Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Chiến Thiên Niên - Zhan Qian Nian (2022)]
Trạng thái: [stt/ 16 / 16 VietSub ] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/11/2022

Nội dung

[stt/ 16 / 16 VietSub ] [sc/8.5] [info] [+] Chiến Thiên Niên [/info] [nd]Người chơi cao cấp Cơ Thanh cầm theo ngoại qua Thiếu Hạo Cốt xuyên không về thời xuân thu chiến quốc. Vì vậy quỹ đạo lịch sử xuất hiện sai lệch, trong Hàm Dương cung Kinh Kha thành công ám sát vua Tần, quần hùng bảy nước cùng khởi nghĩa, chiến quốc kéo dài ngàn năm. [/nd] [drt]Bilibili[/drt] [act]Cơ Thanh[/act] [br/Hx] [ 16 | https://short.ink/J53EA1gna ] [ 15 | https://short.ink/iNiFjJIe3 ] [ 14 | https://short.ink/QSQ9tyObv ] [ 13 | https://short.ink/1DWgWAPS3 ] [ 12 | https://short.ink/icZ85IJfm ] [ 11 | https://short.ink/g2uIVEa7w ] [ 10 | https://short.ink/-J9JZugOC ] [ 9 | https://short.ink/-lReHBc_U ] [ 8 | https://short.ink/-ygBMrcua ] [ 7 | https://short.ink/4YZ186cx3 ] [ 6 | https://short.ink/XO5Qg5qOG ] [ 5 | https://short.ink/vLv3LReTJ ] [ 4 | https://short.ink/vxrM9Q4aj ] [ 3 | https://short.ink/-3cTuOCdq ] [ 2 | https://short.ink/rbw-Oq-ay ] [ 1 | https://short.ink/jGhR9pNKq ] [br/Arc] [ 16 | https://archive.org/download/ctn_16/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/ctn_15/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/ctn_14/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/ctn_13/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/ctn_12/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/ctn_11/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/ctn_10/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/ctn_09/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/ctn_08/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/ctn_07/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/ctn_06/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/ctn_05/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/ctn_04/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/ctn_03/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/ctn_02/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/ctn_01/01.mp4 ] [br/Fm] [ 16 | https://filemoon.sx/e/2vgwq2k02z6n ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/h1iq6848szd4 ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/u6bik39zw2uo ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/xdwl20mt81st ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/ovn7lwhk17d0 ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/3j84urcsz4fk ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/qr9tg0yxzou2 ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/u3xr0kxtjm50 ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/lui7yzvp6sdz ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/e8xuh048xl8s ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/51ymykz0lv2u ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/vqlwq93payfo ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/colzq2pkyo84 ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/tu1hf1dfxzxe ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/add2g5a4lau5 ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/eferd3mv6z0c ] [br/Fem] [ 16 | https://www.fembed.com/v/gl1nlh-3mpw2m1m ] [ 15 | https://www.fembed.com/v/wwn5wank-rml42q ] [ 14 | https://www.fembed.com/v/p1nx1tmz0ykg-86 ] [ 13 | https://www.fembed.com/v/x3x53u56rp2jkmj ] [ 12 | https://www.fembed.com/v/-86j8upn5l6ddg0 ] [ 11 | https://www.fembed.com/v/x3x53u56rp2j8er ] [ 10 | https://www.fembed.com/v/x3x53u56rp2j1kz ] [ 9 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0ye4knj60 ] [ 8 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2zpjr6rzl ] [ 7 | https://www.fembed.com/v/036j3ulr0ne2n7n ] [ 6 | https://www.fembed.com/v/kw4-wa3781w6-k3 ] [ 5 | https://www.fembed.com/v/qznxzaer63n1x6m ] [ 4 | https://www.fembed.com/v/l36x3ungdp07kp2 ] [ 3 | https://www.fembed.com/v/wwn5wank-rml8le ] [ 2 | https://www.fembed.com/v/kw4-wa3781wgpg7 ] [ 1 | https://www.fembed.com/v/036j3ulr0nezmj4 ] [br/Sb] [ 16 | https://sblongvu.com/e/8u438hmm4z1n ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/8lolfmjk0hqa ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/yhg0oz7y88y0 ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/lgcjmhu57kdw ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/3kzphv61vbdj ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/pekbylskvhq6 ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/q15q5k7w6el0 ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/8v4u1jpkpbvp ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/wxpqjskge2xk ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/j0fuvf8594bo ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/8yap9jw7q627 ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/mg6r52ypdzbe ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/qkilh769rtst ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/51z1eexhki45 ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/qrexgz50w3mm ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/wojb7uq67a5b ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác