Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Trường Kiếm Phong Vân - Chang Jian Feng Yun (2020)]
Trạng thái: [stt/ Tập 10 / 10 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 22/08/2022

Nội dung

[stt/ Tập 10 / 10 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Trường Kiếm Phong Vân [/info] [nd]Sự suy thoái của môi trường dẫn đến những thảm họa tự nhiên, và trật tự thế giới ban đầu rơi vào hỗn loạn. Khi Hạ Tương còn nhỏ, cô theo cha tên là Hạ Trường Phong lái xe tải ở thành phố Tát Khoa để kiếm sống. Những người tị nạn Đông Bang phải sống dưới áp bức của tổ chức khủng bố Ưu nhân. Không thể chịu nổi, cô quyết định dẫn Kiều Thất, Lưu Chiến và các anh em Đông Bang khác với nhau đứng lên phản kháng.... [/nd] [br/Hx] [ 10 | https://playhydrax.com/?v=StOWDB1Dy ] [ 9 | https://playhydrax.com/?v=P1DHWfpmJ ] [ 8 | https://playhydrax.com/?v=OAH8Ei4vO ] [ 7 | https://playhydrax.com/?v=C_wPWaLR3 ] [ 6 | https://playhydrax.com/?v=FyIABs0GE ] [ 5 | https://playhydrax.com/?v=nTaXxC9sp ] [ 4 | https://playhydrax.com/?v=aAE3GSxtS ] [ 3 | https://playhydrax.com/?v=rHu9aCrbv ] [ 2 | https://playhydrax.com/?v=fRguRBc2t ] [ 1 | https://playhydrax.com/?v=qoCzJOq3N ] [br/Arc] [ 10 | https://archive.org/download/tkpv_1/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/tkpv_1/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/tkpv_1/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/tkpv_1/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/tkpv_1/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/tkpv_1/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/tkpv_1/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/tkpv_1/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/tkpv_1/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/tkpv_1/01.mp4 ] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a853979b557ab9501db4f07350a4879d] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3241dd8b02269f2f0600b2f6aace1377] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f55e39d22a01f9d2921ed8ec97ee62cc] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6dc8a3ab3c3d1adee0e6eef6a84de214] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0da540d6accf0effc2db6dd3277ce6ab] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e9eb2d444ec28577394acd8cd5587377] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=06c09548bf119f509149bbf9d973f022] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=70de1eee8ea2ba52b6ea0996455003f7] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8c7ae85510c3dc79d2989bbde00cba50] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5d4faaf1d98be09cbf831b220a29f852] [br/Vip] [1-https://hls1.streamc.xyz/a853979b557ab9501db4f07350a4879d/hls.m3u8] [2-https://hls1.streamc.xyz/3241dd8b02269f2f0600b2f6aace1377/hls.m3u8] [3-https://hls1.streamc.xyz/f55e39d22a01f9d2921ed8ec97ee62cc/hls.m3u8] [4-https://hls1.streamc.xyz/6dc8a3ab3c3d1adee0e6eef6a84de214/hls.m3u8] [5-https://hls1.streamc.xyz/0da540d6accf0effc2db6dd3277ce6ab/hls.m3u8] [6-https://hls1.streamc.xyz/e9eb2d444ec28577394acd8cd5587377/hls.m3u8] [7-https://hls1.streamc.xyz/06c09548bf119f509149bbf9d973f022/hls.m3u8] [8-https://hls1.streamc.xyz/70de1eee8ea2ba52b6ea0996455003f7/hls.m3u8] [9-https://hls1.streamc.xyz/8c7ae85510c3dc79d2989bbde00cba50/hls.m3u8] [10-https://hls1.streamc.xyz/5d4faaf1d98be09cbf831b220a29f852/hls.m3u8]
Chưa rõ lịch chiếu
Phim khác