Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Lưu Tinh Huyễn Kiếm - Liu Xing Huan Jian (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 60 / 60 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/06/2022

Nội dung

[stt/ Tập 60 / 60 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Lưu Tinh Huyễn Kiếm [/info] [nd]Thân mang bí mật lớn, thiếu niên Diệp Bất Quy thoát ly sự bảo hộ của Kiếm Linh Sơn, tái xuất giang hồ. sự xuất hiện của cậu phá vỡ sự cân bằng của thế cục, những âm mưu bị chôn dấu suốt 20 năm lại một lần nữa dậy sóng, phải chăng sẽ lại đưa đến một trận tinh phong huyết vũ và ân oán giang hồ! Thiếu niên Diệp Bất Quy sắp bước vào một con đường đầy rẫy nguy hiểm, mà tất cả là so số phận hay ý trời đây? [/nd] [br/Hx] [ 60 | https://short.ink/T-7mZztOS ] [ 59 | https://short.ink/JxxyxTysJ ] [ 58 | https://short.ink/Is3z9xLIh ] [ 57 | https://short.ink/ei1RcyL2w ] [ 56 | https://short.ink/IwBn5v0BL ] [ 55 | https://short.ink/yeBEBmjEx ] [ 54 | https://short.ink/YyOzyf3T- ] [ 53 | https://short.ink/2hX1udROr ] [ 52 | https://short.ink/lxS8n74bx ] [ 51 | https://short.ink/VqQ26kgj4 ] [ 50 | https://short.ink/I67Mwl9Ib ] [ 49 | https://short.ink/7n6EaozPW ] [ 48 | https://short.ink/pPyeiLExE ] [ 47 | https://short.ink/Kl4jK-RCo ] [ 46 | https://short.ink/xq0gNezot ] [ 45 | https://short.ink/QaqCuLip9 ] [ 44 | https://short.ink/vmKV6LKVp ] [ 43 | https://short.ink/Ek3yrfuzB ] [ 42 | https://short.ink/45tifGkyP ] [ 41 | https://short.ink/zhSAZGCF2 ] [ 40 | https://short.ink/lAp7e0UL4v] [ 39 | https://short.ink/t7-AsvT3q ] [ 38 | https://short.ink/Idi03Tuic ] [ 37 | https://short.ink/MrbM9E2Yb ] [ 36 | https://short.ink/uosuYo13I ] [ 35 | https://short.ink/DgyIYQrdW ] [ 34 | https://short.ink/rO5fINGmr ] [ 33 | https://short.ink/sNAQuAjqD ] [ 32 | https://short.ink/Ta2gOdEC7 ] [ 31 | https://short.ink/y25Umo9rb ] [ 30 | https://short.ink/PNK10_tYi ] [ 29 | https://short.ink/ph_0U9U1w ] [ 28 | https://short.ink/5BlUpbfXz ] [ 27 | https://short.ink/Yajj4iBM- ] [ 26 | https://short.ink/CyUch9mRE ] [ 25 | https://short.ink/JKWhiEEyG ] [ 24 | https://short.ink/xmNouFD6U ] [ 23 | https://short.ink/or52IvA6f ] [ 22 | https://short.ink/kNSyVa1QT ] [ 21 | https://short.ink/e_MnQL3yd ] [ 20 | https://short.ink/1p40hW7h8 ] [ 19 | https://short.ink/h-DGg_V8d ] [ 18 | https://short.ink/DVZ--rldl ] [ 17 | https://short.ink/hWCBpLB20 ] [ 16 | https://short.ink/wDqprSsw7 ] [ 15 | https://short.ink/Dge4HtTqm ] [ 14 | https://short.ink/wcfJlJzSZ ] [ 13 | https://short.ink/BksRjGrEY ] [ 12 | https://short.ink/HKY2zqimc ] [ 11 | https://short.ink/YqlEP0KBA ] [ 10 | https://short.ink/5w8MCXUoF ] [ 9 | https://short.ink/ZYmyLXPAf ] [ 8 | https://short.ink/nkvyvPcQC ] [ 7 | https://short.ink/uyUKd6imj ] [ 6 | https://short.ink/SD0dX2t1f ] [ 5 | https://short.ink/k61OimPCT ] [ 4 | https://short.ink/wvTleNJ4l ] [ 3 | https://short.ink/AcgtZMkEE ] [ 2 | https://short.ink/rIEba7dYF ] [ 1 | https://short.ink/Y027P3WuaW] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e30e5437cab92fdade965d0e67b3d53f] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2420804822ce42a5ecb4bb5a27cdc7e3] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=83de972ef9754493e39bb532d02c0b9d] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2f5b8140810af25e5caffb72fee69bd9] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=42a04e9f647fa4e33944a781aa02f951] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2725d94b7d3714fc7c51e6ca61f88898] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=86f1216a85fc3fdc85bb13150046e696] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=49bf846a18a03403ecae3f52be0d9b18] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a79bbce39e59c4c3ea6cbfb54986c74b] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fe39a0dbdaa2db29fa636420f2785ec2] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