Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tần Thời Minh Nguyệt Phần 4: Vạn Lý Trường Thành - Tan Thoi Minh Nguyet Ss4 (2012)]
Trạng thái: [stt/ Tập 37 / 37 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 21/11/2022

Nội dung

[stt/ Tập 37 / 37 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Tần Thời Minh Nguyệt Phần 4: Vạn Lý Trường Thành [/info] [ss] [Phần Chính;/2022/11/thien-hanh-cuu-ca-2006.html] [Phần 1;/2022/11/tan-thoi-minh-nguyet-phan-1-bach-bo-phi.html] [Phần 2;/2022/11/tan-thoi-minh-nguyet-phan-2-da-tan.html] [Phần 3;/2022/11/tan-thoi-minh-nguyet-phan-3-chu-tu-bach.html] [Phần 4;#*] [OVA1;/2022/11/tan-thoi-minh-nguyet-ova1-khong-son-ieu.html] [OVA2;/2022/11/tan-thoi-minh-nguyet-ova2-la-sinh-uong.html] [OVA3;/2022/11/tan-thoi-minh-nguyet-ova3-long-ang-van.html] [Phần 5;/2022/11/tan-thoi-minh-nguyet-phan-5-quan-lam.html] [Phần 6;/2022/11/tan-thoi-minh-nguyet-phan-6-2020.html] [/ss] [nd]- Phần 4 Vạn Lý Trường Thành : hiện đang chế tác, dự kiến ra mắt khán giả 2011 (hoặc đầu 2012) Tiếp nối câu chuyện ở phần 3, xuất hiện nhiều nhân vật mới, thế lực địch nhân ngày càng mạnh, nhân vật được thiết kế đẹp hơn trước rất nhiêu, các tình liết ly kỳ luôn được đan xen vào nhau, với sự xuất hiện của cao thủ thần binh nông gia sở hữu thanh cự khuyết xếp thứ 11 trong kiếm phổ nhưng uy lực thì có thể đứng đầu, ngoài ra còn có sự xuất hiện của hàn tín 1 danh tướng dưới trướng hạng vũ phải nói là y vô cũng cao thâm võ công cái thế biết nhịn nhục trước loại trẻ trâu là con người chính nghĩa và sự xuất hiện của lục đại cao thủ thuộc tổ chức la võng luôn đi theo cao cầu, cùng sự xuất hiện của 1 người ko rõ danh tính nhưng lại yêu chiến tranh muốn chiến tranh được khởi sướng. [/nd] [drt]N/A[/drt] [act]N/A[/act] [br/Hx] [ 37 | https://short.ink/7lf2sR5Jdy ] [ 36 | https://short.ink/yTpZ5bJbf ] [ 35 | https://short.ink/soXHdHdMI ] [ 34 | https://short.ink/BZVwQOo2I- ] [ 33 | https://short.ink/90D5BWqtu ] [ 32 | https://short.ink/AlOZjRXTq ] [ 31 | https://short.ink/aHWPZ2InG ] [ 30 | https://short.ink/q0cifmrXg ] [ 29 | https://short.ink/ZxIuHuyH4 ] [ 28 | https://short.ink/5KCE_ufYa ] [ 27 | https://short.ink/Nijo5ZP5J ] [ 26 | https://short.ink/B9HdltRlZG ] [ 25 | https://short.ink/BMgxxvvR4y ] [ 24 | https://short.ink/WueCwiOa- ] [ 23 | https://short.ink/g_vjU2GzDr ] [ 22 | https://short.ink/gF1JZTrSE ] [ 21 | https://short.ink/WPtXOa4Jtz ] [ 20 | https://short.ink/Y-TwzzAp1 ] [ 19 | https://short.ink/rSmMUF5_M ] [ 18 | https://short.ink/0-OgLCFX0 ] [ 17 | https://short.ink/G7Z5OmjQ-h ] [ 16 | https://short.ink/YESfe_Zk5w ] [ 15 | https://short.ink/B1VEYDf5xJ ] [ 14 | https://short.ink/nP_uBqQNP ] [ 13 | https://short.ink/vsJZ6I71H ] [ 12 | https://short.ink/7YFfAkpsbN ] [ 11 | https://short.ink/cy6zS_VRQ ] [ 10 | https://short.ink/FUqPtP-ts- ] [ 9 | https://short.ink/fj5iTG4r2e ] [ 8 | https://short.ink/x1djsGtdIH ] [ 7 | https://short.ink/gVvWY8RoL ] [ 6 | https://short.ink/UuqM1QjcU ] [ 5 | https://short.ink/YE67DYeUC5 ] [ 4 | https://short.ink/UuAiKAmf7 ] [ 3 | https://short.ink/1ZSd7XIY8 ] [ 2 | https://short.ink/jZTCJV9go ] [ 1 | https://short.ink/GQskdvbJH ] [br/Arc] [ 37 | https://archive.org/download/ttmn4/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/ttmn4/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/ttmn4/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/ttmn4/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/ttmn4/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/ttmn4/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/ttmn4/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/ttmn4/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/ttmn4/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/ttmn4/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/ttmn4/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/ttmn4/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/ttmn4/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/ttmn4/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/ttmn4/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/ttmn4/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/ttmn4/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/ttmn4/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/ttmn4/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/ttmn4/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/ttmn4/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/ttmn4/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/ttmn4/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/ttmn4/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/ttmn4/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/ttmn4/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/ttmn4/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/ttmn4/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/ttmn4/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/ttmn4/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/ttmn4/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/ttmn4/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/ttmn4/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/ttmn4/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/ttmn4/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/ttmn4/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/ttmn4/01.mp4 ] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1167785204a6a85ab6aba7fec9311a76] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c249d9b29f228426a7633748b410b481] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=37f9f5132a03f7b4374770c230d70f1d] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=513ca70ae2981830b130855f548272e5] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ecd5fd95efcb90017690d52a757ce32f] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=604aa45ce46630a68a6b36434f1882ab] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1d7d8c8124f95f8ee53649d4968b8d7b] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f7ac785aa16b138a7d4f7aa90db45458] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=65eb61fe7b04d07081fc7a14a57fe0ae] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d01474acb4985ed5e3043182525f584c] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1b93cfe1bd8ba5c01430fe96221988bc] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1de8ab61fd48f137273a4f71e2bf8b1e] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fba8e8df9bee029342e0df940b6112cc] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6af5b38b9033730bb77edad1b3c46c15] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1ce5e35d4213aea198fdda03de1026b1] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2e33ff7c7890a4d9597669e55a7738fd] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3b3f82c70d3581de898af32c0e73d874] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e8c246de14aad2cc522f6f9e0d0d07f2] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0d900fb404e876243bc097b94cd09ade] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c9c46ea90b47666a3db2fa11378f99db] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b3fec269ff1f8ac6b7e17e6ba6f7287c] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=84b066197c6d6e7e95dba8a54d09ef33] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a549d9ae7f77ab3f789d0480c581e6c8] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=608f006170cda62591e7df9d61778295] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dbfa7f896aa77bc59a2745aa9bce6c12] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=90c7a40a6a46303df74d31da7979ad09] [27|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b20ffc9ac77d537cc53a7d1b65746b6e] [28|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=db279dac1271f5d1e13fdda5d9e99bea] [29|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=03c3df58de47bdc582d5a4c014ad0e31] [30|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4d71fa8a412920d568400493ef07c354] [31|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=af66d8268db84974ba7e0ae8833e677f] [32|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bfb83485f25e6496d70dea7861b19715] [33|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=82e9a12af4bb0d18f795795b26a7f7d0] [34|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8da1e7fe8ac1c41df7e2f8466916b44f] [35|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=51cd90b05b9a5d1a4be07b881c0d4b7b] [36|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2a0ef1d0e71d8eac4fec69d3f58eca1a] [37|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=74a94d1f34d4f4d95c5c33d61fea86ba] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/1167785204a6a85ab6aba7fec9311a76/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/c249d9b29f228426a7633748b410b481/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/37f9f5132a03f7b4374770c230d70f1d/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/513ca70ae2981830b130855f548272e5/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/ecd5fd95efcb90017690d52a757ce32f/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/604aa45ce46630a68a6b36434f1882ab/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/1d7d8c8124f95f8ee53649d4968b8d7b/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/f7ac785aa16b138a7d4f7aa90db45458/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/65eb61fe7b04d07081fc7a14a57fe0ae/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/d01474acb4985ed5e3043182525f584c/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/1b93cfe1bd8ba5c01430fe96221988bc/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/1de8ab61fd48f137273a4f71e2bf8b1e/hls.m3u8] [13-https://hls1.streamc.xyz/fba8e8df9bee029342e0df940b6112cc/hls.m3u8] [14-https://hls1.streamc.xyz/6af5b38b9033730bb77edad1b3c46c15/hls.m3u8] [15-https://hls1.streamc.xyz/1ce5e35d4213aea198fdda03de1026b1/hls.m3u8] [16-https://hls1.streamc.xyz/2e33ff7c7890a4d9597669e55a7738fd/hls.m3u8] [17-https://hls1.streamc.xyz/3b3f82c70d3581de898af32c0e73d874/hls.m3u8] [18-https://hls1.streamc.xyz/e8c246de14aad2cc522f6f9e0d0d07f2/hls.m3u8] [19-https://hls1.streamc.xyz/0d900fb404e876243bc097b94cd09ade/hls.m3u8] [20-https://hls1.streamc.xyz/c9c46ea90b47666a3db2fa11378f99db/hls.m3u8] [21-https://hls1.streamc.xyz/b3fec269ff1f8ac6b7e17e6ba6f7287c/hls.m3u8] [22-https://hls1.streamc.xyz/84b066197c6d6e7e95dba8a54d09ef33/hls.m3u8] [23-https://hls1.streamc.xyz/a549d9ae7f77ab3f789d0480c581e6c8/hls.m3u8] [24-https://hls1.streamc.xyz/608f006170cda62591e7df9d61778295/hls.m3u8] [25-https://hls1.streamc.xyz/dbfa7f896aa77bc59a2745aa9bce6c12/hls.m3u8] [26-https://hls1.streamc.xyz/90c7a40a6a46303df74d31da7979ad09/hls.m3u8] [27-https://hls1.streamc.xyz/b20ffc9ac77d537cc53a7d1b65746b6e/hls.m3u8] [28-https://hls1.streamc.xyz/db279dac1271f5d1e13fdda5d9e99bea/hls.m3u8] [29-https://hls1.streamc.xyz/03c3df58de47bdc582d5a4c014ad0e31/hls.m3u8] [30-https://hls1.streamc.xyz/4d71fa8a412920d568400493ef07c354/hls.m3u8] [31-https://hls1.streamc.xyz/af66d8268db84974ba7e0ae8833e677f/hls.m3u8] [32-https://hls1.streamc.xyz/bfb83485f25e6496d70dea7861b19715/hls.m3u8] [33-https://hls1.streamc.xyz/82e9a12af4bb0d18f795795b26a7f7d0/hls.m3u8] [34-https://hls1.streamc.xyz/8da1e7fe8ac1c41df7e2f8466916b44f/hls.m3u8] [35-https://hls1.streamc.xyz/51cd90b05b9a5d1a4be07b881c0d4b7b/hls.m3u8] [36-https://hls1.streamc.xyz/2a0ef1d0e71d8eac4fec69d3f58eca1a/hls.m3u8] [37-https://hls1.streamc.xyz/74a94d1f34d4f4d95c5c33d61fea86ba/hls.m3u8]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác