Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Vạn Vực Phong Thần - Wan Yu Feng Shen (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 60 / 60 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 16/07/2022

Nội dung

[stt/ Tập 60 / 60 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Vạn Vực Phong Thần [/info] [nd]Tám năm trước, phụ thân và ca ca của Vân Phi Tuyết gặp phải ám toán trong một lần làm nhiệm vụ hộ tống long mạch, huyết mạch Vân gia từ đó chỉ còn lại Vân Phi Tuyết nhỏ tuổi nhưng Vân Phi Tuyết cũng bị một cổ sức mạnh thần bí ký sinh. Cổ sức mạnh kia hoà làm một với Vân Phi Tuyết, hoá ra một ảo ảnh giống hệt như hắn, ảo ảnh sống nhờ vào ý thức của Vân Phi Tuyết, thời khắc chuẩn bị để thôn phệ thần hồn đoạt xác. [/nd] [br/Hx] [ 60 | https://short.ink/cJzUeOfRh ] [ 59 | https://short.ink/iNHT1Ef0G ] [ 58 | https://short.ink/QpVDTkhWsS] [ 57 | https://short.ink/RjueW8Jrv ] [ 56 | https://short.ink/_Mxbe_b6p ] [ 55 | https://short.ink/-hkEKqpgW ] [ 54 | https://short.ink/iTZuXZJXF ] [ 53 | https://short.ink/gVwql_K3n ] [ 52 | https://short.ink/FFnPMH8oF ] [ 51 | https://short.ink/vHVPw17VC ] [ 50 | https://short.ink/yUYzurbzV ] [ 49 | https://short.ink/8W1SEF0Qf ] [ 48 | https://short.ink/aCBwZFHx3 ] [ 47 | https://short.ink/40fPbLP1z ] [ 46 | https://short.ink/8ilNZSK1P ] [ 45 | https://short.ink/b4AkIryNf ] [ 44 | https://short.ink/kP1weuc-D ] [ 43 | https://short.ink/lqH3mxU1U ] [ 42 | https://short.ink/F-kFlNgOzn] [ 41 | https://short.ink/dhZ17-XcC ] [ 40 | https://short.ink/IFf7vJVSM ] [ 39 | https://short.ink/MpB9LLYCY ] [ 38 | https://short.ink/uByr77jzA ] [ 37 | https://short.ink/-SiBjE2tt ] [ 36 | https://short.ink/NV5k3Hk8EF] [ 35 | https://short.ink/AKgCCIWI7 ] [ 34 | https://short.ink/LglwWE03k ] [ 33 | https://short.ink/xoFRV6rXZ ] [ 32 | https://short.ink/T2ZZcVqtw ] [ 31 | https://short.ink/g4ExB9DOo ] [ 30 | https://short.ink/9Tf5rUUbg ] [ 29 | https://short.ink/-nTkXlY8M ] [ 28 | https://short.ink/knKkJgQXx ] [ 27 | https://short.ink/-pPCB6IPC ] [ 26 | https://short.ink/xVJ1F4RiT ] [ 25 | https://short.ink/u6wyd_MdE ] [ 24 | https://short.ink/Q-GUP8aYw ] [ 23 | https://short.ink/XIqJg1eAd ] [ 22 | https://short.ink/imZYbUD0ZR] [ 21 | https://short.ink/_1geygBTp ] [ 20 | https://short.ink/lthicpVWv ] [ 19 | https://short.ink/zdhQagPaE ] [ 18 | https://short.ink/uRK8iBR6h ] [ 17 | https://short.ink/NM2So3JZ2 ] [ 16 | https://short.ink/YsEcMxODP ] [ 15 | https://short.ink/Uk2jLlrv2 ] [ 14 | https://short.ink/Rn6z6ne69 ] [ 13 | https://short.ink/fe6FLITzc ] [ 12 | https://short.ink/9gLHRq0g2 ] [ 11 | https://short.ink/Ss-77GAuf ] [ 10 | https://short.ink/FJlhVCgr9 ] [ 9 | https://short.ink/g5pqKP5As ] [ 8 | https://short.ink/WddEpMx4e ] [ 7 | https://short.ink/jiYhTAXcx ] [ 6 | https://short.ink/al4Si-gRi ] [ 5 | https://short.ink/huv9LAZxC ] [ 4 | https://short.ink/POWNSnlFN ] [ 3 | https://short.ink/faJn41NvV ] [ 2 | https://short.ink/G09bEzuQN ] [ 1 | https://short.ink/4GwzSvjIu ] [br/Arc] [ 60 | https://archive.org/download/vvpt1/60.mp4 ] [ 59 | https://archive.org/download/vvpt1/59.mp4 ] [ 58 | https://archive.org/download/vvpt1/58.mp4 ] [ 57 | https://archive.org/download/vvpt1/57.mp4 ] [ 56 | https://archive.org/download/vvpt1/56.mp4 ] [ 55 | https://archive.org/download/vvpt1/55.mp4 ] [ 54 | https://archive.org/download/vvpt1/54.mp4 ] [ 53 | https://archive.org/download/vvpt1/53.mp4 ] [ 52 | https://archive.org/download/vvpt1/52.mp4 ] [ 51 | https://archive.org/download/vvpt1/51.mp4 ] [ 50 | https://archive.org/download/vvpt1/50.mp4 ] [ 49 | https://archive.org/download/vvpt1/49.mp4 ] [ 48 | https://archive.org/download/vvpt1/48.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/vvpt1/47.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/vvpt1/46.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/vvpt1/45.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/vvpt1/44.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/vvpt1/43.mp4 ] [ 42 | https://archive.org/download/vvpt1/42.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/vvpt1/41.mp4 ] [ 40 | https://archive.org/download/vvpt1/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/vvpt1/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/vvpt1/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/vvpt1/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/vvpt1/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/vvpt1/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/vvpt1/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/vvpt1/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/vvpt1/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/vvpt1/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/vvpt1/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/vvpt1/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/vvpt1/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/vvpt1/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/vvpt1/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/vvpt1/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/vvpt1/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/vvpt1/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/vvpt1/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/vvpt1/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/vvpt1/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/vvpt1/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/vvpt1/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/vvpt1/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/vvpt1/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/vvpt1/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/vvpt1/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/vvpt1/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/vvpt1/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/vvpt1/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/vvpt1/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/vvpt1/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/vvpt1/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/vvpt1/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/vvpt1/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/vvpt1/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/vvpt1/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/vvpt1/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/vvpt1/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/vvpt1/01.mp4 ] [br/Fm] [ 60 | https://filemoon.sx/e/o4f1139gg8rn ] [ 59 | https://filemoon.sx/e/mlfu2cyzhw7f ] [ 58 | https://filemoon.sx/e/q7n0rhwtfu4k ] [ 57 | https://filemoon.sx/e/wsdpqowodg0b ] [ 56 | https://filemoon.sx/e/6qjv0hbdbv2k ] [ 55 | https://filemoon.sx/e/9n98jdsxk800 ] [ 54 | https://filemoon.sx/e/3tyrhrnszvnf ] [ 53 | https://filemoon.sx/e/1wfajpkasoh6 ] [ 52 | https://filemoon.sx/e/ogxkize1uddj ] [ 51 | https://filemoon.sx/e/smcpdzvxfarb ] [ 50 | https://filemoon.sx/e/wc6ptz1wo0ep ] [ 49 | https://filemoon.sx/e/r9od3oqs4uch ] [ 48 | https://filemoon.sx/e/j4iyrwlaxrr8 ] [ 47 | https://filemoon.sx/e/x98y4rk4cky1 ] [ 46 | https://filemoon.sx/e/k558mn6iwx80 ] [ 45 | https://filemoon.sx/e/apwudzs2dqpa ] [ 44 | https://filemoon.sx/e/cc2ktthvxjlv ] [ 43 | https://filemoon.sx/e/07qhxqgha3l6 ] [ 42 | https://filemoon.sx/e/j9fcl0oe4ndl ] [ 41 | https://filemoon.sx/e/eg58uodjosyf ] [ 40 | https://filemoon.sx/e/0yu9q05jb9oh ] [ 39 | https://filemoon.sx/e/oidgyeg8m9dy ] [ 38 | https://filemoon.sx/e/70vxr5ts8xz1 ] [ 37 | https://filemoon.sx/e/0mwdq2nwweoz ] [ 36 | https://filemoon.sx/e/5b5by19rxkqn ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/mosv67f7umyy ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/rc9bhf39b1fd ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/jv8sq94csm1t ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/fgmndqkmqckq ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/4vkirnmajujm ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/qwf0ktf56f49 ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/6ne3sgqgkfqs ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/9oblbt96o6qj ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/9exu3sse810f ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/6zu6rkwy2s63 ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/fzfswy59u6l0 ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/rarl9hsd9vu6 ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/2vrfyxd76722 ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/xnkdxbthinlj ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/gph0eejewdkj ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/98lukd7j36ju ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/29c169rpgvfe ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/j3hes95zqvr0 ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/nqec6b7cg9it ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/ug8joufh7b4f ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/wcavh7j9gsup ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/5l3xcjl8d2bm ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/s0xkkjk73bkz ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/y902g6u8b1o0 ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/on1x53hncw0s ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/2o6c1x0rbqw2 ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/vrflkfkisg9d ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/tosx6krr8h65 ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/tvxvimkhf52s ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/ss93jm6e9x8n ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/ef2rrdpjj07g ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/hscswq8s67jh ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/4j0yixvab876 ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/mf0y7yni5ppo ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/fge1apim8ylx ] [br/Sb] [ 60 | https://sblongvu.com/e/mplb6rv7oyvy ] [ 59 | https://sblongvu.com/e/sfccvpjk9an5 ] [ 58 | https://sblongvu.com/e/u9y836mnor9d ] [ 57 | https://sblongvu.com/e/0wl7ui5xhulv ] [ 56 | https://sblongvu.com/e/8gok2ymq1fce ] [ 55 | https://sblongvu.com/e/l61sh996bydd ] [ 54 | https://sblongvu.com/e/bi6pjr4xqh5v ] [ 53 | https://sblongvu.com/e/prlrorcke45r ] [ 52 | https://sblongvu.com/e/sitv53ty8aty ] [ 51 | https://sblongvu.com/e/k6pu5so7cu0k ] [ 50 | https://sblongvu.com/e/i727jjky872z ] [ 49 | https://sblongvu.com/e/w09cbszv0jlb ] [ 48 | https://sblongvu.com/e/z06om7daxfs6 ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/i3bzwqe6k3ew ] [ 46 | https://sblongvu.com/e/3vprxuqwt7m6 ] [ 45 | https://sblongvu.com/e/ie7l8j9cxyws ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/hoc01mk1kbhz ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/tj5zp9wekcmg ] [ 42 | https://sblongvu.com/e/lx8trdfcrpz4 ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/hxq8f7s9n0v0 ] [ 40 | https://sblongvu.com/e/deux9yykk8cu ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/kpo05z58qba4 ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/vqhsc20kvrje ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/rss6h0xdivc9 ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/yhcuhm6qnpg0 ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/9ot7ebjj0shp ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/5hmal1yihsxn ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/9xvjtftyq5g5 ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/2th6naskfua9 ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/tq4ezipcngf3 ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/aeszjmk0yrq4 ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/dlo0v6hgh5ic ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/zyqoaigv3pn8 ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/ygvxtx3cac14 ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/m6blbmqz059o ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/fmwjug24o02r ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/q6qot9225nz3 ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/uy5y71alnb1b ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/0186j71ssxb2 ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/w23ozv4std90 ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/n36uocg18w2k ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/1z2tf5722z63 ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/jrem0turyto8 ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/3pqrvsh3sy8s ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/pndeictuzaob ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/9dtf5nx4vjub ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/upt9klu22pun ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/81qvhpemdbod ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/xsmiaffjlcfw ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/d3p8md2046gs ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/eljctg44ip90 ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/8r8gmy2kssqb ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/194tt4kn8lfh ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/tkoq9uci4sf0 ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/fv6nc2is2km2 ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/0qvmsfedecnc ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/arxuhyoaqc9o ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/8l7bygoonmzj ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/j9khx7jv1nw0 ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/3gj8qgmwr96p ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác