Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Tuyết Ưng Lĩnh Chủ - Lord Xue Ying (2018)]
Trạng thái: [stt/ Tập 78 / 78 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 13/06/2022

Nội dung

[stt/ Tập 78 / 78 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Tuyết Ưng Lĩnh Chủ [/info] [nd]Truyện kể về 1 thiếu niên sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc tại tỉnh An Dương của đế quốc Long Sơn, một đế quốc được thành lập hơn 9000 năm và dần trở nên mục nát. Nhưng bất hạnh ập đến, cha mẹ hắn bị một gia tộc cường đại bắt đi. Vì cứu cha mẹ, hắn thề sẽ nhất định cố gắng tuyệt đối không bỏ cuộc. [/nd] [br/Hx] [ 78 | https://short.ink/eArxLIu94 ] [ 77 | https://short.ink/xoTXHle5y ] [ 76 | https://short.ink/ueyA1EoJ0f] [ 75 | https://short.ink/mIRp3yaSP ] [ 74 | https://short.ink/BbKm3Lr0F ] [ 73 | https://short.ink/isCRQn8R8 ] [ 72 | https://short.ink/rq7jdT_V0 ] [ 71 | https://short.ink/XLK5GjiETm] [ 70 | https://short.ink/3FXU8406R ] [ 69 | https://short.ink/6fGf7b2yC ] [ 68 | https://short.ink/6gRVHG4uM ] [ 67 | https://short.ink/6GiyvYAPo ] [ 66 | https://short.ink/o3iNIhBaN ] [ 65 | https://short.ink/He9OwsOij ] [ 64 | https://short.ink/Kct_-81V4 ] [ 63 | https://short.ink/j8nNe7-NL ] [ 62 | https://short.ink/bb3MKrWaq ] [ 61 | https://short.ink/7v0cbGQfio] [ 60 | https://short.ink/0bdUVSYmj ] [ 59 | https://short.ink/NHgQLUzWZ ] [ 58 | https://short.ink/k8siFNV64 ] [ 57 | https://short.ink/2V1orjec3 ] [ 56 | https://short.ink/-FujmKK2h ] [ 55 | https://short.ink/OXLuP08Dbp] [ 54 | https://short.ink/HqcU-stA3 ] [ 53 | https://short.ink/rfLlqJMdA ] [ 52 | https://short.ink/xIE2CirEJ ] [ 51 | https://short.ink/2ivPWZPmi ] [ 50 | https://short.ink/JmUw8BuBQ ] [ 49 | https://short.ink/P6Hc2LSf2 ] [ 48 | https://short.ink/07EbvclZh ] [ 47 | https://short.ink/IxMFH8iza ] [ 46 | https://short.ink/oqocpY-FR ] [ 45 | https://short.ink/yJi7LArl6 ] [ 44 | https://short.ink/aXCIqRO8r ] [ 43 | https://short.ink/4V9szuFw4Z] [ 42 | https://short.ink/BX6jnr8he ] [ 41 | https://short.ink/hLOEwuNFJ ] [ 40 | https://short.ink/sPRHpxy_vc] [ 39 | https://short.ink/YJZV_G9al ] [ 38 | https://short.ink/BZVrgeDhe ] [ 37 | https://short.ink/tdDu49bHJ ] [ 36 | https://short.ink/m9nFPfVmj7] [ 35 | https://short.ink/januiF4KJ ] [ 34 | https://short.ink/7PePPaSoL ] [ 33 | https://short.ink/uJkapJjHdB] [ 32 | https://short.ink/daVN2-3vJ ] [ 31 | https://short.ink/P6BwCBDkB ] [ 30 | https://short.ink/OSqtszW3k ] [ 29 | https://short.ink/Y7u5lW3k1 ] [ 28 | https://short.ink/3zLnpELDg ] [ 27 | https://short.ink/kU9NozU1NK] [ 26 | https://short.ink/Ur26T-UAy-] [ 25 | https://short.ink/I3ceSsCuwl] [ 24 | https://short.ink/SJwKcMo9V ] [ 23 | https://short.ink/gKIk8G_-0 ] [ 22 | https://short.ink/rbwN2CzWY ] [ 21 | https://short.ink/N0rWOmgpF ] [ 20 | https://short.ink/BnsQ5BK-Im] [ 19 | https://short.ink/ELbDAwh8a ] [ 18 | https://short.ink/l6P9EEBc4pB] [ 17 | https://short.ink/lWELuk9UTt] [ 16 | https://short.ink/YtWkvZ-qz ] [ 15 | https://short.ink/sMbZuGQga ] [ 14 | https://short.ink/mtsK1YUgH ] [ 13 | https://short.ink/WkUkBPAAQ ] [ 12 | https://short.ink/hLL0QPYTX ] [ 11 | https://short.ink/Mdmsed8mWJ] [ 10 | https://short.ink/mHgHj7C9rk] [ 9 | https://short.ink/a-XIuZPk3 ] [ 8 | https://short.ink/pDKh_7OtJ_] [ 7 | https://short.ink/hJBcsCtZAK] [ 6 | https://short.ink/mhtG_B2ST ] [ 5 | https://short.ink/u4dTJYFkzN] [ 4 | https://short.ink/EjN1lxJPx2] [ 3 | https://short.ink/Z1X2rg5Co ] [ 2 | https://short.ink/j-5cTR8k3Y] [ 1 | https://short.ink/hJVlqA47W ] [br/Arc] [ 78 | https://archive.org/download/tulc3_26/26.mp4 ] [ 77 | https://archive.org/download/tulc3_25/25.mp4 ] [ 76 | https://archive.org/download/tulc3_24/24.mp4 ] [ 75 | https://archive.org/download/tulc3_23/23.mp4 ] [ 74 | https://archive.org/download/tulc3_22/22.mp4 ] [ 73 | https://archive.org/download/tulc3_21/21.mp4 ] [ 72 | https://archive.org/download/tulc3_20/20.mp4 ] [ 71 | https://archive.org/download/tulc3_19/19.mp4 ] [ 70 | https://archive.org/download/tulc3_18/18.mp4 ] [ 69 | https://archive.org/download/tulc3_17/17.mp4 ] [ 68 | https://archive.org/download/tulc3_16/16.mp4 ] [ 67 | https://archive.org/download/tulc3_15/15.mp4 ] [ 66 | https://archive.org/download/tulc3_14/14.mp4 ] [ 65 | https://archive.org/download/tulc3_13/13.mp4 ] [ 64 | https://archive.org/download/tulc3_12/12.mp4 ] [ 63 | https://archive.org/download/tulc3_11/11.mp4 ] [ 62 | https://archive.org/download/tulc3_10/10.mp4 ] [ 61 | https://archive.org/download/tulc3_09/09.mp4 ] [ 60 | https://archive.org/download/tulc3_08/08.mp4 ] [ 59 | https://archive.org/download/tulc3_07/07.mp4 ] [ 58 | https://archive.org/download/tulc3_06/06.mp4 ] [ 57 | https://archive.org/download/tulc3_05/05.mp4 ] [ 56 | https://archive.org/download/tulc3_04/04.mp4 ] [ 55 | https://archive.org/download/tulc3_03/03.mp4 ] [ 54 | https://archive.org/download/tulc3_02/02.mp4 ] [ 53 | https://archive.org/download/tulc3_01/01.mp4 ] [ 52 | https://archive.org/download/tulc2_22/22.mp4 ] [ 51 | https://archive.org/download/tulc2_21/21.mp4 ] [ 50 | https://archive.org/download/tulc2_20/20.mp4 ] [ 49 | https://archive.org/download/tulc2_19/19.mp4 ] [ 48 | https://archive.org/download/tulc2_18/18.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/tulc2_17/17.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/tulc2_16/16.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/tulc2_15/15.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/tulc2_14/14.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/tulc2_13/13.mp4 ] [ 42 | https://archive.org/download/tulc2_12/12.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/tulc2_11/11.mp4 ] [ 40 | https://archive.org/download/tulc2_10/10.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/tulc2_09/09.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/tulc2_08/08.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/tulc2_07/07.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/tulc2_06/06.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/tulc2_05/05.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/tulc2_04/04.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/tulc2_03/03.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/tulc2_02/02.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/tulc2_01/01.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/tulc1/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/tulc1/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/tulc1/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/tulc1/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/tulc1/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/tulc1/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/tulc1/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/tulc1/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/tulc1/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/tulc1/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/tulc1/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/tulc1/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/tulc1/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/tulc1/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/tulc1/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/tulc1/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/tulc1/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/tulc1/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/tulc1/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/tulc1/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/tulc1/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/tulc1/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/tulc1/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/tulc1/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/tulc1/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/tulc1/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/tulc1/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/tulc1/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/tulc1/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/tulc1/01.mp4 ] [br/Fm] [ 78 | https://filemoon.sx/e/yriz1ikxbx7t ] [ 77 | https://filemoon.sx/e/i8corrbr60ze ] [ 76 | https://filemoon.sx/e/igav859rlwoi ] [ 75 | https://filemoon.sx/e/16jvm7s7pios ] [ 74 | https://filemoon.sx/e/vw31t14ni6lh ] [ 73 | https://filemoon.sx/e/t8y8274j181m ] [ 72 | https://filemoon.sx/e/kebtm1eskitj ] [ 71 | https://filemoon.sx/e/f90pc0olno2h ] [ 70 | https://filemoon.sx/e/j7se2ggu9rdk ] [ 69 | https://filemoon.sx/e/466petcofq8b ] [ 68 | https://filemoon.sx/e/gs5xlu6ewg7b ] [ 67 | https://filemoon.sx/e/3hih07dlmadk ] [ 66 | https://filemoon.sx/e/tbt3uoi6vc7m ] [ 65 | https://filemoon.sx/e/c2qax7akmg6h ] [ 64 | https://filemoon.sx/e/lwhmxlrdbown ] [ 63 | https://filemoon.sx/e/9z7mu8f3vjf6 ] [ 62 | https://filemoon.sx/e/62uz8t08l4vq ] [ 61 | https://filemoon.sx/e/f3yuo484tryd ] [ 60 | https://filemoon.sx/e/ehrebymg7h5l ] [ 59 | https://filemoon.sx/e/jr045zhpheng ] [ 58 | https://filemoon.sx/e/cqcbt9y15p29 ] [ 57 | https://filemoon.sx/e/k3kb66ilgpjv ] [ 56 | https://filemoon.sx/e/5gdgkuuk98lg ] [ 55 | https://filemoon.sx/e/4kotlp1d6d4u ] [ 54 | https://filemoon.sx/e/vdhwpja4i2x0 ] [ 53 | https://filemoon.sx/e/b20tfofhxlfi ] [ 52 | https://filemoon.sx/e/mt98kl702xwc ] [ 51 | https://filemoon.sx/e/1j9lqfeldwln ] [ 50 | https://filemoon.sx/e/52szffwy0akh ] [ 49 | https://filemoon.sx/e/v13ob6cnt5qk ] [ 48 | https://filemoon.sx/e/u6957nvs8tpt ] [ 47 | https://filemoon.sx/e/vn5ktooy93m9 ] [ 46 | https://filemoon.sx/e/od8nzj7lvorb ] [ 45 | https://filemoon.sx/e/oqa9mvn27bgs ] [ 44 | https://filemoon.sx/e/b3wi4y2238s5 ] [ 43 | https://filemoon.sx/e/qie9p89h428f ] [ 42 | https://filemoon.sx/e/0aq61zmavqv5 ] [ 41 | https://filemoon.sx/e/f28n346x7vfy ] [ 40 | https://filemoon.sx/e/nyuow4u2wp25 ] [ 39 | https://filemoon.sx/e/osd849l4sy8y ] [ 38 | https://filemoon.sx/e/3oyos64zg54a ] [ 37 | https://filemoon.sx/e/rnq8ygtmbw8e ] [ 36 | https://filemoon.sx/e/zdjbymz28qrd ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/ybpbhhfovs08 ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/8giff5ie4ogb ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/ywq1iuhmajiq ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/669l70e4hrkt ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/kl5ky00j1tfb ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/ennhflsa0q92 ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/lb63xbf2o39l ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/xs13dkb0rp5p ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/m2idw6i338ih ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/ujbrc1hkvnnh ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/8aa142v2r1y9 ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/o1lynb0mhekz ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/cn0x78ujr2x7 ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/wfzfarcesywa ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/jqw3glopobdp ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/ndl51wy1mrce ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/x3o71ekatump ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/6uievq4oz21i ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/07vp0ocmn109 ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/uagl6sextonf ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/mjyvyyizruy8 ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/y5685pnagel9 ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/3k4rg5f4zz2m ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/lzandhpgzpme ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/bo81c9q4dwtn ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/i0rd6s0sxhjj ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/2cmt8zjjyt1y ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/4scnuqs8f50o ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/kpa2amsgvlin ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/pfic71hl0y5o ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/mfxx0cob3919 ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/y96iczuljh6d ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/99s2reok0zot ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/e4guy2rnyxnm ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/48fy8v60nq4s ] [br/Sb] [ 78 | https://sblongvu.com/e/ytj9owhaszgh ] [ 77 | https://sblongvu.com/e/gy70jee05rfe ] [ 76 | https://sblongvu.com/e/9mxvp7yqnhja ] [ 75 | https://sblongvu.com/e/mky8yte2ceya ] [ 74 | https://sblongvu.com/e/idmswh0am5jb ] [ 73 | https://sblongvu.com/e/paufvdy89sko ] [ 72 | https://sblongvu.com/e/nz13ccqs0vhw ] [ 71 | https://sblongvu.com/e/confwnz2njha ] [ 70 | https://sblongvu.com/e/1oipp7x7h1ty ] [ 69 | https://sblongvu.com/e/mv6sc04s8w8q ] [ 68 | https://sblongvu.com/e/wtzemq3buo4k ] [ 67 | https://sblongvu.com/e/li24ijeduug9 ] [ 66 | https://sblongvu.com/e/anoe0k7n2f61 ] [ 65 | https://sblongvu.com/e/p44ktxk0p4b7 ] [ 64 | https://sblongvu.com/e/qelk1pd7ojlk ] [ 63 | https://sblongvu.com/e/3ogc07h391lh ] [ 62 | https://sblongvu.com/e/3yt5rw6h3t56 ] [ 61 | https://sblongvu.com/e/hftgdokngqgs ] [ 60 | https://sblongvu.com/e/pslc4dk1mlgi ] [ 59 | https://sblongvu.com/e/fggq0r7c5shz ] [ 58 | https://sblongvu.com/e/l12b8cjnf5qd ] [ 57 | https://sblongvu.com/e/txkc3r0cbd2b ] [ 56 | https://sblongvu.com/e/s6v6171497r9 ] [ 55 | https://sblongvu.com/e/fgvd3ckf9p2j ] [ 54 | https://sblongvu.com/e/y3f8zcvffit2 ] [ 53 | https://sblongvu.com/e/kbsk1lhxket7 ] [ 52 | https://sblongvu.com/e/4rlejh76w03a ] [ 51 | https://sblongvu.com/e/4xrfipkxmu6c ] [ 50 | https://sblongvu.com/e/5hhc5ag3ta1s ] [ 49 | https://sblongvu.com/e/lx1xxlvvjglu ] [ 48 | https://sblongvu.com/e/qbdahbqqh2cx ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/nesjxhr33sce ] [ 46 | https://sblongvu.com/e/9e372ll04jiy ] [ 45 | https://sblongvu.com/e/n8e5yzp4ao47 ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/qc3ehmkbd21v ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/qt48qryg7y3g ] [ 42 | https://sblongvu.com/e/v85qkdph7lgg ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/5vqb6c2ccubb ] [ 40 | https://sblongvu.com/e/mwewso70fqed ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/i8mtt2lr22j0 ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/6n4dheledwd7 ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/vimppox2p551 ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/5s2rg6glqacf ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/r42iiabah1de ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/qxhrc50fv9xp ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/nkaaxrcpu0ww ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/2p1h6sbizttr ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/2juob0gd4dvh ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/keflfh6mvvdw ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/9uuyduecuhzw ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/c8981cs0ngvy ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/72mycoe142uu ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/um839748tb5z ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/r58gbrxa7b2h ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/o69oguq7x57j ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/sfk5nm91gi6z ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/fsfhhnwl7lzz ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/b2zngrf4h5kp ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/gqowcpynbsrs ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/d5hk7pxom9im ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/8edova5764cy ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/k7maj8s1lhca ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/j0u9xsc7xmt6 ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/gmxklxqbil4w ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/yckonxptjsrm ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/2kbkfnbf6s6u ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/hetrjtnhnqgd ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/yqmii0nq1ugj ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/q97cqivyj6to ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/954vqsenekpm ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/wj7by5dvx5ng ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/itrzkdoxxvqg ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/ivumfqw8lyzz ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/w2mz1xkbrseo ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/fm1vvzvqotks ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/9mvlg4gt06vx ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/e5ys4iu78csr ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/bclk2f9kr6pf ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác