Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[ Sư Phụ Nhà Tôi Siêu Hung Dữ - Su Phu Nha Toi Sieu Hung Du (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 60 / 60 VietSub ] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 11/12/2022

Nội dung

[stt/ Tập 60 / 60 VietSub ] [sc/7.8] [info] [+] Sư Phụ Nhà Tôi Siêu Hung Dữ [/info] [nd]Lục Trần có năm vị sư phụ. Đại sư phụ, một vực chi chủ, có một không hai cổ kim. Nhị sư phụ, thánh địa chi chủ, tu vi cái thế. Tam sư phụ, thiên cổ nữ đế, danh truyền thế gian. Tứ sư phụ, đan giới chí tôn, dự khắp thiên hạ. Ngũ sư phụ, luyện khí đế sư, tài hoa hơn người. Lục Trần: "Không quản các ngươi có cái gì bối cảnh, thực lực thông thiên, hết thảy đừng đến chọc ta, sư phụ nhà ta cực kỳ bao che khuyết điểm, siêu hung a." [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Ok] [ 60-end | https://ok.ru/videoembed/4094990289537 ] [ 59 | https://ok.ru/videoembed/4086513994369 ] [ 58 | https://ok.ru/videoembed/4071628147329 ] [ 57 | https://ok.ru/videoembed/4068761930369 ] [55-56 | https://ok.ru/videoembed/4045321013889 ] [ 54 | https://ok.ru/videoembed/4043433118337 ] [52-53 | https://ok.ru/videoembed/4043432987265 ] [ 51 | https://ok.ru/videoembed/4043432921729 ] [ 50 | https://ok.ru/videoembed/4043432856193 ] [ 49 | https://ok.ru/videoembed/4043428465281 ] [ 48 | https://ok.ru/videoembed/4043432790657 ] [ 47 | https://ok.ru/videoembed/4043432725121 ] [ 46 | https://ok.ru/videoembed/4043428924033 ] [ 45 | https://ok.ru/videoembed/4043432659585 ] [ 44 | https://ok.ru/videoembed/4043428334209 ] [ 43 | https://ok.ru/videoembed/4043432528513 ] [ 42 | https://ok.ru/videoembed/4043428268673 ] [ 41 | https://ok.ru/videoembed/4043432594049 ] [ 40 | https://ok.ru/videoembed/4043432462977 ] [ 39 | https://ok.ru/videoembed/4043432397441 ] [ 38 | https://ok.ru/videoembed/4043431545473 ] [ 37 | https://ok.ru/videoembed/4043431611009 ] [ 36 | https://ok.ru/videoembed/4043431348865 ] [ 35 | https://ok.ru/videoembed/4043431414401 ] [ 34 | https://ok.ru/videoembed/4043431479937 ] [ 33 | https://ok.ru/videoembed/4043431283329 ] [ 32 | https://ok.ru/videoembed/4043428072065 ] [ 31 | https://ok.ru/videoembed/4043431152257 ] [ 30 | https://ok.ru/videoembed/4043428137601 ] [ 29 | https://ok.ru/videoembed/4043431021185 ] [ 28 | https://ok.ru/videoembed/4043431217793 ] [ 27 | https://ok.ru/videoembed/4043430890113 ] [ 26 | https://ok.ru/videoembed/4043431086721 ] [ 25 | https://ok.ru/videoembed/4043430955649 ] [ 24 | https://ok.ru/videoembed/4043430431361 ] [ 23 | https://ok.ru/videoembed/4043430496897 ] [ 22 | https://ok.ru/videoembed/4043430365825 ] [ 21 | https://ok.ru/videoembed/4043428596353 ] [ 20 | https://ok.ru/videoembed/4043430300289 ] [ 19 | https://ok.ru/videoembed/4043433314945 ] [ 18 | https://ok.ru/videoembed/4043430234753 ] [ 17 | https://ok.ru/videoembed/4043433052801 ] [ 16 | https://ok.ru/videoembed/4043430169217 ] [ 15 | https://ok.ru/videoembed/4043433249409 ] [ 14 | https://ok.ru/videoembed/4043430038145 ] [ 13 | https://ok.ru/videoembed/4043433380481 ] [ 12 | https://ok.ru/videoembed/4043562289793 ] [ 11 | https://ok.ru/videoembed/4043430103681 ] [ 10 | https://ok.ru/videoembed/4043429907073 ] [ 9 | https://ok.ru/videoembed/4043429972609 ] [ 8 | https://ok.ru/videoembed/4043429841537 ] [ 7 | https://ok.ru/videoembed/4043429776001 ] [ 6 | https://ok.ru/videoembed/4043433183873 ] [ 5 | https://ok.ru/videoembed/4043428727425 ] [ 4 | https://ok.ru/videoembed/4043428858497 ] [ 3 | https://ok.ru/videoembed/4043428530817 ] [ 2 | https://ok.ru/videoembed/4043428661889 ] [ 1 | https://ok.ru/videoembed/4043428792961 ] [br/Hx] [ 60 | https://short.ink/4Zv7BIpFI ] [ 59 | https://short.ink/2GglgstfX ] [ 58 | https://short.ink/ADTGYXFdo ] [ 57 | https://short.ink/iF7tfrVk_o ] [55-56 | https://short.ink/QzSrFHci6s ] [ 54 | https://short.ink/VEYkoSlcB4 ] [52-53 | https://short.ink/mNR86DfTX ] [ 51 | https://short.ink/1glCA7dh06 ] [ 50 | https://short.ink/uJTwbdekV3 ] [ 49 | https://short.ink/29cGQ-SPd0 ] [ 48 | https://short.ink/SD-iGLbd- ] [ 47 | https://short.ink/YVRqoF0KNY ] [ 46 | https://short.ink/JelpYXkTM3 ] [ 45 | https://short.ink/nRAXCKLmA ] [ 44 | https://short.ink/ANGCymOWP ] [ 43 | https://short.ink/_-j8EcgTe ] [ 42 | https://short.ink/XhiKFKHcMQ ] [ 41 | https://short.ink/IO5-4l_vdw ] [ 40 | https://short.ink/nYXUbAuf- ] [ 39 | https://short.ink/mpEFvT_N5 ] [ 38 | https://short.ink/UupFoWEO2 ] [ 37 | https://short.ink/cysUkKSCd ] [ 36 | https://short.ink/eIN7ei169W ] [ 35 | https://short.ink/lXqusdhR3 ] [ 34 | https://short.ink/eqbqvMtae ] [ 33 | https://short.ink/U2Qmg0Hs5U ] [ 32 | https://short.ink/ZBVd_O6vHv ] [ 31 | https://short.ink/WXevRLHwc ] [ 30 | https://short.ink/qiQXUedj4 ] [ 29 | https://short.ink/QlWQOGUlIu ] [ 28 | https://short.ink/vHhPqfioQ ] [ 27 | https://short.ink/xAxNk9KQa ] [ 26 | https://short.ink/3xZxV63Ua ] [ 25 | https://short.ink/3xZxV63Ua ] [ 24 | https://short.ink/qyE79lDUP ] [ 23 | https://short.ink/rXNHcva2g ] [ 22 | https://short.ink/XupUU2MLu ] [ 21 | https://short.ink/tuHETIEa9 ] [ 20 | https://short.ink/sAuc0E7pbt ] [ 19 | https://short.ink/Ax3YpMtf_A ] [ 18 | https://short.ink/o2U7SmEXN ] [ 17 | https://short.ink/hPFfZyV5h ] [ 16 | https://short.ink/fVHYym87N ] [ 15 | https://short.ink/PRO73OcLu ] [ 14 | https://short.ink/HhYivZwEb ] [ 13 | https://short.ink/tbzGCEVCfl ] [ 12 | https://short.ink/6_UjPsztL ] [ 11 | https://short.ink/yL-vEIbbT ] [ 10 | https://short.ink/Cqycyb8LfG ] [ 9 | https://short.ink/3xelDG4-I ] [ 8 | https://short.ink/GYS8gh_6XD ] [ 7 | https://short.ink/CN6IzkJonh ] [ 6 | https://short.ink/fB7-qZMbz ] [ 5 | https://short.ink/_2C6A18qU ] [ 4 | https://short.ink/9G5E5gt2kw ] [ 3 | https://short.ink/shIXbdttqH ] [ 2 | https://short.ink/H7yYB1y-if ] [ 1 | https://short.ink/WaIMb_Cyx ] [br/Arc] [ 60 | https://archive.org/download/spntshd60/60.mp4 ] [ 59 | https://archive.org/download/SPNTSHD59/59.mp4 ] [ 58 | https://archive.org/download/spntshd58/58.mp4 ] [ 57 | https://archive.org/download/spntshd57/57.mp4 ] [55-56 | https://archive.org/download/spntshd55-56/55-56.mp4 ] [ 54 | https://archive.org/download/spntshd54/54.mp4 ] [52-53 | https://archive.org/download/52-53spntshd52-53/52-53.mp4 ] [ 51 | https://archive.org/download/spntshd51/51.mp4 ] [ 50 | https://archive.org/download/spntshd50/50.mp4 ] [ 49 | https://archive.org/download/spntshd49/49.mp4 ] [ 48 | https://archive.org/download/spntshd48/48.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/spntshd47/47.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/spntshd46/46.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/spntshd45/45.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/spntshd44/44.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/spntshd43/43.mp4 ] [ 42 | https://archive.org/download/spntshd42/42.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/spntshd41/41.mp4 ] [ 40 | https://archive.org/download/spntshd40/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/spntshd39/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/spntshd38/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/spntshd37/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/spntshd36/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/spntshd35/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/34_20221127/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/33_20221127/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/32_20221127/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/31_20221127/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/30_20221127/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/29_20221127/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/28_20221127/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/27_20221127/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/26_20221127/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/25_20221127/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/24_20221127/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/23_2022112723/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/spntshd22/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/spntshd21/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/spntshd20/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/spntshd19/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/spntshd18/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/spntshd17/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/spntshd16/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/spntshd15/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/spntshd14/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/spntshd13/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/spntshd12/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/spntshd11/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/spntshd10_202211/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/spntshd9/9.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/spntshd8/8.ia.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/spntshd7/7.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/spntshd6/6.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/spntshd5/5.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/spntshd4/4.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/spntshd3/3.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/spntshd2/2.ia.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/spntshd1_202211/1.mp4 ] [br/Mb] [ 60 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/60/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-60.m3u8 ] [ 59 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/59/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-59.m3u8 ] [ 58 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/58/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-58.m3u8 ] [ 57 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/57/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-57.m3u8 ] [55_56- https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/55-56/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-55-56.m3u8] [ 54 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/54/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-54.m3u8 ] [52_53-https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/52-53/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-52-53.m3u8 ] [ 51 | https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/51/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-51.m3u8 ] [ 50 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/50/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-50.m3u8 ] [ 49 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/49/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-49.m3u8 ] [ 48 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/48/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-48.m3u8 ] [ 47 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/47/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-47.m3u8 ] [ 46 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/46/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-46.m3u8 ] [ 45 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/45/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-45.m3u8 ] [ 44 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/44/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-44.m3u8 ] [ 43 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/43/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-43.m3u8 ] [ 42 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/42/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-42.m3u8 ] [ 41 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/41/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-41.m3u8 ] [ 40 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/40/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-40.m3u8 ] [ 39 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/39/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-39.m3u8 ] [ 38 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/38/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-38.m3u8 ] [ 37 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/37/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-37.m3u8 ] [ 36 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/36/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-36.m3u8 ] [ 35 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/35/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-35.m3u8 ] [ 34 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/34/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-34.m3u8 ] [ 33 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/33/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-33.m3u8 ] [ 32 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/32/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-32.m3u8 ] [ 31 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/31/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-31.m3u8 ] [ 30 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/30/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-30.m3u8 ] [ 29 