Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể - The Love Story of My Immortal Dad (2018)]
Trạng thái: [stt/ Tập 126 / 126 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 08/09/2023

Nội dung

[stt/ Tập 126 / 126 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Vú Em Tiên Tôn Đi Ở Rể [/info] [nd]Chấn động! Thân là một Tiên tôn dẫn theo con gái giáng xuống trái đất, không ngờ lại trở thành một người ở rể. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/DL] [ 126-end | https://short.ink/TZQZO9jH9 ] [ 125 | https://short.ink/Jqr_I7DGJ ] [ 124 | https://short.ink/gdjZqNCLH ] [ 123 | https://short.ink/lt4JCNSgS ] [ 122 | https://short.ink/OFrUMuwcj ] [ 121 | https://short.ink/S-k5KuI9f ] [ 120 | https://short.ink/qmrIMsHwWC ] [ 119 | https://short.ink/SB0JhnC7f ] [ 118 | https://short.ink/0PqVL5IRk ] [ 117 | https://short.ink/0Ndm-lSqz ] [ 116 | https://short.ink/nfn_SThwy ] [ 115 | https://short.ink/szxkimZqi6 ] [ 114 | https://short.ink/jvgx1nA_J ] [ 113 | https://short.ink/WFlUkMgRT ] [ 112 | https://short.ink/2pu4FurqA ] [ 111 | https://short.ink/xlFuidNLS ] [ 110 | https://short.ink/BM5dB97Dt ] [ 109 | https://short.ink/42-sEehKH ] [ 108 | https://short.ink/6p0aPpnSd ] [ 107 | https://short.ink/3MWHDbw70 ] [ 106 | https://short.ink/AHHNnxGph ] [ 105 | https://short.ink/moUTL0YaU ] [ 104 | https://short.ink/Ue0iGPrBW ] [ 103 | https://short.ink/IWR-dhIP3 ] [ 102 | https://short.ink/3Yo9Iyyuy ] [ 101 | https://short.ink/qVQFOr5aL ] [ 100 | https://short.ink/AEurjksaD ] [ 99 | https://short.ink/tf2beQjK_ ] [ 98 | https://short.ink/33lrYQCMo ] [ 97 | https://short.ink/mDCSx69FQ ] [ 96 | https://short.ink/5FPd_8Op- ] [ 95 | https://short.ink/W5jYSkNqJ ] [ 94 | https://short.ink/_FkkhnTGx ] [ 93 | https://short.ink/w9sy_NTIH ] [ 92 | https://short.ink/wmQ1mLfOs ] [ 91 | https://short.ink/O1bgUcoaY ] [ 90 | https://short.ink/zxDtAjKaw ] [ 89 | https://short.ink/p44XopGbC ] [ 88 | https://short.ink/BLDvVMIoW ] [ 87 | https://short.ink/yKCXRg2E7 ] [ 86 | https://short.ink/pCr6rdB3K ] [ 85 | https://short.ink/owNRivO3H ] [ 84 | https://short.ink/J0X8gbtom ] [ 83 | https://short.ink/2nZHneTy4 ] [ 82 | https://short.ink/lDZ_LiOm1g ] [ 81 | https://short.ink/5yyMKSSh0 ] [ 80 | https://short.ink/IZZqjBKuv ] [ 79 | https://short.ink/BfvO1kkDq ] [ 78 | https://short.ink/CJG30IiOK ] [ 77 | https://short.ink/Zd0-kvnW_ ] [ 76 | https://short.ink/nrNxrd9OJ ] [ 75 | https://short.ink/DXKnnI_l8 ] [ 74 | https://short.ink/6k_TQWL30 ] [ 73 | https://short.ink/TrFZBb3HA ] [ 72 | https://short.ink/eoZh3MoqZE ] [ 71 | https://short.ink/c6oLLtrsB ] [ 70 | https://short.ink/Uu_yQVv5M ] [ 69 | https://short.ink/ebJFn1gGt ] [ 68 | https://short.ink/BV4q1fhfs ] [ 67 | https://short.ink/GzP2yK3pS ] [ 66 | https://short.ink/jJFUmkaiZ1 ] [ 65 | https://short.ink/Hjh9UJA_Eaa ] [ 64 | https://short.ink/HmGpj4fLD ] [ 41-63 | https://short.ink/6XCA6JQ5dS ] [ 21-40 | https://short.ink/KTesjEVFo ] [ 1-20 | https://short.ink/0bLV2KfDE ] [br/Mb] [ 126 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Vu-Em-Tien-Ton/126/Vu-Em-Tien-Ton-126.m3u8 ] [br/Pd] [ 126 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3216b8766c0387fbe88f2d3744e6c53e/playlist.m3u8 ] [br/OK] [ 126 | https://ok.ru/videoembed/4024565500545 ] [ 125 | https://ok.ru/videoembed/3984785148545 ] [br/Fm] [ 126 | https://filemoon.sx/e/xxa8g8gwdaa8 ] [ 125 | https://filemoon.sx/e/vruvufgalrpb ] [br/Hx] [ 126 | https://short.ink/JYJ6te5jq ] [ 125 | https://short.ink/kAeHqW8FY ] [ 124 | https://short.ink/gdjZqNCLH ] [ 123 | https://short.ink/lt4JCNSgS ] [ 122 | https://short.ink/OFrUMuwcj ] [ 121 | https://short.ink/S-k5KuI9f ] [ 120 | https://short.ink/qmrIMsHwWC ] [ 119 | https://short.ink/SB0JhnC7f ] [ 118 | https://short.ink/0PqVL5IRk ] [ 117 | https://short.ink/0Ndm-lSqz ] [ 116 | https://short.ink/nfn_SThwy ] [ 115 | https://short.ink/szxkimZqi6 ] [ 114 | https://short.ink/jvgx1nA_J ] [ 113 | https://short.ink/WFlUkMgRT ] [ 112 | https://short.ink/2pu4FurqA ] [ 111 | https://short.ink/xlFuidNLS ] [ 110 | https://short.ink/BM5dB97Dt ] [ 109 | https://short.ink/42-sEehKH ] [ 108 | https://short.ink/6p0aPpnSd ] [ 107 | https://short.ink/3MWHDbw70 ] [ 106 | https://short.ink/AHHNnxGph ] [ 105 | https://short.ink/moUTL0YaU ] [ 104 | https://short.ink/Ue0iGPrBW ] [ 103 | https://short.ink/IWR-dhIP3 ] [ 102 | https://short.ink/3Yo9Iyyuy ] [ 101 | https://short.ink/qVQFOr5aL ] [ 100 | https://short.ink/AEurjksaD ] [ 99 | https://short.ink/tf2beQjK_ ] [ 98 | https://short.ink/33lrYQCMo ] [ 97 | https://short.ink/mDCSx69FQ ] [ 96 | https://short.ink/5FPd_8Op- ] [ 95 | https://short.ink/W5jYSkNqJ ] [ 94 | https://short.ink/_FkkhnTGx ] [ 93 | https://short.ink/w9sy_NTIH ] [ 92 | https://short.ink/wmQ1mLfOs ] [ 91 | https://short.ink/O1bgUcoaY ] [ 90 | https://short.ink/zxDtAjKaw ] [ 89 | https://short.ink/p44XopGbC ] [ 88 | https://short.ink/BLDvVMIoW ] [ 87 | https://short.ink/yKCXRg2E7 ] [ 86 | https://short.ink/pCr6rdB3K ] [ 85 | https://short.ink/owNRivO3H ] [ 84 | https://short.ink/J0X8gbtom ] [ 83 | https://short.ink/2nZHneTy4 ] [ 82 | https://short.ink/lDZ_LiOm1g ] [ 81 | https://short.ink/5yyMKSSh0 ] [ 80 | https://short.ink/IZZqjBKuv ] [ 79 | https://short.ink/BfvO1kkDq ] [ 78 | https://short.ink/CJG30IiOK ] [ 77 | https://short.ink/Zd0-kvnW_ ] [ 76 | https://short.ink/nrNxrd9OJ ] [ 75 | https://short.ink/DXKnnI_l8 ] [ 74 | https://short.ink/6k_TQWL30 ] [ 73 | https://short.ink/TrFZBb3HA ] [ 72 | https://short.ink/eoZh3MoqZE ] [ 71 | https://short.ink/c6oLLtrsB ] [ 70 | https://short.ink/Uu_yQVv5M ] [ 69 | https://short.ink/ebJFn1gGt ] [ 68 | https://short.ink/BV4q1fhfs ] [ 67 | https://short.ink/GzP2yK3pS ] [ 66 | https://short.ink/jJFUmkaiZ1 ] [ 65 | https://short.ink/Hjh9UJA_Eaa ] [ 64 | https://short.ink/HmGpj4fLD ] [ 41-63 | https://short.ink/6XCA6JQ5dS ] [ 21-40 | https://short.ink/KTesjEVFo ] [ 1-20 | https://short.ink/0bLV2KfDE ] [br/Fem] [ 126 | https://www.fembed.com/v/3r1jrsmnpjmx7jx ] [ 125 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0yedgxek5 ] [br/Sb] [ 126 | https://sblongvu.com/e/ziqt5ws4p6wl ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 2 hằng tuần
Phim khác