Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Cuộc Sống Thường Ngày Của Tiên Vương Phần 3 - The Daily Life of the Immortal King Ss3 (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 12 / 12 ] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 11/12/2022

Nội dung

[stt/ Tập 12 / 12 ] [sc/7.8] [info] [+] Nhật Ký Thường Ngày Của Tiên Vương Phần 3 [/info] [ss] [Phần 1;/2022/06/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan_1.html] [Phần 2;/2022/06/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan.html] [Phần 3;#*] [/ss] [nd]Sau khi tiêu diệt Yêu giới, Yêu tộc biến mất trong Nhân giới. Cửu Cung gia tộc cho trưởng nữ Cửu Cung Nương Tử học ở “Lục Thập Môn” của Hoa Tu quốc, âm thầm thu thập yêu quái đồng thời gửi về đảo Thái Dương. Trong khoảng thời gian Vương Lệnh và mọi người sống chung với Cửu Cung Nương Tử, dần dần phát hiện mục đích thật sự của cô ta với cả Cửu Cung gia tộc. Tiên Vương đại nhân chống trời, lần này phải chiến đấu thế nào đây? [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Hx] [ 12 End | https://short.ink/6Dc_9guiLw] [ 11 | https://short.ink/77rw3UBa8 ] [ 10 | https://short.ink/acnYTmgkcN] [ 9 | https://short.ink/UtVf0htf2 ] [ 8 | https://short.ink/h6w83nxS7 ] [ 7 | https://short.ink/iBuAGoVsD ] [ 6 | https://short.ink/Ic2e8APXt ] [ 5 | https://short.ink/qamQWWIe4 ] [ 4 | https://short.ink/As9hx-A6tB] [ 3 | https://short.ink/N2ZcjGKaQ ] [ 2 | https://short.ink/bXnHvBw0y ] [ 1 | https://short.ink/sZPnqzLF8 ] [br/Arc] [ 12-End | https://archive.org/download/nktnctv12/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/nktnctv11/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/nktnctv10_202212/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/cstnctv9_202211/9.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/nktnctv8/8.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/nktnctv7/7.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/nktnctv6/6.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/nktnctv5/5.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/nktnctv4/4.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/nktnctv3/3.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/nktnctv2/2.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/nktnctv1/1.mp4 ] [br/Mb] [ 12 End - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3/12/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3/11/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3/10/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3/9/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3/8/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3/7/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3/6/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3/5/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3-5.m3u8 ] [ 4 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3/4/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3-4.m3u8 ] [ 3 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3/3/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3-3.m3u8 ] [ 2 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3/2/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3-2.m3u8 ] [ 1 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3/1/nhat-ky-thuong-ngay-cua-tien-vuong-phan-3-1.m3u8 ] [br/Pd] [ 12 End - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2dbc5532839354cc69a5bb96106161cb/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/cce56057d2b3ab7a7324d94bdc39a324/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/28137f9b5de6b2d501e3fa701789ffa0/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/1e5fe2592e4a60dc2cf9344fff30d636/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ad7f15d57a305b3bfa1838dcf7200490/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f9b06408e15cfee9253406a3f18bc2ae/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ab9ca50573f7c6ac9f342daee943a4cc/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a8a95ed941aa4fadf9dafc86bfc1ceb2/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bb90ea0f03b8d4830e5ff4a650024b4b/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7001e89a0a84d3c11c9015d849cc80da/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ad7f15d57a305b3bfa1838dcf7200490/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4bf4879a7cbbf86f0f847dada24ed934/playlist.m3u8 ] [br/Fm] [ 12 End | https://filemoon.sx/e/bnqrxo86zqge ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/w2qreigl21uk ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/ti5k8t25fjd3 ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/xmqno7g7hpi2 ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/cvmi7h6gkuyg ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/yllep6wu2qpl ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/acjct6ly28qw ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/pgkehink81g0 ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/tr2pu2u4h7si ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/hr80ruoa7enf ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/nhxa4xrx0w2s ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/uccgl5jfnmo8 ] [br/Fem] [ 12 End | https://www.fembed.com/v/wwn5wankl7e2edl ] [ 11 | https://www.fembed.com/v/3r1jrsmn8yq882d ] [ 10 | https://www.fembed.com/v/kw4-wa3710ppw7d ] [ 9 | https://www.fembed.com/v/zdp5dhj0p8r758- ] [ 8 | https://www.fembed.com/v/8yl3ys83wywq7ly ] [ 7 | https://www.fembed.com/v/d13w1txgw7w4yng ] [ 6 | https://www.fembed.com/v/16rj6hjlnknxmw1 ] [ 5 | https://www.fembed.com/v/nd2xdh28rprykqz ] [ 4 | https://www.fembed.com/v/d13w1txgw7w4rmy ] [ 3 | https://www.fembed.com/v/ez4nza-pqxqgzr6 ] [ 2 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2zq3qery5 ] [ 1 | https://www.fembed.com/v/y6r56hel7n72ykk ] [br/Sb] [ 12 End | https://sblongvu.com/e/b4y2ozrj6a0l ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/adkaql9ilyll ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/gifh4fy3dnbb ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/n8l6kr0mafmc ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/3z0rzsmhbcdo ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/3r8ohivy8a9y ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/2twii0sm6hlo ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/sx4kbrzu7j6e ] [ 4 | https://sblongvu.com/9jnjbxvuz5ad ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/b1dvw3ekfz9n ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/e0wmqc6ihv3m ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/4g30b71m8x5b ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi chủ nhật hằng tuần
Phim khác