Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền - Bat Dau Voi Chi Ton Dan Dien (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 80 / ?? VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 14/09/2023

Nội dung

[stt/ Tập 80 / ?? VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền [/info] [nd]Hệ thống đánh dấu vạn giới chúc mừng bạn, đánh dấu đỉnh Tuyệt Vân Phong thành công. Chúc mừng bạn đạt được phần thưởng: Vĩnh Động Đan Điền - Linh vĩnh viễn không thiếu hụt, tu luyện Vĩnh Động Đan Điền là cơ mật cao nhất vạn giới. Linh là thần vật chí tôn có thể vô hạn sử dụng, đến Cổ Chi đại đế đều hâm mộ là không thể có được. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Hx] [65|https://short.ink/o7BR61itA][66|https://short.ink/NhDQX_G7s][67|https://short.ink/L-GxRQPdk][68|https://short.ink/6v_Neg6SW] [69|https://short.ink/kEfGZkGa1][70|https://short.ink/YoEb-ekWg][71|https://short.ink/bIBMr-5Mp][72|https://short.ink/SazxOJ_eO] [73|https://short.ink/nuNSQP1KU][74|https://short.ink/qmqKzOdL-][75|https://short.ink/rwnZuytXfY][76|https://short.ink/kMzpcKrwr] [77|https://short.ink/s9I_i7M90][78|https://short.ink/xwoSGjGLJ][79|https://short.ink/8RWRfsxeG][80|https://short.ink/K1S3hQfuB] [64|https://short.ink/Tht2glZTL] [63|https://short.ink/MagfQzUFL] [62|https://short.ink/TX7owpQ1O] [61|https://short.ink/1UGKUIMN9] [60|https://short.ink/Lje7wHQrI] [59|https://short.ink/mpisQ8t6Z] [58|https://short.ink/Pbs4ayAaBL] [56|https://short.ink/i48zc9hacR] [55|https://short.ink/bJVSWcTnZ5] [57|https://short.ink/s9rJkstB6] [54|https://short.ink/8Ho2PqVpt] [53|https://short.ink/ti_soi7Aw] [ 52 | https://short.ink/ZSHLL1-Y_K] [ 51 | https://short.ink/dgGb92zu1 ] [ 50 | https://short.ink/EsI-EZJdE ] [ 49 | https://short.ink/As_IbcsMFD] [ 48 | https://short.ink/HZy9GZzPe_] [ 47 | https://short.ink/Adj2jEJoJ ] [ 46 | https://short.ink/o0kNzdzvf ] [ 45 | https://short.ink/Y_4GmjHgF5] [ 44 | https://short.ink/aoq5olYSF ] [ 43 | https://short.ink/BW83171b4] [ 42 | https://short.ink/ZHsyRXJG7 ] [ 41 | https://short.ink/pR5q8f2v6 ] [ 40 | https://short.ink/-1QAP7o4M ] [ 39 | https://short.ink/X8-SluwfW ] [ 38 | https://short.ink/VWa-c9H6G ] [ 37 | https://short.ink/UMVrVPhtx ] [ 36 | https://short.ink/WDjXs1jHQ ] [ 35 | https://short.ink/bOIIngwn3 ] [ 34 | https://short.ink/YdNi9hv3A ] [ 33 | https://short.ink/Kg1OtzFUb ] [ 32 | https://short.ink/56vhU8KFP ] [ 31 | https://short.ink/9HKFwYH3D ] [ 30 | https://short.ink/3l8sBwARX ] [ 29 | https://short.ink/Q03LSC76s ] [ 17 | https://short.ink/VszwA1NvF ] [ 9-16 | https://short.ink/k3pJWLMAF ] [ 1-8 | https://short.ink/1mJnBUiXm ] [br/Vip] [ 52 | https://hhtq.club/embed/5665dc9826d50f2396d4d1f92f76844c ] [ 51 | https://hhtq.club/embed/21a8f020ab08122e97c577005be6e6db ] [ 50 | https://hhtq.club/embed/661c874fb4a7dd93cbcbc4d2b512f070 ] [ 49 | https://hhtq.club/embed/0c70e6767d9df2b6371889722e9efecf ] [ 48 | https://hhtq.club/embed/6ca06b9d705e6e6aca18761c994bdbf3 ] [ 47 | https://hhtq.club/embed/282441c033afc02ffb32cd1d9102ccbc ] [ 46 | https://hhtq.club/embed/3c8a99199d5a7ec23404f4801036992d ] [ 45 | https://hhtq.club/embed/e913a17a1549edcac0cf0e3a76c8acc4 ] [ 44 | https://hhtq.club/embed/c9258d7d1badfcb6595f0d048fe95a08 ] [ 43 | https://hhtq.club/embed/b06045a8722936d571a74e4bf6f4ef0e ] [ 42 | https://hhtq.club/embed/183555ab66cd6a99eb81d05f1b865272 ] [ 41 | https://hhtq.club/embed/17ac85093edaae0c7baf0c6354f036ca ] [ 40 | https://hhtq.club/embed/59e9bf34cde8a044f12983824a4c7c1d ] [ 39 | https://hhtq.club/embed/14cb3f9af35933c4b5da9a5a8b60b62a ] [ 38 | https://hhtq.club/embed/ba69101b5964fe02b3ed6190658a1c29 ] [ 37 | https://hhtq.club/embed/3d1bb03546c17e70e3ffc9e908415850 ] [ 36 | https://hhtq.club/embed/4c1fdd4b17275740e4d258e328598fb3 ] [ 35 | https://hhtq.club/embed/7c3f49000ebbaa7cdafa5f41fb9a0ec9 ] [ 34 | https://hhtq.club/embed/8c88ec0f86cdb4530d94bf4ac29d2aed ] [ 33 | https://hhtq.club/embed/cf9d06897089dc78675bc0632deed381 ] [ 32 | https://hhtq.club/embed/f3fe85f5addcc41ab86ad0aa82ca6c9a ] [ 31 | https://hhtq.club/embed/79bacc54b0c50dccedaa2f27fd04749a ] [ 30 | https://hhtq.club/embed/bcf449cb5f2331ca119dbe78fbb0a04a ] [ 29 | https://hhtq.club/embed/20586febb7e8886c03e2b9a0b0a61eb1 ] [ 17 | https://hhtq.club/embed/c6cc410739297e7105fd73659838b783 ] [ 9-16 | https://hhtq.club/embed/e2db31a393d91b10b98c90830e8c2ece ] [ 1-8 | https://hhtq.club/embed/8deb847af3cb19ac4e975abdcec48cb8 ] [br/Arc] [ 52 | https://archive.org/download/bdvctdd52/52.mp4 ] [ 51 | https://archive.org/download/bdvctdd51/51.mp4 ] [ 50 | https://archive.org/download/bdvctd50/50.mp4 ] [ 49 | https://archive.org/download/bdvctd49/49.mp4 ] [ 48 | https://archive.org/download/bdvctd48/48.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/bdvctdd47/47.mp4 ] [br/Mb] [ 50 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/50/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-50.m3u8 ] [ 49 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/49/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-49.m3u8 ] [ 48 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/48/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-48.m3u8 ] [ 47 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/47/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-47.m3u8 ] [ 46 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/46/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-46.m3u8 ] [ 45 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/45/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-45.m3u8 ] [ 44 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/44/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-44.m3u8 ] [ 43 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/43/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-43.m3u8 ] [ 42 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/42/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-42.m3u8 ] [ 41 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/41/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-41.m3u8 ] [ 40 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/40/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-40.m3u8 ] [ 39 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/39/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-39.m3u8 ] [ 38 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/38/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-38.m3u8 ] [ 37 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/37/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-37.m3u8 ] [ 36 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/36/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-36.m3u8 ] [ 35 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/35/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-35.m3u8 ] [ 34 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/34/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-34.m3u8 ] [ 33 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/33/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-33.m3u8 ] [ 32 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/32/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-32.m3u8 ] [ 31 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/31/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-31.m3u8 ] [ 30 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/30/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-30.m3u8 ] [ 29 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/29/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-29.m3u8 ] [ 17 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/17-28/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-17-28.m3u8 ] [ 9-16 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/9-16/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-9-16.m3u8 ] [ 1-8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien/1-8/Bat-Dau-Voi-Chi-Ton-Dan-Dien-1-8.m3u8 ] [br/OK] [ 52 | https://ok.ru/videoembed/4376862263863 ] [ 51 | https://ok.ru/videoembed/4376887560759 ] [ 50 | https://ok.ru/videoembed/4083320490625 ] [ 49 | https://ok.ru/videoembed/4063025040001 ] [ 48 | https://ok.ru/videoembed/4034190641793 ] [ 47 | https://ok.ru/videoembed/3995231390337 ] [br/Fm] [ 52 | https://filemoon.sx/e/5wj3s0aexc7k ] [ 51 | https://filemoon.sx/e/atkag59bqb7c ] [ 50 | https://filemoon.sx/e/iim6i5tetjb4 ] [ 49 | https://filemoon.sx/e/hsiwvab200uo ] [ 48 | https://filemoon.sx/e/7v9069nxwfq5 ] [ 47 | https://filemoon.sx/e/jaouo5s2rtc3 ] [br/Sb] [ 52 | https://sblongvu.com/e/w1tm21u1301z ] [ 51 | https://sblongvu.com/e/jsbypg0e6dca ] [ 50 | https://sblongvu.com/e/no9qrcoa6n9i ] [ 49 | https://sblongvu.com/e/fkpawyrmqfwj ] [ 48 | https://sblongvu.com/e/56qyxyhbmjvw ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/ob1pn4gyxmsh ]
Phim cập nhật 1 tập vào tối thứ 4 hàng tuần
Phim khác