Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[ Tinh Hà Chí Tôn Phần 1 - Xinghe Zhizun 1 (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 45 / 45 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 10/07/2022

Nội dung

[stt/ Tập 45 / 45 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Tinh Hà Chí Tôn Phần 1 [/info] [ss] [Phần 1;#*] [Phần 2;/2022/03/tinh-ha-chi-ton-2021.html] [/ss] [nd]Được biết đến là môn phái đầu tiên chói lọi nhất của Sao Đất Xanh, Môn phái Sao, tình cờ có được “Bản đồ Sao”, bảo vật của thế giới, thu hút sự dòm ngó của Chúa tể các thế giới để lấy Bản đồ Sao, Chúa tể của các Thế giới gây ra Star Sect. Những người trong cuộc cao cấp đã đến Holy Star Territory và giam cầm họ trong “Holy Star Territory”.. [/nd] [br/Hx] [ 45 | https://short.ink/EjHxaBlmu ] [ 44 | https://short.ink/qadCm0oap ] [ 43 | https://short.ink/FC4G1hK_W ] [ 42 | https://short.ink/XkrrOqZfA ] [ 41 | https://short.ink/JSnxAzzKH ] [ 40 | https://short.ink/k0sMMGvI1 ] [ 39 | https://short.ink/CRnbh9jbea] [ 38 | https://short.ink/IFS6wj77D ] [ 37 | https://short.ink/wEDRDN-js ] [ 36 | https://short.ink/7e7hXO3NY ] [ 35 | https://short.ink/6Gx4uoQD9 ] [ 34 | https://short.ink/p3r9J6L8- ] [ 33 | https://short.ink/mZj00er4P ] [ 32 | https://short.ink/45DhlSK5q ] [ 31 | https://short.ink/XxOoahEv- ] [ 30 | https://short.ink/T4f0bWL6L ] [ 29 | https://short.ink/xqkGjTVmZ ] [ 28 | https://short.ink/WbYAPxDvJ ] [ 27 | https://short.ink/UXg14UKBr ] [ 26 | https://short.ink/TbbYybNcH ] [ 25 | https://short.ink/iLV4qIh3s ] [ 24 | https://short.ink/gBBfP_Bhn ] [ 23 | https://short.ink/47biL85zU ] [ 22 | https://short.ink/jaGN2cuph ] [ 21 | https://short.ink/J4nCkw42v ] [ 20 | https://short.ink/ClQNXAlrwF] [ 19 | https://short.ink/nunNMRREG ] [ 18 | https://short.ink/s3jQQMLs5K] [ 17 | https://short.ink/rBvdvMfAx ] [ 16 | https://short.ink/tbSpYo1JD ] [ 15 | https://short.ink/1X470S2pD ] [ 14 | https://short.ink/wXLiqsDIp ] [ 13 | https://short.ink/_2ZxjtAUy ] [ 12 | https://short.ink/paFEN2IiI ] [ 11 | https://short.ink/3HIU4nqdV ] [ 10 | https://short.ink/wmvotMLnB ] [ 9 | https://short.ink/IrjEOMbUG ] [ 8 | https://short.ink/ekG6ceLd2 ] [ 7 | https://short.ink/jLEUK8TKU ] [ 6 | https://short.ink/BbLtG7o46 ] [ 5 | https://short.ink/vPPyM2lYp ] [ 4 | https://short.ink/rksP8xKYb ] [ 3 | https://short.ink/VKRmM1maj ] [ 2 | https://short.ink/vDH8_w8kj ] [ 1 | https://short.ink/i7iLTkFli ] [br/Sp] [ 45 | https://ssplay.net/v/753003821190860.html ] [ 44 | https://ssplay.net/v/685140678452120.html ] [ 43 | https://ssplay.net/v/770691607561376.html ] [ 42 | https://ssplay.net/v/967827754716078.html ] [ 41 | https://ssplay.net/v/843529967798127.html ] [ 40 | https://ssplay.net/v/558629356738593.html ] [ 39 | https://ssplay.net/v/362585657586653.html ] [ 38 | https://ssplay.net/v/592166552941004.html ] [ 37 | https://ssplay.net/v/195955283525917.html ] [ 36 | https://ssplay.net/v/338269372781117.html ] [ 35 | https://ssplay.net/v/451958592981100.html ] [ 34 | https://ssplay.net/v/559039972722530.html ] [ 33 | https://ssplay.net/v/680818950964344.html ] [ 32 | https://ssplay.net/v/203756127092573.html ] [ 31 | https://ssplay.net/v/260174991356001.html ] [ 30 | https://ssplay.net/v/784149520927005.html ] [ 29 | https://ssplay.net/v/774711771143807.html ] [ 28 | https://ssplay.net/v/828134830213255.html ] [ 27 | https://ssplay.net/v/321110871930917.html ] [ 26 | https://ssplay.net/v/531301973594559.html ] [ 25 | https://ssplay.net/v/850568887260225.html ] [ 24 | https://ssplay.net/v/544188606656259.html ] [ 23 | https://ssplay.net/v/944889319439729.html ] [ 22 | https://ssplay.net/v/316109149820274.html ] [ 21 | https://ssplay.net/v/449763630827267.html ] [ 20 | https://ssplay.net/v/675042771216895.html ] [ 19 | https://ssplay.net/v/845490393125348.html ] [ 18 | https://ssplay.net/v/239422571327951.html ] [ 17 | https://ssplay.net/v/152640081528160.html ] [ 16 | https://ssplay.net/v/361629612329933.html ] [ 15 | https://ssplay.net/v/843468655728631.html ] [ 14 | https://ssplay.net/v/822376198652717.html ] [ 13 | https://ssplay.net/v/471956703811883.html ] [ 12 | https://ssplay.net/v/454010871135526.html ] [ 11 | https://ssplay.net/v/441271596898635.html ] [ 10 | https://ssplay.net/v/559707125027974.html ] [ 9 | https://ssplay.net/v/332351163857512.html ] [ 8 | https://ssplay.net/v/361942390186919.html ] [ 7 | https://ssplay.net/v/206771956135829.html ] [ 6 | https://ssplay.net/v/192222206128968.html ] [ 5 | https://ssplay.net/v/668034742275873.html ] [ 4 | https://ssplay.net/v/166815761062833.html ] [ 3 | https://ssplay.net/v/124164532870054.html ] [ 2 | https://ssplay.net/v/605266502747933.html ] [ 1 | https://ssplay.net/v/616395372483465.html ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác