Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tiểu Ma Đầu Lộ Tẩy Rồi - Busted! Darklord (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 26 / 26 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 08/12/2022

Nội dung

[stt/ Tập 26 / 26 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Tiểu Ma Đầu Lộ Tẩy Rồi [/info] [nd]Để sống tiếp trên giang hồ, con trai giáo chủ ma giáp Vu Nhân Kiệt nhận lệnh trà trộn vào “học viện chính đạo” chỉ tuyển đệ tử danh môn chính phái, mục tiêu để giành được “chứng nhận người tốt” nằm rửa sạch thân phận ma giáo. Chuyến đi này cực kỳ hung hiểm, một khi bị lộ thâm phận ma giáo thì sẽ bị vô số hiệp khách chính đạo giết ngay tại chỗ. Nhưng hôm báo cáo, Vu Nhân Kiệt xấu hổ phát hiện thông tin cá nhân của mình sớm đã bị người tra điều tra rõ mồn một rồi, vì để che giấu thân phận anh cuối cùng chọn… mặc áo quần con gái. Cuộc sống vườn trường hung hiểm lại hài hước sắp bắt đầu. [/nd] [br/Hx] [ 26-end | https://short.ink/K6oO3-o9rV] [ 25 | https://short.ink/3GRR8e_cj ] [ 24 | https://short.ink/JJ4ZFRBEm ] [ 23 | https://short.ink/5eNlfaqPk ] [ 22 | https://short.ink/JDvXvRzu_L] [ 21 | https://short.ink/r8UZSkTwE ] [ 20 | https://short.ink/FUwIuQxKl ] [ 19 | https://short.ink/0n6dt_xm1 ] [ 18 | https://short.ink/cPr6cmfF29] [ 17 | https://short.ink/hmqRe3HCc ] [ 16 | https://short.ink/tF5kqaVQb ] [ 15 | https://short.ink/QRjlJuxj4 ] [ 14 | https://short.ink/S1HcCme8vf ] [ 13 | https://short.ink/7-Z4YA-g4 ] [ 12 | https://short.ink/oUvH4P2Fn ] [ 11 | https://short.ink/Zpy7EUc05 ] [ 10 | https://short.ink/-_uE0XjkE ] [ 9 | https://short.ink/wm8u2BZyS ] [ 8 | https://short.ink/-ZxRQmH_m ] [ 7 | https://short.ink/Lpq-1zcLM ] [ 6 | https://short.ink/fQE3t5YyU ] [ 5 | https://short.ink/O6wcT9Ugz ] [ 4 | https://short.ink/drmqa5-VZ ] [ 3 | https://short.ink/T6mzWexgo ] [ 2 | https://short.ink/mjAYaOmIr ] [ 1 | https://short.ink/Yyp71Ri54 ] [br/Arc] [ 26 | https://archive.org//download/tmdltr26/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/tmdltr25/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/tmdltr24/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/tmdltr23/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/tmdltr22/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/tmdltr21/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/tmdltr20/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/tmdltr19/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/tmdltr18/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/tmdltr17/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/tmdltr16/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/tmdltr15/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/tmdltr14/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/tmdltr13/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/tmdltr12/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/tmdltr11/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/tmdltr10/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/tmdltr9/9.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/tmdltr8/8.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/tmdltr7/7.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/tmdltr6/6.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/tmdltr5/5.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/tmdltr4/4.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/tmdltr3/3.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/tmdltr2/2.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/tmdltr1/1.mp4 ] [br/Mb] [ 26 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/26/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-26.m3u8 ] [ 25 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/25/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-25.m3u8 ] [ 24 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/24/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-24.m3u8 ] [ 23 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/23/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-23.m3u8 ] [ 22 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/22/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-22.m3u8 ] [ 21 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/21/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-21.m3u8 ] [ 20 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/20/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-20.m3u8 ] [ 19 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/19/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-19.m3u8 ] [ 18 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/18/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-18.m3u8 ] [ 17 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/17/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-17.m3u8 ] [ 16 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/16/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-16.m3u8 ] [ 15 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/15/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-15.m3u8 ] [ 14 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/14/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-14.m3u8 ] [ 13 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/13/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-13.m3u8 ] [ 12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/12/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/11/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/10/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/9/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/8/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/7/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/6/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/5/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/4/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-4.m3u8 ] [ 3 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/3/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-3.m3u8 ] [ 2 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/2/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-2.m3u8 ] [ 1 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi/1/Tieu-Ma-Dau-Lo-Tay-Roi-1.m3u8 ] [br/Pd] [ 26 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/77af8912da7e0d240f2b5bd5cd1614e0/playlist.m3u8 ] [ 25 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cb52996658f9d5ec138a2591c755520a/playlist.m3u8 ] [ 24 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c7c1971584afaa224dd40b81ddc3ff9f/playlist.m3u8 ] [ 23 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bb0c39ede925737f6313988c90665dd5/playlist.m3u8 ] [ 22 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d933c52183a7291fdda9410ea55fefad/playlist.m3u8 ] [ 21 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8db18e4c8ab1e78364c625233666ef09/playlist.m3u8 ] [ 20 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/027671d88439a4a2935d6b31ebfa62c9/playlist.m3u8 ] [ 19 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/42ec8fd64c837a38b44a149ead4e3c73/playlist.m3u8 ] [ 18 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3b1536329bd1d984bb3fdba1ac4f46ba/playlist.m3u8 ] [ 17 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d8e619ab3bfc2bfea5bd4b37b61ad7be/playlist.m3u8 ] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cca9146a1e001167e298d2938e819a17/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/933f280e036a35a7c738c8aca63c0aa7/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dbcf3a5e54aba631f052486195a07c05/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1e6e6456a6626cfb4038e073f4be75fc/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/43a5d6e6b7f7c6cd00233e4537a74888/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9f161ed1fff318912f6161b8493e56ba/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a98d2472bea8545919fe6a1585a1a8e3/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d5f426ec2eb5157605403bb6a3d5d38b/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/63269d01ae1146483ecac88bd63615eb/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/fb545b0880da17655b33e513a2a54e2f/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/09a377fbc473a5c2a78a8290c2987530/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/392cea09364adad06708adac335537e9/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/84aa456357441a7393dba5bfc22f5c64/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d61d6644c52bcf026487bc657d985fc5/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/25447ff0bf43a64d7d105052848758ac/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/52a4acf0ae634eb646835cfa4fcba90c/playlist.m3u8 ] [br/OK] [ 26 | https://ok.ru/videoembed/4083410274945 ] [ 25 | https://ok.ru/videoembed/4083651250817 ] [ 24 | https://ok.ru/videoembed/4083410209409 ] [ 23 | https://ok.ru/videoembed/4083651185281 ] [ 22 | https://ok.ru/videoembed/4083410078337 ] [ 21 | https://ok.ru/videoembed/4083410012801 ] [ 20 | https://ok.ru/videoembed/4083651119745 ] [ 19 | https://ok.ru/videoembed/4083409947265 ] [ 18 | https://ok.ru/videoembed/4083409881729 ] [ 17 | https://ok.ru/videoembed/4083651054209 ] [ 16 | https://ok.ru/videoembed/4083409816193 ] [ 15 | https://ok.ru/videoembed/4083409685121 ] [ 14 | https://ok.ru/videoembed/4083650923137 ] [ 13 | https://ok.ru/videoembed/4083650988673 ] [ 12 | https://ok.ru/videoembed/4083409619585 ] [ 11 | https://ok.ru/videoembed/4083647253121 ] [ 10 | https://ok.ru/videoembed/4083647122049 ] [ 9 | https://ok.ru/videoembed/4083647187585 ] [ 8 | https://ok.ru/videoembed/4083410602625 ] [ 7 | https://ok.ru/videoembed/4083409554049 ] [ 6 | https://ok.ru/videoembed/4083410537089 ] [ 5 | https://ok.ru/videoembed/4083409488513 ] [ 4 | https://ok.ru/videoembed/4083467684481 ] [ 3 | https://ok.ru/videoembed/4083410471553 ] [ 2 | https://ok.ru/videoembed/4083410406017 ] [ 1 | https://ok.ru/videoembed/4083410340481 ] [br/Fm] [ 26 | https://filemoon.sx/e/t4xsogm4yvxt ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/r2bakr3c36jt ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/hjqqq97jglyv ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/vfsjaz7xn175 ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/k27509b1hh7b ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/7o69y06j7sgb ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/1thdetj02pg4 ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/ghmzbj26s2ik ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/9lmbk6gt36xe ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/9l00g2wrj0f6 ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/1vq5pdugpk2s ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/h8veaivgj3ca ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/j85qzjri3wfk ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/tmonv3pxu4r1 ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/qssumannp326 ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/hms4zgy6ihqq ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/nss2ql72x7f4 ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/zl7jhdbtsur1 ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/qahmksc9kw0z ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/lpht2gbyxzop ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/9k7dcgjma14r ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/jvurlzd8akgg ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/62sgtzdf6oyx ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/sytw4bafvhr0 ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/nzwuedfiiu7p ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/en5kaq5dv1es ] [br/Fem] [ 26 | https://www.fembed.com/v/p1nx1tmz1nm4nqy ] [ 25 | https://www.fembed.com/v/kw4-wa374n3jwzz ] [ 24 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0y1q0x7l0 ] [ 23 | https://www.fembed.com/v/-86j8upnkrpwrw1 ] [ 22 | https://www.fembed.com/v/8yl3ys83l58zdjd ] [ 21 | https://www.fembed.com/v/zdp5dhj067jnw5z ] [ 20 | https://www.fembed.com/v/nd2xdh28md2yjkl ] [ 19 | https://www.fembed.com/v/d13w1txg5pxqrq2 ] [ 18 | https://www.fembed.com/v/5znjzad1y2dgw2g ] [ 17 | https://www.fembed.com/v/l36x3ungwln2wgw ] [ 16 | https://www.fembed.com/v/gl1nlh-3yj-dld4 ] [ 15 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5d3y54n37 ] [ 14 | https://www.fembed.com/v/x3x53u56wx2252m ] [ 13 | https://www.fembed.com/v/5znjzad1y2dn7qy ] [ 12 | https://www.fembed.com/v/41nj1tz1ykzpy72 ] [ 11 | https://www.fembed.com/v/qznxzaer0pewz78 ] [ 10 | https://www.fembed.com/v/-86j8upnkrp2m76 ] [ 9 | https://www.fembed.com/v/-86j8upnkrpm8xj ] [ 8 | https://www.fembed.com/v/16rj6hjl5gjn0p3 ] [ 7 | https://www.fembed.com/v/nd2xdh28md2rqw2 ] [ 6 | https://www.fembed.com/v/gl1nlh-3yj-dld4 ] [ 5 | https://www.fembed.com/v/qznxzaer0pewx-7 ] [ 4 | https://www.fembed.com/v/qznxzaer0pew6kg ] [ 3 | https://www.fembed.com/v/5znjzad1y2dwgk- ] [ 2 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5d3y5813z ] [ 1 | https://www.fembed.com/v/qznxzaer0peklj1 ] [br/Sb] [ 26 | https://sblongvu.com/e/2misf9cg41fk ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/vz7dmye2y11n ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/5qznj6qxof3j ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/zpd32e633fge ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/pkio8kmpuz27 ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/bh7yf8ndmly0 ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/euqnzpvyb8qg ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/ihgjexq79pvy ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/dtq6miv6my1z ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/ze5izbzzfizm ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/3g6u0labajtc ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/4mtxduew56ne ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/8j59ijfqqugi ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/7hquwru6kuhx ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/toa1s1dajdd9 ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/vg5i75657j5k ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/acqre2d5449d ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/zkg6bvczoebc ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/u5p8jrepn3ac ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/aqvzgb80glye ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/oy46qhpukxvx ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/5ow0ak92hosx ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/fb71s4kmn4vz ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/yq6j1rju38jm ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/8wkha609deb8 ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/c7at40wzbv5f ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác