f3az1nsvmf4f ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/ncr8wkzcmram ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/jn350h6syw9b ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/s8ej8p9i7ij1 ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/10zrwc3qwabt ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/as9dlz40at4k ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/zqaio7iqiisx ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/zam7d0pw9qut ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/bgrojcx3rz7b ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/letnwh2e2h7m ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/8xtvwbs2ltmq ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/bxi34zhut07k ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/v7qx7fcehbjp ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/uucdbmtgelqy ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/25kcmzpdhadd ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/erfknykxa5v8 ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/4pefhjx3i7vl ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/dnhoackivk3w ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/oqsgfg7x5jjb ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/97fi91fu4qt3 ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/9lbp73eyw1s9 ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/0si97iwntk2b ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/e32q9syvmif8 ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/nqp78gbb9h36 ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/e2bfzg9msvv1 ] [br/Fem] [ 30 End | https://www.fembed.com/v/41nj1tz1y-rmqgl ] [ 29 | https://www.fembed.com/v/gl1nlh-3ynkxyl0 ] [ 28 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2zrrk-4gl ] [ 27 | https://www.fembed.com/v/5znjzad1k86ge6w ] [ 26 | https://www.fembed.com/v/3r1jrsmnjyj22j1 ] [ 25 | https://www.fembed.com/v/ez4nza-p1z84878 ] [br/Sb] [ 30 End | https://sblongvu.com/e/5wo5q4ymzar8 ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/vdyvlgmenue4 ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/uznzgha7kvbf ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/uqm33wj5ruec ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/mprpadlanoyy ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/1cn3yyz3bv57 ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/3t7rsxiyvykg ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/u6dsj06iyi30 ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/xk7m4dl2p7g2 ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/c0rs5sxq1yai ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/nhjumvmafhqc ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/46uislhs9p77 ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/xdy8xb7c5suf ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/emx7uv0o3lsh ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/exid8xpt662b ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/1r6syaopxqm4 ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/6tvcu4m9jtub ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/mmdu1evyn5o7 ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/dmjty48rmibn ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/zbv7ny1nxeur ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/kbi8btncjw8i ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/8h7vvq745ox9 ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/mr6zfixfk953 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/v7xzk1913ki5 ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/l85c53uuolek ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/a9ylpx89f2fa ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/0r5su0kkk5ok ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/wqfwm99eu9yo ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/eiq5abf37kho ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/ekzzblsol6ov ]
Phim cập nhật 1 tập vào thứ 4 và thứ 5 hằng tuần
Phim khác