Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên - Jian Dao Di Yi Xian (2022)]
Trạng thái: [stt/ Tập 20 / 20 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 16/08/2022

Nội dung

[stt/ Tập 20 / 20 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên [/info] [nd]Ta là một kiếm tu vạn cổ nhân gian, là đệ nhất tiên của chư thiên. [/nd] [br/Hx] [ 20 | https://short.ink/mGCY7C8hz ] [ 19 | https://short.ink/3RP_21kFo ] [ 18 | https://short.ink/JT0B1k0Pn ] [ 17 | https://short.ink/b27ttPsZ0 ] [ 16 | https://short.ink/cDHMxi_yW ] [ 15 | https://short.ink/5ZZLZDgEn ] [ 14 | https://short.ink/0mBKFrf-7 ] [ 13 | https://short.ink/hvefayd8P ] [ 12 | https://short.ink/hHiz-8mRM ] [ 11 | https://short.ink/X12jtJ-8ym] [ 10 | https://short.ink/xW_-yqpptH] [ 9 | https://short.ink/lwOuZoGpX ] [ 8 | https://short.ink/aD6YtTi5j ] [ 7 | https://short.ink/ZFWhEIyeD ] [ 6 | https://short.ink/RDag6k9tR ] [ 5 | https://short.ink/7rjSVkKIQ ] [ 4 | https://short.ink/TXUhbetYa ] [ 3 | https://short.ink/hZ9xOg5xN ] [ 2 | https://short.ink/uTtbPI5RT ] [ 1 | https://short.ink/PqicVFOnyw] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a80d7f51f267f0409e5eae4c2f5eddeb] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=aa00620055cd94259c547627f91a62eb] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=868b45cd0bf1bdac2ba3c5d6faf62124] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=58e8922762b22e4261a6c736f8f1234f] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8bb7e7b5a06f4d3c31eae818c172c28d] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a770182259e7f1e5e1d15a87ca78bdf7] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3687deb8fef1c1adf621a65f945201f3] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=86a42e9ac239248b7035c1e66093ddb2] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7e1c419cfb9271ecb449f7ea65415791] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5750180d789308bab96869ef070ea23c] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=167ab018273ecbdc860b14bea4b04176] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a92b543c3e106987e7a00a10acec753e] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6855204ae34ea8ccc229267e3a9a3c40] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d560cccfce484190922c3f0e8bad45c6] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=db2ee4f02edca19fa414704e008ce9a6] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=47674858f614fe508c3a4985898e089e] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f74861a5f3fdb54bc60f205aefe030b4] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=68d8bca13d02c060b78e47f616c032a5] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=066afcc827306e02b0ed3e38a7712f37] [20-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d0134d18ca91a25c099273007eed1bc1] [br/Arc] [ 20-end | https://archive.org/download/kddnt/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/kddnt/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/kddnt/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/kddnt/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/kddnt/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/kddnt/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/kddnt/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/kddnt/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/kddnt/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/kddnt/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/kddnt/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/kddnt/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/kddnt/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/kddnt/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/kddnt/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/kddnt/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/kddnt/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/kddnt/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/kddnt/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/kddnt/01.mp4 ] [br/Sb] [ 20 | https://sblongvu.com/e/l4mguzd5mpgt ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/t9s7tmg1zgyg ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/gsjsog7hqyzo ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/4hwc27bmz18k ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/7na1d3j04q3o ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/1u377qyfl1t7 ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/mnv6nuwt1vz0 ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/iu8ga6c9nji6 ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/rym2nac785dr ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/6uge918vfxb4 ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/gwvpx4y4gwjt ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/9hfj9sjigbpq ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/vm2aeuwjxac9 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/rm36fe46hpij ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/bbiynbds3bkg ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/fehtze3ry48k ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/1cw4h5wyxigb ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/azs9ja6r94kw ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/0lzbet3ymus6 ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/1vh46p1jn0se ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác