Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm - Was Trapped On The Same Day For A Hundred Millenium (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 53 / ?? VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 09/09/2023

Nội dung

[stt/ Tập 53 / ?? VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm [/info] [nd]Lâm Việt xuyên qua đến Hồng Mông đại lục, nhưng lại bị nhốt tại cùng một ngày ròng rã mười vạn năm. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, sau khi trời sáng đều sẽ trở lại hôm qua. Mười vạn năm bên trong, Lâm Việt học xong tất cả tri thức, hiểu rõ vô số tông môn cường giả bí mật, cũng dần dần cam chịu số phận mình trốn không thoát luân hồi. Nhưng mà, ngay tại mười vạn năm ngày cuối cùng... [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Hx] [53|https://short.ink/0OJlJHxvV] [52|https://short.ink/8mITf068j] [ 51 | https://short.ink/aAZshoWSb] [ 50 | https://short.ink/nS6X4epnc ] [ 49 | https://short.ink/mafZFzm6U ] [ 48 | https://short.ink/q1TfFaIHz ] [ 47 | https://short.ink/xjTwe96Jf ] [ 46 | https://short.ink/NY5hBpJqj ] [ 45 | https://short.ink/wMPylDLVk ] [ 44 | https://short.ink/2qdJqiCHP ] [ 43 | https://short.ink/keS009hho ] [ 42 | https://short.ink/DivkHhTse ] [ 41 | https://short.ink/14CYQAmRm ] [ 40 | https://short.ink/-bkuaR13A ] [ 39 | https://short.ink/7NYhYYQZr ] [ 38 | https://short.ink/65qX7xEfO ] [ 37 | https://short.ink/t0Xpf1HdX ] [ 36 | https://short.ink/YBwQBaUMJ ] [ 35 | https://short.ink/7lhTQnDni ] [ 34 | https://short.ink/etD_6kiv3 ] [ 33 | https://short.ink/oDzIDBxSM ] [ 32 | https://short.ink/-NE82yW-D ] [ 31 | https://short.ink/uPyKiFhJQ ] [ 21-30 | https://short.ink/xvfAdMLu3 ] [ 11-20 | https://short.ink/qbANWgPIE ] [ 1-10 | https://short.ink/pHP8ngxuK ] [br/Arc] [ 51 | https://archive.org/download/tbn10vn51/51%20%282%29.mp4 ] [ 50 | https://archive.org/download/tbn-50/Ta%20B%E1%BB%8B%20Nh%E1%BB%91t%20T%E1%BA%A1i%20C%C3%B9ng%20M%E1%BB%99t%20Ng%C3%A0y%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20V%E1%BA%A1n%20N%C4%83m%20T%E1%BA%ADp%2050.mp4 ] [ 49 | https://archive.org/download/tbn-49/Ta%20B%E1%BB%8B%20Nh%E1%BB%91t%20T%E1%BA%A1i%20C%C3%B9ng%20M%E1%BB%99t%20Ng%C3%A0y%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20V%E1%BA%A1n%20N%C4%83m%20T%E1%BA%ADp%2049.mp4 ] [ 48 | https://archive.org/download/tbn-48/Ta%20B%E1%BB%8B%20Nh%E1%BB%91t%20T%E1%BA%A1i%20C%C3%B9ng%20M%E1%BB%99t%20Ng%C3%A0y%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20V%E1%BA%A1n%20N%C4%83m%20T%E1%BA%ADp%2048.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/tbn-47/Ta%20B%E1%BB%8B%20Nh%E1%BB%91t%20T%E1%BA%A1i%20C%C3%B9ng%20M%E1%BB%99t%20Ng%C3%A0y%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20V%E1%BA%A1n%20N%C4%83m%20T%E1%BA%ADp%2047.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/tbn-46/Ta%20B%E1%BB%8B%20Nh%E1%BB%91t%20T%E1%BA%A1i%20C%C3%B9ng%20M%E1%BB%99t%20Ng%C3%A0y%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20V%E1%BA%A1n%20N%C4%83m%20T%E1%BA%ADp%2046.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/tbn-45/Ta%20B%E1%BB%8B%20Nh%E1%BB%91t%20T%E1%BA%A1i%20C%C3%B9ng%20M%E1%BB%99t%20Ng%C3%A0y%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20V%E1%BA%A1n%20N%C4%83m%20T%E1%BA%ADp%2045.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/tbn-44/Ta%20B%E1%BB%8B%20Nh%E1%BB%91t%20T%E1%BA%A1i%20C%C3%B9ng%20M%E1%BB%99t%20Ng%C3%A0y%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20V%E1%BA%A1n%20N%C4%83m%20T%E1%BA%ADp%2044.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/tbn-43/Ta%20B%E1%BB%8B%20Nh%E1%BB%91t%20T%E1%BA%A1i%20C%C3%B9ng%20M%E1%BB%99t%20Ng%C3%A0y%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20V%E1%BA%A1n%20N%C4%83m%20T%E1%BA%ADp%2043.mp4 ] [ 42 | https://archive.org/download/tbn-42/Ta%20B%E1%BB%8B%20Nh%E1%BB%91t%20T%E1%BA%A1i%20C%C3%B9ng%20M%E1%BB%99t%20Ng%C3%A0y%20M%C6%B0%E1%BB%9Di%20V%E1%BA%A1n%20N%C4%83m%20T%E1%BA%ADp%2042.mp4 ] [ 41 | https://short.ink/14CYQAmRm ] [ 40 | https://short.ink/-bkuaR13A ] [ 39 | https://short.ink/7NYhYYQZr ] [ 38 | https://short.ink/65qX7xEfO ] [ 37 | https://short.ink/t0Xpf1HdX ] [ 36 | https://short.ink/YBwQBaUMJ ] [ 35 | https://short.ink/7lhTQnDni ] [ 34 | https://short.ink/etD_6kiv3 ] [ 33 | https://short.ink/oDzIDBxSM ] [ 32 | https://short.ink/-NE82yW-D ] [ 31 | https://short.ink/uPyKiFhJQ ] [ 21-30 | https://short.ink/xvfAdMLu3 ] [ 11-20 | https://short.ink/qbANWgPIE ] [ 1-10 | https://short.ink/pHP8ngxuK ] [br/Mb] [ 51 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/51/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-51.m3u8 ] [ 50 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/50/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-50.m3u8 ] [ 49 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/49/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-49.m3u8 ] [ 48 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/48/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-48.m3u8 ] [ 47 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/47/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-47.m3u8 ] [ 46 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/46/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-46.m3u8 ] [ 45 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/45/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-45.m3u8 ] [ 44 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/44/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-44.m3u8 ] [ 43 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/43/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-43.m3u8 ] [ 42 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/42/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-42.m3u8 ] [ 41 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/41/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-41.m3u8 ] [ 40 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/40/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-40.m3u8 ] [ 39 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/39/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-39.m3u8 ] [ 38 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/38/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-38.m3u8 ] [ 37 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/37/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-37.m3u8 ] [ 36 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/36/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-36.m3u8 ] [ 35 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/35/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-35.m3u8 ] [ 34 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/34/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-34.m3u8 ] [ 33 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/33/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-33.m3u8 ] [ 32 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/32/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-32.m3u8 ] [ 31 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/31/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-31.m3u8 ] [ 30 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/30/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-30.m3u8 ] [ 29 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/29/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-29.m3u8 ] [ 28 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/28/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-28.m3u8 ] [ 27 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/27/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-27.m3u8 ] [ 26 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/26/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-26.m3u8 ] [ 25 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/25/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-25.m3u8 ] [ 24 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/24/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-24.m3u8 ] [ 23 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/23/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-23.m3u8 ] [ 22 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/22/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-22.m3u8 ] [ 21 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/21/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-21.m3u8 ] [ 20 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/20/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-20.m3u8 ] [ 19 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/19/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-19.m3u8 ] [ 18 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/18/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-18.m3u8 ] [ 1_17 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam/1-17/Ta-Bi-Nhot-10-Van-Nam-1-17.m3u8 ] [br/OK] [ 51 | https://ok.ru/videoembed/4031122770561 ] [ 50 | https://ok.ru/videoembed/3990015838849 ] [ 49 | https://ok.ru/videoembed/3990015904385 ] [ 48 | https://ok.ru/videoembed/3990015576705 ] [ 47 | https://ok.ru/videoembed/3990015642241 ] [ 46 | https://ok.ru/videoembed/3990015773313 ] [ 45 | https://ok.ru/videoembed/3990015707777 ] [ 44 | https://ok.ru/videoembed/3990015511169 ] [ 43 | https://ok.ru/videoembed/3990015445633 ] [ 42 | https://ok.ru/videoembed/3990015380097 ] [br/Fm] [ 51 | https://filemoon.sx/e/h87ejwhzvj06 ] [ 50 | https://filemoon.sx/e/y4trjwbfpac1 ] [ 49 | https://filemoon.sx/e/7uptiwjzk5ue ] [ 48 | https://filemoon.sx/e/6xol94zp5obw ] [ 47 | https://filemoon.sx/e/qo5rpzr2qpn1 ] [ 46 | https://filemoon.sx/e/tzpoo19h1efp ] [ 45 | https://filemoon.sx/e/jj4zmdkiy08t ] [ 44 | https://filemoon.sx/e/thaj7kk86sgy ] [ 43 | https://filemoon.sx/e/ucu29lyz52k0 ] [ 42 | https://filemoon.sx/e/gn9hro2nnx0e ] [br/Fem] [ 51 | https://www.fembed.com/v/ez4nza-pkwke6wy ] [ 50 | https://www.fembed.com/v/8yl3ys83rzx38p2 ] [ 49 | https://www.fembed.com/v/16rj6hjl-q2lkdn ] [ 48 | https://www.fembed.com/v/d13w1txgjqrg35z ] [ 47 | https://www.fembed.com/v/rqnxqce5mwg5n67 ] [ 46 | https://www.fembed.com/v/zdp5dhj0r-g028z ] [ 45 | https://www.fembed.com/v/qznxzaer6kglg2q ] [ 44 | https://www.fembed.com/v/x3x53u56rm86z5j ] [ 43 | https://www.fembed.com/v/qznxzaer6kg-8gq ] [ 42 | https://www.fembed.com/v/zdp5dhj0r-gzg5x ] [br/Sb] [ 51 | https://sblongvu.com/e/xk5kvrrtn78x ]
Phim cập nhật 1 tập vào thứ 4 hàng tuần !
Phim khác