Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Đại Vương Không Được Vui - The Furious Yama (2019)]
Trạng thái: [stt/ Tập 24 / 24 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/10/2022

Nội dung

[stt/ Tập 24 / 24 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Đại Vương Không Được Vui [/info] [nd]Đại Vương Không Được Vui được cập nhật nhanh và đầy đủ nhất tại HHCHINA.tv . Các bạn xem phim đừng quên để lại bình luận và chia sẻ, ủng hộ HHCHINA.tv ra các tập mới nhất của phim nhé ! [/nd] [br/Hx] [24-end|https://short.ink/Gd1JpQkdS] [ 23 | https://short.ink/aqDsHVM7m ] [ 22 | https://short.ink/rPWWcPrrw ] [ 21 | https://short.ink/rnF-MPdVD ] [ 20 | https://short.ink/4rlznsfoM ] [ 19 | https://short.ink/LqgeRalSK ] [ 18 | https://short.ink/8-0g4f_uC ] [ 17 | https://short.ink/uP4OL7_IQ ] [ 16 | https://short.ink/BlKiAhNWN ] [ 15 | https://short.ink/BPl4efkPh ] [ 14 | https://short.ink/hFVSHdVbP ] [ 13 | https://short.ink/iD8lR20F_ ] [ 12 | https://short.ink/vGtuBy1m_ ] [ 11 | https://short.ink/8ueUVrwdo ] [ 10 | https://short.ink/838itO4lp ] [ 9 | https://short.ink/J1Oe8BenQ ] [ 8 | https://short.ink/uU41O1-El ] [ 7 | https://short.ink/2swUhw5-B ] [ 6 | https://short.ink/hPAuwqDlzm] [ 5 | https://short.ink/Vk8LMtAZ5 ] [ 4 | https://short.ink/gTQwidhXi ] [ 3 | https://short.ink/gTQwidhXi ] [ 2 | https://short.ink/gTQwidhXi ] [ 1 | https://short.ink/A3Rs-UIMF ] [br/Ok] [01|https://ok.ru/videoembed/1426086365836][02|https://ok.ru/videoembed/1426086431372][03|https://ok.ru/videoembed/1432738466444][04|https://ok.ru/videoembed/1439786076812][05|https://ok.ru/videoembed/1447623789196][06|https://ok.ru/videoembed/1453772638860][07|https://ok.ru/videoembed/3031519529658][08|https://ok.ru/videoembed/3031520119482][09|https://ok.ru/videoembed/3031520447162][10|https://ok.ru/videoembed/3031519595194][11|https://ok.ru/videoembed/3031520185018][12|https://ok.ru/videoembed/3031519857338][13|https://ok.ru/videoembed/3031519333050][14|https://ok.ru/videoembed/3031520053946][15|https://ok.ru/videoembed/3031519398586][16|https://ok.ru/videoembed/3031520250554][17|https://ok.ru/videoembed/3031519726266][18|https://ok.ru/videoembed/3031520381626][19|https://ok.ru/videoembed/3031519660730][20|https://ok.ru/videoembed/3031519267514][21|https://ok.ru/videoembed/3031519922874][22|https://ok.ru/videoembed/3031519791802][23|https://ok.ru/videoembed/3031520316090][24|https://ok.ru/videoembed/3042733591046] [br/Eb] [1-P2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c08c2fa65b3fab4d5288aa980350d21c] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ddd8359220db5cfb14c9b030bc0e17cd] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a152492fbef1427eaed924936b89d411] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=43cea507ad2a70b1cac3c63b822d5a66] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=438d6b912f223b8d1e50408aa5e42958] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8e3ef5f41ad0a568a348076ebd871f29] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=311e46cd6500583bc0cb77009246996c] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c99a7997e31787074ad3f689137f3e68] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5d2c19e9457b0ee05ddf0181aee2b7c7] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6d14bef53603d855f33b40c812b55a1c] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7ca0df1fb51e3dfebbfb5fe6ca41e062] [12-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=25d3d72ace9131bb31f6cc6ae9d4ae4e] [1-P2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=47a872b4fb30fc4a53ba9ceb2b04f901] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=72de47980d04b85d075fe143302176b6] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8ffa2ca04c7093c289937c96858cd8fb] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0976b96bccfb049090bd5e79af306ccf] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e1ca54ff38f5f0690455e68415bbca37] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c23eb83ed35f9137f05cb8ea8b7c88b6] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f1134e1bcc8e764f154332a722fa708c] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c433df63bdd569a12d069b836edff803] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c92db6b19ec99e6122925618168cfca3] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=766f429bac0cc701ead31f08f3683e42] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b12ba2f072543d8ab96523f7f29d295d] [12-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a96d7906d3df5dc12085f83d801f9fe3] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/c08c2fa65b3fab4d5288aa980350d21c/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/ddd8359220db5cfb14c9b030bc0e17cd/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/a152492fbef1427eaed924936b89d411/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/43cea507ad2a70b1cac3c63b822d5a66/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/438d6b912f223b8d1e50408aa5e42958/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/8e3ef5f41ad0a568a348076ebd871f29/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/311e46cd6500583bc0cb77009246996c/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/c99a7997e31787074ad3f689137f3e68/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/5d2c19e9457b0ee05ddf0181aee2b7c7/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/6d14bef53603d855f33b40c812b55a1c/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/7ca0df1fb51e3dfebbfb5fe6ca41e062/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/25d3d72ace9131bb31f6cc6ae9d4ae4e/hls.m3u8] [1-https://hls1.streamc.xyz/47a872b4fb30fc4a53ba9ceb2b04f901/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/72de47980d04b85d075fe143302176b6/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/8ffa2ca04c7093c289937c96858cd8fb/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/0976b96bccfb049090bd5e79af306ccf/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/e1ca54ff38f5f0690455e68415bbca37/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/c23eb83ed35f9137f05cb8ea8b7c88b6/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/f1134e1bcc8e764f154332a722fa708c/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/c433df63bdd569a12d069b836edff803/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/c92db6b19ec99e6122925618168cfca3/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/766f429bac0cc701ead31f08f3683e42/hls.m3u8] [11-https://hls1.streamc.xyz/b12ba2f072543d8ab96523f7f29d295d/hls.m3u8] [12-https://hls1.streamc.xyz/a96d7906d3df5dc12085f83d801f9fe3/hls.m3u8] [br/Sp] [ 23 | https://ssplay.net/v/960040231959687.html ] [ 22 | https://ssplay.net/v/446956448670890.html ] [ 21 | https://ssplay.net/v/661457380072938.html ] [ 20 | https://ssplay.net/v/170144840661022.html ] [ 19 | https://ssplay.net/v/424678285916646.html ] [ 18 | https://ssplay.net/v/804894549565182.html ] [ 17 | https://ssplay.net/v/244156281567282.html ] [ 16 | https://ssplay.net/v/515987421489424.html ] [ 15 | https://ssplay.net/v/842389263626602.html ] [ 14 | https://ssplay.net/v/727800074964761.html ] [ 13 | https://ssplay.net/v/489580167250500.html ] [ 12 | https://ssplay.net/v/523303452051348.html ] [ 11 | https://ssplay.net/v/385522838681936.html ] [ 10 | https://ssplay.net/v/280961795813507.html ] [ 9 | https://ssplay.net/v/863344557997253.html ] [ 8 | https://ssplay.net/v/700455658137798.html ] [ 7 | https://ssplay.net/v/129743687394592.html ] [ 6 | https://ssplay.net/v/229463027997149.html ] [ 5 | https://ssplay.net/v/196929448180728.html ] [ 4 | https://ssplay.net/v/475385403881470.html ] [ 3 | https://ssplay.net/v/812062480383449.html ] [ 2 | https://ssplay.net/v/567067306488752.html ] [ 1 | https://ssplay.net/v/548692083193196.html ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác