Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Nhất Kiếm Độc Tôn - Nhat Kiem Doc Ton (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 46 / ?? VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 09/09/2023

Nội dung

[stt/ Tập 46 / ?? VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Nhất Kiếm Độc Tôn [/info] [nd]Chư thiên thần phật tiên, không qua đến nhất kiếm ! Cảnh giới: - Kiếm phân chia: Tục kiếm, linh kiếm, minh kiếm, chân kiếm, thiên kiếm, đạo kiếm, bất hủ chi kiếm... - Tu luyện phân chia: Thối Thể cảnh, luyện lực cảnh, Nội Tráng cảnh, Kiêm Tu cảnh, Bất Tức cảnh, Khí Biến cảnh, Kim Thân cảnh, Ngự Khí cảnh, Lăng Không cảnh, Thông U cảnh, Thần Hợp cảnh, Vạn Pháp cảnh, chân Vạn Pháp cảnh, Ngự Pháp cảnh, chân Ngự Pháp cảnh, Phá Không cảnh, Nguyên Cảnh, Âm cảnh, Vô Thượng Chi Cảnh, Thánh cảnh, Tạo Hóa cảnh, Đạo cảnh, Thủy Đạo cảnh, Tri Đạo cảnh, Chứng Đạo cảnh, Chưởng Đạo cảnh, Thiên Đạo cảnh, Phong Đế, Thần cảnh, Chí cảnh, đỉnh phong Chí cảnh, nửa bước Đăng Phong cảnh, Đăng Phong cảnh, nữa bước Vị Tri cảnh, Vị Tri cảnh, Tạo Cực cảnh, Địa Tiên cảnh, Mệnh cảnh, Phá Mệnh cảnh, Cầu Đạo cảnh, Nhập Đạo cảnh, Phá Đạo cảnh... - Năm Chiều: Thủy Nguyên cảnh, lập Càn Khôn, khải Âm Dương, hiểu sinh tử, phá Thiên Cơ, Minh Nhân Quả, nhập Luân Hồi... [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]Diệp Huyền[/act] [br/Hx] [26|https://short.ink/gWCjEp-8Ik][27|https://short.ink/yIyxFaiCh][28|https://short.ink/i1aFakpju] [29|https://short.ink/KZKpY7c22][30|https://short.ink/xdYKg57tsv][31|https://short.ink/VKoDychxn5][32|https://short.ink/psBlvcWEq] [33|https://short.ink/Zv-4JYfsi][34|https://short.ink/jleK6dvY5][35|https://short.ink/p58nn6pFtP][36|https://short.ink/GKsH66iOm] [37|https://short.ink/J-brX7cdn][38|https://short.ink/qrQpSPa6u][39|https://short.ink/0UhcthB0G][40|https://short.ink/dynf8FTbV] [41|https://short.ink/OnL6zZI69][42|https://short.ink/ANUmqwux1_][43|https://short.ink/yQlhrJV5t][44|https://short.ink/BXh2Bz195] [45|https://short.ink/SE2WnS3D3][46|https://short.ink/KrXyq3MJh] [ 25 | https://short.ink/nkaN4c9zF ] [ 24 | https://short.ink/QuDIaiTQD ] [ 23 | https://short.ink/tRRsYnKELF] [ 22 | https://short.ink/MMpydcbeZ ] [ 21 | https://short.ink/vlQi2duM8 ] [ 20 | https://short.ink/ANiVGIZNi ] [ 19 | https://short.ink/Vbd7G-VlI ] [ 18 | https://short.ink/nQQqJEj4oF] [ 17 | https://short.ink/bp6TaKTPFI] [ 16 | https://short.ink/PccxtHMv1 ] [ 15 | https://short.ink/3nErq2Jxf ] [ 14 | https://short.ink/OyXibkOhd ] [ 13 | https://short.ink/6Qxzt5qFh ] [ 12 | https://short.ink/7WKeqOi8i ] [ 11 | https://short.ink/QFhUQpx8i ] [ 1-10 | https://short.ink/yqCvsod3b ] [br/Arc] [28|https://www.youtube.com/embed/ngdAj0gJnV0] [ 27 | https://short.ink/MbhaFVIccS ] [ 26 | https://short.ink/IW-ggXxQS ] [ 25 | https://archive.org/download/nkdt25_202211/25.mp4 ] [ 24 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/24/Nhat-Kiem-Doc-Ton-24.m3u8 ] [ 23 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/23/Nhat-Kiem-Doc-Ton-23.m3u8 ] [ 22 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/22/Nhat-Kiem-Doc-Ton-22.m3u8 ] [ 21 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/21/Nhat-Kiem-Doc-Ton-21.m3u8 ] [ 20 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/20/Nhat-Kiem-Doc-Ton-20.m3u8 ] [ 19 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/19/Nhat-Kiem-Doc-Ton-19.m3u8 ] [ 18 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/18/Nhat-Kiem-Doc-Ton-18.m3u8 ] [ 17 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/17/Nhat-Kiem-Doc-Ton-17.m3u8 ] [ 16 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/16/Nhat-Kiem-Doc-Ton-16.m3u8 ] [ 15 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/15/Nhat-Kiem-Doc-Ton-15.m3u8 ] [ 14 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/14/Nhat-Kiem-Doc-Ton-14.m3u8 ] [ 13 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/13/Nhat-Kiem-Doc-Ton-13.m3u8 ] [ 12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/12/Nhat-Kiem-Doc-Ton-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/11/Nhat-Kiem-Doc-Ton-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/10/Nhat-Kiem-Doc-Ton-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/9/Nhat-Kiem-Doc-Ton-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/8/Nhat-Kiem-Doc-Ton-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/7/Nhat-Kiem-Doc-Ton-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/6/Nhat-Kiem-Doc-Ton-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/5/Nhat-Kiem-Doc-Ton-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/4/Nhat-Kiem-Doc-Ton-4.m3u8 ] [ 3 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/3/Nhat-Kiem-Doc-Ton-3.m3u8 ] [ 2 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/2/Nhat-Kiem-Doc-Ton-2.m3u8 ] [ 1 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/1/Nhat-Kiem-Doc-Ton-1.m3u8 ] [br/Mb] [ 25 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/25/Nhat-Kiem-Doc-Ton-25.m3u8 ] [ 24 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/24/Nhat-Kiem-Doc-Ton-24.m3u8 ] [ 23 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/23/Nhat-Kiem-Doc-Ton-23.m3u8 ] [ 22 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/22/Nhat-Kiem-Doc-Ton-22.m3u8 ] [ 21 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/21/Nhat-Kiem-Doc-Ton-21.m3u8 ] [ 20 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/20/Nhat-Kiem-Doc-Ton-20.m3u8 ] [ 19 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/19/Nhat-Kiem-Doc-Ton-19.m3u8 ] [ 18 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/18/Nhat-Kiem-Doc-Ton-18.m3u8 ] [ 17 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/17/Nhat-Kiem-Doc-Ton-17.m3u8 ] [ 16 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/16/Nhat-Kiem-Doc-Ton-16.m3u8 ] [ 15 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/15/Nhat-Kiem-Doc-Ton-15.m3u8 ] [ 14 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/14/Nhat-Kiem-Doc-Ton-14.m3u8 ] [ 13 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/13/Nhat-Kiem-Doc-Ton-13.m3u8 ] [ 12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/12/Nhat-Kiem-Doc-Ton-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/11/Nhat-Kiem-Doc-Ton-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/10/Nhat-Kiem-Doc-Ton-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/9/Nhat-Kiem-Doc-Ton-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/8/Nhat-Kiem-Doc-Ton-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/7/Nhat-Kiem-Doc-Ton-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/6/Nhat-Kiem-Doc-Ton-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/5/Nhat-Kiem-Doc-Ton-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/4/Nhat-Kiem-Doc-Ton-4.m3u8 ] [ 3 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/3/Nhat-Kiem-Doc-Ton-3.m3u8 ] [ 2 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/2/Nhat-Kiem-Doc-Ton-2.m3u8 ] [ 1 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Nhat-Kiem-Doc-Ton/1/Nhat-Kiem-Doc-Ton-1.m3u8 ] [br/OK] [ 25 | https://ok.ru/videoembed/4039734069889 ] [ 24 | https://ok.ru/videoembed/4037803510401 ] [ 23 | https://ok.ru/videoembed/4038417975937 ] [ 22 | https://ok.ru/videoembed/4038418041473 ] [br/Fm] [ 25 | https://filemoon.sx/e/xjmal0r8xrt6 ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/qjz5l4j2yvsm ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/rf4u94454w74 ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/b8acw0z924ub ] [br/Fem] [ 25 | https://www.fembed.com/v/7lwjlhg03jy6ryl ] [ 24 | https://www.fembed.com/v/kw4-wa37enwwj4l ] [ 23 | https://www.fembed.com/v/7lwjlhg03jy6ryl ] [ 22 | https://www.fembed.com/v/qznxzaerjdy38n3 ] [br/Sb] [ 25 | https://sblongvu.com/e/uh2k9qh90ixq ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/i5g8xcb6p2ug ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/b0g7l4094eex ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/5vpus45bbr2k ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 6 hằng tuần
Phim khác