Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Cực Đạo Long Thần - Ji Dao Long Shen (2022)]
Trạng thái: [stt/ 40 / 40 VietSub ] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 12/11/2022

Nội dung

[stt/ 40 / 40 VietSub ] [sc/8.5] [info] [+] Cực Đạo Long Thần [/info] [nd]Truyền thuyết Long Thần và Thần vực toạ hoá, nếu ai được truyền thừa ủa thần sẽ là tân chúa tể của Thần Châu. Các tông môn bang phái vì muốn đoạt truyền thừa của Long thần mà nổi lên tranh đấu. Sở Thiên Dạ vì có người cha làm mất bảo vật trấn tông của tông môn mà bị coi là con trai của tội đồ, chịu đủ ghẻ lạnh, vì giúp cha lật lại án oan, hắn quyết tâm đến Thần vực tìm ra manh mối vụ án, nhưng trong quá trình này lại xảy ra mối liên hệ vi diệu với truyền thừa của Long Thần. [/nd] [drt]Youku[/drt] [act]Sở Thiên Dạ[/act] [br/Hx] [ 40 | https://short.ink/Fsrx3X7Ca ] [ 39 | https://short.ink/2vivVcAxR ] [ 38 | https://short.ink/FXF5cFtqY ] [ 37 | https://short.ink/KCFDkTEEZ ] [ 36 | https://short.ink/UEVueZRIN ] [ 35 | https://short.ink/IwKDJC1cI ] [ 34 | https://short.ink/jRBXD06A5 ] [ 33 | https://short.ink/5pj86heBC ] [ 32 | https://short.ink/kEBQDuJlB ] [ 31 | https://short.ink/I6AeJ0tg9 ] [ 30 | https://short.ink/vHkbAL5b6 ] [ 29 | https://short.ink/5ahRrlUqX ] [ 28 | https://short.ink/9tS4deGv3 ] [ 27 | https://short.ink/Vd4PjAFgf ] [ 26 | https://short.ink/PBYiDv6Q- ] [ 25 | https://short.ink/WnwRERl8M6] [ 24 | https://short.ink/HxrdyCJAh ] [ 23 | https://short.ink/mdUWAZC60i] [ 22 | https://short.ink/nAa0RZq91 ] [ 21 | https://short.ink/NPhIBwv-a ] [ 20 | https://short.ink/i_wRE3eZe ] [ 19 | https://short.ink/5PuZ2m7Dq ] [ 18 | https://short.ink/aqT1AcAul ] [ 17 | https://short.ink/B0a2e-qd9 ] [ 16 | https://short.ink/sIH0qgTZe ] [ 15 | https://short.ink/UBfv8OH81 ] [ 14 | https://short.ink/LqmXUHV7v ] [ 13 | https://short.ink/00yPWiB72 ] [ 12 | https://short.ink/D5czKgsxy ] [ 11 | https://short.ink/fSpJXrk37 ] [ 10 | https://short.ink/NKTXolC3A ] [ 9 | https://short.ink/MW1Q6zRcA ] [ 8 | https://short.ink/TTj3Gafua ] [ 7 | https://short.ink/ECWSYsCvn ] [ 6 | https://short.ink/xYLlddYV6 ] [ 5 | https://short.ink/nkgPRdcJx ] [ 4 | https://short.ink/2OwdR99WeJ] [ 3 | https://short.ink/KcJyg1LPu ] [ 2 | https://short.ink/8pBoEW_ONR] [ 1 | https://short.ink/FcchxbqCG ] [br/Arc] [ 40 | https://archive.org/download/cdlt_/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/cdlt_/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/cdlt_/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/cdlt_/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/cdlt_/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/cdlt_/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/cdlt_/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/cdlt_/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/cdlt_/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/cdlt_/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/cdlt_/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/cdlt_/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/cdlt_/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/cdlt_/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/cdlt_/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/cdlt_/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/cdlt_/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/cdlt_/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/cdlt_/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/cdlt_/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/cdlt_/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/cdlt_/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/cdlt_/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/cdlt_/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/cdlt_/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/cdlt_/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/cdlt_/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/cdlt_/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/cdlt_/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/cdlt_/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/cdlt_/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/cdlt_/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/cdlt_/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/cdlt_/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/cdlt_/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/cdlt_/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/cdlt_/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/cdlt_/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/cdlt_/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/cdlt_/01.mp4 ] [br/FM] [ 40 | https://filemoon.sx/e/3an8k4qp0dcs ] [ 39 | https://filemoon.sx/e/ufu1yf5vse4a ] [ 38 | https://filemoon.sx/e/7jv72fx6tqdc ] [ 37 | https://filemoon.sx/e/wxir5vwyryd7 ] [ 36 | https://filemoon.sx/e/q29ckv74ov6i ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/0go0jhodyrkw ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/nyo5lmtux59i ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/u1wqaswwx5zi ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/0m7og2o8utqj ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/0sl0ah7vycby ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/9k7gjmjesepo ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/mgv9of9dq66c ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/lav3a2ncob83 ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/8zurwqqslwky ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/rpdc3gwv1n8i ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/r86bvitl47xq ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/bs1v7g3lli9v ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/hwnz0iofs1c2 ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/pjc1fddou7gv ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/g6yf5n76nhet ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/iz8hyla90t8z ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/zqqt2rf7kar1 ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/7ixlf44y6xmc ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/77x39h0huqsi ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/2yl5qsruxpc0 ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/pigybln40hln ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/cfsm65ju14pq ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/sglem0nreezu ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/a65dcdlmr39i ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/7c12emd313jp ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/hgxmefsq5nvt ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/65ippjd1hsex ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/jwex0z18pzeq ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/zumbay6yy2n3 ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/3wtkufcyiuko ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/672jfeznuo38 ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/0p8iwxf63332 ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/xx61nng3sbps ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/wqgv3doh2968 ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/xrbr351wrurn ] [br/Fem] [ 40 | https://www.fembed.com/v/jn3xnhd8q17lge2 ] [ 39 | https://www.fembed.com/v/3r1jrsmn64dz2zl ] [ 38 | https://www.fembed.com/v/16rj6hjln6gdjk8 ] [ 37 | https://www.fembed.com/v/rqnxqce5pj2llky ] [ 36 | https://www.fembed.com/v/rqnxqce5pj22g5p ] [ 35 | https://www.fembed.com/v/nd2xdh28rqdkpg8 ] [ 34 | https://www.fembed.com/v/036j3ulrdw65yw8 ] [ 33 | https://www.fembed.com/v/gl1nlh-3xdjgg7- ] [ 32 | https://www.fembed.com/v/8yl3ys83w65q56m ] [ 31 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0ygzqpdem ] [ 30 | https://www.fembed.com/v/-86j8upn2wr4wqz ] [ 29 | https://www.fembed.com/v/-86j8upn2wr042y ] [ 28 | https://www.fembed.com/v/y6r56hel7wk2-4n ] [ 27 | https://www.fembed.com/v/qznxzaerwyp2g4q ] [ 26 | https://www.fembed.com/v/x3x53u5634xxdk1 ] [ 25 | https://www.fembed.com/v/wwn5wank78pwq3p ] [ 24 | https://www.fembed.com/v/m6zn6h5d42yp6n3 ] [ 23 | https://www.fembed.com/v/kw4-wa37j-nl52z ] [ 22 | https://www.fembed.com/v/d13w1txgwnppy50 ] [ 21 | https://www.fembed.com/v/p1nx1tmz4xnwyl7 ] [ 20 | https://www.fembed.com/v/rqnxqce5p6x7877 ] [ 19 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2zq75gnzk ] [ 18 | https://www.fembed.com/v/8yl3ys83wj3erzn ] [ 17 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0yg6yyrgl ] [ 16 | https://www.fembed.com/v/ez4nza-pq5p3nz6 ] [ 15 | https://www.fembed.com/v/p1nx1tmz42zjp7j ] [ 14 | https://www.fembed.com/v/nd2xdh28ry8w--y ] [ 13 | https://www.fembed.com/v/x3x53u563-60yrg ] [ 12 | https://www.fembed.com/v/7lwjlhg05800r2m ] [ 11 | https://www.fembed.com/v/rqnxqce5p650wx8 ] [ 10 | https://www.fembed.com/v/zdp5dhj02e0yje- ] [ 9 | https://www.fembed.com/v/d13w1txgw6gkejr ] [ 8 | https://www.fembed.com/v/rqnxqce5p650jkj ] [ 7 | https://www.fembed.com/v/x3x53u563-6ly3z ] [ 6 | https://www.fembed.com/v/p1nx1tmz42zr507 ] [ 5 | https://www.fembed.com/v/41nj1tz1w41rjpy ] [ 4 | https://www.fembed.com/v/036j3ulrdmrp0-r ] [ 3 | https://www.fembed.com/v/gl1nlh-3x635ndm ] [ 2 | https://www.fembed.com/v/8yl3ys83wj3162y ] [ 1 | https://www.fembed.com/v/rqnxqce5p650kl1 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 3 và thứ 7 hằng tuần
Phim khác