Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Ba Tấc Nhân Gian - San Cun Ren Jian (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 16 / 16 VietSub ] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 15/12/2022

Nội dung

[stt/ Tập 16 / 16 VietSub ] [sc/7.8] [info] [+] Ba Tấc Nhân Gian [/info] [nd]Trong thế giới tương lai linh khí nồng đậm, cậu nhóc béo Vương Bảo Lạc nhiệt tình vui vẻ trong kỳ thi tuyển sinh của ngôi trường nổi tiếng "Phiêu Miểu Đạo Viện", cậu nhìn thấu ảo cảnh do giáo viên tạo ra, dùng biểu hiện xuất sắc giành được điểm cao, nhận được danh ngạch tuyển sinh khoa Pháp Binh đặc biệt, từ đó vượt mọi chông gai, bắt đầu con đường thăng cấp của mình. [/nd] [drt]Bilibili[/drt] [act]Vương Bảo Lạc[/act] [br/OK] [ 16 | https://ok.ru/videoembed/4347912391223 ] [ 15 | https://ok.ru/videoembed/4085418822273 ] [ 14 | https://ok.ru/videoembed/4085597407873 ] [ 13 | https://ok.ru/videoembed/4032121670273 ] [ 12 | https://ok.ru/videoembed/4000356108929 ] [ 11 | https://ok.ru/videoembed/4085597014657 ] [ 10 | https://ok.ru/videoembed/4085597538945 ] [ 9 | https://ok.ru/videoembed/4085597342337 ] [ 8 | https://ok.ru/videoembed/4085597276801 ] [ 7 | https://ok.ru/videoembed/4085597211265 ] [ 6 | https://ok.ru/videoembed/4085596949121 ] [ 5 | https://ok.ru/videoembed/4085597080193 ] [ 4 | https://ok.ru/videoembed/4085596883585 ] [ 3 | https://ok.ru/videoembed/4085596818049 ] [ 2 | https://ok.ru/videoembed/4085597145729 ] [ 1 | https://ok.ru/videoembed/4085596752513 ] [br/Hx] [ 16 | https://short.ink/VS3ask1pR ] [ 15 | https://short.ink/GUZGCmHVgt] [ 14 | https://short.ink/zaZ3Rw-CI_] [ 13 | https://short.ink/LkGsoseS6s] [ 12 | https://short.ink/ShoQOcnZy3] [ 11 | https://short.ink/PHDCl-Dxf ] [ 10 | https://short.ink/CnQfr7i77 ] [ 9 | https://short.ink/t_W6hPk3J ] [ 8 | https://short.ink/hKepMAtfS ] [ 7 | https://short.ink/rjSWD3ZPX ] [ 6 | https://short.ink/fxP7vmNvv ] [ 5 | https://short.ink/9OB6Zy58P ] [ 4 | https://short.ink/eHvIae-zq ] [ 3 | https://short.ink/rIcmo_Ei5 ] [ 2 | https://short.ink/y7qnyHHG2 ] [ 1 | https://short.ink/gFRkuXN-P ] [br/Arc] [ 16 | https://archive.org/download/btng16/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/BTNG15/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/btng14/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/btng13/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/btng_20221119/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/btng_20221119/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/btng_20221119/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/btng_20221119/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/btng_20221119/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/btng_20221119/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/btng_20221119/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/btng_20221119/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/btng_20221119/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/btng_20221119/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/btng_20221119/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/btng_20221119/01.mp4 ] [br/Mb] [ 16 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ba-Tac-Nhan-Gian/16/Ba-Tac-Nhan-Gian-16.m3u8 ] [ 15 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ba-Tac-Nhan-Gian/15/Ba-Tac-Nhan-Gian-15.m3u8 ] [ 14 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ba-Tac-Nhan-Gian/14/Ba-Tac-Nhan-Gian-14.m3u8 ] [ 13 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ba-Tac-Nhan-Gian/13/Ba-Tac-Nhan-Gian-13.m3u8 ] [ 12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ba-Tac-Nhan-Gian/12/Ba-Tac-Nhan-Gian-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ba-Tac-Nhan-Gian/11/Ba-Tac-Nhan-Gian-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ba-Tac-Nhan-Gian/10/Ba-Tac-Nhan-Gian-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ba-Tac-Nhan-Gian/9/Ba-Tac-Nhan-Gian-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ba-Tac-Nhan-Gian/8/Ba-Tac-Nhan-Gian-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ba-Tac-Nhan-Gian/7/Ba-Tac-Nhan-Gian-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ba-Tac-Nhan-Gian/6/Ba-Tac-Nhan-Gian-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ba-Tac-Nhan-Gian/5/Ba-Tac-Nhan-Gian-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ba-Tac-Nhan-Gian/4/Ba-Tac-Nhan-Gian-4.m3u8 ] [ 3 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ba-Tac-Nhan-Gian/3/Ba-Tac-Nhan-Gian-3.m3u8 ] [ 2 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ba-Tac-Nhan-Gian/2/Ba-Tac-Nhan-Gian-2.m3u8 ] [ 1 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ba-Tac-Nhan-Gian/1/Ba-Tac-Nhan-Gian-1.m3u8 ] [br/Pd] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/7f8873e52157a89a7d94efb6ed671898/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/853641aa2be936f462dedadc2c752e03/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/720503a05552015d36017fdf0db3155f/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b70a65b96736144ef4f20b4aa110f8af/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/eaab244e852ce50b079344e4766fd009/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/528213abc3b1d71def07cb6ff43e927c/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/c18df953316ffb1703089b2017321908/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9a2e572c8a0ef0348f7b374b19d2e595/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/bd5a0f33a2bbab0a605c75395423d84c/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ae856a6ec535a80c2c716c7f3bb65972/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/350c87edef2cda164353ec3b6b21dfc7/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/16eedb72c4d07293a80d0517c6d68876/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/2695ea3726eac20c3a244166d5fd0fa5/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/53e5797593465e518192a15d35e2508e/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/44b4988411c4052d990a301f7bd774b7/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b575cc74f6c7579a39d1c30e41c1f883/playlist.m3u8 ] [br/Fm] [ 16 | https://filemoon.sx/e/8obtkv9x9dex ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/iipzgvv4n8ma ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/d1jbnew7nbxa ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/pfijftbti15p ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/wi9lrijwsxw9 ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/wmki7e09a5p2 ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/fb9pjihzt0dc ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/gb0rx6dxufwa ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/8e9irzzvly8v ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/k50ig2ql1fm3 ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/fc87v1j3dtlp ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/33san07t4v9c ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/l6a29on4sf6q ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/06nndjxkrc60 ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/9v2hsrvxuj7f ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/mhwib4tqvgd7 ] [br/Fem] [ 16 | https://www.fembed.com/v/m7k7nmu5dwg0lg4x ] [ 15 | https://www.fembed.com/v/8yl3ys83lzrz7re ] [ 14 | https://www.fembed.com/v/y6r56helm75w-we ] [ 13 | https://www.fembed.com/v/x3x53u5623-33m3 ] [ 12 | https://www.fembed.com/v/p656xlfmzmpelm4z ] [ 11 | https://www.fembed.com/v/k323-ka3736wd5zz ] [ 10 | https://www.fembed.com/v/7nqnjxfg0gekm38w ] [ 9 | https://www.fembed.com/v/7nqnjxfg0gekg0qy ] [ 8 | https://www.fembed.com/v/l1k1xzangn7546wj ] [ 7 | https://www.fembed.com/v/-n0njpfpnpj6zj8n ] [ 6 | https://www.fembed.com/v/p656xlfmzmpklggr ] [ 5 | https://www.fembed.com/v/00l0jzflrlz8j38d ] [ 4 | https://www.fembed.com/v/jzezx1fd8d4m7m1k ] [ 3 | https://www.fembed.com/v/e5g5n7a-p-2kd486 ] [ 2 | https://www.fembed.com/v/61l1jxa0y0nk-0j6 ] [ 1 | https://www.fembed.com/v/p656xlfmzmp7jqg0 ] [br/Sb] [ 16 | https://sblongvu.com/e/bobukoxmxkoi ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/scwqh2hze78f ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/tesm0jmxwr22 ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/jl6jl3i5wif5 ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/olrteiimd05w ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/6hy7035zl5lb ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/m3k8c7cpak3b ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/oyzlii7ru2jj ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/lu0x1ibnfzjp ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/moj6cwvrc8qf ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/t2dttbpoo26z ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/vucbbhq63umi ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/rrhkzqkyvequ ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/7ocwlaeh1afh ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/4tbdevpbcw67 ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/6ihvgq4g4q6n ]
Phim cập nhật 1 tập vào thứ 5 hàng tuần !
Phim khác