Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử - The Strongest Male (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 48 / 48 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 24/10/2022

Nội dung

[stt/ Tập 48 / 48 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Nam Chính Mạnh Nhất Lịch Sử [/info] [nd] Nam chính Triệu Tiểu Thiên có thiên phú dị năng, có năng lực tự chữa lành mạnh nhất. Sau khi trải qua một vụ nổ bất ngờ, hắn đến một thế giới tôn sùng võ đạo, trở thành cháu đích tôn của nhà họ Triệu giàu nhất nước. Nhưng thân phận này lại khiến hắn nhiều lần bị kẻ xấu hãm hại, vì vậy hắn bị người nhà đưa vào danh môn võ đạo đại phái - Tiêu Dao Môn, tu tập võ nghệ phòng thân. Nhưng việc khiến mọi người không ngờ là, một kẻ chưa bao giờ học võ như Triệu Tiểu Thiên lại có thiên phú dị bẩm, có thiên phú tập võ vượt trội hơn người thường. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]Triệu Tiểu Thiên[/act] [br/Hx] [ 48 | https://short.ink/e5glhzBv8 ] [ 47 | https://short.ink/zxZcXjNPI ] [ 46 | https://short.ink/J3xuXI1jw ] [ 45 | https://short.ink/7bSz4DIVf ] [ 44 | https://short.ink/gkBoG2zFM ] [ 43 | https://short.ink/D9ThGIvH2S ] [ 42 | https://short.ink/U00MQ_dOR ] [ 41 | https://short.ink/xdgiGA__L ] [ 40 | https://short.ink/AcxAKb-QS ] [ 39 | https://short.ink/NtWpO-Ldc ] [ 38 | https://short.ink/Wk8HKvawb ] [ 37 | https://short.ink/DQ7WmApkx ] [ 36 | https://short.ink/kvlLZIYTS ] [ 35 | https://short.ink/5XGNFSVp_ ] [ 34 | https://short.ink/Nl99dAv-r ] [ 33 | https://short.ink/BlJXyXcfh ] [ 32 | https://short.ink/8txID_IZo ] [ 31 | https://short.ink/uwKnAlAC8 ] [ 30 | https://short.ink/l3RNsKYVF ] [ 29 | https://short.ink/xcKo8vOpE ] [ 28 | https://short.ink/Qe8gQJjyWk ] [ 27 | https://short.ink/YvjokYa4p ] [ 26 | https://short.ink/vF7wDbmSG ] [ 25 | https://short.ink/JXjpYcZfw1 ] [ 24 | https://short.ink/NufumYAA1 ] [ 23 | https://short.ink/3Ey6NvFWd ] [ 22 | https://short.ink/fBCZ1WCeu ] [ 21 | https://short.ink/aPt7OC8Fn ] [ 20 | https://short.ink/e4sk8v5Qe ] [ 19 | https://short.ink/pNEYUoXCz ] [ 18 | https://short.ink/QsODiAfUY ] [ 17 | https://short.ink/J_0D3c7ZU ] [ 16 | https://short.ink/OqolwIZHO ] [ 15 | https://short.ink/Azdx3BbbX ] [ 14 | https://short.ink/FNu-SN6Rj ] [ 13 | https://short.ink/snu-VS-pU ] [ 12 | https://short.ink/7jVTx2dUxz ] [ 11 | https://short.ink/hrSKupkGw ] [ 10 | https://short.ink/Uqh_hXQo2 ] [ 9 | https://short.ink/QA9D_xqh5 ] [ 8 | https://short.ink/eUdOXK3oH ] [ 7 | https://short.ink/KeUBZtmbq ] [ 6 | https://short.ink/KdDRqdp32 ] [ 5 | https://short.ink/pa0qpWqtq ] [ 4 | https://short.ink/yXQb2dxrju ] [ 3 | https://short.ink/UVnhVtUDx ] [ 2 | https://short.ink/mdDKHcksu ] [ 1 | https://short.ink/NVVQszWiY ] [br/Arc] [ 48-end | https://archive.org/download/ncmnls/48.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/ncmnls/47.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/ncmnls/46.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/ncmnls/45.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/ncmnls/44.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/ncmnls/43.mp4 ] [ 42 | https://archive.org/download/ncmnls/42.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/ncmnls/41.mp4 ] [ 40 | https://archive.org/download/ncmnls/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/ncmnls/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/ncmnls/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/ncmnls/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/ncmnls/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/ncmnls/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/ncmnls/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/ncmnls/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/ncmnls/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/ncmnls/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/ncmnls/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/ncmnls/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/ncmnls/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/ncmnls/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/ncmnls/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/ncmnls/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/ncmnls/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/ncmnls/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/ncmnls/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/ncmnls/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/ncmnls/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/ncmnls/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/ncmnls/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/ncmnls/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/ncmnls/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/ncmnls/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/ncmnls/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/ncmnls/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/ncmnls/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/ncmnls/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/ncmnls/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/ncmnls/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/ncmnls/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/ncmnls/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/ncmnls/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/ncmnls/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/ncmnls/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/ncmnls/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/ncmnls/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/ncmnls/01.mp4 ] [br/Fm] [ 48 | https://filemoon.sx/e/l62ipigpws4i ] [ 47 | https://filemoon.sx/e/jm9db00bo3eh ] [ 46 | https://filemoon.sx/e/fpah11o41j7q ] [ 45 | https://filemoon.sx/e/2xkbnkxhtzu5 ] [ 44 | https://filemoon.sx/e/h0dpb02ydw9e ] [ 43 | https://filemoon.sx/e/rkn9r18d3mk6 ] [ 42 | https://filemoon.sx/e/m5rae41aq0lu ] [ 41 | https://filemoon.sx/e/iqhv451708gt ] [ 40 | https://filemoon.sx/e/cs4ymmslkiti ] [ 39 | https://filemoon.sx/e/ghyklph06abi ] [ 38 | https://filemoon.sx/e/a4nrma14aelr ] [ 37 | https://filemoon.sx/e/66g9vzl5tr4h ] [ 36 | https://filemoon.sx/e/355bjx9g6qz9 ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/utme5z3c1ygi ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/o234sjbio6j2 ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/d9bap2699zx8 ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/1s1ow1n9801j ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/mv428aabbkrr ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/s015k9v0li9p ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/lfq2flp6bdg3 ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/xxjvio5xj4a5 ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/zymsbmqk5mxa ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/8zgmwbbmq92d ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/wbkedek6i59u ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/z86tle6xr8zj ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/1ubxx2hlkzub ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/0my6tbyhmlpo ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/y6obae2y6kii ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/8hkyk0sb8ypm ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/4a7976ss278f ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/4v0b6dlhaklu ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/o4n1s5m0qh7g ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/snquzklanhxd ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/ezd2dqixfzaw ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/nnzlh9b0ngtx ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/mtonxk86whir ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/gpw8uetz5l31 ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/ee9htizdt7zo ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/insferp3nw3p ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/4hsz6i9k16ue ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/libnd2crai1x ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/g6923727mnhr ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/i7tghui7osvc ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/g9nyeenxzp4g ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/h8036bfishjs ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/s4m2mb84ywuu ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/d3sjxuag1856 ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/6b4x34t29zg3 ] [br/Sb] [ 48 | https://sblongvu.com/e/42ta8ish646i ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/2mz4tpskgbs0 ] [ 46 | https://sblongvu.com/e/m1wqqoktqatv ] [ 45 | https://sblongvu.com/e/h8yuh1i1dxt1 ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/b9xmstkooa1g ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/ekunpf8shvba ] [ 42 | https://sblongvu.com/e/0l68t8geylog ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/6h5dx2lkotqx ] [ 40 | https://sblongvu.com/e/fn3uw637qtkd ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/dvtmls93anns ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/felkmx8unkt5 ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/y9aw6nro03g9 ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/bzjn26hh6jsm ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/acr136num68e ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/29ihncmna59j ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/i7n3xqtbdhfb ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/6twjfspylwzl ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/egk7ht78i7s0 ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/062bux9ydkvo ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/whb3hq215ytm ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/vxo75ekk2ncc ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/ldf9lu5hv1zt ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/k9nkufno0hui ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/a5x09cm5u251 ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/k1ot4xg7td9o ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/u8hppk6i8h5q ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/s0ida099zsnd ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/6am2jyl61gte ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/giuv16r7j3fl ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/hrh7gx4h42vm ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/rc506l99xdao ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/9me4r8caxys0 ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/4pyzcf8f9vet ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/wqr6xb1gvtpe ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/zs89ux1f13by ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/rga6g32l10v4 ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/heawbdj9mqw4 ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/txrjpm9rhcc9 ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/xczu4q4o1ue2 ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/nl1nt93y32xx ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/mg7xm8koh7vo ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/bl1351dgm9h7 ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/c59nokohkc6q ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/bgxnqardziis ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/323gqeytkbhn ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/ozmuwgaumox9 ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/5nmn793imit5 ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/6xkw4772dxbs ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác