Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Chư Thiên Kỷ - Return Of Gods (2022) ]
Trạng thái: [stt/ Tập 26 / 26 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 15/07/2022

Nội dung

[stt/ Tập 26 / 26 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Chư Thiên Kỷ [/info] [nd]Chư thiên vạn giới trong lúc đó, có một nơi tên là La Phù thế giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật trăm tỉ tỉ sinh linh, liền ở này 20 vạn năm một lần sinh diệt ở trong trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngớt, mãi đến tận 1 năm này, một cái mấy vạn năm trước liền đã chết đi thiếu niên ở Tàng Kiếm các ở trong tỉnh lại... [/nd] [br/Hx] [ 26 | https://short.ink/jO_jAyJ0K ] [ 25 | https://short.ink/Y18A63Nlol] [ 24 | https://short.ink/MtPeBoz_A ] [ 23 | https://short.ink/azgyrx8ze ] [ 22 | https://short.ink/oql0weGzCh] [ 21 | https://short.ink/BhFiaZSHk7] [ 20 | https://short.ink/-ndLvE7gq ] [ 19 | https://short.ink/TeEA7Z-q_ ] [ 18 | https://short.ink/jngk1UnIo ] [ 17 | https://short.ink/AU8OKT7ZO ] [ 16 | https://short.ink/1uQir0uXZ ] [ 15 | https://short.ink/Fz6PPKAyN ] [ 14 | https://short.ink/YIPufzYJj ] [ 13 | https://short.ink/IdUDdd9tP ] [ 12 | https://short.ink/z9kqyf_MF ] [ 11 | https://short.ink/C8YIedopf ] [ 10 | https://short.ink/4V5UB7Qjm ] [ 9 | https://short.ink/ysov9ANEF ] [ 8 | https://short.ink/BQQXRtOYY ] [ 7 | https://short.ink/G_y1Bikkx ] [ 6 | https://short.ink/r0-87TBmY ] [ 5 | https://short.ink/j62jH2TK4 ] [ 4 | https://short.ink/-D739QfFI ] [ 3 | https://short.ink/3peFxXWTc ] [ 2 | https://short.ink/oR79BwkfW ] [ 1 | https://short.ink/EZKnwsmuo ] [br/Arc] [ 26 | https://archive.org/download/ctk_26/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/ctk_25/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/ctk_24/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/ctk_23/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/ctk_22/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/ctk_21/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/ctk_20/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/ctk_19/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/ctk_18/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/ctk_17/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/ctk_16/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/ctk_15/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/ctk_14/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/ctk_13/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/ctk_12/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/ctk_11/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/ctk_10/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/ctk_09/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/ctk_08/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/ctk_07/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/ctk_06/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/ctk_05/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/ctk_04/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/ctk_03/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/ctk_02/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/ctk_01/01.mp4 ] [br/Fm] [ 26 | https://filemoon.sx/e/cdn09xi9g5qu ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/ech2274xyeod ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/sms5idul1u5h ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/5lhpu9mgtjw4 ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/762l9k9z2z8h ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/pn0gm7yhhddv ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/uj487s4ua4jk ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/3hszxda09am9 ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/3kiykb2r09mb ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/968cvfdqm6fq ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/k4mpyvce4a8p ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/mu3q2jih482p ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/yhhpk0o7ip9a ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/rulgfuqkozzo ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/keo5nbhocy01 ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/ys9f4di147fu ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/ycihs1c54rfv ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/31y1i0wghel0 ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/cvtbawpgs8cj ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/p262b2lv3quz ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/gf32zfxh8055 ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/vpqkjr6c0zld ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/5znsco2k7tj0 ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/xt65snzsntv3 ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/2h5jy6yujvah ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/2ysry70i4qhi ] [br/Sb] [ 26 | https://sblongvu.com/e/anxrqa4bsoae ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/yh5smrf7v6t5 ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/fz5tve3nkcqq ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/o3th65g9plba ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/z23ekgp7d5ol ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/pipbqdaix81i ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/vd27p4i0w0w0 ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/1zdm1dp6h8rz ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/fe6uqksys6cr ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/z3tyr2uzpajt ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/r60byo3l5tkd ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/sfuqwe1rte1g ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/s53m9c9nuofi ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/moqy20xeedfs ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/g02dc4lpl2hq ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/7edz1pic6d12 ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/a0jpfhwrkwdc ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/qm2f5n2afpto ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/abb9e485nfkq ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/h32ig8rrzhva ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/ofdljntf9li5 ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/fcvskzqr8dlk ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/oe27qgapg4d2 ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/2kc2udaz9793 ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/s2lh4f79uup5 ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/gtqnwsn4tszu ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác