Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Kiếm Tiên Ở Đây - Jian Xian Zai Ci (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 36 / 36 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 21/09/2022

Nội dung

[stt/ Tập 36 / 36 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Kiếm Tiên Ở Đây [/info] [nd]Lâm Bắc Thần một lần tình cờ có được một chiếc điện thoại di động, điện thoại đưa hắn vào một thế giới mang tên Đông Đạo Chân Châu kéo theo một loạt sự kiện sau đó. [/nd] [br/Hx] [ 36 | https://short.ink/IZXO3cQ8r ] [ 35 | https://short.ink/uYZRPleBD ] [ 34 | https://short.ink/JWqqMRBoq ] [ 33 | https://short.ink/oHjNR8cLH ] [ 32 | https://short.ink/dyoNZeoi8 ] [ 31 | https://short.ink/s41U26s2E ] [ 30 | https://short.ink/J3SReHQsU ] [ 29 | https://short.ink/jdLiC3cyvw] [ 28 | https://short.ink/0_BOo0dBc ] [ 27 | https://short.ink/D_5cxas9H ] [ 26 | https://short.ink/vGT8NJ_Xc ] [ 25 | https://short.ink/jaIdcM6W6 ] [ 24 | https://short.ink/Fo2Ao_c_S ] [ 23 | https://short.ink/dXPFBsTmb ] [ 22 | https://short.ink/r0OQ6MJooW] [ 21 | https://short.ink/ARQvBf68w ] [ 20 | https://short.ink/fCXjCkaYE ] [ 19 | https://short.ink/InQ9a6eZs ] [ 18 | https://short.ink/OVZuaZ9fM ] [ 17 | https://short.ink/4thOVj95J ] [ 16 | https://short.ink/nAoZGAzHJ ] [ 15 | https://short.ink/wNpUnoerw ] [ 14 | https://short.ink/gtW2ukdeo ] [ 13 | https://short.ink/L-MHivr6s ] [ 12 | https://short.ink/HNj9qO4uu ] [ 11 | https://short.ink/Yl7bWntkI ] [ 10 | https://short.ink/5GNBatjje ] [ 9 | https://short.ink/DITPRXHog ] [ 8 | https://short.ink/mAfd-SSXg ] [ 7 | https://short.ink/nV79PCwfCa] [ 6 | https://short.ink/0cK4aMZUQ ] [ 5 | https://short.ink/URPjmvYwA ] [ 4 | https://short.ink/-5kKJh008 ] [ 3 | https://short.ink/mT54AzPF7 ] [ 2 | https://short.ink/fqjqx1wPe ] [ 1 | https://short.ink/_21_c_4Ee ] [br/Arc] [ 36 | https://archive.org/download/ktod_/36.ia.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/ktod_/35.ia.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/ktod_/34.ia.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/ktod_/33.ia.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/ktod_/32.ia.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/ktod_/31.ia.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/ktod_/30.ia.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/ktod_/29.ia.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/ktod_/28.ia.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/ktod_/27.ia.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/ktod_/26.ia.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/ktod_/25.ia.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/ktod_/24.ia.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/ktod_/23.ia.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/ktod_/22.ia.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/ktod_/21.ia.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/ktod_/20.ia.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/ktod_/19.ia.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/ktod_/18.ia.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/ktod_/17.ia.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/ktod_/16.ia.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/ktod_/15.ia.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/ktod_/14.ia.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/ktod_/13.ia.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/ktod_/12.ia.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/ktod_/11.ia.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/ktod_/10.ia.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/ktod_/09.ia.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/ktod_/08.ia.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/ktod_/07.ia.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/ktod_/06.ia.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/ktod_/05.ia.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/ktod_/04.ia.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/ktod_/03.ia.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/ktod_/02.ia.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/ktod_/01.ia.mp4 ] [br/Fm] [ 36 | https://filemoon.sx/e/jg41i39k1fbz ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/pa037y2xvkaz ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/bqjijlk6kg2t ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/ieyu993ov8zq ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/fc6kk52sc5s6 ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/jz0ijgn5y7n2 ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/3ofkkoz6awd2 ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/p3dz33xow02l ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/vwvw0gvkrr0e ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/w5epb26afa6x ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/5a6nlt4obmbc ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/bwf1m3sdlwxb ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/1kujvr8wac52 ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/7gudnocde7gb ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/iwuf0wftkx9v ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/o58r5vsfspr8 ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/5hbne5y7bmz3 ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/tau8p8a6hv1r ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/fb8kl5racukt ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/6swjl4bv0p72 ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/weeu0t411qmy ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/vj3k3x6j1g4z ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/1mechx6697cx ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/w7eajt5vothu ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/srfhni2d5wve ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/zhwf4f1nmahm ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/zc14zyc4ty3l ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/q2tluvcx40vq ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/tb18fefutxyd ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/da3wnbxpd53r ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/2babplp6m8kn ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/dvhvchkusi7l ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/2worloaz2v3o ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/28ptnnvxvc07 ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/7umgcumzg71z ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/hgnlvzgj4rz1 ] [br/Sb] [ 36 | https://sblongvu.com/e/7pl7uo1c8wno ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/29gdn6dru0vo ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/vdykpyfauxgk ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/7rj32318zknh ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/iovqfmius4hn ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/ks093b236xio ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/iuta2khq3iaq ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/30m7ye3mfa0n ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/8kve96tq9ojw ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/pwy6836dfew8 ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/ualydm94dofi ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/rgpftoxlsc3x ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/bxjgj01z5yq1 ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/i13s06h14rx7 ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/nfrz63g0l2s9 ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/q4g7tfytcghu ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/cx3hd2d980z6 ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/kx7v5m9uzi74 ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/5idbol9rl18t ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/rmj7uwxbpeco ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/sxbo8ecad688 ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/ubv3ubdc2j4h ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/pbwbyuvmha34 ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/ok6fs9v2ln6m ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/c7ewkrc3vhek ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/2cencfn2fhet ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/mtt9q7cqt6zz ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/ptl2jlnbe6zc ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/pbmz46avce99 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/umboftjtld7b ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/khx68oes7owk ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/9943q5iwlfk4 ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/kor6baax3ulk ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/mrz00m5adusp ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/qnwpixi4qesi ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/pymkwvqd0s6i ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác