Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Thời Gian Tù Đồ - Time Prisoner (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 24 / 24 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 13/07/2022

Nội dung

[stt/ Tập 24 / 24 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Thời Gian Tù Đồ [/info] [nd]Năm 2060, để giải quyết các cuộc khủng hoảng siêu nhiên khác nhau, tổ chức thế giới đã lựa chọn những đặc vụ ưu tú từ khắp nơi trên thế giới để thành lập một văn phòng xử lý khủng hoảng. Tình huống Nguy hiểm đã chọn ra những người ưu tú nhất để thành lập một đội át chủ bài, đặt tên là Mị Ảnh. [/nd] [br/Hx] [ 24-end | https://short.ink/mJqJxEzK6 ] [ 23 | https://short.ink/IQr9VLX_T ] [ 22 | https://short.ink/WpEEO1BTL ] [ 21 | https://short.ink/kIyTa50vL ] [ 20 | https://short.ink/pOgrZa_kR ] [ 19 | https://short.ink/3pAiX-ebO ] [ 18 | https://short.ink/vGTWRldzx ] [ 17 | https://short.ink/4Cg--jxgX ] [ 16 | https://short.ink/SP1wCtSZj ] [ 15 | https://short.ink/Ji-HtQEUL ] [ 14 | https://short.ink/RBBmNYPkx ] [ 13 | https://short.ink/_Eva-amVt ] [ 12 | https://short.ink/SRlIbyEMw ] [ 11 | https://short.ink/ZhedJ-wc8 ] [ 10 | https://short.ink/G_PnW60rG ] [ 9 | https://short.ink/1Hi4MhCmO ] [ 8 | https://short.ink/eN8eko7Dt ] [ 7 | https://short.ink/GwIVaLEZd ] [ 6 | https://short.ink/eat_QXLJN ] [ 5 | https://short.ink/yVG41hr2I ] [ 4 | https://short.ink/_DTWnxUrC ] [ 3 | https://short.ink/cXi-B7-4n ] [ 2 | https://short.ink/SrcV_LPBd ] [ 1 | https://short.ink/2rbNGi8d3 ] [br/Ok] [01|https://ok.ru/videoembed/3746886781509][02|https://ok.ru/videoembed/3746889337413][03|https://ok.ru/videoembed/3746896939589][04|https://ok.ru/videoembed/3746902706757][05|https://ok.ru/videoembed/3746925054533][06|https://ok.ru/videoembed/3746927872581][07|https://ok.ru/videoembed/5164511922882][08|https://ok.ru/videoembed/5164511988418][09|https://ok.ru/videoembed/5164495538882][10|https://ok.ru/videoembed/5164495407810][11|https://ok.ru/videoembed/5164495604418][12|https://ok.ru/videoembed/5164495669954] [13|https://ok.ru/videoembed/3527015467589][14|https://ok.ru/videoembed/3542924134981][15|https://ok.ru/videoembed/3559313377861][16|https://ok.ru/videoembed/3575327820357][17|https://ok.ru/videoembed/3738605128261][18|https://ok.ru/videoembed/3612188805701][19|https://ok.ru/videoembed/3630482917957][20|https://ok.ru/videoembed/3658490055237][21|https://ok.ru/videoembed/3686206016069][22|https://ok.ru/videoembed/3734004173381][23|https://ok.ru/videoembed/3734012299845][24|https://ok.ru/videoembed/5164512053954] [br/Arc] [ 24 | https://archive.org/download/tgtd_1/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/tgtd_1/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/tgtd_1/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/tgtd_1/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/tgtd_1/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/tgtd_1/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/tgtd_1/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/tgtd_1/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/tgtd_1/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/tgtd_1/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/tgtd_1/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/tgtd_1/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/tgtd_1/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/tgtd_1/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/tgtd_1/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/tgtd_1/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/tgtd_1/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/tgtd_1/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/tgtd_1/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/tgtd_1/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/tgtd_1/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/tgtd_1/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/tgtd_1/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/tgtd_1/01.mp4 ] [br/Fm] [ 24 | https://filemoon.sx/e/7lg4hqck9qd6 ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/o8muz6uzpgjw ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/sa1su02bcajb ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/seifhuwnprwr ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/180o1vjugx0t ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/b9m6diibuyx1 ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/o99gynh340b7 ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/x56ntrig7887 ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/20kijvfghxmr ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/vic6czrq9qpf ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/k7evz0k978sm ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/tu2w52ftwh4o ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/qhca2cl0t537 ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/c4xef7zxvus2 ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/tm4veqqxp0qo ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/it2chgy40g63 ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/93g6tgehd1tt ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/4n8m6gfkshm8 ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/1vu5s9nx3el9 ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/tg1ek2anrsih ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/qh9hay94wfc1 ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/nbv82z4opmd3 ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/jxa1ek5oor4z ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/bk94xypjzy2p ] [br/Sb] [ 24 | https://sblongvu.com/e/u7yq5jznnwvj ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/gt7q4mrajl53 ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/ku1vffxmwswl ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/oo3bk0dy2uvp ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/877rw48pe9oj ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/c0eg0plw7lu2 ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/b5hrny25luti ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/kut45q192o6u ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/3exsxp0xmxim ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/9b6xkog3zpvo ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/3ug9xlh92f4j ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/woxt96f7g34x ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/hf6gbwuiuzqr ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/fhcu8nfzwup9 ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/2noraag8dt1x ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/2jytnpvyufth ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/h6gldnds96hj ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/9k7bjvloq5jd ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/h79zsg6wt5wj ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/m8iuq3iwipz0 ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/9uj1ci0f69jq ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/lhbgxff8moaq ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/rphrvpi3u9hh ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/w3jdy2h14vl3 ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác