Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Đấu Phá Thương Khung Chi Đại Chúa Tể - Dau Pha Thuong Khung Chi Dai Chua Te (2018)]
Trạng thái: [stt/ Tập 150/ ?? VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 08/09/2023

Nội dung

[stt/ Tập 150/ ?? VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Đấu Phá Thương Khung Chi Đại Chúa Tể [/info] [nd]Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường chúa tể. [/nd] [br/Hx] [135|https://short.ink/dIO0kJHUO8][136|https://short.ink/1U4RyuREY] [137|https://short.ink/tjQgUprxjN][138|https://short.ink/uJC-UMuc5][139|https://short.ink/WC6MA3qu6][140|https://short.ink/0TUjaAVE4] [141|https://short.ink/LXin4DCM7K][142|https://short.ink/Jnvqpq8qzH][143|https://short.ink/5rFzLDCAu0][144|https://short.ink/M-2aGYV-D] [145|https://short.ink/i4Tmnq2a2-][146|https://short.ink/M-2aGYV-D][147|https://short.ink/l1dz3Mskb][148|https://short.ink/i7kqQEblk] [149|https://short.ink/Ps35jSahG][150|https://short.ink/2cL-woN8Z] [ 134 | https://short.ink/PSh4Cml9d ] [ 133 | https://short.ink/bwE_hKiPD ] [ 132 | https://short.ink/_qQ0FTypa ] [ 131 | https://short.ink/jh05lfreu ] [ 130 | https://short.ink/INtA8lYVC ] [ 129 | https://short.ink/HIjWcQwtH8] [ 128 | https://short.ink/ZxxkzVQCX ] [ 127 | https://short.ink/crP2lKRsM ] [ 126 | https://short.ink/0sbqGBKC9 ] [ 125 | https://short.ink/tEYJdgit5 ] [ 124 | https://short.ink/c84M9KOne ] [ 123 | https://short.ink/6G10MOv9g ] [ 122 | https://short.ink/4qr9El4ql ] [ 121 | https://short.ink/8Po6vSVoI ] [ 120 | https://short.ink/ZxyKZTPIn ] [ 119 | https://short.ink/QDI1614FH ] [ 118 | https://short.ink/PPs9AxKoH ] [ 117 | https://short.ink/FPJ8F2jf3 ] [ 116 | https://short.ink/SpOLGU0ZN ] [ 115 | https://short.ink/SMK9z8N-e ] [ 102_114 | https://short.ink/-J4ntdiKV ] [ 95_101 | https://short.ink/1GeDPWMZX ] [ 87_94 | https://short.ink/vJ_-uIk_g ] [ 80_86 | https://short.ink/FOIq9Dj9P3] [ 71_79 | https://short.ink/kYLrgVfKP ] [ 62_70 | https://short.ink/b8S_zirJo ] [ 57_61 | https://short.ink/_e5mhZQPs ] [ 49_56 | https://short.ink/oxpWOOtfP ] [ 41_48 | https://short.ink/9x3eUVSRO ] [ 33_40 | https://short.ink/s2Xd0UUcy ] [ 25_32 | https://short.ink/PS3dVqvOw ] [ 17_24 | https://short.ink/GyayGgHZo ] [ 9_16 | https://short.ink/pOpD7EB9s ] [ 1_8 | https://short.ink/8sOQfs876 ] [br/Mb] [ 143 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/143/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-143.m3u8 ] [ 142 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/142/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-142.m3u8 ] [ 141 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/141/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-141.m3u8 ] [ 140 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/140/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-140.m3u8 ] [ 139 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/139/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-139.m3u8 ] [ 138 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/138/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-138.m3u8 ] [ 137 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/137/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-137.m3u8 ] [ 136 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/136/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-136.m3u8 ] [ 135 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/135/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-135.m3u8 ] [ 134 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/134/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-134.m3u8 ] [ 133 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/133/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-133.m3u8 ] [ 132 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/132/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-132.m3u8 ] [ 131 - https://s2.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/131/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-131.m3u8 ] [ 130 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/130/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-130.m3u8 ] [ 129 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/129/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-129.m3u8 ] [ 128 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/128/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-128.m3u8 ] [ 127 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/127/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-127.m3u8 ] [ 126 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/126/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-126.m3u8 ] [ 125 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/125/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-125.m3u8 ] [ 124 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/124/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-124.m3u8 ] [ 123 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/123/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-123.m3u8 ] [ 122 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/122/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-122.m3u8 ] [ 121 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/121/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-121.m3u8 ] [ 120 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/120/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-120.m3u8 ] [ 119 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/119/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-119.m3u8 ] [ 118 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/118/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-118.m3u8 ] [ 117 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/117/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-117.m3u8 ] [ 116 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/116/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-116.m3u8 ] [ 115 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/115/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-115.m3u8 ] [ 102-114 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/102-114/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-102-114.m3u8 ] [ 95-101 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/95-101/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-95-101.m3u8 ] [ 87-94 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/87-94/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-87-94.m3u8 ] [ 80-86 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/80-86/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-80-86.m3u8 ] [ 71-79 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/71-79/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-71-79.m3u8 ] [ 62-70 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/62-70/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-62-70.m3u8 ] [ 57-61 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/57-61/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-57-61.m3u8 ] [ 49-56 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/49-56/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-49-56.m3u8 ] [ 41-48 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/41-48/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-41-48.m3u8 ] [ 33-40 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/33-40/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-33-40.m3u8 ] [ 25-32 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/25-32/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-25-32.m3u8 ] [ 17-24 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/17-24/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-17-24.m3u8 ] [ 9-16 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/9-16/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-9-16.m3u8 ] [ 1-8 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te/1-8/Dau-Pha-Thuong-Khung-Chi-Dai-Chua-Te-1-8.m3u8 ]
Phim cập nhật 1 tập vào tối thứ 4 hàng tuần
Phim khác