Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Thần Y Cửu Tiểu Thư - The Divine Doctor, Miss Jiu (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 60 / 60 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 14/06/2022

Nội dung

[stt/ Tập 60 / 60 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Thần Y Cửu Tiểu Thư [/info] [nd]Nữ thánh thủ thần y xinh đẹp Quân Cửu vô ý ngã chết trong một lần bán đấu giá đan dược, xuyên không vào một Cửu tiểu thư phế vật của cổ đại. Quân Cửu thừa kế toàn bộ trí nhớ của Cửu tiểu thư, thề phải báo thù rửa nhục. [/nd] [br/Hx] [ 60 | https://short.ink/DwuPy90tb ] [ 59 | https://short.ink/FbXb63w6M ] [ 58 | https://short.ink/uM-jbeA61 ] [ 57 | https://short.ink/VSic7K7QD ] [ 56 | https://short.ink/R9ew337Se ] [ 55 | https://short.ink/Q2el2w4Cd ] [ 54 | https://short.ink/EoptmIGQqv] [ 53 | https://short.ink/publKsmSU ] [ 52 | https://short.ink/REeSjcPVs ] [ 51 | https://short.ink/A3uacRRnC ] [ 50 | https://short.ink/-bDaGDJm1 ] [ 49 | https://short.ink/Hm76wh2zs ] [ 48 | https://short.ink/Y1sXRl60Y ] [ 47 | https://short.ink/sZ7I3hJxN ] [ 46 | https://short.ink/5944uiZc5 ] [ 45 | https://short.ink/XeGB_aHS0q] [ 44 | https://short.ink/eKXeaIDHS ] [ 43 | https://short.ink/0Zdk9eU2l ] [ 42 | https://short.ink/E6xlcI9mE ] [ 41 | https://short.ink/dk5TYQ7LC ] [ 40 | https://short.ink/TVpcX1qUD ] [ 39 | https://short.ink/NrUkG9Dfc ] [ 38 | https://short.ink/FpMkQcfw1 ] [ 37 | https://short.ink/TOLguE5Eh ] [ 36 | https://short.ink/_3OlR_O4n ] [ 35 | https://short.ink/vGMDvuxfJ ] [ 34 | https://short.ink/vk-sI2piR ] [ 33 | https://short.ink/G07C8NU2R ] [ 32 | https://short.ink/KcbkPQHsF ] [ 31 | https://short.ink/Wc7d_73Mh ] [ 30 | https://short.ink/M_tR0_Erj ] [ 29 | https://short.ink/Mh-VT4rbM ] [ 28 | https://short.ink/7IB8rOyk9 ] [ 27 | https://short.ink/wBGlxLf5p ] [ 26 | https://short.ink/XX3RSArV9 ] [ 25 | https://short.ink/N1vfVFtHf ] [ 24 | https://short.ink/VFIUrR9A3 ] [ 23 | https://short.ink/4JcdHfvmb-] [ 22 | https://short.ink/zUlZy6upL ] [ 21 | https://short.ink/XvgPnYbzn ] [ 20 | https://short.ink/wdJTkulce ] [ 19 | https://short.ink/bnCtIYJKH ] [ 18 | https://short.ink/RXJkhdsfw ] [ 17 | https://short.ink/Uc1Fm7Bc5j] [ 16 | https://short.ink/cnDEIhwAs ] [ 15 | https://short.ink/Sxrua6v_W ] [ 14 | https://short.ink/_amfV6x_x ] [ 13 | https://short.ink/abHk-SwDI ] [ 12 | https://short.ink/Wymc8EAhxm] [ 11 | https://short.ink/8nfwJhW-G ] [ 10 | https://short.ink/K0T3-PD5C ] [ 9 | https://short.ink/aU0wxELhc ] [ 8 | https://short.ink/ynqRzc3wz ] [ 7 | https://short.ink/5lWrhkhru ] [ 6 | https://short.ink/O3MOYA3AT ] [ 5 | https://short.ink/KpSbvazLJ ] [ 4 | https://short.ink/Bw0RePUEP ] [ 3 | https://short.ink/gfAe7xWXe ] [ 2 | https://short.ink/SQqLkneoB ] [ 1 | https://short.ink/JQYnxuSMh ] [br/Arc] [ 60-end | https://archive.org/download/tyctt/60.mp4 ] [ 59 | https://archive.org/download/tyctt/59.mp4 ] [ 58 | https://archive.org/download/tyctt/58.mp4 ] [ 57 | https://archive.org/download/tyctt/57.mp4 ] [ 56 | https://archive.org/download/tyctt/56.mp4 ] [ 55 | https://archive.org/download/tyctt/55.mp4 ] [ 54 | https://archive.org/download/tyctt/54.mp4 ] [ 53 | https://archive.org/download/tyctt/53.mp4 ] [ 52 | https://archive.org/download/tyctt/52.mp4 ] [ 51 | https://archive.org/download/tyctt/51.mp4 ] [ 50 | https://archive.org/download/tyctt/50.mp4 ] [ 49 | https://archive.org/download/tyctt/49.mp4 ] [ 48 | https://archive.org/download/tyctt/48.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/tyctt/47.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/tyctt/46.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/tyctt/45.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/tyctt/44.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/tyctt/43.mp4 ] [ 42 | https://archive.org/download/tyctt/42.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/tyctt/41.mp4 ] [ 40 | https://archive.org/download/tyctt/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/tyctt/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/tyctt/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/tyctt/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/tyctt/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/tyctt/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/tyctt/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/tyctt/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/tyctt/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/tyctt/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/tyctt/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/tyctt/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/tyctt/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/tyctt/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/tyctt/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/tyctt/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/tyctt/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/tyctt/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/tyctt/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/tyctt/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/tyctt/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/tyctt/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/tyctt/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/tyctt/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/tyctt/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/tyctt/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/tyctt/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/tyctt/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/tyctt/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/tyctt/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/tyctt/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/tyctt/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/tyctt/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/tyctt/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/tyctt/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/tyctt/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/tyctt/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/tyctt/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/tyctt/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/tyctt/01.mp4 ] [br/Fm] [ 60 | https://filemoon.sx/e/za26rrgzjetj ] [ 59 | https://filemoon.sx/e/xvlnnkubxjh9 ] [ 58 | https://filemoon.sx/e/yufnxllytjnh ] [ 57 | https://filemoon.sx/e/5mkmd233pkrj ] [ 56 | https://filemoon.sx/e/1860l9hx3pqw ] [ 55 | https://filemoon.sx/e/060ekzkxukt5 ] [ 54 | https://filemoon.sx/e/aznp586dayh2 ] [ 53 | https://filemoon.sx/e/4h1goadxzvt7 ] [ 52 | https://filemoon.sx/e/oas90z3x3o4y ] [ 51 | https://filemoon.sx/e/yexbt4ah9xjn ] [ 50 | https://filemoon.sx/e/hy72vsjj084r ] [ 49 | https://filemoon.sx/e/ipow26wi2xty ] [ 48 | https://filemoon.sx/e/1ydhypqt25kt ] [ 47 | https://filemoon.sx/e/nmuy2q05lgzp ] [ 46 | https://filemoon.sx/e/f3vi9gelgk5i ] [ 45 | https://filemoon.sx/e/46khuf0otu1c ] [ 44 | https://filemoon.sx/e/vj5s9t30i20q ] [ 43 | https://filemoon.sx/e/ky2iammjqgxi ] [ 42 | https://filemoon.sx/e/q07j4mz2t6d6 ] [ 41 | https://filemoon.sx/e/e3umha1gt9p1 ] [ 40 | https://filemoon.sx/e/hrd8dqzsnctx ] [ 39 | https://filemoon.sx/e/h4ee8b6hik7v ] [ 38 | https://filemoon.sx/e/qkktit0tboyg ] [ 37 | https://filemoon.sx/e/y4ftmi1fn26c ] [ 36 | https://filemoon.sx/e/ufvupvzd05b7 ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/fy6sxk8myqq5 ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/dm72jhraejhq ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/pgth4cksdqlp ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/0ied6g5h8ldc ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/82p1i2ny732w ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/gaqpgs61cg1w ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/9q5mv1dfp0mj ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/8r56eovp35vw ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/q904sa8bhspv ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/a0f15lz6kjun ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/hgnke631m9ih ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/hip8xju6jqr1 ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/d3nx1x3vxr80 ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/rdfvkamfcxxd ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/xvkc9fczc73k ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/uw0jntyqpy2h ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/uzh7js4pld3d ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/rxmq19w9b8nd ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/zkh74q6jgqr1 ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/jupf5txkf3mz ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/riothp1ffdcf ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/rcavdluq6sip ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/mooguzg4rqi7 ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/0ggq50p8dyon ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/yl0s943hr5w7 ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/o7qcf7c5chmw ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/8xp5wku25k6z ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/aq7t8ietwu4r ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/5bkp1mjl8cnn ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/asrswb5l63hc ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/lwfalh3i3uhf ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/3zg5rnb8l3j1 ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/k0mutc0krucn ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/bf691q6h0rsw ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/4fcv6omyue9u ] [br/Sb] [ 60 | https://sblongvu.com/e/2zo59egxhxko ] [ 59 | https://sblongvu.com/e/4q0xw6rpeqy1 ] [ 58 | https://sblongvu.com/e/nei18y3p2846 ] [ 57 | https://sblongvu.com/e/nqryrbb2w1hc ] [ 56 | https://sblongvu.com/e/mri1eijk8ezo ] [ 55 | https://sblongvu.com/e/9nhl99tphkfk ] [ 54 | https://sblongvu.com/e/qllfzik0gplh ] [ 53 | https://sblongvu.com/e/lyfcdw8b5mav ] [ 52 | https://sblongvu.com/e/j8udgqusg949 ] [ 51 | https://sblongvu.com/e/qw01ht34ybba ] [ 50 | https://sblongvu.com/e/lt6sij1ikv8z ] [ 49 | https://sblongvu.com/e/lqomcevhz2do ] [ 48 | https://sblongvu.com/e/u60i48iqjd4e ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/vhaxvlk02qgg ] [ 46 | https://sblongvu.com/e/c4w5x27z6c3h ] [ 45 | https://sblongvu.com/e/7ar6h3l9tmul ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/oi5u8gb6g3rb ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/rvpoi2j5jys0 ] [ 42 | https://sblongvu.com/e/b28vttrx42sb ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/f4c530oll9k0 ] [ 40 | https://sblongvu.com/e/huvwk3y5fpwq ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/f8sh8c4ve0ya ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/rh0pgj1mtrkh ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/8c7t7175or5a ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/8fpgmo8jrwah ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/2ivym03o0680 ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/8e3rvuq2xfz0 ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/w0gxi3xefkrf ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/eupm3lbxorg4 ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/stfu2emkqcs3 ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/0wq9kc1t99fn ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/m8ioadbk623z ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/bzny4d0897f7 ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/e9h77l66wkzg ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/1mphswbgp3h0 ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/m4jtfhdvf0hj ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/kj6iwrlzf6gh ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/h4elswsi0s8y ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/xrx3bw53apy1 ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/6rxxvk0vn68h ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/dc5az7hnxd6p ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/36f6w2e8q024 ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/o7dfknmolms2 ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/r2a9yejxmd37 ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/i7fag56re00d ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/c0cbvl2002e5 ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/p5r4kxojpafi ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/cv8ib6a2kg1f ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/exehc8vc3h0x ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/jsaayvkiubb9 ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/xuyl1t0s4yfg ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/99yquh0bkhzh ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/ne287p0cw24a ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/pqi893h5tnqj ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/s7jbkgetk52q ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/7nbj60rgpfaz ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/rc8afdtbwzf2 ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/dpe8ttjvms6n ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/xnro6s6dvivj ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/lmg52i6btksv ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác