Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Long Tộc - Dragon Raja (2022)]
Trạng thái: [stt/ 16 / 16 VietSub ] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 25/11/2022

Nội dung

[stt/ 16 / 16 VietSub ] [sc/7.8] [info] [+] Long Tộc [/info] [nd]Học sinh cấp 3 Lộ Minh Phi bỗng nhận được một bức thư mời đến từ học viện Cassell. Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, làm cậu không biết phải làm sao. Trải qua hàng loạt chuyện, Lộ Minh Phi quyết định đối diện với tương lai, gia nhập Cassell. Ai ngờ lại được thông báo. Việc học tập ở Cassell là để giết Rồng. Học viện "tự do một ngày" và bài thi "3E" cùng hàng loạt chuyện bất thường khiến cậu phải thực sự tin rằng mình đã tham gia vào một tổ chức bí ẩn với mục tiêu là giết Rồng. Cùng với hành động ở thành Thanh Đồng đã giúp cậu nhận ra cuộc sống này vô cùng tàn khốc. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]Lộ Minh Phi[/act] [br/Arc] [ 16-End | https://archive.org/download/lt16_20221125/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/lt_15/15.mp4 ] [ 14 | https://short.ink/4HEjAT2sz ] [ 13 | https://short.ink/4ZBWRd26h ] [ 12 | https://short.ink/60ebvvg_B ] [ 11 | https://short.ink/1clm5UxNY ] [ 10 | https://short.ink/J2X3cM3gx ] [ 9 | https://short.ink/rq4D0-__R ] [ 8 | https://short.ink/FgLb8dKHj ] [ 7 | https://short.ink/QmZwaWz6v ] [ 6 | https://short.ink/yhUfiIQaN ] [ 5 | https://short.ink/sukw3DYm45] [ 4 | https://short.ink/CSVcJyu6W ] [ 3 | https://short.ink/Ori4YmTep ] [ 2 | https://short.ink/dxkhNl2j_ ] [ 1 | https://short.ink/Nl2nakQx5 ] [ 0 | https://short.ink/V3V09LK2o ] [br/Mb] [ 16 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/16/Long-Toc-16.m3u8 ] [ 15 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/15/Long-Toc-15.m3u8 ] [ 14 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/14/Long-Toc-14.m3u8 ] [ 13 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/13/Long-Toc-13.m3u8 ] [ 12 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/12/Long-Toc-12.m3u8 ] [ 11 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/11/Long-Toc-11.m3u8 ] [ 10 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/10/Long-Toc-10.m3u8 ] [ 9 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/9/Long-Toc-9.m3u8 ] [ 8 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/8/Long-Toc-8.m3u8 ] [ 7 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/7/Long-Toc-7.m3u8 ] [ 6 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/6/Long-Toc-6.m3u8 ] [ 5 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/5/Long-Toc-5.m3u8 ] [ 4 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/4/Long-Toc-4.m3u8 ] [ 3 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/3/Long-Toc-3.m3u8 ] [ 2 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/2/Long-Toc-2.m3u8 ] [ 1 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/1/Long-Toc-1.m3u8 ] [ 0 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Long-Toc/0/Long-Toc-0.m3u8 ] [br/Pd] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0303eb2106b7144c9d20fa21676c41eb/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d749649a45c5f3d844af2c4b39ae1689/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0d9e4436891e99c937c981fe2324bbca/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4ff68e0b02c561d18c058c01755de95b/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/fc448301e7a9b81ea8d64219b20a8b4b/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/244a76ccf8bf7e9a218a944efcb8dc9d/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d22d60754df8f864245f55a34e2e1138/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a68909b44a1f6ba6ac22f566329cc2be/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f9eb60b011bd797bb13dfb1739d7e15c/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/f2b9d2f9a022198957923705b07cea2d/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8226dee68187c2e694331586c9c56c68/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/5f286a784d0aff72395e7bca406a027b/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dd504241a0ce8743d7f1d7ac9a8884be/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a1eb76af8cb8f33a6d0d6f6eda6f6634/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ee31941e0f1f3f7475d9b1d23b1f3692/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/dac6483f3e35742410c0365a3e63f346/playlist.m3u8 ] [ 0 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/77384bd3c52726f1166b76c7fec701da/playlist.m3u8 ] [br/OK] [ 16 | https://ok.ru/videoembed/4034451212929 ] [ 15 | https://ok.ru/videoembed/4006970329729 ] [br/Fm] [ 16 | https://filemoon.sx/d/wreatz4kkvpm/Long_T_c_T_p_16 ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/kpqjq25oykza ] [br/Hx] [ 16 | https://short.ink/HssCJIk4l ] [ 15 | https://short.ink/3hLd6yEeX ] [ 14 | https://short.ink/4HEjAT2sz ] [ 13 | https://short.ink/4ZBWRd26h ] [ 12 | https://short.ink/60ebvvg_B ] [ 11 | https://short.ink/1clm5UxNY ] [ 10 | https://short.ink/J2X3cM3gx ] [ 9 | https://short.ink/rq4D0-__R ] [ 8 | https://short.ink/FgLb8dKHj ] [ 7 | https://short.ink/QmZwaWz6v ] [ 6 | https://short.ink/yhUfiIQaN ] [ 5 | https://short.ink/sukw3DYm45] [ 4 | https://short.ink/CSVcJyu6W ] [ 3 | https://short.ink/Ori4YmTep ] [ 2 | https://short.ink/dxkhNl2j_ ] [ 1 | https://short.ink/Nl2nakQx5 ] [ 0 | https://short.ink/V3V09LK2o ] [br/Fem] [ 16 | https://www.fembed.com/v/41nj1tz18yk3014 ] [ 15 | https://www.fembed.com/v/3r1jrsmnmwr5rde ] [br/Sb] [ 16 | https://sblongvu.com/e/fq73u7c3uciz ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/nrsze0p1vgh0 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 6 hằng tuần
Phim khác