Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Cửu Tiêu Đế Thần - Cuu Tieu De Than (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 49 / ?? VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 17/11/2023

Nội dung

[stt/ Tập 49 / ?? VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Cửu Tiêu Đế Thần [/info] [nd]Tuyệt thế thần vương Giang Thần bị 36 đại chủ thần vây công sát hại. Trùng sinh trở lại. Luyện nhục thân cường đại, ngưng võ hồn hoàn mỹ, đúc bất diệt thần hồn, thành bất hủ thần cách. Sức lực trấn áp quần hùng, quét ngang bát phương, chư thiên chi thần đều cúi đầu thần phục. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]Giang Thần[/act] [br/Hx] [49|https://short.ink/KnquT-KyM] [48|https://short.ink/Kfp3ucoGo] [47|https://short.ink/NJqIYtj6M] [46|https://short.ink/WyhaeR-qW1] [ 45 | https://short.ink/YhiQnW720e] [ 44 | https://short.ink/A6wJZOfJv ] [ 43 | https://short.ink/77jnXeXTpC] [ 42 | https://short.ink/QfO2qOFIW ] [ 41 | https://short.ink/Y3KKL6m6F ] [ 40 | https://short.ink/inL5v9Y92 ] [ 39 | https://short.ink/_SZOOoMBF ] [ 38 | https://short.ink/66QVYP6-x ] [ 37 | https://short.ink/qxPYVR0bAR] [ 36 | https://short.ink/yPx7WdAEb ] [ 35 | https://short.ink/Py-7FW6E9 ] [ 34 | https://short.ink/3ldPMBDj_ ] [ 33 | https://short.ink/net7nBvE3 ] [ 32 | https://short.ink/54ZWE3Itt ] [ 31 | https://short.ink/F-FqdT29C ] [ 30 | https://short.ink/UIp5SkzuJ ] [ 29 | https://short.ink/7TRGoFak8 ] [ 28 | https://short.ink/bjySN3Ue0d ] [ 21-27 | https://short.ink/RPk0lGkgO ] [ 1-20 | https://short.ink/TVmMLHnly ] [br/DL] [ 45 | https://archive.org/download/ctdt45/45.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/ctdt44/44.webm ] [ 43 | https://archive.org/download/ctdt43/43.webm ] [ 42 | https://archive.org/download/ctdt42/42.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/ctdt41/41.mp4 ] [ 40 | https://archive.org/download/ctdt40/40.mp4 ] [ 39 | https://short.ink/_SZOOoMBF ] [ 38 | https://short.ink/66QVYP6-x ] [ 37 | https://short.ink/qxPYVR0bAR] [ 36 | https://short.ink/yPx7WdAEb ] [ 35 | https://short.ink/Py-7FW6E9 ] [ 34 | https://short.ink/3ldPMBDj_ ] [ 33 | https://short.ink/net7nBvE3 ] [ 32 | https://short.ink/54ZWE3Itt ] [ 31 | https://short.ink/F-FqdT29C ] [ 30 | https://short.ink/UIp5SkzuJ ] [ 29 | https://short.ink/7TRGoFak8 ] [ 28 | https://short.ink/bjySN3Ue0d ] [ 21-27 | https://short.ink/RPk0lGkgO ] [ 1-20 | https://short.ink/TVmMLHnly ] [br/Mb] [ 45 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/45/Cuu-Tieu-De-Than-45.m3u8 ] [ 44 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/44/Cuu-Tieu-De-Than-44.m3u8 ] [ 43 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/43/Cuu-Tieu-De-Than-43.m3u8 ] [ 42 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/42/Cuu-Tieu-De-Than-42.m3u8 ] [ 41 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/41/Cuu-Tieu-De-Than-41.m3u8 ] [ 40 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/40/Cuu-Tieu-De-Than-40.m3u8 ] [ 39 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/39/Cuu-Tieu-De-Than-39.m3u8 ] [ 38 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/38/Cuu-Tieu-De-Than-38.m3u8 ] [ 37 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/37/Cuu-Tieu-De-Than-37.m3u8 ] [ 36 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/36/Cuu-Tieu-De-Than-36.m3u8 ] [ 35 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/35/Cuu-Tieu-De-Than-35.m3u8 ] [ 34 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/34/Cuu-Tieu-De-Than-34.m3u8 ] [ 33 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/33/Cuu-Tieu-De-Than-33.m3u8 ] [ 32 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/32/Cuu-Tieu-De-Than-32.m3u8 ] [ 31 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/31/Cuu-Tieu-De-Than-31.m3u8 ] [ 30 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/30/Cuu-Tieu-De-Than-30.m3u8 ] [ 29 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/29/Cuu-Tieu-De-Than-29.m3u8 ] [ 28 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/28/Cuu-Tieu-De-Than-28.m3u8 ] [ 21_27 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/21-27/Cuu-Tieu-De-Than-21-27.m3u8 ] [ 1_20 - https://s1.animeweb.xyz/media/video-clips/hhtq/Cuu-Tieu-De-Than/1-20/Cuu-Tieu-De-Than-1-20.m3u8 ] [br/ok] [ 45 | https://ok.ru/videoembed/4060557347457 ] [ 44 | https://ok.ru/videoembed/4030661069441 ] [ 43 | https://ok.ru/videoembed/4028841921153 ] [ 42 | https://ok.ru/videoembed/4028816296577 ] [ 41 | https://ok.ru/videoembed/4028816231041 ] [br/Fm] [ 45 | https://filemoon.sx/e/lpy1c3s68kfl ] [ 44 | https://filemoon.sx/e/hnpmvv5isfol ] [ 43 | https://filemoon.sx/e/v1vwxl3pbd7x ] [ 42 | https://filemoon.sx/e/uimhww4gcdgn ] [ 41 | https://filemoon.sx/e/e5eshhp9jurc ] [ 40 | https://filemoon.sx/e/vlqo0pqq1jco ] [br/Fem] [ 44 | https://www.fembed.com/v/41nj1tz182lgxex ] [ 43 | https://www.fembed.com/v/wwn5wank234dxz1 ] [ 42 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5deww51pj ] [ 41 | https://www.fembed.com/v/x3x53u561jjmqlm ] [ 40 | https://www.fembed.com/v/zdp5dhj0p4yqm7p ] [br/Sb] [ 45 | https://sblongvu.com/e/wd4kj60vhnum ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/mjnme0j5pxzo ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/puk6tgr5kxgu ] [ 42 | https://sblongvu.com/e/nqll8mjm0ixu ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/eo4czrrx42rj ] [ 40 | https://sblongvu.com/e/kpme7lkdf5yd ]
Phim cập nhật 1 tập vào thứ 4 hàng tuần
Phim khác