Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tiên Đế Trở Về - Xian Di Gui Lai (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 69 / ?? VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 06/09/2023

Nội dung

[stt/ Tập 69 / ?? VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Tiên Đế Trở Về [/info] [nd]Ba năm trước, Vân Thanh Nham trong một lần tai nạn rơi vào Tiên Giới. Ba ngàn năm sau, trở thành Vân Đế hô mưa gọi gió Tiên Giới. Vân Thanh Nham phá hư không, trở lại nhân gian, mới phát hiện ra ở đây chỉ vừa qua ba năm. "Ta từng không có thực lực lo cho người ta yêu, bây giờ ta muốn cả thế giới phải quỳ dưới chân ta". [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]Vân Thanh Nham[/act] [br/Hx] [50|https://short.ink/-P7ddt1jy][51|https://short.ink/QRktgSKTRT][52|https://short.ink/-O8Gr_Wvt] [53|https://short.ink/1moORIU2E][54|https://short.ink/l99jLTIwi][55|https://short.ink/EOj1BUXLw][56|https://short.ink/xI8OvLHmI_] [57|https://short.ink/7tpGIta28][58|https://short.ink/sSWCj4YH9][59|https://short.ink/nzdvqC_qi][60|https://short.ink/aPpKbg4Ar] [61|https://short.ink/yUkf0h1tB][62|https://short.ink/eEPOC63Bh][63|https://short.ink/8qoyes-ew][64|https://short.ink/BUAKqN2tz] [65|https://short.ink/vXSb7TaGA][66|https://short.ink/RlGbufheUR][67|https://short.ink/yYdo6xufB][68|https://short.ink/kmaFW8Z_P] [69|https://short.ink/C3cCaZGpe] [ 49 | https://short.ink/TXxnRmSPs ] [ 48 | https://short.ink/vdYCsK1gy ] [ 47 | https://short.ink/XIlNNiXAiT ] [ 46 | https://short.ink/AVEefk4Cmq ] [ 45 | https://short.ink/16uZFM6Ib5 ] [ 44 | https://short.ink/pmaHdDXlg ] [ 43 | https://short.ink/JLPNCIq-4 ] [ 42 | https://short.ink/vNjTBd9HM ] [ 41 | https://short.ink/dlrNhPxQ7 ] [ 40 | https://short.ink/YAqEA2dKy ] [ 39 | https://short.ink/q2xHSuAmY ] [ 38 | https://short.ink/u8RTe2egJ ] [ 37 | https://short.ink/16wDkrC8o ] [ 36 | https://short.ink/oXRl0uDRk ] [ 35 | https://short.ink/3y8Rs72sof] [ 34 | https://short.ink/04A1TrIxWj] [ 33 | https://short.ink/pdMvXasrM ] [ 32 | https://short.ink/PMGlOBiY2s] [ 31 | https://short.ink/WaQZwE_or ] [ 30 | https://short.ink/WlMZhGof2 ] [ 29 | https://short.ink/ksTuJFsrn ] [ 28 | https://short.ink/jrhe-D5xh ] [ 27 | https://short.ink/2y6a1v49J ] [ 26 | https://short.ink/mvMbDQszs ] [ 25 | https://short.ink/RW0kHyxFc ] [ 24 | https://short.ink/bEs1HKrcn ] [ 23 | https://short.ink/gAlM1s3Oy ] [ 22 | https://short.ink/3npsXQQcJ ] [ 21 | https://short.ink/Fnx8m_fKs ] [ 11-20 | https://short.ink/incR_qyPp ] [ 1-10 | https://short.ink/Fs4n2lyWq ] [br/Arc] [ 49 | https://archive.org/download/tdtv49/49.mp4 ] [ 48 | https://archive.org/download/tdtv48/48.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/tdtv47/Ti%C3%AAn%20%C4%90%E1%BA%BF%20Tr%E1%BB%9F%20V%E1%BB%81%20T%E1%BA%ADp%2047%20VietSub.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/tdtv46/46.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/tdtv45/45.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/tdtv44/Ti%C3%AAn%20%C4%90%E1%BA%BF%20Tr%E1%BB%9F%20V%E1%BB%81%20T%E1%BA%ADp%2044.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/tdtv43_202211/43.mp4 ] [ 42 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/42/Tien-De-Tro-Ve-42.m3u8 ] [ 41 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/41/Tien-De-Tro-Ve-41.m3u8 ] [ 40 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/40/Tien-De-Tro-Ve-40.m3u8 ] [ 39 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/39/Tien-De-Tro-Ve-39.m3u8 ] [ 38 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/38/Tien-De-Tro-Ve-38.m3u8 ] [ 37 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/37/Tien-De-Tro-Ve-37.m3u8 ] [ 36 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/36/Tien-De-Tro-Ve-36.m3u8 ] [ 35 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/35/Tien-De-Tro-Ve-35.m3u8 ] [ 34 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/34/Tien-De-Tro-Ve-34.m3u8 ] [ 33 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/33/Tien-De-Tro-Ve-33.m3u8 ] [ 32 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/32/Tien-De-Tro-Ve-32.m3u8 ] [ 31 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/31/Tien-De-Tro-Ve-31.m3u8 ] [ 30 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/30/Tien-De-Tro-Ve-30.m3u8 ] [ 29 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/29/Tien-De-Tro-Ve-29.m3u8 ] [ 28 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/28/Tien-De-Tro-Ve-28.m3u8 ] [ 27 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/27/Tien-De-Tro-Ve-27.m3u8 ] [ 26 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/26/Tien-De-Tro-Ve-26.m3u8 ] [ 25 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/25/Tien-De-Tro-Ve-25.m3u8 ] [ 24 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/24/Tien-De-Tro-Ve-24.m3u8 ] [ 23 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/23/Tien-De-Tro-Ve-23.m3u8 ] [ 22 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/22/Tien-De-Tro-Ve-22.m3u8 ] [ 21 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/21/Tien-De-Tro-Ve-21.m3u8 ] [ 1_20 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/1-20/Tien-De-Tro-Ve-1-20.m3u8 ] [br/Mb] [ 49 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/49/Tien-De-Tro-Ve-49.m3u8 ] [ 48 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/48/Tien-De-Tro-Ve-48.m3u8 ] [ 47 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/47/Tien-De-Tro-Ve-47.m3u8 ] [ 46 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/46/Tien-De-Tro-Ve-46.m3u8 ] [ 45 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/45/Tien-De-Tro-Ve-45.m3u8 ] [ 44 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/44/Tien-De-Tro-Ve-44.m3u8 ] [ 43 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/43/Tien-De-Tro-Ve-43.m3u8 ] [ 42 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/42/Tien-De-Tro-Ve-42.m3u8 ] [ 41 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/41/Tien-De-Tro-Ve-41.m3u8 ] [ 40 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/40/Tien-De-Tro-Ve-40.m3u8 ] [ 39 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/39/Tien-De-Tro-Ve-39.m3u8 ] [ 38 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/38/Tien-De-Tro-Ve-38.m3u8 ] [ 37 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/37/Tien-De-Tro-Ve-37.m3u8 ] [ 36 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/36/Tien-De-Tro-Ve-36.m3u8 ] [ 35 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/35/Tien-De-Tro-Ve-35.m3u8 ] [ 34 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/34/Tien-De-Tro-Ve-34.m3u8 ] [ 33 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/33/Tien-De-Tro-Ve-33.m3u8 ] [ 32 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/32/Tien-De-Tro-Ve-32.m3u8 ] [ 31 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/31/Tien-De-Tro-Ve-31.m3u8 ] [ 30 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/30/Tien-De-Tro-Ve-30.m3u8 ] [ 29 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/29/Tien-De-Tro-Ve-29.m3u8 ] [ 28 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/28/Tien-De-Tro-Ve-28.m3u8 ] [ 27 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/27/Tien-De-Tro-Ve-27.m3u8 ] [ 26 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/26/Tien-De-Tro-Ve-26.m3u8 ] [ 25 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/25/Tien-De-Tro-Ve-25.m3u8 ] [ 24 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/24/Tien-De-Tro-Ve-24.m3u8 ] [ 23 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/23/Tien-De-Tro-Ve-23.m3u8 ] [ 22 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/22/Tien-De-Tro-Ve-22.m3u8 ] [ 21 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/21/Tien-De-Tro-Ve-21.m3u8 ] [ 1_20 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tien-De-Tro-Ve/1-20/Tien-De-Tro-Ve-1-20.m3u8 ] [br/OK] [ 49 | https://ok.ru/videoembed/4068761995905 ] [ 48 | https://ok.ru/videoembed/4045321144961 ] [ 47 | https://ok.ru/videoembed/4037803641473 ] [ 46 | https://ok.ru/videoembed/4028913158785 ] [ 45 | https://ok.ru/videoembed/4010603252353 ] [ 44 | https://ok.ru/videoembed/3995231849089 ] [ 43 | https://ok.ru/videoembed/3995231586945 ] [br/Fm] [ 49 | https://filemoon.sx/e/esx0k9y0iik6 ] [ 48 | https://filemoon.sx/e/mgembxfn54w4 ] [ 47 | https://filemoon.sx/e/tby86p0a0poi ] [ 46 | https://filemoon.sx/e/vx68hb0qh9pz ] [ 45 | https://filemoon.sx/e/sis69m5cch45 ] [ 44 | https://filemoon.sx/e/msrb6a0opy7d ] [ 43 | https://filemoon.sx/e/j1dofqabnwtt ] [br/Fem] [ 49 | https://www.fembed.com/v/3r1jrsmn82zm3j5 ] [ 48 | https://www.fembed.com/v/-86j8upng-k4k56 ] [ 47 | https://www.fembed.com/v/036j3ulr-6ez1mr ] [ 46 | https://www.fembed.com/v/ez4nza-p873ppj0 ] [ 45 | https://www.fembed.com/v/kw4-wa373jx0yzn ] [ 44 | https://www.fembed.com/v/zdp5dhj0r6pj1l- ] [ 43 | https://www.fembed.com/v/gl1nlh-3my0-qxj ] [br/Sb] [ 49 | https://sblongvu.com/e/cz5wvect5c7s ] [ 48 | https://sblongvu.com/e/6j21cte17af ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/c2rq9rt6eb2w ] [ 46 | https://sblongvu.com/e/dc4vphaemksk ] [ 45 | https://sblongvu.com/e/2qxufgozjae3 ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/nmnb9n43ven8.html ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/lyoo9e70swnw.html ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác