Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Lực Bạt Sơn Hà Hề Tử Đường - Li Ba Shan He Xi Zi Tang (2022)]
Trạng thái: [stt/ 20 / 20 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/11/2022

Nội dung

[stt/ 20 / 20 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Lực Bạt Sơn Hà Hề Tử Đường [/info] [nd]Đông Thánh Tử Đường, dùng võ lập quốc, trong biên giới Nam Loan Đại Tống, Các chủ Lữ Tiêu Dao của Bồng Lai Các đột phá Võ Cảnh - Cửu Trùng do Thuỷ hoàng khai quốc đế tạo ra, đồng thời cũng đạt đến Tiên Cảnh - Hoá Giới trong truyền thuyết, vũ luyện thành tiên. Sau đó, Bồng Lai Các nhất thống Nam Loan, phong Bát Tiên, gửi lời khiêu chiến đến Bá chủ tứ châu của Đông Thánh Tử Đường, cướp lấy Bá chủ tứ châu. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Hx] [ 20 | https://short.ink/ZdJWSduCQ ] [ 19 | https://short.ink/OmoQy8rp2 ] [ 18 | https://short.ink/W027ticjM ] [ 17 | https://short.ink/Yt8NtEQ4D ] [ 16 | https://short.ink/aRRkS18Uho ] [ 15 | https://short.ink/4BBlzXjr_x ] [ 14 | https://short.ink/LKj8o85qXs ] [ 13 | https://short.ink/QlXkKHtvPs ] [ 12 | https://short.ink/upACIbSki ] [ 11 | https://short.ink/VhHKVynl_ ] [ 10 | https://short.ink/FHxx0F5hG ] [ 9 | https://short.ink/jaa7LZ_B84 ] [ 8 | https://short.ink/j7ud_EGLoJ ] [ 7 | https://short.ink/jlbockrff ] [ 6 | https://short.ink/JE_p_i-VL ] [ 5 | https://short.ink/s7uu7rnw5m ] [ 4 | https://short.ink/lx3VgONc3 ] [ 3 | https://short.ink/JiCGjoGQn ] [ 2 | https://short.ink/Hdxp0_JnT ] [ 1 | https://short.ink/YI4YC6ow9 ] [br/Arc] [ 20 | https://archive.org/download/lbshhtd/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/lbshhtd/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/lbshhtd/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/lbshhtd/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/lbshhtd/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/lbshhtd/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/lbshhtd/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/lbshhtd/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/lbshhtd/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/lbshhtd/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/lbshhtd/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/lbshhtd/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/lbshhtd/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/lbshhtd/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/lbshhtd/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/lbshhtd/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/lbshhtd/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/lbshhtd/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/lbshhtd/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/lbshhtd/01.mp4 ] [br/Fm] [ 20 | https://filemoon.sx/e/s7fyp9q61lb6 ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/3h8itx4cpm5k ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/b91ritskh3si ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/r09vf37ugvbl ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/nyhjb8gw83rk ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/xmp2rrroiriv ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/oahooqb0md6v ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/7drt58zu5719 ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/gqi5dzgmeusc ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/9agx4afkpepp ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/ivlrg3qow5kn ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/onyi46j9k96c ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/5g2fzt6rll2p ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/vck8gq8jyjou ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/jc5ni4pq0d21 ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/bhdx02ye68hi ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/2cy3287hq8o7 ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/rpk762cjmv74 ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/xp72vk1654to ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/jvhys9zb4bsu ] [br/Sb] [ 20 | https://sblongvu.com/e/f7fqa1d742vl ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/lxky2wrlq9o7 ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/kjg22p1vfzr4 ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/7xrc13vemlkl ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/0qqycnwi93jx ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/w2i4vwg6f9go ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/wefc4wv12u2l ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/p37om91b0ww8 ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/qzk3cujprpiw ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/5jzi8dd09zy5 ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/qc9jzin5mqjs ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/y6mm5qkm5w1q ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/11ozv8hha8e5 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/z5peke0pgsp1 ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/b69dnu02egwr ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/h55a1cs2by2i ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/f2j61ppimdup ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/brh98q308wmi ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/lyl59jhkqguq ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/g5xxnvpej4i4 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 2 và thứ 5 hằng tuần
Phim khác