Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Sơn Hải Tuyệt Luân - Fairy Mountain (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 17/17 VietSub ] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 29/11/2022

Nội dung

[stt/ Tập 17/17 VietSub ] [sc/7.8] [info] [+] Sơn Hải Tuyệt Luân [/info] [nd]Trên đường Phạm Thiên thiếu niên Đông quốc chấp hành nhiệm vụ bí mật đến Trung Nguyên đã gặp tai nạn trên biển và mất đi trí nhớ, được thiếu nữ chân tật Công Lương San cứu giúp. Để đền ơn cứu mạng, Phạm Thiên đồng ý với thỉnh cầu của Hồng Dẫn sư thái đưa San Nhi cùng trấn quan kỳ thư xuống núi tìm kiếm tiên đảo trong kỳ thư ghi chép, chữa trị chân của San Nhi, đi đến Vịnh Hoàn Thuý. Võ tướng Trung Nguyên Lý Mậu nhận lệnh thái hậu, đến vịnh Hoàn Thuý tìm tung tích hoàng đế, đám người họ trải qua nhiều hiểm trở cuối cùng đến được Vịnh Hoàn Thuý, Phạm Thiên khôi phục trí nhớ, trong hành trình cũng vô tình có được vài món bảo vật. Cậu ấy chỉ còn một bước nữa để trở thành người quyền lực nhất thế giới. [/nd] [drt]Bilibili[/drt] [act]Phạm Thiên[/act] [br/OK] [ 17-End | https://ok.ru/videoembed/4055159081601 ] [ 16 | https://ok.ru/videoembed/4027453475457 ] [ 15 | https://ok.ru/videoembed/3986476829313 ] [ 14 | https://ok.ru/videoembed/4101199628929 ] [ 13 | https://ok.ru/videoembed/4101199170177 ] [ 12 | https://ok.ru/videoembed/4101198842497 ] [ 11 | https://ok.ru/videoembed/4101199104641 ] [ 10 | https://ok.ru/videoembed/4101199497857 ] [ 9 | https://ok.ru/videoembed/4101199563393 ] [ 8 | https://ok.ru/videoembed/4101199366785 ] [ 7 | https://ok.ru/videoembed/4101199235713 ] [ 6 | https://ok.ru/videoembed/4101199694465 ] [ 5 | https://ok.ru/videoembed/4101199039105 ] [ 4 | https://ok.ru/videoembed/4101199301249 ] [ 3 | https://ok.ru/videoembed/4101198973569 ] [ 2 | https://ok.ru/videoembed/4101199432321 ] [ 1 | https://ok.ru/videoembed/4101198776961 ] [br/Arc] [ 17 End | https://archive.org/download/shtl17/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/cd57_20221122_202211/57.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/shtl_/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/shtl_/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/shtl_/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/shtl_/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/shtl_/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/shtl_/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/shtl_/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/shtl_/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/shtl_/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/shtl_/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/shtl_/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/shtl_/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/shtl_/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/shtl_/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/shtl_/01.mp4 ] [br/Pd] [ 17 End - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4b0b893f62507e11d7e16e09b7a4b4c8/playlist.m3u8 ] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b3320a00e5b66183e4189d2537fdcf83/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/24e02ceffc48b5c18e823f02fbf0d63f/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0537906c9819c9a9ccda7e24cac88d16/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6c7417efb053b18aedf77c84bc4d7590/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/87f0b07cefb7a2ad91355b21eea17b7a/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/48177556146ed7a2fd993d50f96636fa/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/33c946566e6b41c7cf54543bd498cf71/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/643cede788132b60e21e519508d66599/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8e9e9505ff3ba50cc29096befdc64eaa/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9c63ff45e36c7098de111a2a9f668732/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/9dc035425ebc6d2c8ed900eaecc0d39b/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5f3321422fcf80d004d72516710e22ba/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/efa8522cf202fa1098ce21f206a20622/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/56da2ddf4394470f975272dee917dfdf/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/b9688683c7ac0c10a9faf00bd31dd2f0/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f1fe46198730352d958e6aac4ac851d0/playlist.m3u8 ] [br/Mb] [ 17 End - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/17/Son-Hai-Tuyet-Luan-17.m3u8 ] [ 16 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/16/Son-Hai-Tuyet-Luan-16.m3u8 ] [ 15 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/15/Son-Hai-Tuyet-Luan-15.m3u8 ] [ 14 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/14/Son-Hai-Tuyet-Luan-14.m3u8 ] [ 13 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/13/Son-Hai-Tuyet-Luan-13.m3u8 ] [ 12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/12/Son-Hai-Tuyet-Luan-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/11/Son-Hai-Tuyet-Luan-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/10/Son-Hai-Tuyet-Luan-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/9/Son-Hai-Tuyet-Luan-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/8/Son-Hai-Tuyet-Luan-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/7/Son-Hai-Tuyet-Luan-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/6/Son-Hai-Tuyet-Luan-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/5/Son-Hai-Tuyet-Luan-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/4/Son-Hai-Tuyet-Luan-4.m3u8 ] [ 3 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/3/Son-Hai-Tuyet-Luan-3.m3u8 ] [ 2 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/2/Son-Hai-Tuyet-Luan-2.m3u8 ] [ 1 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Son-Hai-Tuyet-Luan/1/Son-Hai-Tuyet-Luan-1.m3u8 ] [br/Fm] [ 17 End | https://filemoon.sx/e/m845l5797rv6 ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/8772li1tzb17 ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/xfeghv31n9p1 ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/24r6hpd2ul8p ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/7kar2yha1jo7 ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/xmjx1pl6y0ji ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/tmhk688d2d3r ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/286gbo2uxi5s ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/6tqkczp2sr2b ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/t52ziybbx4fp ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/lz47kp3yv0u5 ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/tfc43jb3blbq ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/eqwxo6xys7xj ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/ekc19ar6u54j ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/178c9w3tcch0 ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/82oszi5k7m81 ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/vi1u5v8z49u1 ] [br/Hx] [ 17 End | https://short.ink/06AW-Mvhq ] [ 16 | https://short.ink/RUxbquOyU ] [ 15 | https://short.ink/Yz0HRqpEb ] [ 14 | https://short.ink/gHJ0C2qlS ] [ 13 | https://short.ink/aQHxkAdRs ] [ 12 | https://short.ink/a-J2JWkEJ ] [ 11 | https://short.ink/B3pB0YCuj ] [ 10 | https://short.ink/51KLGbXP0 ] [ 9 | https://short.ink/-X-aL5_EB ] [ 8 | https://short.ink/vj67t5VbT ] [ 7 | https://short.ink/4AP6k05BC ] [ 6 | https://short.ink/EH_zacsXD ] [ 5 | https://short.ink/7FkiqdoPb ] [ 4 | https://short.ink/-J1i9Ht-q ] [ 3 | https://short.ink/aZK5bJTmo ] [ 2 | https://short.ink/Zgx8ba8Ep ] [ 1 | https://short.ink/QxWX3hj_R ] [br/Fem] [ 17 End | https://filemoon.sx/e/m845l5797rv6 ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/8772li1tzb17 ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/7wvtbk8bieeu ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/9jol6jy80apt ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/p87abedtnr4p ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/zhqumz5qqq2k ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/dn63yu6mp7oz ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/clg4b69qqwws ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/aqnm8n67l3j2 ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/c7depz6hk7m8 ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/w1pod7kb1vj5 ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/bpk1xpur8fjc ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/id37gfrpvcyr ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/qdxk53hcyqdp ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/xmhyau6kxgwq ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/nafv15dzeaus ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/dqzoemvny377 ] [br/Sb] [ 17 End | https://sblongvu.com/e/4t02ur3virnj ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/02661i3yr0fw ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/e0k0ya6o7923 ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/ajje4q0vfxa0 ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/nm5t25vpa2pz ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/0t12nqga631w ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/knsjimnyvp68 ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/6s3yxicmk51v ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/iqpufpozdpqr ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/97lg5l4x54q7 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/7w6qvzda9m5x ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/huit9yvzg8xl ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/isprqcn2kbgj ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/hdhpfayf7bpm ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/img0vp88a5dv ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/sbwvwd3pvknm ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/t76q5aenxbg6 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 3 hằng tuần
Phim khác