Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Sơn Hà Xã Tắc Đồ - Shan He She Ji Tu (2019)]
Trạng thái: [stt/ Tập 20 / 20 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 02/09/2022

Nội dung

[stt/ Tập 20 / 20 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Sơn Hà Xã Tắc Đồ [/info] [nd]Thì ra thế giới loài người thật ra không phải là thế giới thật sự, mà là một thế giới ảo tưởng do Nữ Oa dùng pháp khí "Sơn Hà Xã Tắc đồ" sáng tạo ra. Vì thế, bên ngoài thế giới hư ảo chúng ta đang sống, còn có một thế giới thật tràn đầy tiên thuật Đại Vĩ vốn là một người không quan tâm đến cuộc sống xung quanh, cho đến một ngày biết được thế giới bên trong Sơn Hà Xã Tắc đồ sắp sửa sụp đổ. Cậu cầu xin tiên ông cho học tiên thuật, sữa chữa thế giới của mình. [/nd] [br/Hx] [ 20 | https://short.ink/WsFrwcJVG ] [ 19 | https://short.ink/z5XLLi4mL ] [ 18 | https://short.ink/sj11p-i8O ] [ 17 | https://short.ink/VU0oEkqa9 ] [ 16 | https://short.ink/FtpRcjLbIf] [ 15 | https://short.ink/fYHLTlsyjT] [ 14 | https://short.ink/sZ36ANixXm] [ 13 | https://short.ink/B7eJR5RQtJ] [ 12 | https://short.ink/72n05K95s ] [ 11 | https://short.ink/9CF43Eofz ] [ 10 | https://short.ink/LmTZskhjX4] [ 9 | https://short.ink/V6acSPy3PP] [ 8 | https://short.ink/BTTPlO2ml ] [ 7 | https://short.ink/Og35DXVLV ] [ 6 | https://short.ink/cLHG43Rhhb] [ 5 | https://short.ink/7tcLGfFK7H] [ 4 | https://short.ink/YF7S03sS3 ] [ 3 | https://short.ink/vGNLS_46U ] [ 2 | https://short.ink/gocmHEu_x ] [ 1 | https://short.ink/mBIT3jfWP ] [br/Pd] [ 20 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/a3560ecc457e49d977ecc164f485397c/playlist.m3u8 ] [ 19 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/8dfc86633afde2ef200f78ac754edbfe/playlist.m3u8 ] [ 18 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/e5df368efecf7675a2a6e48dfd76b9fa/playlist.m3u8 ] [ 17 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4a750450a21e16b64e38333d8eb24199/playlist.m3u8 ] [ 16 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/473e3b7e1f8a4939ebe9b817c6cd0f8d/playlist.m3u8 ] [ 15 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/78117411d14b9311c45d82db521fb2ef/playlist.m3u8 ] [ 14 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/4746df247068a9bc2a96ad24a1cbdb36/playlist.m3u8 ] [ 13 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/0c7ab9d327617dfd14fad49bc5199dc5/playlist.m3u8 ] [ 12 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/812c976458c06632bcbc59f069704a66/playlist.m3u8 ] [ 11 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/55eac8dc4a2e733f79347d3d5879a7b6/playlist.m3u8 ] [ 10 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/46bda9b99f6fe88b08e16610e4936d1e/playlist.m3u8 ] [ 9 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ab535bbd1327cf3ec022ba59d697a853/playlist.m3u8 ] [ 8 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/597ee80032f1855e7cd3414368cb6da4/playlist.m3u8 ] [ 7 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/6ca39645f1b6ead05686225741107145/playlist.m3u8 ] [ 6 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3be62d8a11c573b69b00ec1c26f133da/playlist.m3u8 ] [ 5 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/ec5c750ee25350d4b331a7b739abf00c/playlist.m3u8 ] [ 4 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/677746c8d222f697f10ec9edff0179f3/playlist.m3u8 ] [ 3 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/3c53177c3e0bb7c7732989f52e046430/playlist.m3u8 ] [ 2 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/038ecdc310aa7ee51594e7114ddf55fe/playlist.m3u8 ] [ 1 - https://bitvtom100.xyz/hls/v2/d621fe2c206ffbc705418a57306e5749/playlist.m3u8 ] [br/Arc] [ 20 | https://archive.org/download/shxtd/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/shxtd/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/shxtd/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/shxtd/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/shxtd/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/shxtd/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/shxtd/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/shxtd/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/shxtd/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/shxtd/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/shxtd/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/shxtd/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/shxtd/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/shxtd/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/shxtd/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/shxtd/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/shxtd/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/shxtd/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/shxtd/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/shxtd/01.mp4 ] [br/Fm] [ 20 | https://filemoon.sx/e/wfqhagh1aj65 ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/oi7a9195mc6e ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/y0dnt20v8q9o ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/igp42sfvxdzd ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/394hackyjn55 ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/kgywl2jw3ee7 ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/fz9jqu8ivq09 ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/nzah1jhfep9e ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/6bgwyzy3qfji ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/9ktqo2z0vtc1 ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/4k7ylhblude9 ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/skfwwpqh79c3 ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/lz62s258qfx3 ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/11crcrfbjmul ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/4tj5z24cudxw ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/n6p6d4vydnro ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/murbqcez91tn ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/vw4bfypmt0ns ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/168awc313nk6 ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/xkzpmq1rjfk0 ] [br/Sb] [ 20 | https://sblongvu.com/e/bnbzeo33u5h0 ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/olzv0rqxb1ci ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/zz40qj8xkp96 ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/faqdsm0fk9yv ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/2j92vnn2w08g ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/ziw3p4ymb8mn ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/rm1v7jm5la3s ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/7uz3qbpmrkot ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/exa5dmaxebic ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/b1p1o7v6xqnm ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/4fxx9jiionwb ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/j6hdx786sa0v ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/w20vjzc5ia5o ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/ozf4efv0clkl ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/y8hb2kanawo4 ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/j6gi9rjnlbni ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/mzxbep4hms7d ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/goof9un6icd4 ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/t5zbpuako5vm ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/mwguhwa57bmi ]
Chưa rõ lịch chiếu
Phim khác