Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tu La Kiếm Tôn - Shura Sword Sovereign (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 156 / 156 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 25/11/2022

Nội dung

[stt/ Tập 156 / 156 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Tu La Kiếm Tôn [/info] [nd]Vạn năm trước, đao tổ trảm sát kiếm hoàng ở Vô Vọng sơn, từ đây hạ lệnh giết chết hết kiếm tu thiên hạ, thế nhân không cần tu kiếm. Vạn năm sau, thiếu niên Sở Mục đột nhiên xuất hiện, đập vỡ hồn đao, đúc kiếm hồn, nhất kiếm diệt thanh vân, nhất kiếm đoạn vạn cổ.. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]Sở Mục[/act] [br/Arc] [ 156 | https://archive.org/download/tlkt156/156.mp4] [ 155 | https://archive.org/download/tlkt155/155.mp4] [ 154 | https://short.ink/bREJZhXMc ] [ 153 | https://short.ink/qSuZHSPae ] [ 152 | https://short.ink/wbmNDGym8 ] [ 151 | https://short.ink/-_Mbupqww ] [ 150 | https://short.ink/UqtDm2Nwy ] [ 149 | https://short.ink/8FX7etzOy ] [ 148 | https://short.ink/RL54Rxx9T ] [ 147 | https://short.ink/fupCfCiwU ] [ 146 | https://short.ink/FkX_yWYZg ] [ 145 | https://short.ink/DG4nJTJQV ] [ 144 | https://short.ink/siTWjmdEj ] [ 143 | https://short.ink/-pDyaDOftP ] [ 142 | https://short.ink/aU9IqXT_a ] [ 141 | https://short.ink/jQ9khv1nx ] [ 140 | https://short.ink/mBaMZmHDx ] [ 139 | https://short.ink/7tDv9TpKS ] [ 138 | https://short.ink/zD_7Ncm_8 ] [ 137 | https://short.ink/AU34FURkHr ] [ 136 | https://short.ink/pFzX1E8cQ ] [ 135 | https://short.ink/8E1QjKCSj ] [ 134 | https://short.ink/xZpqRMZEp ] [ 133 | https://short.ink/jHupgBVBJ ] [ 132 | https://short.ink/95o272ALd ] [ 113-131 | https://short.ink/pShft-Ubr ] [ 90-112 | https://short.ink/kz-XeM4VA ] [ 59-89 | https://short.ink/pobnXTNdx ] [ 51-58 | https://short.ink/X146syAJr ] [ 35-50 | https://short.ink/lV-AQdpp8 ] [ 1-34 | https://short.ink/I2j_HeAWB ] [br/Mb] [ 156 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tu-La-Kiem-Ton/156/Tu-La-Kiem-Ton-156.m3u8 ] [ 155 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Tu-La-Kiem-Ton/155/Tu-La-Kiem-Ton-155.m3u8 ] [br/Pd] [ 156 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/99c86e96afccdd30f12a938051eb3ab1/playlist.m3u8 ] [ 155 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/948fa1881496cae0dfc45cee3fb0f99d/playlist.m3u8 ] [br/OK] [ 156 | https://ok.ru/videoembed/4034319092353 ] [ 155 | https://ok.ru/videoembed/4005861591681 ] [br/Fm] [ 156 | https://filemoon.sx/e/gmndnd1r0ehr ] [ 155 | https://filemoon.sx/e/ipbfd1je7wsa ] [br/Hx] [ 156 | https://short.ink/W8JgcaRo1q ] [ 155 | https://short.ink/iz8ADqXLT ] [ 154 | https://short.ink/bREJZhXMc ] [ 153 | https://short.ink/qSuZHSPae ] [ 152 | https://short.ink/wbmNDGym8 ] [ 151 | https://short.ink/-_Mbupqww ] [ 150 | https://short.ink/UqtDm2Nwy ] [ 149 | https://short.ink/8FX7etzOy ] [ 148 | https://short.ink/RL54Rxx9T ] [ 147 | https://short.ink/fupCfCiwU ] [ 146 | https://short.ink/FkX_yWYZg ] [ 145 | https://short.ink/DG4nJTJQV ] [ 144 | https://short.ink/siTWjmdEj ] [ 143 | https://short.ink/-pDyaDOftP ] [ 142 | https://short.ink/aU9IqXT_a ] [ 141 | https://short.ink/jQ9khv1nx ] [ 140 | https://short.ink/mBaMZmHDx ] [ 139 | https://short.ink/7tDv9TpKS ] [ 138 | https://short.ink/zD_7Ncm_8 ] [ 137 | https://short.ink/AU34FURkHr ] [ 136 | https://short.ink/pFzX1E8cQ ] [ 135 | https://short.ink/8E1QjKCSj ] [ 134 | https://short.ink/xZpqRMZEp ] [ 133 | https://short.ink/jHupgBVBJ ] [ 132 | https://short.ink/95o272ALd ] [ 113-131 | https://short.ink/pShft-Ubr ] [ 90-112 | https://short.ink/kz-XeM4VA ] [ 59-89 | https://short.ink/pobnXTNdx ] [ 51-58 | https://short.ink/X146syAJr ] [ 35-50 | https://short.ink/lV-AQdpp8 ] [ 1-34 | https://short.ink/I2j_HeAWB ] [br/Fem] [ 156 | https://www.fembed.com/v/rqnxqce5dgdqde2 ] [ 155 | https://www.fembed.com/v/rqnxqce5e3p261q ] [br/Sb] [ 156 | https://sblongvu.com/e/txfi2l3j44uz ] [ 155 | https://sblongvu.com/e/dwtsmu1mfs17 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 2 và thứ 6 hằng tuần
Phim khác