Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tân Tần Thời Minh Nguyệt: Bách Bộ Phi Kiếm - Qin Shi Ming Yue: Bai Bu Fei Jian (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 39 / 39 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 18/08/2022

Nội dung

[stt/ Tập 39 / 39 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Tân Tần Thời Minh Nguyệt [/info] [nd]Lục vương tất, tứ hải nhất. Tuy thiên hạ đã bình định, nhưng loạn thế vẫn chưa dứt. Kiếm khách đệ nhất thiên hạ Cái Nhiếp kiêm cận vệ của Tần Thuỷ Hoàng cùng Kinh Thiên Minh con trai của cố nhân, vì để tránh né truy sát của Tần Thuỷ Hoàng bước lên con đường đầy chông gai. [/nd] [br/Hx] [ 39-end | https://short.ink/1tHb5yb9Z ] [ 38 | https://short.ink/MukWqF_uN ] [ 37 | https://short.ink/73n6WnulB ] [ 36 | https://short.ink/Y0UUlbGpX ] [ 35 | https://short.ink/Gj048I3iI ] [ 34 | https://short.ink/Xd5qynEBW ] [ 33 | https://short.ink/ivmvBDmRL ] [ 32 | https://short.ink/V5zOFn5f- ] [ 31 | https://short.ink/NH5f7b7gc ] [ 30 | https://short.ink/V_R5r9qPC ] [ 29 | https://short.ink/k_qvoedzW ] [ 28 | https://short.ink/NeVDBOuhbr] [ 27 | https://short.ink/vtb994AC8 ] [ 26 | https://short.ink/lSrBZ6B73 ] [ 25 | https://short.ink/u0plYB3aA ] [ 24 | https://short.ink/N6DsqmUYY ] [ 23 | https://short.ink/zB-ktQ2-z ] [ 22 | https://short.ink/sgPvU6x2S ] [ 21 | https://short.ink/bOncBRBQ1 ] [ 20 | https://short.ink/Z1KL8f9rb ] [ 19 | https://short.ink/2BSk_V3r2 ] [ 18 | https://short.ink/u-1_2qgrGy] [ 17 | https://short.ink/Qqw_uA0gg ] [ 16 | https://short.ink/18kSvac3N ] [ 15 | https://short.ink/TECdgdvgA ] [ 14 | https://short.ink/KSE4S7CTv ] [ 13 | https://short.ink/prDEarMUe ] [ 12 | https://short.ink/MfVifaeUz ] [ 11 | https://short.ink/BmeMXF337 ] [ 10 | https://short.ink/oDO_23qCq ] [ 9 | https://short.ink/UScOW2Ymp ] [ 8 | https://short.ink/ufsi38P0O ] [ 7 | https://short.ink/vQBWMIndX ] [ 6 | https://short.ink/vTr-QaEZv ] [ 5 | https://short.ink/bY7KDWQH7 ] [ 4 | https://short.ink/kgGaACG7d ] [ 3 | https://short.ink/lnRBGXs5R ] [ 2 | https://short.ink/23ickDQZJ ] [ 1 | https://short.ink/mu4zwhzzk ] [br/Arc] [ 39 | https://archive.org/download/ttmn1_39/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/ttmn1_38/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/ttmn1_37/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/ttmn1_36/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/ttmn1_35/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/ttmn1_34/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/ttmn1_33/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/ttmn1_32/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/ttmn1_31/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/ttmn1_30/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/ttmn1_29/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/ttmn1_28/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/ttmn1_27/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/ttmn1_26/26a.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/ttmn1_25/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/ttmn1_24/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/ttmn1_23/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/ttmn1_22/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/ttmn1_21/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/ttmn1_20/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/ttmn1_19/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/ttmn1_18/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/ttmn1_17/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/ttmn1_16/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/ttmn1_15/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/ttmn1_14/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/ttmn1_13/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/ttmn1_12/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/ttmn1_11/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/ttmn1_10/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/ttmn1_09/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/ttmn1_08/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/ttmn1_07/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/ttmn1_06/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/ttmn1_05/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/ttmn1_04/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/ttmn1_03/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/ttmn1_02/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/ttmn1_01/01.mp4 ] [br/Fm] [ 39 | https://filemoon.sx/e/dbopqvmy2mzp ] [ 38 | https://filemoon.sx/e/zs9dg1hdz4u8 ] [ 37 | https://filemoon.sx/e/8bf27fck5ucm ] [ 36 | https://filemoon.sx/e/4fk0yhmhy9fm ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/8wvxwooi3sqi ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/pdcgctix758f ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/ka61q2g5jr6p ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/b7iw0txil0kg ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/jqbfgfpr4njt ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/5i6o0d5aljto ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/ea3f014yxart ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/f7majbtvw9fq ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/uncdjz9y6sql ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/q7dvwjevl4k9 ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/iyhcgcvnxope ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/i6vtlfvlzfbt ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/yr5hya4byxgo ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/qamm9btal5in ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/m3sqbgtff81u ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/g3l2wi6f2lc5 ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/9vzqgtq2rt3g ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/5neehdj5k63h ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/t950in4un8ur ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/5wsf79arkwar ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/nkpq5el6hbhq ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/xj8v77hk1x83 ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/84579xmoefu6 ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/vuzr6achdsc0 ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/k1l5ptxmzg2g ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/5yvopvbfl5ma ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/7mdhzglvgrot ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/e82a8fy8jxw9 ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/lf91bfsqthom ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/z7avy545tx9b ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/8w006wo53g86 ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/pctg5wvrvjdv ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/14t9f7abu1us ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/bt1fx4v212qn ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/nkyo6sb66wwp ] [br/Sb] [ 39 | https://sblongvu.com/e/nr8qc30ss8u1 ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/vlfpr8twz33k ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/5gw7rhqdjgz3 ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/42z50r8j34s0 ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/3p26mtsa7es7 ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/x6hdpv2dkf1s ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/f27zwohuaf91 ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/3rn5yeqre5dd ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/aisznjddgb4r ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/y5izjqput4qt ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/qgnbh0w8vdxc ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/6n82nxottye8 ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/hzrni87paqj9 ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/og61z84l893z ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/jhr5gvnwadd9 ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/ksbg0p300tmq ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/ckx0fagz7l14 ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/w7phaponx880 ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/y8ppguidltd7 ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/5bkor64r3ybi ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/eszzogynf7ns ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/u01cbwqetaj1 ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/72rfkomxd8p7 ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/4y07hnole5ra ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/89mrdr9bj0m5 ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/zto37wev68q5 ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/z9rkdauphxz8 ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/4h1abu70glqw ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/85ttrifg54c7 ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/4vkxxbjdhgcm ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/x3iwk02d1c3h ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/173kkth691d2 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/5vhzq0o5dkfv ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/pw7pvoeids9a ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/oyr6yra5w02a ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/u4cjxqdvui1f ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/ktz0c95usdo1 ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/lcnfgihvew7p ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/q0bbvk0t9t1f ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác