Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Luyện Khí 3000 Năm - Luyen Khi 3000 Nam (2022)]
Trạng thái: [stt/Tập 16 / 16 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 22/11/2023

Nội dung

[stt/Tập 16 / 16 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Luyện Khí 3000 Năm [/info] [nd]Luyện Khí 3000 Năm - Lian Qi Lian Le 3000 Nian (VietSub - Thuyết Minh) nói về nam chính Bạch Thu Nhiên luyện khí đến tầng 66665 nhưng vẫn không thể Trúc Cơ thành công, hắn lấy được manh mối liên quan đến một tấm bia đá cổ, manh mối này ẩn chứa bí pháp có thể giúp hắn Trúc Cơ thành công, Bạch Thu Nhiên quyết định xuống núi thăm dò thực hư... [/nd] [br/Hx] [16-end|https://short.ink/PU0fks74y] [15|https://short.ink/5uWx5hZUue] [14|https://short.ink/7KekVjk4oJ] [ 13 | https://short.ink/OFwNGdgvD ] [ 12 | https://short.ink/SJaySIoUg ] [ 11 | https://short.ink/A-KoKeQZB ] [ 10 | https://short.ink/lt98QTDd1g] [ 9 | https://short.ink/-YX8_R05o ] [ 8 | https://short.ink/3K9T8-D4Q ] [ 7 | https://short.ink/sSjAGkQ6O ] [ 6 | https://short.ink/J3wg-MGwq ] [ 5 | https://short.ink/2YB5Fm7g2 ] [ 4 | https://short.ink/uhNUE9UPc ] [ 3 | https://short.ink/PnrfbaQzx ] [ 2 | https://short.ink/4TbHRwElz1] [ 1 | https://short.ink/2VV1EHAAm ] [br/Ok] [ 8 | https://ok.ru/videoembed/4006322375297 ][ 9 | https://ok.ru/videoembed/4034319157889 ] [ 10 | https://ok.ru/videoembed/4068761799297 ][ 11 | https://ok.ru/videoembed/4088978475649 ] [ 12 | https://ok.ru/videoembed/4350556703287 ][ 13 | https://ok.ru/videoembed/4382703946295 ] [14|https://ok.ru/videoembed/4409693833783][15|https://ok.ru/videoembed/4437273741879] [16|https://ok.ru/videoembed/4460226873911] [br/Vip] [14-https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6f294ae5f2bc1c2911fa1e8026ec175f/playlist.m3u8] [ 13 | https://hhtq.club/embed/c925eab364fe921e447074095ec4c95c ] [ 12 | https://hhtq.club/embed/20184aeca407eea170b0e249023ad905 ] [ 11 | https://hhtq.club/embed/43ffc368656947c15df6a96d7635cb5c ] [ 10 | https://hhtq.club/embed/35ace31df60d323a805d0e79b2aeaed5 ] [ 9 | https://hhtq.club/embed/f1cefb8849a00cf1bb7f6512932203eb ] [ 8 | https://hhtq.club/embed/ea31d2a39950ea3cca1c6a2bc594523e ] [ 7 | https://hhtq.club/embed/913050842c4a20ef02ff72e9ba71e58c ] [ 6 | https://hhtq.club/embed/91507381c16ae6da02e38a32635539c9 ] [ 5 | https://hhtq.club/embed/88e2d13831441f69f591c4a551f2c813 ] [ 4 | https://hhtq.club/embed/137fd07a42921e4b259a8d87408d7458 ] [ 3 | https://hhtq.club/embed/0dfd7f607ce08fa04bf5089f28a063fe ] [ 2 | https://hhtq.club/embed/e1da8f08fdc86dfa0104bd652bdae1e5 ] [ 1 | https://hhtq.club/embed/9e1ac1e944b10998240b2a74556bea7e ] [br/Arc] [ 13 | https://archive.org/download/lk3nn13/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/lk3000/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/lk3000n11/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/lk300n10/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/lk3000n9_202211/9.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/lk3000n8/8.mp4 ] [br/Fm] [ 13 | https://filemoon.sx/e/4pc2kzdbwie7 ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/lc7231e4xjjj ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/nezbrtnndgve ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/a2smuclo48nd ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/nyx9cjojem9c ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/geditcs8g4v7 ] [br/Fem] [ 12 | https://www.fembed.com/v/00l0jzflrp5e-1y- ] [ 11 | https://www.fembed.com/v/3r1jrsmneemk040 ] [ 10 | https://www.fembed.com/v/3r1jrsmn822dkd1 ] [ 9 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5dx-mrj5q ] [ 8 | https://www.fembed.com/v/qznxzaeremr83wg ] [br/Sb] [ 13 | https://sblongvu.com/e/051kuzmj2h8m ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/hy3wey3rg7jv ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/p4aqdp21pmrr ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/qwk62aky79ii ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/nzxh81kia0fr ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/lrdzv94f6xan ] [br/Mb] [ 12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-Khi-3000-Nam/12/Luyen-Khi-3000-Nam-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-Khi-3000-Nam/11/Luyen-Khi-3000-Nam-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-Khi-3000-Nam/10/Luyen-Khi-3000-Nam-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-Khi-3000-Nam/9/Luyen-Khi-3000-Nam-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-Khi-3000-Nam/8/Luyen-Khi-3000-Nam-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-Khi-3000-Nam/7/Luyen-Khi-3000-Nam-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-Khi-3000-Nam/6/Luyen-Khi-3000-Nam-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-Khi-3000-Nam/5/Luyen-Khi-3000-Nam-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-Khi-3000-Nam/4/Luyen-Khi-3000-Nam-4.m3u8 ] [ 3 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-Khi-3000-Nam/3/Luyen-Khi-3000-Nam-3.m3u8 ] [ 2 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-Khi-3000-Nam/2/Luyen-Khi-3000-Nam-2.m3u8 ] [ 1 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-Khi-3000-Nam/1/Luyen-Khi-3000-Nam-1.m3u8 ] [br/Pd] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cce92afaea7462bb25b752649aa6b8da/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2047c8ed4c09c0c07a41554d4a8ea211/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e8c6827d742187fa806479c53f74d783/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/32b694c945608f34dbc01082d757af4b/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/833408a5cd38424860ba80284f3b1e2d/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dce4764535035591ec492841df5de8ff/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/478c5a3cf522d1576186fd4de73a622f/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4d6138e59424df17437c2b31e6f0054b/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c066fd3a5bf1ec4ebb6326bf5d616466/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1544237b7bf89af53d27ff473a5483ac/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d924e10828bba50eae676acbf427d1fc/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0060db24128fc842f1180030f93cddc8/playlist.m3u8 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 6 hằng tuần
Phim khác