Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Đấu La Đại Lục 4 - Chung Cực Đấu La (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 43 / ?? VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 07/09/2023

Nội dung

[stt/ Tập 43 / ?? VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Đấu La Đại Lục 4: Chung Cực Đấu La [/info] [nd]Một vạn năm về sau, băng tan. Đấu La liên bang đội khảo sát khoa học tại vùng Cực Bắc khoa khảo lúc phát hiện một cái có kim ngân song sắc hoa văn trứng. Dùng dụng cụ tìm kiếm về sau, phát hiện bên trong lại có sinh mạng thể dấu hiệu, vội vàng đem mang về sở nghiên cứu tiến hành ấp. Trứng ấp đi ra, có thể ấp ra lại là một đứa con nít, cùng nhân loại giống nhau như đúc hài nhi, một cái trứng sinh hài tử. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Hx] [17|https://short.ink/jnC0k8ZU4][18|https://short.ink/bIVqsarh2][19|https://short.ink/mWPRcC5oF][20|https://short.ink/tsG7RIdX_] [21|https://short.ink/-_L-bzcBN][22|https://short.ink/9HdOdhHSt][23|https://short.ink/O0VzX439z][24|https://short.ink/9An8HSONQ] [25|https://short.ink/VlIvtYc0p][26|https://short.ink/79lhXGlXjF][27|https://short.ink/HBL3fPi6M][28|https://short.ink/ACdG9DFbn] [29|https://short.ink/WeAWBqCAA][30|https://short.ink/h6LY2ZzTo][31|https://short.ink/pz3D2vebB][32|https://short.ink/wAFM4R3el] [33|https://short.ink/b02lbo_B-][34|https://short.ink/3F_n-s9Y0][35|https://short.ink/STV_IAfFJ_][36|https://short.ink/YYNWE2QDSg] [37|https://short.ink/ddTmPVM7F][38|https://short.ink/ygHKAtNFV][39|https://short.ink/wLnBKj3WPV][40|https://short.ink/Q6SU7i8rP] [41|https://short.ink/DcvS_Ghnm][42|https://short.ink/OiD4_NNYK][43|https://short.ink/YKAgj3CuX] [ 16 | https://short.ink/ewgdDMN7IS ] [ 15 | https://short.ink/8tvfXErSN ] [ 14 | https://short.ink/Xegv-GIWf4 ] [ 13 | https://short.ink/1-KuDDOFf ] [ 12 | https://short.ink/-fxBgKIyC ] [ 11 | https://short.ink/5am5VLACx ] [ 10 | https://short.ink/11bcztPaW- ] [ 9 | https://short.ink/lz5Cp9fiS ] [ 8 | https://short.ink/8LXHZvbyA ] [ 7 | https://short.ink/YDcTu_AJq ] [ 6 | https://short.ink/D2sVlx1VO ] [ 5 | https://short.ink/6ETuhqlef ] [ 4 | https://short.ink/NAdHGHuk8 ] [ 3 | https://short.ink/_9ySK37Yj ] [ 2 | https://short.ink/XdxtkLPEi ] [ 1 | https://short.ink/tjRiNWfA- ] [br/Arc] [ 16 | https://archive.org/download/dldl4ccdl16/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/dldl4ccdl15/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/dldl14/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/dldl4-ccdl13/%C4%904-%20C%2013.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/dldl12/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/11_20221122_20221122_1551/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/dldl4-10/%C4%90%E1%BA%A5u%20La%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%E1%BB%A5c%204-%20Chung%20C%E1%BB%B1c%20%C4%90%E1%BA%A5u%20La%20T%E1%BA%ADp%2010.mp4 ] [ 9 | https://geo.dailymotion.com/player/xaob6.html?video=x8feqvj ] [ 8 | https://geo.dailymotion.com/player/xaob6.html?video=x8feqvi ] [ 7 | https://ssplay.net/v/644674076388279.html ] [ 6 | https://ssplay.net/v/428230871756871.html ] [ 5 | https://ssplay.net/v/513046481129195.html ] [ 4 | https://ssplay.net/v/313130482617351.html ] [ 3 | https://ssplay.net/v/622874438762664.html ] [ 2 | https://ssplay.net/v/979350947671466.html ] [ 1 | https://ssplay.net/v/158933571643299.html ] [br/Mb] [ 16 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La/16/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La-16.m3u8 ] [ 15 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La/15/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La-15.m3u8 ] [ 13 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La/13/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La-13.m3u8 ] [ 12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La/12/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La/11/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La/10/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La/9/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La/8/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La/7/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La/6/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La/5/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La/4/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La-4.m3u8 ] [ 3 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La/3/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La-3.m3u8 ] [ 2 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La/2/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La-2.m3u8 ] [ 1 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La/1/Dau-La-Dai-Luc-4-Chung-Cuc-Dau-La-1.m3u8 ] [br/OK] [ 16 | https://ok.ru/videoembed/4071541967489 ] [ 15 | https://ok.ru/videoembed/4071541901953 ] [ 14 | https://ok.ru/videoembed/4065052461697 ] [ 13 | https://ok.ru/videoembed/4039733873281 ] [ 12 | https://ok.ru/videoembed/4028715502209 ] [ 11 | https://ok.ru/videoembed/4028454275713 ] [ 10 | https://ok.ru/videoembed/3990015249025 ] [br/Fm] [ 16 | https://filemoon.sx/e/qn11seqqlwp1 ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/y4wx25s90g9x ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/2qqjx1t8vfjf ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/v0tufekjabml ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/e1vo3ayxsuzr ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/fvsojr7ciw5g ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/d6174wiuwksv ] [br/Fem] [ 16 | https://www.fembed.com/v/wwn5wankrr2r5z6 ] [ 15 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2zjjd32gd ] [ 14 | https://www.fembed.com/v/kw4-wa375xpexy- ] [ 13 | https://www.fembed.com/v/nd2xdh281k-8nl6 ] [ 12 | https://www.fembed.com/v/5znjzad140znwx8 ] [ 11 | https://www.fembed.com/v/7lwjlhg0np3554d ] [ 10 | https://www.fembed.com/v/5znjzad1wqy2g1q ] [br/Sb] [ 16 | https://sblongvu.com/e/y9e82hmgogo6 ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/23f31cn5hcvy ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/t32qfk1grvnm ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/lrhgeke038tw ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/ufk1za9jay91 ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/4874mhhcz96v ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/biqp3aqufxg0 ]
Phim cập nhật 1 tập vào thứ 5,7 hàng tuần
Phim khác