Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Ngạo Thị Thiên Địa - Ngao Thi Thien Dia (2018)]
Trạng thái: [stt/ Tập 157 / ?? VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 09/09/2023

Nội dung

[stt/ Tập 157 / ?? VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Ngạo Thị Thiên Địa [/info] [ss] [VietSub;#*] [Raw;/2022/12/ngao-thi-thien-đia-ban-raw-2018.html] [/ss] [nd] [nd]- Một vị thiên giai cao thủ bốn trăm tuổi bỗng nhiên sống lại thời niên thiếu. Đừng khinh thường hắn, tuy hiện tại hắn yếu nhược thế nhưng trong đầu hắn cất dấu vô số thần công bí kíp, có kinh nghiệm vô số lần đối địch thập tử nhất sinh. - Đừng tưởng hiện tại hắn rất nghèo thế nhưng trong lòng hắn nắm rõ vô số bí phương trân quý, biết rõ những nhân vật kinh tài tuyệt diễm nào sẽ bước vào cảnh giới Tông Sư. - Đừng tưởng hiện tại hắn vô môn vô phái, không bằng hữu thế nhưng kiếp trước có vô số bằng hữu từng được hắn giúp đỡ, còn đang nợ hắn nhân tình và đương nhiên cũng không thể thiếu được cừu nhân của hắn. [/nd] [br/Hx] [157|https://short.ink/3gb1oSvXs] [156|https://short.ink/_E24Tnr41"] [155|https://short.ink/G6HF4blcZ] [154|https://short.ink/izmxLIYy5] [ 153 | https://short.ink/fVH7ye7SK ] [ 152 | https://short.ink/YunKUxFj2 ] [ 151 | https://short.ink/vf8_qQEhW ] [ 150 | https://short.ink/IhVr2a6ald ] [ 149 | https://short.ink/6YzhAOJ-9 ] [ 148 | https://short.ink/RbaNQ-SzP ] [ 147 | https://short.ink/ylI3xDqNG ] [ 146 | https://short.ink/SEieN93SJp ] [ 145 | https://short.ink/8Nu5yn8vQ ] [ 144 | https://short.ink/ThwZY6viN ] [ 143 | https://short.ink/0jsInKrR_ ] [ 142 | https://short.ink/D0AUZMO-Si ] [ 141 | https://short.ink/RUh-3lNUks ] [ 140 | https://short.ink/5uK9yI-Fo ] [ 139 | https://short.ink/Knxzh4MnG ] [ 138 | https://short.ink/W3jbiNnhZ ] [ 137 | https://short.ink/Goa5d2a5F ] [ 136 | https://short.ink/Bzn1Xn8qm ] [ 135 | https://short.ink/f4_VEp0XT ] [ 134 | https://short.ink/2aQL1KDDcu ] [ 133 | https://short.ink/3653nS9IMn ] [ 121-132 | https://short.ink/j1GsHZU72 ] [ 108-120 | https://short.ink/MTsfMKwEG ] [ 98-107 | https://short.ink/7K0V50fSl ] [ 90-97 | https://short.ink/V4ojPoGJC ] [ 80-89 | https://short.ink/vYzhyLJPH ] [ 68-79 | https://short.ink/xgJMpBBH3 ] [ 56-67 | https://short.ink/5K5ZRoLo9 ] [ 45-55 | https://short.ink/ReB7b-4CT ] [ 34-44 | https://short.ink/P8VsO1rd3 ] [ 23-33 | https://short.ink/E1sJkpriH ] [ 12-22 | https://short.ink/I1fxJ2_qE ] [ 1-11 | https://short.ink/nR2O4sH2q ] [br/Arc] [ 153 | https://archive.org/download/nttd2/153.mp1 ] [ 152 | https://archive.org/download/nttd2/152.mp2 ] [ 151 | https://archive.org/download/nttd2/151.mp3 ] [ 150 | https://archive.org/download/nttd2/150.mp4 ] [ 149 | https://archive.org/download/nttd1/149.mp4 ] [ 148 | https://archive.org/download/nttd1/148.mp4 ] [ 147 | https://archive.org/download/nttd1/147.mp4 ] [ 146 | https://archive.org/download/nttd1/146.mp4 ] [ 145 | https://archive.org/download/nttd1/145.mp4 ] [ 144 | https://archive.org/download/nttd1/144.mp4 ] [ 143 | https://archive.org/download/nttd1/143.mp4 ] [ 142 | https://archive.org/download/nttd1/142.mp4 ] [ 141 | https://archive.org/download/nttd1/141.mp4 ] [ 140 | https://short.ink/5uK9yI-Fo ] [ 139 | https://short.ink/Knxzh4MnG ] [ 138 | https://short.ink/W3jbiNnhZ ] [ 137 | https://short.ink/Goa5d2a5F ] [ 136 | https://short.ink/Bzn1Xn8qm ] [ 135 | https://short.ink/f4_VEp0XT ] [ 134 | https://short.ink/2aQL1KDDcu ] [ 133 | https://short.ink/3653nS9IMn ] [ 121-132 | https://short.ink/j1GsHZU72 ] [ 108-120 | https://short.ink/MTsfMKwEG ] [ 98-107 | https://short.ink/7K0V50fSl ] [ 90-97 | https://short.ink/V4ojPoGJC ] [ 80-89 | https://short.ink/vYzhyLJPH ] [ 68-79 | https://short.ink/xgJMpBBH3 ] [ 56-67 | https://short.ink/5K5ZRoLo9 ] [ 45-55 | https://short.ink/ReB7b-4CT ] [ 34-44 | https://short.ink/P8VsO1rd3 ] [ 23-33 | https://short.ink/E1sJkpriH ] [ 12-22 | https://short.ink/I1fxJ2_qE ] [ 1-11 | https://short.ink/nR2O4sH2q ] [br/OK] [ 153 | https://ok.ru/videoembed/4357815929399 ] [ 152 | https://ok.ru/videoembed/4357815863863 ] [ 151 | https://ok.ru/videoembed/4357815798327 ] [ 150 | https://ok.ru/videoembed/4357815732791 ] [ 149 | https://ok.ru/videoembed/4358073813559 ] [ 148 | https://ok.ru/videoembed/4358073748023 ] [ 147 | https://ok.ru/videoembed/4358073616951 ] [ 146 | https://ok.ru/videoembed/4358073682487 ] [ 145 | https://ok.ru/videoembed/4358073551415 ] [ 144 | https://ok.ru/videoembed/4358073485879 ] [ 143 | https://ok.ru/videoembed/4358073420343 ] [ 142 | https://ok.ru/videoembed/4358073354807 ] [ 141 | https://ok.ru/videoembed/4358073289271 ] [br/Fm] [ 153 | https://filemoon.sx/e/ze0v2dw89u5i ] [ 152 | https://filemoon.sx/e/pelyv30h1old ] [ 151 | https://filemoon.sx/e/xdho46jhwc5k ] [ 150 | https://filemoon.sx/e/mw3fbzoux06x ] [ 149 | https://filemoon.sx/e/qkrk9jv2n4pe ] [ 148 | https://filemoon.sx/e/e3mqazyokglj ] [ 147 | https://filemoon.sx/e/1rpfr1bj5uw9 ] [ 146 | https://filemoon.sx/e/e2b4t40hcvb4 ] [ 145 | https://filemoon.sx/e/o55wavglatng ] [ 144 | https://filemoon.sx/e/j0b9sc2kflu8 ] [ 143 | https://filemoon.sx/e/e15hky7whhn6 ] [ 142 | https://filemoon.sx/e/fsln52a4rt28 ] [ 141 | https://filemoon.sx/e/9oweizz2o4hi ] [br/Fem] [ 153 | https://www.fembed.com/v/-n0njpfpne80kxpp ] [ 152 | https://www.fembed.com/v/4xkxjltz1rq46rx0 ] [ 151 | https://www.fembed.com/v/4xkxjltz1rq46l-p ] [ 150 | https://www.fembed.com/v/5pmpjwsd1pl7yx1d ] [ 149 | https://www.fembed.com/v/k323-ka37kx72834 ] [ 148 | https://www.fembed.com/v/61l1jxa0yl2y11xj ] [ 147 | https://www.fembed.com/v/yp4p5jseld8lxjej ] [ 146 | https://www.fembed.com/v/4xkxjltz1rq1rgnj ] [ 145 | https://www.fembed.com/v/61l1jxa0yl2yr3m3 ] [ 144 | https://www.fembed.com/v/4xkxjltz1rq1d4q8 ] [ 143 | https://www.fembed.com/v/2pmpjqs2zxm5djq5 ] [ 142 | https://www.fembed.com/v/z6365jfj0yq0x-w3 ] [ 141 | https://www.fembed.com/v/dedew6ixg1zg-qdz ] [br/Sb] [ 153 | https://sblongvu.com/e/p74sx2leidyt ] [ 152 | https://sblongvu.com/e/3ssd6lcppvof ] [ 151 | https://sblongvu.com/e/i6m0wh4xw2j8 ] [ 150 | https://sblongvu.com/e/uw0mcgmw3foc ] [ 149 | https://sblongvu.com/e/e2ije4k6vcez ] [ 148 | https://sblongvu.com/e/pl8mv4ivy0gr ] [ 147 | https://sblongvu.com/e/pufpafezohgp ] [ 146 | https://sblongvu.com/e/nsi06ibmma00 ] [ 145 | https://sblongvu.com/e/ariugbmd3kx3 ] [ 144 | https://sblongvu.com/e/9tkrjo6mkq2b ] [ 143 | https://sblongvu.com/e/xshl5frstsdu ] [ 142 | https://sblongvu.com/e/z8dx49yweldj ] [ 141 | https://sblongvu.com/e/ebaf67zcqc2f ]
Phim cập nhật 1 tập vào thứ 5 hàng tuần !

Phim khác