Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Quân Hữu Vân - Jun You Yun (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 24 / 24 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 22/09/2022

Nội dung

[stt/ Tập 24 / 24 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Quân Hữu Vân [/info] [nd]Mười dặm lang đang, học cung chỗ, từ Nho Thánh tọa trấn, hắn dưới có chín vị quân tử, 300 nho sinh, là thế gian lớn nhất văn khí chi địa. Phàm học cung đệ tử, thụ phong quân tử thời điểm, tất hét to "Một lời" vì thế sinh châm ngôn, cả đời này đều đưa vì thế lời mà phấn võ, này một lời chính là cái gọi là "Quân Hữu Vân" . Tô Bạch Y, Phong Tả Quân, Tạ Vũ Linh vì học cung đệ tử, đều vì một ngày kia trở thành quân tử mà cố gắng. [/nd] [drt]Bilibili[/drt] [act]N/A[/act] [br/Hx] [ 24 | https://short.ink/lixts44ea ] [ 23 | https://short.ink/Hl42yLTOB ] [ 22 | https://short.ink/v2H9AGTez ] [ 21 | https://short.ink/xG-Ca5dS_ ] [ 20 | https://short.ink/p5Pl-W5la ] [ 19 | https://short.ink/8ca17XWGR ] [ 18 | https://short.ink/zHXbIXZbl ] [ 17 | https://short.ink/vzfDHq2Pw ] [ 16 | https://short.ink/W9BOiOBxYD] [ 15 | https://short.ink/5ECS-mhke-] [ 14 | https://short.ink/npbsVSyz2 ] [ 13 | https://short.ink/8rwIg59qf ] [ 12 | https://short.ink/0PoNbHzZZ ] [ 11 | https://short.ink/Jq1WWuN8v ] [ 10 | https://short.ink/_RvmBv_hk ] [ 9 | https://short.ink/75tIo9nwm ] [ 8 | https://short.ink/3SA3QLcUe ] [ 7 | https://short.ink/wo5LLESYP ] [ 6 | https://short.ink/1hEprOSKM ] [ 5 | https://short.ink/RtLUfv5sW ] [ 4 | https://short.ink/ZxH5bJy2R ] [ 3 | https://short.ink/YWQrfe6_R ] [ 2 | https://short.ink/0vNytvyCm ] [ 1 | https://short.ink/TBCC3r6CH ] [br/Arc] [ 24 | https://archive.org/download/qhv_24/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/qhv_23/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/qhv_22/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/qhv_21/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/qhv_20/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/qhv_19/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/qhv_18/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/qhv_17/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/qhv_16/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/qhv_15/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/qhv_14/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/qhv_13/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/qhv_12/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/qhv_11/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/qhv_10/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/qhv_09/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/qhv_08/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/qhv_07/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/qhv_06/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/qhv_05/05a.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/qhv_04/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/qhv_03/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/qhv_02/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/qhv_01/01.mp4 ] [br/Fm] [ 24 | https://filemoon.sx/e/3xy61bbk82za ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/qh8x9q3jvcgv ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/9etogxz1hjym ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/src1b27vt7a6 ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/ogmhl04cz6bb ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/fwpdf99xvmwx ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/ds1zjkir5dz5 ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/p4p3kik38bdx ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/2zqz51e88z6g ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/5skr90hxy70a ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/1at56t9sfyl7 ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/pt56ujra9z1z ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/0i4i6lvex6ak ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/wq8jiz3xhgfn ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/y66foa4gtgle ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/ho098oa6on8o ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/yh09rtppeytv ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/2co0dwk47a7s ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/7deeepojtmks ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/1uujur2zb89m ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/q8253paa12nf ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/dcddmg680w6h ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/3hhjx00exuqs ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/rw902eevy7r5 ] [br/Fem] [ 24 | https://www.fembed.com/v/kw4-wa378gg-r10 ] [ 23 | https://www.fembed.com/v/-86j8upn511w7dw ] [ 22 | https://www.fembed.com/v/41nj1tz1j66gl-6 ] [ 21 | https://www.fembed.com/v/jn3xnhd8kggw1gg ] [ 20 | https://www.fembed.com/v/jn3xnhd8kg5zepk ] [ 19 | https://www.fembed.com/v/qznxzaer6g3-5p6 ] [ 18 | https://www.fembed.com/v/rqnxqce5mg4kgmp ] [ 17 | https://www.fembed.com/v/gl1nlh-3mlpy6kj ] [ 16 | https://www.fembed.com/v/2d2jdh2zp0jledz ] [ 15 | https://www.fembed.com/v/5znjzad1wjxm-nx ] [ 14 | https://www.fembed.com/v/41nj1tz1j67yxwz ] [ 13 | https://www.fembed.com/v/l36x3ungdjp7weg ] [ 12 | https://www.fembed.com/v/41nj1tz1j67yzp5 ] [ 11 | https://www.fembed.com/v/x3x53u56r8pwq70 ] [ 10 | https://www.fembed.com/v/8yl3ys83rx771pg ] [ 9 | https://www.fembed.com/v/d13w1txgjrdd1e- ] [ 8 | https://www.fembed.com/v/d13w1txgjrd-pxe ] [ 7 | https://www.fembed.com/v/wwn5wank-grl0kg ] [ 6 | https://www.fembed.com/v/5znjzad1wjxel8r ] [ 5 | https://www.fembed.com/v/l36x3ungdjpjkwp ] [ 4 | https://www.fembed.com/v/8yl3ys83rx772xz ] [ 3 | https://www.fembed.com/v/kw4-wa378g11mmg ] [ 2 | https://www.fembed.com/v/gl1nlh-3mlpl8pd ] [ 1 | https://www.fembed.com/v/6qnjqc0yew44mj8 ] [br/Sb] [ 24 | https://sblongvu.com/e/fnwji9weo8bm ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/hpgasdxsp0j7 ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/2r4jotxkvcl8 ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/wso7e3f9dh13 ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/3jw0axsgy702 ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/ztwrowl5eel4 ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/ph688xkpgfsb ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/y2b76k4k9sy3 ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/e3f1l1ghwbke ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/bukryld27gq0 ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/ufbw650csstp ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/lzwdu3g0qhwf ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/f9fycjtbz2yb ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/q73qlqh5j5fk ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/v7gpgbwibecd ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/6bibsrnoe9yb ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/f8up53ajbqzi ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/5ru6tnymyttc ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/2ymbo960zw1q ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/xrvu7mi6eiz7 ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/dc7o00vz043t ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/kea4v2wcglaq ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/vr20vffjutj7 ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/xm9xj86w3hy8 ]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 5 hàng tuần
Phim khác