Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Dựa Vào Ngươi Đấy Hệ Thống Chiến Thần - War God System! I’m Counting On You! (2022)]
Trạng thái: [stt/ 16 / 16 VietSub ] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 22/10/2022

Nội dung

[stt/ 16 / 16 VietSub ] [sc/8.5] [info] [+] Dựa Vào Ngươi Đấy Hệ Thống Chiến Thần [/info] [nd]Thanh niên bình thường ở đô thị An Lâm tình cờ gặp một người tu hành cực mạnh, đối phương ban cho cậu ấy một bộ hệ thống chiến thần và đưa cậu tới Linh giới để tu luyện. An Lâm tư chất bình thường lần đầu tới Linh tới bị sỉ nhục là "Hộ có quan hệ mạnh nhất. Để rửa sạch ô danh, An Lâm lạc quan dưới sự giúp đỡ của hệ thống đã nâng cao công lực tu hành, cậu ấy dựa vào nhiều lần thể hiện siêu việt mà kết giao được với một đám bạn thân cùng vào sinh ra tử, bước lên con đường lội ngược dòng. [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [/nd] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=dea66428ff161b280e150ffd3d3ba389] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ba3453b1151cffeb9ad143e3a0922a93] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3f14cfd6b54a244111af9ff7a8452c8f] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9aa32e2b1344c30b514c310ab9cbddf2] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=86cc884ad6bebcfefd8fb376475e9797] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=907d3f5da401fee401829fae1aac4716] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b3a14800599e63cca757bb69b29274a7] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8b05a9a6106421d78f63b271e13348ae] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=abd02a29036c75890671c8e627ede8a8] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7200c7f873dd66445b11cbf670302a98] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1b863aa48c02304dfc2527578aaa4e35] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=81060c76d0e88d6ee4c68856ccd74536] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b87e658f43a379de9682c9c810a570c8] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a3db2623a6879c8c94c13431d7888aad] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f834097ffa5c338e6c559c00eff0ee41] [16-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=047895b12654e99cc7df361d890912d1] [br/SS] [ 14 | https://ssplay.net/v/273238540937503.html ] [ 13 | https://ssplay.net/v/227190789249208.html ] [ 12 | https://ssplay.net/v/791924441854159.html ] [ 11 | https://ssplay.net/v/264923262927267.html ] [ 10 | https://ssplay.net/v/251977187477879.html ] [ 9 | https://ssplay.net/v/413210336532857.html ] [ 8 | https://ssplay.net/v/319559651530451.html ] [ 7 | https://ssplay.net/v/357780325743887.html ] [ 6 | https://ssplay.net/v/814529381692409.html ] [ 5 | https://ssplay.net/v/483985947651995.html ] [ 4 | https://ssplay.net/v/478250461734003.html ] [ 3 | https://ssplay.net/v/334638367096582.html ] [ 2 | https://ssplay.net/v/111872376667128.html ] [ 1 | https://ssplay.net/v/508505572875340.html ] [br/Hx] [ 14 | https://short.ink/hbp2bpyPV ] [ 13 | https://short.ink/Wi2Ls2E29 ] [ 12 | https://short.ink/hp-N4kQw2v] [ 11 | https://short.ink/PkaIZmjrd ] [ 10 | https://short.ink/mrp0RDlVC ] [ 9 | https://short.ink/8Upq_-8lC ] [ 8 | https://short.ink/2Om4Sfz7L ] [ 7 | https://short.ink/AzA8JU0Ga ] [ 6 | https://short.ink/V0WKWov5G ] [ 5 | https://short.ink/5y0Z6NdMW ] [ 4 | https://short.ink/57KYe4KkC ] [ 3 | https://short.ink/onKDrottkd] [ 2 | https://short.ink/Cl5ZeWpxw ] [ 1 | https://short.ink/QEMarsXV2 ] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/dea66428ff161b280e150ffd3d3ba389/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/ba3453b1151cffeb9ad143e3a0922a93/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/3f14cfd6b54a244111af9ff7a8452c8f/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/9aa32e2b1344c30b514c310ab9cbddf2/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/86cc884ad6bebcfefd8fb376475e9797/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/907d3f5da401fee401829fae1aac4716/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/b3a14800599e63cca757bb69b29274a7/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/8b05a9a6106421d78f63b271e13348ae/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/abd02a29036c75890671c8e627ede8a8/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/7200c7f873dd66445b11cbf670302a98/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/1b863aa48c02304dfc2527578aaa4e35/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/81060c76d0e88d6ee4c68856ccd74536/hls.m3u8] [13-https://hls1.streamc.xyz/b87e658f43a379de9682c9c810a570c8/hls.m3u8] [14-https://hls1.streamc.xyz/a3db2623a6879c8c94c13431d7888aad/hls.m3u8] [15-https://hls1.streamc.xyz/f834097ffa5c338e6c559c00eff0ee41/hls.m3u8] [16-https://hls1.streamc.xyz/047895b12654e99cc7df361d890912d1/hls.m3u8]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác