Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tiên Vũ Thương Khung - Xian Wu Cang Qiong (2022)]
Trạng thái: [stt/ 48 / 48 VietSub ] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 20/11/2022

Nội dung

[stt/ 48 / 48 VietSub ] [sc/7.8] [info] [+] Tiên Vũ Thương Khung [/info] [nd]Vĩnh Tiên đại lục vô số vương triều, vì dưỡng mạnh thân thể kéo dài tuổi thọ mà người ở đây luôn duy trì truyền thống tiên võ đồng tu, một khi người tu hành đạt đến võ đạo đỉnh phong thì sẽ tìm đến tiên đạo. Thiếu niên Tô Vũ, thuở nhỏ gặp tai hoạ thay tên đổi họ vẫn đổi lấy một trận tan thành mây khói nhưng lại bất ngờ trùng sinh về thời kỳ niên thiếu. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]Tô Vũ[/act] [br/Hx] [ 48 | https://short.ink/p7QWTaQwv ] [ 47 | https://short.ink/gFhldXO3l ] [ 46 | https://short.ink/4LCrRsew1j ] [ 45 | https://short.ink/R1_bpj-ZY ] [ 44 | https://short.ink/-FwVG7DRI ] [ 43 | https://short.ink/XBIOTV5Qn ] [ 42 | https://short.ink/6-VEo-LkD ] [ 41 | https://short.ink/s4rCP3wW- ] [ 40 | https://short.ink/EjxM57D8M ] [ 39 | https://short.ink/ySDBu-kePf] [ 38 | https://short.ink/nVZUv0eMv ] [ 37 | https://short.ink/UcCV0FjbI ] [ 36 | https://short.ink/0IPT4bMxw ] [ 35 | https://short.ink/hLP03qXuTj] [ 34 | https://short.ink/9dQ-eC5Os ] [ 33 | https://short.ink/z4PICwjK1L] [ 32 | https://short.ink/wh7uQ2tWP ] [ 31 | https://short.ink/Ptp_p74BH ] [ 30 | https://short.ink/o6rEGm7b4 ] [ 29 | https://short.ink/_4MSEQqgo ] [ 28 | https://short.ink/CuSv7H1dX ] [ 27 | https://short.ink/uVmLVcDTq ] [ 26 | https://short.ink/_1L_ZCEB- ] [ 25 | https://short.ink/gGfVldu5X ] [ 24 | https://short.ink/kZ8M_dtZ0 ] [ 23 | https://short.ink/eVKbkZYXy ] [ 22 | https://short.ink/IvQ_FRS7K ] [ 21 | https://short.ink/U9-SC8U6L ] [ 20 | https://short.ink/B_mEU85vHx] [ 19 | https://short.ink/I52FgguTb ] [ 18 | https://short.ink/oeSWvNiyO2] [ 17 | https://short.ink/3WFELpmcN ] [ 16 | https://short.ink/WJyRCiUsX ] [ 15 | https://short.ink/phhHhFk1c ] [ 14 | https://short.ink/15FI1WdIE ] [ 13 | https://short.ink/UBsHCxJg7 ] [ 12 | https://short.ink/twyuutrwN ] [ 11 | https://short.ink/tHNu92rGW ] [ 10 | https://short.ink/HV4T3N1du ] [ 9 | https://short.ink/GDVLcoXDY ] [ 8 | https://short.ink/QDL31NsWu ] [ 7 | https://short.ink/8B_bYC-6c ] [ 6 | https://short.ink/vdcRhEW-6 ] [ 5 | https://short.ink/b2L2aLoNy ] [ 4 | https://short.ink/zosWRqSB6 ] [ 3 | https://short.ink/ra5QbIvK4 ] [ 2 | https://short.ink/n2-0Meul4 ] [ 1 | https://short.ink/r6Rt_qEI5 ] [br/Arc] [ 48 | https://archive.org/download/tvtk1/48.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/tvtk1/47.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/tvtk1/46.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/tvtk1/45.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/tvtk1/44.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/tvtk1/43.mp4 ] [ 42 | https://archive.org/download/tvtk1/42.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/tvtk1/41.mp4 ] [ 40 | https://archive.org/download/tvtk1/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/tvtk1/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/tvtk1/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/tvtk1/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/tvtk1/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/tvtk1/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/tvtk1/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/tvtk1/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/tvtk1/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/tvtk1/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/tvtk1/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/tvtk1/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/tvtk1/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/tvtk1/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/tvtk1/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/tvtk1/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/tvtk1/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/tvtk1/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/tvtk1/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/tvtk1/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/tvtk1/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/tvtk1/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/tvtk1/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/tvtk1/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/tvtk1/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/tvtk1/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/tvtk1/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/tvtk1/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/tvtk1/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/tvtk1/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/tvtk1/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/tvtk1/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/tvtk1/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/tvtk1/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/tvtk1/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/tvtk1/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/tvtk1/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/tvtk1/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/tvtk1/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/tvtk1/01.mp4 ] [br/OK] [ 48 | https://ok.ru/videoembed/4022067006081 ] [ 47 | https://ok.ru/videoembed/4000355781249 ] [ 46 | https://ok.ru/videoembed/3974086986369 ] [ 45 | https://ok.ru/videoembed/3977449441921 ] [ 44 | https://ok.ru/videoembed/3977449376385 ] [ 43 | https://ok.ru/videoembed/3977449572993 ] [ 42 | https://ok.ru/videoembed/3977449310849 ] [ 41 | https://ok.ru/videoembed/3977449638529 ] [ 40 | https://ok.ru/videoembed/3977448917633 ] [ 39 | https://ok.ru/videoembed/3977448393345 ] [ 38 | https://ok.ru/videoembed/3977448524417 ] [ 37 | https://ok.ru/videoembed/3977448721025 ] [ 36 | https://ok.ru/videoembed/3977448786561 ] [ 35 | https://ok.ru/videoembed/3977448458881 ] [ 34 | https://ok.ru/videoembed/3977448589953 ] [ 33 | https://ok.ru/videoembed/3977448983169 ] [ 32 | https://ok.ru/videoembed/3977448852097 ] [ 31 | https://ok.ru/videoembed/3977448655489 ] [ 30 | https://ok.ru/videoembed/3977447213697 ] [ 29 | https://ok.ru/videoembed/3977447148161 ] [ 28 | https://ok.ru/videoembed/3977446886017 ] [ 27 | https://ok.ru/videoembed/3977446427265 ] [ 26 | https://ok.ru/videoembed/3977447017089 ] [ 25 | https://ok.ru/videoembed/3977446558337 ] [ 24 | https://ok.ru/videoembed/3977446623873 ] [ 23 | https://ok.ru/videoembed/3977446689409 ] [ 22 | https://ok.ru/videoembed/3977446951553 ] [ 21 | https://ok.ru/videoembed/3977446820481 ] [ 20 | https://ok.ru/videoembed/3977443871361 ] [ 19 | https://ok.ru/videoembed/3977444002433 ] [ 18 | https://ok.ru/videoembed/3977444199041 ] [ 17 | https://ok.ru/videoembed/3977444461185 ] [ 16 | https://ok.ru/videoembed/3977444330113 ] [ 15 | https://ok.ru/videoembed/3977444264577 ] [ 14 | https://ok.ru/videoembed/3977444723329 ] [ 13 | https://ok.ru/videoembed/3977444592257 ] [ 12 | https://ok.ru/videoembed/3977444657793 ] [ 11 | https://ok.ru/videoembed/3977444133505 ] [ 10 | https://ok.ru/videoembed/3977440660097 ] [ 9 | https://ok.ru/videoembed/3977440463489 ] [ 8 | https://ok.ru/videoembed/3977440922241 ] [ 7 | https://ok.ru/videoembed/3977440725633 ] [ 6 | https://ok.ru/videoembed/3977440529025 ] [ 5 | https://ok.ru/videoembed/3977440594561 ] [ 4 | https://ok.ru/videoembed/3977440987777 ] [ 3 | https://ok.ru/videoembed/3977440856705 ] [ 2 | https://ok.ru/videoembed/3977440791169 ] [ 1 | https://ok.ru/videoembed/3977441053313 ] [br/Fm] [ 48 | https://filemoon.sx/e/smkwike000bo ] [ 47 | https://filemoon.sx/e/ykqvly5fum7l ] [ 46 | https://filemoon.sx/e/k4ed38uteza5 ] [ 45 | https://filemoon.sx/e/elunh3hv0t3e ] [ 44 | https://filemoon.sx/e/0ko71q2ekl4f ] [ 43 | https://filemoon.sx/e/1v9sahzpxi6x ] [ 42 | https://filemoon.sx/e/y7mbkq3huvkm ] [ 41 | https://filemoon.sx/e/akkfx5jly8yz ] [ 40 | https://filemoon.sx/e/hc5gavhutk5i ] [ 39 | https://filemoon.sx/e/v722nv3m4azx ] [ 38 | https://filemoon.sx/e/nlw0uqyd1fl8 ] [ 37 | https://filemoon.sx/e/jksk8yxpcbxf ] [ 36 | https://filemoon.sx/e/5146o31vcs0w ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/gozcbi4z5lwt ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/h9ase2lfmf4j ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/euoa85z3c8ic ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/3tw66f3tbq9x ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/bal6jovdee2p ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/gaebrh3reinh ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/f76m15farq1b ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/m71ey19r63gi ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/2badge63f9c1 ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/ziiov82eck5b ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/l4juzebj7tfo ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/b058rbgc1nij ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/w38fb89pmhen ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/l6b8u27plh6k ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/y7gkfu2cw1ro ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/8bv66w40795u ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/0klpuuzk1ege ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/vgb43591bfb5 ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/p9rs1raseu2i ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/6226g5qf8rp2 ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/m3p48ux47db0 ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/7dq5jnb8p1gl ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/4yocrllrz6td ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/hfq099h20kxn ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/d79f3aqv5y8l ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/afvtlcc7oqnb ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/nk7cjruhdqd8 ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/ehtxdoo5pvhx ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/dg6du61cj71j ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/bxwer7xbe4zy ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/0xhalbassy23 ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/97rct743luy5 ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/ucjaa8hxmly2 ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/ljolfuvkwwwl ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/i2556i84fcx8 ] [br/Fem] [ 48 | https://www.fembed.com/v/3r1jrsmnmn77g51 ] [ 47 | https://www.fembed.com/v/ez4nza-p13q8m71 ] [ 46 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5d4w2ej30 ] [ 45 | https://www.fembed.com/v/d13w1txgwkn124m ] [ 44 | https://www.fembed.com/v/x3x53u563j417el ] [ 43 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0ygrz4p01 ] [ 42 | https://www.fembed.com/v/y6r56hel7xwg8xr ] [ 41 | https://www.fembed.com/v/ez4nza-pq7075l0 ] [ 40 | https://www.fembed.com/v/036j3ulrd2wpmn6 ] [ 39 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5d4w2jg7w ] [ 38 | https://www.fembed.com/v/7lwjlhg05pyqq6x ] [ 37 | https://www.fembed.com/v/3r1jrsmn6745r-0 ] [ 36 | https://www.fembed.com/v/5znjzad1n0gp3wk ] [ 35 | https://www.fembed.com/v/p1nx1tmz4qxr55e ] [ 34 | https://www.fembed.com/v/qznxzaerw5y5rej ] [ 33 | https://www.fembed.com/v/p1nx1tmz4qx66q5 ] [ 32 | https://www.fembed.com/v/d13w1txgwkn043j ] [ 31 | https://www.fembed.com/v/16rj6hjln46e--3 ] [ 30 | https://www.fembed.com/v/y6r56hel7xwyz6x ] [ 29 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2zq6kde64 ] [ 28 | https://www.fembed.com/v/d13w1txgwknzym7 ] [ 27 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2zq6kmxz6 ] [ 26 | https://www.fembed.com/v/7lwjlhg05pyl7r4 ] [ 25 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0ygrzrn5y ] [ 24 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0ygrzr37- ] [ 23 | https://www.fembed.com/v/036j3ulrd2w3jyd ] [ 22 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2zq6k5qly ] [ 21 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2zq6k5y5n ] [ 20 | https://www.fembed.com/v/d13w1txgwklg3jl ] [ 19 | https://www.fembed.com/v/-86j8upn2d630m4 ] [ 18 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0ygrk7grx ] [ 17 | https://www.fembed.com/v/16rj6hjln4rw6xm ] [ 16 | https://www.fembed.com/v/jn3xnhd8qzmzlm6 ] [ 15 | https://www.fembed.com/v/qznxzaerw5nqxpe ] [ 14 | https://www.fembed.com/v/d13w1txgwkl16e6 ] [ 13 | https://www.fembed.com/v/wwn5wank73m337w ] [ 12 | https://www.fembed.com/v/ez4nza-pq7k7x1n ] [ 11 | https://www.fembed.com/v/41nj1tz1wd8ddjw ] [ 10 | https://www.fembed.com/v/5znjzad1n0kp8d0 ] [ 9 | https://www.fembed.com/v/8yl3ys83w1m26nd ] [ 8 | https://www.fembed.com/v/zdp5dhj024l44gx ] [ 7 | https://www.fembed.com/v/nd2xdh28r43gq0e ] [ 6 | https://www.fembed.com/v/d13w1txgwklk7zw ] [ 5 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5d4wx0745 ] [ 4 | https://www.fembed.com/v/kw4-wa37j2w262w ] [ 3 | https://www.fembed.com/v/l36x3ungz606q0j ] [ 2 | https://www.fembed.com/v/7lwjlhg05pkwy4d ] [ 1 | https://www.fembed.com/v/jn3xnhd8qzm-2lj ] [br/Sb] [ 48 | https://sblongvu.com/e/r7o8mlr807h2 ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/ajzk2qs0gsns ] [ 46 | https://sblongvu.com/e/yicqmy5mfq76 ] [ 45 | https://sblongvu.com/e/fxwnd1baxv4k ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/8o647k3u5g7o ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/jxrmznfygqv7 ] [ 42 | https://sblongvu.com/e/ttkvq3iqzujy ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/2hryd1j172xn ] [ 40 | https://sblongvu.com/e/ornnywqthup4 ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/t605vbetarxp ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/hw7ickjwprm9 ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/pmfzvz634j7y ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/ovi5uhrz07yc ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/6k92leqky4wq ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/gms1vriuvt3x ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/exx86ej3mx1n ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/o8bu8xme2dkg ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/4270b4yrrybu ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/qywdkufqk9ec ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/e7hv8b0yc0w6 ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/3f6uhod69f6y ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/kgsy21nheaw4 ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/57ll67p0bt00 ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/48r4r4b8gl3c ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/eq25n6yahjwh ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/9vs5rabx6kx3 ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/agqx5s2ol22a ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/aa63bz94xdfw ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/ov6v9bofdmd2 ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/sm4cmlqu2vuq ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/zl9x9ndju7tr ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/zk32l7w9j2yf ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/hpg6adaxpevv ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/wir0d7iko0pg ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/efvicwboqwjz ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/pkka35ute6nv ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/sqyrz82rer0d ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/2ydkvlmicf2g ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/711s3tddavio ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/mhobip0hjw8c ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/xowju60l81e7 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/4pg2oojvvrub ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/o1j8b1jwv30w ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/arvabevayeca ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/kisd5pat9vup ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/359gicuxgxcd ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/ddlgnbal3ebc ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/ffq645nkr7k7 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 5 và chủ nhật hằng tuần
Phim khác