Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Luyện thể 10 Vạn Tầng - Refining 100,000 Levels (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 69 / ?? VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 09/09/2023

Nội dung

[stt/ Tập 69 / ?? VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Luyện thể 10 Vạn Tầng [/info] [nd]Phim Luyện thể 10 Vạn Tầng Kể Về Mười vạn năm trước, hắn là thiên lam tông khai sơn đệ tử, hắn sư phó phi thăng, hắn ở Luyện Khí. Chín vạn năm trước, hắn sư điệt phi thăng, hắn ở Luyện Khí. Năm vạn năm trước, thiên lam tông trông cửa lão cẩu cũng phi thăng, hắn còn ở Luyện Khí. Tam vạn năm trước, dưới chân núi kia viên lão thụ cũng thành yêu, độ kiếp chưa thành, thân tử đạo tiêu, hắn vẫn như cũ ở Luyện Khí. Một vạn năm trước, thiên lam tông thứ chín ngàn 872 đại đệ tử trương vô cực cũng phi thăng, từ dương yên lặng Luyện Khí. Hắn bế quan một vạn năm, cuối cùng, hắn đột phá Luyện Khí kỳ thứ chín ngàn 999 tầng! Một vạn năm sau, hắn phá quan mà ra! [/nd] [br/Hx] [55|https://short.ink/0OVyJCnv8][56|https://short.ink/enzDfLcXN] [57|https://short.ink/gd3Cb0YdA][58|https://short.ink/kCOKH9GG8][59|https://short.ink/F-suCIM2x][60|https://short.ink/1kgWMi6Dt] [61|https://short.ink/I9trePrUy][62|https://short.ink/TV45nZ7wo][63|https://short.ink/P20Zo7JX5][64|https://short.ink/lbPv_PRkW] [65|https://short.ink/QkBj0I2Wo][66|https://short.ink/EchpLuB5x][67|https://short.ink/uoZnLsi4q][68|https://short.ink/Xz-af2nsf] [69|https://short.ink/bDWAKpY1f] [ 54 | https://short.ink/HXVkTI3qg ] [ 53 | https://short.ink/mnUv3sRsr ] [ 52 | https://short.ink/_6KjEktdr6] [ 51 | https://short.ink/zFpt1Fc09 ] [ 47-50 |https://short.ink/3EhA3WG9s] [ 46 | https://short.ink/jXE9zMLGh ] [ 45 | https://short.ink/eJB8-wR8U ] [ 44 | https://short.ink/u23c0e0hm ] [ 43 | https://short.ink/s6k_wUj5h ] [ 34-42 | https://short.ink/7C16oLnRz ] [ 24-33 | https://short.ink/CWVCnZu7v ] [ 21-23 | https://short.ink/aKCkLBYDO ] [ 20 | https://short.ink/2-1mH9Wdv ] [ 19 | https://short.ink/FKwTW7Ilu ] [ 18 | https://short.ink/GxWcPDNwr ] [ 17 | https://short.ink/Yev3igeU3 ] [ 16 | https://short.ink/AJd-IDRxR ] [ 15 | https://short.ink/yJ5lH0v4r ] [ 14 | https://short.ink/FkdAXq7Xq ] [ 13 | https://short.ink/63WbRB6FX1] [ 12 | https://short.ink/w4DwZtC1w ] [ 11 | https://short.ink/KRkKQIaAs ] [ 10 | https://short.ink/B1g7IzTKr ] [ 9 | https://short.ink/oEpOlDxFK ] [ 1-8 | https://short.ink/ZngqZSwmo ] [br/Mb] [ 54 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/54/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-54.m3u8 ] [ 53 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/53/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-53.m3u8 ] [ 52 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/52/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-52.m3u8 ] [ 51 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/51/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-51.m3u8 ] [ 47_50 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/47-50/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-47-50.m3u8 ] [ 46 - ttps://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/46/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-46.m3u8 ] [ 45 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/45/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-45.m3u8 ] [ 44 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/44/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-44.m3u8 ] [ 43 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/43/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-43.m3u8 ] [ 34_42 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/34-42/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-34-42.m3u8 ] [ 24_33 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/24-33/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-24-33.m3u8 ] [ 21_23 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/21-23/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-21-23.m3u8 ] [ 20 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/20/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-20.m3u8 ] [ 19 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/19/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-19.m3u8 ] [ 18 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/18/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-18.m3u8 ] [ 9_17 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/9-17/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-9-17.m3u8 ] [ 1_8 - https://s1.hhtq.vip/media/video-clips/hhtq/Luyen-The-Muoi-Van-Tang/1-8/Luyen-The-Muoi-Van-Tang-1-8.m3u8 ] [br/OK] [ 54 | https://ok.ru/videoembed/4034190707329 ] [ 53 | https://ok.ru/videoembed/4030660872833 ] [ 52 | https://ok.ru/videoembed/4030660807297 ] [ 51 | https://ok.ru/videoembed/4031144987265 ] [ 47_50 | https://ok.ru/video/4030660741761 ] [br/Hx] [ 54 | https://short.ink/HXVkTI3qg ] [ 53 | https://short.ink/mnUv3sRsr ] [ 52 | https://short.ink/_6KjEktdr6] [ 51 | https://short.ink/zFpt1Fc09 ] [ 47_50 | https://filemoon.sx/e/08yd0s8zmntk ] [ 46 | https://short.ink/jXE9zMLGh ] [ 45 | https://short.ink/eJB8-wR8U ] [ 44 | https://short.ink/u23c0e0hm ] [ 43 | https://short.ink/s6k_wUj5h ] [ 34-42 | https://short.ink/7C16oLnRz ] [ 24-33 | https://short.ink/CWVCnZu7v ] [ 21-23 | https://short.ink/aKCkLBYDO ] [ 20 | https://short.ink/2-1mH9Wdv ] [ 19 | https://short.ink/FKwTW7Ilu ] [ 18 | https://short.ink/GxWcPDNwr ] [ 17 | https://short.ink/Yev3igeU3 ] [ 16 | https://short.ink/AJd-IDRxR ] [ 15 | https://short.ink/yJ5lH0v4r ] [ 14 | https://short.ink/FkdAXq7Xq ] [ 13 | https://short.ink/63WbRB6FX1] [ 12 | https://short.ink/w4DwZtC1w ] [ 11 | https://short.ink/KRkKQIaAs ] [ 10 | https://short.ink/B1g7IzTKr ] [ 9 | https://short.ink/oEpOlDxFK ] [ 1-8 | https://short.ink/ZngqZSwmo ]
Phim cập nhật 1 tập vào thứ 4 hàng tuần
Phim khác