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/29/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-29.m3u8 ] [ 28 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/28/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-28.m3u8 ] [ 27 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/27/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-27.m3u8 ] [ 26 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/26/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-26.m3u8 ] [ 25 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/25/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-25.m3u8 ] [ 24 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/24/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-24.m3u8 ] [ 23 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/23/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-23.m3u8 ] [ 22 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/22/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-22.m3u8 ] [ 21 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/21/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-21.m3u8 ] [ 20 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/20/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-20.m3u8 ] [ 19 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/19/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-19.m3u8 ] [ 18 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/18/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-18.m3u8 ] [ 17 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/17/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-17.m3u8 ] [ 16 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/16/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-16.m3u8 ] [ 15 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/15/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-15.m3u8 ] [ 14 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/14/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-14.m3u8 ] [ 13 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/13/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-13.m3u8 ] [ 12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/12/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/11/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/10/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/9/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/8/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/7/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/6/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/5/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/4/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-4.m3u8 ] [ 3 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/3/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-3.m3u8 ] [ 2 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/2/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-2.m3u8 ] [ 1 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du/1/Su-Phu-Nha-Toi-Sieu-Hung-Du-1.m3u8 ] [br/Fm] [ 60 | https://filemoon.sx/e/x1urhkwuqqwn ] [ 59 | https://filemoon.sx/e/bzdncj6vh8a2 ] [ 58 | https://filemoon.sx/e/xtj6jzw3u10j ] [ 57 | https://filemoon.sx/e/59ri6n0sf7p8 ] [55-56 | https://filemoon.sx/e/7sfhqaz5t1qc ] [ 54 | https://filemoon.sx/e/skh1bmsftccr ] [52-53 | https://filemoon.sx/e/pkinnvvolytn ] [ 51 | https://filemoon.sx/e/gyzn4oxakwz1 ] [ 50 | https://filemoon.sx/e/hbqgvhs0aeyd ] [ 49 | https://filemoon.sx/e/l6it1w4zo5bt ] [ 48 | https://filemoon.sx/e/l4fao7jms87q ] [ 47 | https://filemoon.sx/e/8n30s67m6y9s ] [ 46 | https://filemoon.sx/e/bfad6elxgbbz ] [ 45 | https://filemoon.sx/e/xmofdk4992o0 ] [ 44 | https://filemoon.sx/e/h122wf5tnfls ] [ 43 | https://filemoon.sx/e/oyeij3beukeg ] [ 42 | https://filemoon.sx/e/8pjlc4uifs0b ] [ 41 | https://filemoon.sx/e/a2nwtt528s63 ] [ 40 | https://filemoon.sx/e/jjnz48w5obz7 ] [ 39 | https://filemoon.sx/e/vqtzd23czpux ] [ 38 | https://filemoon.sx/e/jfivpyamonl8 ] [ 37 | https://filemoon.sx/e/wo2ksachuadt ] [ 36 | https://filemoon.sx/e/bx9y37ja4287 ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/684wih9ou1tz ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/0n5zbtahb34x ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/a4z1gdqh3yx7 ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/rui1pd3lw019 ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/7n6zute1w7dx ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/pd9w344jwpge ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/3h5ncbztufv1 ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/nqhzdqcxyli3 ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/6ap0a8x8lju5 ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/9gf6czctsfug ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/v5vk1u96z7my ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/7tc3cz0vjmg2 ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/wuueljun4rd6 ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/bo8vixwms6hm ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/a7ysj0ogwihh ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/3nl7wnt5a5sg ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/0tbuojc5hzts ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/mziazfmxeoty ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/tra0rwzl349o ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/oz3qvpr09yn0 ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/ant8jpk7b7y2 ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/d981pla1f6i7 ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/6bhgmq7u9r01 ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/ztakd150oc89 ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/24wp9hf6ktgx ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/ivaestxn3c5a ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/g0s35dws7qze ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/z1s59ujqgru0 ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/nh8wqptrjxuu ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/bdq6bvtzufds ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/hi50u4w8txbn ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/qf51lsgwdf2a ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/tniw6gxmy10d ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/ba5wl164dmn9 ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/j1wevcnaaahv ] [br/Fem] [ 60 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2zwq4gg0y ] [ 59 | https://www.fembed.com/v/rqnxqce5-e1lm81 ] [ 58 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0y441-e2m ] [ 57 | https://www.fembed.com/v/5znjzad1x-6kmkp ] [55-56 | https://www.fembed.com/v/l36x3ung357ymx0 ] [ 54 | https://www.fembed.com/v/zdp5dhj0dr3ryll ] [52-53 | https://www.fembed.com/v/y6r56helpz2edrd ] [ 51 | https://www.fembed.com/v/p1nx1tmze0w47pl ] [ 50 | https://www.fembed.com/v/41nj1tz1ejgwpmr ] [ 49 | https://www.fembed.com/v/d13w1txgej4nke8 ] [ 48 | https://www.fembed.com/v/ez4nza-pz1gqnq8 ] [ 47 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2z1peq84r ] [ 46 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5dm8z5zgg ] [ 45 | https://www.fembed.com/v/x3x53u56qry3m02 ] [ 44 | https://www.fembed.com/v/y6r56helpz2673e ] [ 43 | https://www.fembed.com/v/nd2xdh281-kr26k ] [ 42 | https://www.fembed.com/v/jn3xnhd83kw1yrz ] [ 41 | https://www.fembed.com/v/7lwjlhg03x754j8 ] [ 40 | https://www.fembed.com/v/jn3xnhd83kwqmgr ] [ 39 | https://www.fembed.com/v/036j3ulr-05ddey ] [ 38 | https://www.fembed.com/v/l36x3ung3dxzdm8 ] [ 37 | https://www.fembed.com/v/41nj1tz1ejgw-yk ] [ 36 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5dm8z42dk ] [ 35 | https://www.fembed.com/v/ez4nza-pz1gq08d ] [ 34 | https://www.fembed.com/v/d13w1txgej4wyzg ] [ 33 | https://www.fembed.com/v/kw4-wa37e8rjl8d ] [ 32 | https://www.fembed.com/v/x3x53u56qrym-r8 ] [ 31 | https://www.fembed.com/v/jn3xnhd83kwqpq2 ] [ 30 | https://www.fembed.com/v/nd2xdh281-k66jr ] [ 29 | https://www.fembed.com/v/wwn5wankz-176q5 ] [ 28 | https://www.fembed.com/v/jn3xnhd83kwwgx7 ] [ 27 | https://www.fembed.com/v/16rj6hjlm-xxrg- ] [ 26 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0y8epg38k ] [ 25 | https://www.fembed.com/v/wwn5wankz-1754e ] [ 24 | https://www.fembed.com/v/zdp5dhj0dr32-27 ] [ 23 | https://www.fembed.com/v/y6r56helpz26l82 ] [ 22 | https://www.fembed.com/v/8yl3ys830rqwx87 ] [ 21 | https://www.fembed.com/v/7lwjlhg03x75lnm ] [ 20 | https://www.fembed.com/v/8yl3ys830rqwkyn ] [ 19 | https://www.fembed.com/v/nd2xdh281-kr0zl ] [ 18 | https://www.fembed.com/v/l36x3ung3dxzp3k ] [ 17 | https://www.fembed.com/v/gl1nlh-3zmgx2xr ] [ 16 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5dm8z7g-y ] [ 15 | https://www.fembed.com/v/ez4nza-pz1g0yl8 ] [ 14 | https://www.fembed.com/v/ez4nza-pz1g0d60 ] [ 13 | https://www.fembed.com/v/ez4nza-pz1g044p ] [ 12 | https://www.fembed.com/v/jn3xnhd83kwx2e- ] [ 11 | https://www.fembed.com/v/p1nx1tmze0w35l- ] [ 10 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5dm8z4jxg ] [ 9 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2z1peqwl2 ] [ 8 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2z1pep-m2 ] [ 7 | https://www.fembed.com/v/d13w1txgej4w0x3 ] [ 6 | https://www.fembed.com/v/5znjzad1zw-nprq ] [ 5 | https://www.fembed.com/v/3r1jrsmngj2671q ] [ 4 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5dm8z48-- ] [ 3 | https://www.fembed.com/v/jn3xnhd83kwq42q ] [ 2 | https://www.fembed.com/v/41nj1tz1ejgwppy ] [ 1 | https://www.fembed.com/v/jn3xnhd83kwq42qs ] [br/Sb] [ 60 | https://sblongvu.com/e/awarchqi2fhf ] [ 59 | https://sblongvu.com/0q0z1emyswbi ] [ 58 | https://sblongvu.com/e/3ktqhj5fqcvu ] [ 57 | https://sblongvu.com/e/90cl2y4hxha5 ] [55-56 | https://sblongvu.com/50iy5og6lahh ] [ 54 | https://sblongvu.com/e/ndntjtg98zv3 ] [52-53 | https://sblongvu.com/e/sv6yktrqkkfh ] [ 51 | https://sblongvu.com/e/t5v1rgdykmki ] [ 50 | https://sblongvu.com/e/jdt4trma6wvg ] [ 49 | https://sblongvu.com/e/ctdizifq31mf ] [ 48 | https://sblongvu.com/e/uw94z44uexpz ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/hjcn77mmtynu ] [ 46 | https://sblongvu.com/e/jj8nrp2p94os ] [ 45 | https://sblongvu.com/e/sgao3efn4u6d ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/iekwl28csdck ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/fkfc7xbdsoof ] [ 42 | https://sblongvu.com/e/gvk4c3e0txyt ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/ydtzc319z26x ] [ 40 | https://sblongvu.com/e/5m0jpfa3tmrt ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/65exoove95qp ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/qckhvan3u11j ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/zm04zc0avcpx ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/1f3obdztw3p0 ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/bspeda3w7ck1 ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/lp7jky5hxrx2 ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/a4az20lgtgq ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/xpnqe0rslsdp ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/1yhb6j0ny0ld ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/kz2bfmwm3nf3 ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/1uqkxtw6y6w6 ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/uoi6wf2v25ev ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/o5nghexmfs02 ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/xrr7u4dus1fp ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/fhv8klriyh8s ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/g18a0kakq6h3 ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/75tjp764mnr8 ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/294taiwwsbkf ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/mzy2qi2jqfo8 ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/hgyc0mb9opqa ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/b1jzldepjrrh ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/5s096x0jnt0a ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/e4mmz519w8wh ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/qus7rhogcwrp ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/6a1kmm2gg2e7 ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/wip5j9w93e1b ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/pchrqyz5douv ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/5p4ktxyrwasp ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/i65r44nw7fh4 ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/p3grax37kk4g ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/nrros67ymfpe ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/t7ulufxj9m1r ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/z7zx9oznzaf0 ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/j2k222u8xvmz ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/2gta8nhi2t13 ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/6eeissp3l5wc ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/kl631bl4v6x2 ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/8ijr8h0u9ebf ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/zwvkatuwg0c2 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi chủ nhật hằng tuần
Phim khác