Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[ Tinh Hà Chí Tôn Phần 1 - Xinghe Zhizun 1 (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 45 / 45 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 10/07/2022

Nội dung

[stt/ Tập 45 / 45 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Tinh Hà Chí Tôn Phần 1 [/info] [ss] [Phần 1;#*] [Phần 2;/2022/03/tinh-ha-chi-ton-2021.html] [/ss] [nd]Được biết đến là môn phái đầu tiên chói lọi nhất của Sao Đất Xanh, Môn phái Sao, tình cờ có được “Bản đồ Sao”, bảo vật của thế giới, thu hút sự dòm ngó của Chúa tể các thế giới để lấy Bản đồ Sao, Chúa tể của các Thế giới gây ra Star Sect. Những người trong cuộc cao cấp đã đến Holy Star Territory và giam cầm họ trong “Holy Star Territory”.. [/nd] [br/Hx] [ 45 | https://short.ink/EjHxaBlmu ] [ 44 | https://short.ink/qadCm0oap ] [ 43 | https://short.ink/FC4G1hK_W ] [ 42 | https://short.ink/XkrrOqZfA ] [ 41 | https://short.ink/JSnxAzzKH ] [ 40 | https://short.ink/k0sMMGvI1 ] [ 39 | https://short.ink/CRnbh9jbea] [ 38 | https://short.ink/IFS6wj77D ] [ 37 | https://short.ink/wEDRDN-js ] [ 36 | https://short.ink/7e7hXO3NY ] [ 35 | https://short.ink/6Gx4uoQD9 ] [ 34 | https://short.ink/p3r9J6L8- ] [ 33 | https://short.ink/mZj00er4P ] [ 32 | https://short.ink/45DhlSK5q ] [ 31 | https://short.ink/XxOoahEv- ] [ 30 | https://short.ink/T4f0bWL6L ] [ 29 | https://short.ink/xqkGjTVmZ ] [ 28 | https://short.ink/WbYAPxDvJ ] [ 27 | https://short.ink/UXg14UKBr ] [ 26 | https://short.ink/TbbYybNcH ] [ 25 | https://short.ink/iLV4qIh3s ] [ 24 | https://short.ink/gBBfP_Bhn ] [ 23 | https://short.ink/47biL85zU ] [ 22 | https://short.ink/jaGN2cuph ] [ 21 | https://short.ink/J4nCkw42v ] [ 20 | https://short.ink/ClQNXAlrwF] [ 19 | https://short.ink/nunNMRREG ] [ 18 | https://short.ink/s3jQQMLs5K] [ 17 | https://short.ink/rBvdvMfAx ] [ 16 | https://short.ink/tbSpYo1JD ] [ 15 | https://short.ink/1X470S2pD ] [ 14 | https://short.ink/wXLiqsDIp ] [ 13 | https://short.ink/_2ZxjtAUy ] [ 12 | https://short.ink/paFEN2IiI ] [ 11 | https://short.ink/3HIU4nqdV ] [ 10 | https://short.ink/wmvotMLnB ] [ 9 | https://short.ink/IrjEOMbUG ] [ 8 | https://short.ink/ekG6ceLd2 ] [ 7 | https://short.ink/jLEUK8TKU ] [ 6 | https://short.ink/BbLtG7o46 ] [ 5 | https://short.ink/vPPyM2lYp ] [ 4 | https://short.ink/rksP8xKYb ] [ 3 | https://short.ink/VKRmM1maj ] [ 2 | https://short.ink/vDH8_w8kj ] [ 1 | https://short.ink/i7iLTkFli ] [br/Sp] [ 45 | https://ssplay.net/v/753003821190860.html ] [ 44 | https://ssplay.net/v/685140678452120.html ] [ 43 | https://ssplay.net/v/770691607561376.html ] [ 42 | https://ssplay.net/v/967827754716078.html ] [ 41 | https://ssplay.net/v/843529967798127.html ] [ 40 | https://ssplay.net/v/558629356738593.html ] [ 39 | https://ssplay.net/v/362585657586653.html ] [ 38 | https://ssplay.net/v/592166552941004.html ] [ 37 | https://ssplay.net/v/195955283525917.html ] [ 36 | https://ssplay.net/v/338269372781117.html ] [ 35 | https://ssplay.net/v/451958592981100.html ] [ 34 | https://ssplay.net/v/559039972722530.html ] [ 33 | https://ssplay.net/v/680818950964344.html ] [ 32 | https://ssplay.net/v/203756127092573.html ] [ 31 | https://ssplay.net/v/260174991356001.html ] [ 30 | https://ssplay.net/v/784149520927005.html ] [ 29 | https://ssplay.net/v/774711771143807.html ] [ 28 | https://ssplay.net/v/828134830213255.html ] [ 27 | https://ssplay.net/v/321110871930917.html ] [ 26 | https://ssplay.net/v/531301973594559.html ] [ 25 | https://ssplay.net/v/850568887260225.html ] [ 24 | https://ssplay.net/v/544188606656259.html ] [ 23 | https://ssplay.net/v/944889319439729.html ] [ 22 | https://ssplay.net/v/316109149820274.html ] [ 21 | https://ssplay.net/v/449763630827267.html ] [ 20 | https://ssplay.net/v/675042771216895.html ] [ 19 | https://ssplay.net/v/845490393125348.html ] [ 18 | https://ssplay.net/v/239422571327951.html ] [ 17 | https://ssplay.net/v/152640081528160.html ] [ 16 | https://ssplay.net/v/361629612329933.html ] [ 15 | https://ssplay.net/v/843468655728631.html ] [ 14 | https://ssplay.net/v/822376198652717.html ] [ 13 | https://ssplay.net/v/471956703811883.html ] [ 12 | https://ssplay.net/v/454010871135526.html ] [ 11 | https://ssplay.net/v/441271596898635.html ] [ 10 | https://ssplay.net/v/559707125027974.html ] [ 9 | https://ssplay.net/v/332351163857512.html ] [ 8 | https://ssplay.net/v/361942390186919.html ] [ 7 | https://ssplay.net/v/206771956135829.html ] [ 6 | https://ssplay.net/v/192222206128968.html ] [ 5 | https://ssplay.net/v/668034742275873.html ] [ 4 | https://ssplay.net/v/166815761062833.html ] [ 3 | https://ssplay.net/v/124164532870054.html ] [ 2 | https://ssplay.net/v/605266502747933.html ] [ 1 | https://ssplay.net/v/616395372483465.html ] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=22ef0fa4d2f9367a5df0b807ba1feb1c] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=27df62a4c8925b54624b4657ac0d33c4] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=56052d4a61de6f762b1dedc23a32a942] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=66d122b83e6ed0823bfe5e9f49b579a1] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b35fb82f7b791135f35646f2a14a0507] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f6b24ed724200e13054f649233a23f5b] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9b905d7a190cfb352a1f02599aaee987] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=903a19dac8158536f5f8727efe0004fc] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a000a08646a790084c8db4784ecb6444] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=50b64e38be511019dc856998d79c4dc2] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=396551ce658eea011834a79f27f81a13] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d820b54e41e8c34de51b82fc78e46037] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6a87ca7229ecf1d4375b718a07a705ac] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9aa868e3fc8d1e381b7ea03b334a0c05] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9d56a47bcb4d4d4fb3efc01315f9c156] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8e5d8df85f371ef79df53594164f018a] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1217668926e09a5a0784bdefb216a56d] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2aba2571a7f5cc8a7523751bc2f79d8d] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=40f2150649384b91447ead606c33b2e9] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6b62c79d2b08f3dd4b3db61844825068] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d5fbabc1a687c09a5102041a83abeb64] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5e7805d89f0894075cc6e3798e1b310f] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8f1ee5dc8480c882263f41f927821751] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2598f37e7cd82df0b15c034c500c9869] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4a63334fe561ef29e336c7e496f4a38e] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a458f9afc1e81367360330453fb427d8] [27|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f484de449b3289468af0b526340c49f2] [28|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=86f164187afab5ada51a653953abf2e0] [29|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=668e03761dc40ced3de293e6abc8f8e0] [30|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e07c7fa2ef98f978d848a1fb5ff0d139] [31|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=23816855b5b686f30db800bfafec342c] [32|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=becc25831c41c803a4c6eb6a3d34f5e1] [33|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fe37f9468998ba223b2a3c45081415eb] [34|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c93c33918e96c80d2ed68dccb81f331c] [35|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=479cdf1371048fbfce6ee91db944f380] [36|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=cb272f893234056648ece66f5853ae72] [37|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ecdf8d4971d21ef3cd4385dfc6eb4485] [38|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b2931b8f1ead65888b5505472e1af477] [39|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e5b9cc3e8bb247c104223da82bcb1f30] [40|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=40e2362d24d62cadaad25e50638ed4b1] [41|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7eee9f14da68ec998eae6ce8fb28de62] [42|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=49a51e7204e22e421c0b983b8c99ccb0] [43|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fe06c86f31bd523ea29c191a0a073e12] [44|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ed826a154ea5187fe006612b112c64a2] [45|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7a965c36e44c411ccd427dd0966d343d] [br/Sp]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác