Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Thần Cấp Long Vệ - Shen Ji Long Wei (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 26 / 26 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 09/09/2023

Nội dung

[stt/ Tập 26 / 26 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Thần Cấp Long Vệ [/info] [nd]Ngày Vân Linh sơn Thái Thanh Môn tổ chức đại điển song tu cho Tô Nhược Tuyết và Lưu Phi, Thẩm Lãng thi triển Huyết Linh Cửu Biến biến thành Lôi Bằng ngàn mét xông vào chiến đấu với tu sĩ, tiêu diệt hơn một nửa Vân Linh sơn tông môn. Đối diện với Thẩm Lãng vừa xa lạ vừa quen thuộc, Tô Nhược Tuyết mất trí nhớ thấy không yên trong lòng, những hình ảnh thường xuyên hiện lên trong đầu cô có lẽ thật sự tồn tại. Việc khiến Thẩm Lãng không thể tin được là Tô Nhược Tuyết hắn vất vả tìm kiếm không những muốn gả cho lão quái tu chân hơn 400 tuổi này mà còn dùng kiếm đâm xuyên vào lồng ngực hắn. [/nd] [drt]Youku[/drt] [act]Tô Nhược Tuyết[/act] [br/Hx] [26-end(P1)|https://short.ink/zx2xOn1gYq ] [ 25 | https://short.ink/BSN-sBcYkh ] [ 24 | https://short.ink/3xgHxEVf_ ] [ 23 | https://short.ink/jwfb5bgaR0 ] [ 22 | https://short.ink/QdGsDUVuC ] [ 21 | https://short.ink/Mq-x5e2VE ] [ 20 | https://short.ink/AGaMFIm86 ] [ 19 | https://short.ink/LRHUpK3kD ] [ 18 | https://short.ink/OIfaR8_T1 ] [ 17 | https://short.ink/GWCs8tRTdo] [ 16 | https://short.ink/Lc0EeMieH5] [ 15 | https://short.ink/gVqHWYBbx ] [ 14 | https://short.ink/9bXTCrb_r ] [ 13 | https://short.ink/XTx3RlxdV ] [ 12 | https://short.ink/p05us5x9u ] [ 11 | https://short.ink/nKmJMcxWO ] [ 10 | https://short.ink/_usZTzQwP ] [ 9 | https://short.ink/9zJHEd8rM ] [ 8 | https://short.ink/LdoGZbBS3 ] [ 7 | https://short.ink/pYjkIBEpr ] [ 6 | https://short.ink/EsaudVC1a ] [ 5 | https://short.ink/qN9x1dsuL ] [ 4 | https://short.ink/pXk1RVTut ] [ 3 | https://short.ink/-gQVDOviN ] [ 2 | https://short.ink/LDF88q2Wh ] [ 1 | https://short.ink/zl_ujYyvR ] [br/OK] [ 26 | https://ok.ru/videoembed/4094990486145 ] [ 25 | https://ok.ru/videoembed/4074564815489 ] [ 24 | https://ok.ru/videoembed/4045449595521 ] [ 23 | https://ok.ru/videoembed/4022378433153 ] [ 22 | https://ok.ru/videoembed/3970610694785 ] [ 21 | https://ok.ru/videoembed/3970610629249 ] [ 20 | https://ok.ru/videoembed/3970610825857 ] [ 19 | https://ok.ru/videoembed/3970610760321 ] [ 18 | https://ok.ru/videoembed/3970610563713 ] [ 17 | https://ok.ru/videoembed/3970610498177 ] [ 16 | https://ok.ru/videoembed/3970601978497 ] [ 15 | https://ok.ru/videoembed/3970601847425 ] [ 14 | https://ok.ru/videoembed/3970602764929 ] [ 13 | https://ok.ru/videoembed/3970602109569 ] [ 12 | https://ok.ru/videoembed/3970603682433 ] [ 11 | https://ok.ru/videoembed/3970602896001 ] [ 10 | https://ok.ru/videoembed/3970603158145 ] [ 9 | https://ok.ru/videoembed/3970602306177 ] [ 8 | https://ok.ru/videoembed/3970602175105 ] [ 7 | https://ok.ru/videoembed/3970602830465 ] [ 6 | https://ok.ru/videoembed/3970602502785 ] [ 5 | https://ok.ru/videoembed/3970603092609 ] [ 4 | https://ok.ru/videoembed/3970603354753 ] [ 3 | https://ok.ru/videoembed/3970602961537 ] [ 2 | https://ok.ru/videoembed/3970603813505 ] [ 1 | https://ok.ru/videoembed/3970602633857 ] [br/Arc] [ 26 | https://archive.org/download/tclv26/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/tclv25/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/tclv24/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/tclv_1/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/tclv_1/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/tclv_1/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/tclv_1/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/tclv_1/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/tclv_1/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/tclv_1/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/tclv_1/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/tclv_1/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/tclv_1/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/tclv_1/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/tclv_1/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/tclv_1/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/tclv_1/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/tclv_1/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/tclv_1/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/tclv_1/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/tclv_1/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/tclv_1/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/tclv_1/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/tclv_1/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/tclv_1/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/tclv_1/01.mp4 ] [br/Mb] [ 26 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/26/Than-Cap-Long-Ve-26.m3u8 ] [ 25 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/25/Than-Cap-Long-Ve-25.m3u8 ] [ 24 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/24/Than-Cap-Long-Ve-24.m3u8 ] [ 23 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/23/Than-Cap-Long-Ve-23.m3u8 ] [ 22 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/22/Than-Cap-Long-Ve-22.m3u8 ] [ 21 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/21/Than-Cap-Long-Ve-21.m3u8 ] [ 20 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/20/Than-Cap-Long-Ve-20.m3u8 ] [ 19 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/19/Than-Cap-Long-Ve-19.m3u8 ] [ 18 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/18/Than-Cap-Long-Ve-18.m3u8 ] [ 17 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/17/Than-Cap-Long-Ve-17.m3u8 ] [ 16 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/16/Than-Cap-Long-Ve-16.m3u8 ] [ 15 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/15/Than-Cap-Long-Ve-15.m3u8 ] [ 14 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/14/Than-Cap-Long-Ve-14.m3u8 ] [ 13 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/13/Than-Cap-Long-Ve-13.m3u8 ] [ 12 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/12/Than-Cap-Long-Ve-12.m3u8 ] [ 11 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/11/Than-Cap-Long-Ve-11.m3u8 ] [ 10 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/10/Than-Cap-Long-Ve-10.m3u8 ] [ 9 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/9/Than-Cap-Long-Ve-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/8/Than-Cap-Long-Ve-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/7/Than-Cap-Long-Ve-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/6/Than-Cap-Long-Ve-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/5/Than-Cap-Long-Ve-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/4/Than-Cap-Long-Ve-4.m3u8 ] [ 3 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/3/Than-Cap-Long-Ve-3.m3u8 ] [ 2 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/2/Than-Cap-Long-Ve-2.m3u8 ] [ 1 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Than-Cap-Long-Ve/1/Than-Cap-Long-Ve-1.m3u8 ] [br/Pd] [ 26 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/211d3a7ca2e70ffed0192f2b8fa6b3cf/playlist.m3u8 ] [ 25 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/fdb2e38b53be108fcb09b5e5c9ecf57b/playlist.m3u8 ] [ 24 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e9bb3d471e764896d68bfcc2009c573b/playlist.m3u8 ] [ 23 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b4cc54665173d44306495f558a2acfa2/playlist.m3u8 ] [ 22 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cda01ca1812b2388b2631f204c2ba352/playlist.m3u8 ] [ 21 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3ebfe3963516ae33c65be15d2af88746/playlist.m3u8 ] [ 20 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/02d5561e3f783d66a7b5b5c641fe7aaf/playlist.m3u8 ] [ 19 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f3604805dc596382b7e5aae3613af7a8/playlist.m3u8 ] [ 18 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/468637818a0aa48e80cfb53495212a0f/playlist.m3u8 ] [ 17 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/da004bcd583dc1d6745ffabb3d158a3d/playlist.m3u8 ] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/517d6a310df36f2b94e54a3967c1111a/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/671dde167e6a2b51fc70cca5ee481dae/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1f4b99f0b6eddd9241fc165cdbbd079d/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5fe4a0e255456d3e566554e5c0c646f4/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/fff086bd8f7c4d744dd5cb8c103d9913/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c512bcf395c70f5ab70c2b4461284c5c/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/857a4f0619e8e8f217482ac305a5639c/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e069f31fcbb75c4e2dc03e3ee64c3387/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3e35b8973978bb8ddf88360112c4ff59/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a60e2f2810321c620ae3e5214955a2c3/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e33cf34d98580c7c07ce94658af54e70/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e7ea5f290864cfe46288eb8fd6489156/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5eef0e393c49fec2bf10cd8dfc53ff9a/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/21d26fbfb91caa1dd215f31064cbf85b/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/26d9456bcbf89c203c5ab46f31f2c9f8/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f97f9aaf270b597296a9f846c44b0cd1/playlist.m3u8 ] [br/Fm] [ 26 | https://filemoon.sx/e/7uzxbmrplm4m ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/c1za8h2drlw8 ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/4w9akwsqg2y5 ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/8adavqf08nuz ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/uetm4ebmyh4f ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/ltozclpnp75z ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/2xq6xi0hb2xz ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/porkubldqq8t ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/f6dv7cjabj6y ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/yh3s4l1k43gl ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/9yya4w3i6944 ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/g0fd6xm0n8il ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/gi48wuzhjaaq ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/t3o3g2bkpibu ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/hnxj5nemgcuu ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/mq9isvoi8j09 ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/xq4ttrlv4lu8 ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/hkchshou9r54 ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/x99x14ze7scg ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/1e3bbfo539pg ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/4mquchegpz9e ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/niqkusa2u1gn ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/kghxn2pg40vn ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/zdee5sgks2bq ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/h069u8auyy1p ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/qhyakww7arbi ] [br/Fem] [ 26 | https://www.fembed.com/v/p1nx1tmzp4-p6j5 ] [ 25 | https://www.fembed.com/v/qznxzaer3r-l56j ] [ 24 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2z1dxw5y- ] [ 23 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0y5-emer- ] [ 22 | https://www.fembed.com/v/nd2xdh28r3jlp41 ] [ 21 | https://www.fembed.com/v/41nj1tz1w87qzr6 ] [ 20 | https://www.fembed.com/v/kw4-wa37jw105mm ] [ 19 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2zqrjz0qq ] [ 18 | https://www.fembed.com/v/p1nx1tmz4kgddyl ] [ 17 | https://www.fembed.com/v/qznxzaerwn3qjdn ] [ 16 | https://www.fembed.com/v/l36x3ungz0pgjxm ] [ 15 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0ygk4lmgw ] [ 14 | https://www.fembed.com/v/-86j8upn261x5w0 ] [ 13 | https://www.fembed.com/v/036j3ulrden3l13 ] [ 12 | https://www.fembed.com/v/036j3ulrdeg4qlm ] [ 11 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5d4x-1-yx ] [ 10 | https://www.fembed.com/v/x3x53u56328z8ne ] [ 9 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0ygkwd38r ] [ 8 | https://www.fembed.com/v/41nj1tz1w862e78 ] [ 7 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5d4x-1e44 ] [ 6 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5d4xldmm1 ] [ 5 | https://www.fembed.com/v/036j3ulrden1nl- ] [ 4 | https://www.fembed.com/v/y6r56hel7q18zn4 ] [ 3 | https://www.fembed.com/v/3r1jrsmn6r8yge5 ] [ 2 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0ygk4w52- ] [ 1 | https://www.fembed.com/v/036j3ulrdegk7wp ] [br/Sb] [ 26 | https://sblongvu.com/e/606a2mo9hy24 ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/7qi7mqe4s05j ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/46he041apydq ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/d63ptnthp24s ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/5r9dixblia0b ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/svpykq6uzdgm ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/mby13luzu3st ] [ 19 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f3604805dc596382b7e5aae3613af7a8/playlist.m3u8] [ 18 | https://sblongvu.com/e/5gg8gzpwz8de ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/ky3jtskgm58g ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/nh1n0dcoi86l ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/bkz0909uwffj ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/vicu1knpkeyr ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/jt6umorhkfgi ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/znutg67m02ut ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/chg1js34cxid ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/erqw28gbp7p1 ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/r62uvtvniogd ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/7w65yp75v4j5 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/bsfnyzeck9l5 ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/6f766cpskpok ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/480bd0r2woq5 ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/xo3isgl1yxl3 ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/8fi9bvmx2jpt ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/atvm05wg3f8c ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/s1irm98id1ig ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi chủ nhật hằng tuần

Phim khác