8eaa6ba575df263963483d53af7aa20f] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a45a9c965e1fe215d72881bc3d97a07b] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=119c83fdcb2f736da744ee1ac89bc5c2] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=731a8e5d0565837ff9a23292810c1e3d] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4e4759b8454c85c0f870d56d6ca2da1b] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=aa522e205ba5b5339dee25983b355cfd] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a09565f14e5b3e2ad2b532c2849a31ef] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a1083a74ece559e8af2ad518f824501e] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c69e42d5232c660dcf16a9c514004849] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6c8cededc9db75cf5ef51784a9267d68] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3f41a56a082def025c59d0fb8a6cefea] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a8718c7915b3f6507b63acb80d42fa35] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2716e16643f838bccafb8aeecbfda57b] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=87b124773b7c31a7e1a74696afd0d623] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8e31dc3bf192f01f691f55791c16c666] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2779d5f29e5681318d93336844f2a4ea] [27|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ada0ab2d5190eb718d0ff30a5c09b16f] [28|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=909ab71426e73c7ef83d899b67e934f1] [29|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=478a471b6862204ec41cf408b9e232cc] [30|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3c0619f344a1287ffa62e986bec84a0d] [31|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=72b4e7c4baa4463c4366c105ae862092] [32|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5b760f4854888da1fb7d5df31ba44f25] [33|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0ad6bb99a08520789c9eb5d346a4f7d8] [34|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b577f3459f93756d1688630582a04c0a] [35|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8548c401973535e0409c2efad24660f0] [36|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9613b2cb1233fa02eac672d5daa124e9] [37|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4b01a471bcccb6c46c9f6c27412193a8] [38|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0028408ed8d20e93124b266bc5d4d295] [39|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fea7f890e36ddd7c80dc92043484491f] [40|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c4c1c226820668ffed5f201409d15244] [41|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c3804750cc2eb0f3db83e0e3708784ef] [42|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bf39d772f8920395758f67c1bd64c661] [43|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8b27f7e6859a4f85f3db8ce33f7d044d] [44|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6e910125583d4a797ab65838cdb61ad9] [45|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6ecd72706e658c030f79ecaac93d1953] [46|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=eeeea3b726916991d6999a3955f85da8] [47|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=724fc26c7e8c385568db544cff6e744f] [48|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=98f5f1358278ae2140f65b4db115ae1b] [49|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e6711ab3b7300d10512b1b1590dd15b7] [50|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7fae0c5eeb05e6e77fe142849a78dd21] [51|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7da25c09aeeea7c8339ea2bedc5d8938] [52|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ebdfe396d8fca97ccaf4b83caf57570c] [53|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2a25300820560f12d5ac3a7224114a9b] [54|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=540a7461d143be994e2f8e3dd4b07f1b] [55|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=419d547d95c94de16ab0462f7b4f8a3c] [56|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0e923ae1482622bc54811b0d21ebc520] [57|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5e9942bc0a17ce51dd705a11c116ea8f] [58|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ee113c0f953aab3637bfa57359889260] [59|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d60934f1ab0602e49db7ab36f04e2eb6] [60-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fd30157c8b4dbdfcc7e947c0abba085e] [br/Sp] [1|https://ssplay.net/v/114522635522815.html] [2|https://ssplay.net/v/961142508520020.html] [3|https://ssplay.net/v/627756770286295.html] [4|https://ssplay.net/v/715503951741589.html] [5|https://ssplay.net/v/486355034013589.html] [6|https://ssplay.net/v/174811460491683.html] [7|https://ssplay.net/v/990920736143986.html] [8|https://ssplay.net/v/935070392986138.html] [9|https://ssplay.net/v/948224443114466.html] [10|https://ssplay.net/v/355789518604675.html] [11|https://ssplay.net/v/903641657696829.html] [12|https://ssplay.net/v/755058755063348.html] [13|https://ssplay.net/v/202980028672350.html] [14|https://ssplay.net/v/981446574959490.html] [15|https://ssplay.net/v/696258498148785.html] [16|https://ssplay.net/v/189331712822119.html] [17|https://ssplay.net/v/418018446614344.html] [18|https://ssplay.net/v/484972189284033.html] [19|https://ssplay.net/v/938357905795176.html] [20|https://ssplay.net/v/287355971419148.html] [21|https://ssplay.net/v/980077154520485.html] [22|https://ssplay.net/v/786671647595034.html] [23|https://ssplay.net/v/521359023948510.html] [24|https://ssplay.net/v/328029294394784.html] [25|https://ssplay.net/v/425941899832751.html] [26|https://ssplay.net/v/831658334367805.html] [27|https://ssplay.net/v/613791384216811.html] [28|https://ssplay.net/v/752333302464750.html] [29|https://ssplay.net/v/265293954147232.html] [30|https://ssplay.net/v/207350826925701.html] [31|https://ssplay.net/v/826699591345257.html] [32|https://ssplay.net/v/648561364660660.html] [33|https://ssplay.net/v/962339769221014.html] [34|https://ssplay.net/v/889268257551723.html] [35|https://ssplay.net/v/156347320311599.html] [36|https://ssplay.net/v/291248406800958.html] [37|https://ssplay.net/v/126601907528108.html] [38|https://ssplay.net/v/495321586728095.html] [39|https://ssplay.net/v/529668206142054.html] [40|https://ssplay.net/v/441790004571278.html] [41|https://ssplay.net/v/960128180682659.html] [42|https://ssplay.net/v/724382572703891.html] [43|https://ssplay.net/v/817706737667322.html] [44|https://ssplay.net/v/411670927786164.html] [45|https://ssplay.net/v/593587898545794.html] [46|https://ssplay.net/v/302816318968931.html] [47|https://ssplay.net/v/113420941763453.html] [48|https://ssplay.net/v/495933065811792.html] [49|https://ssplay.net/v/665619418852859.html] [50|https://ssplay.net/v/496479415645201.html] [51|https://ssplay.net/v/738781903353002.html] [52|https://ssplay.net/v/952185691644748.html] [53|https://ssplay.net/v/652203940269019.html] [54|https://ssplay.net/v/176697661065392.html] [55|https://ssplay.net/v/883643213659524.html] [56|https://ssplay.net/v/454772678928242.html] [57|https://ssplay.net/v/441400603287749.html] [58|https://ssplay.net/v/237948904020918.html] [59|https://ssplay.net/v/677283984091546.html] [60|https://ssplay.net/v/222946960065099.html] [br/Arc] [ 60 | https://archive.org/download/lthk_/60.mp4 ] [ 59 | https://archive.org/download/lthk_/59.mp4 ] [ 58 | https://archive.org/download/lthk_/58.mp4 ] [ 57 | https://archive.org/download/lthk_/57.mp4 ] [ 56 | https://archive.org/download/lthk_/56.mp4 ] [ 55 | https://archive.org/download/lthk_/55.mp4 ] [ 54 | https://archive.org/download/lthk_/54.mp4 ] [ 53 | https://archive.org/download/lthk_/53.mp4 ] [ 52 | https://archive.org/download/lthk_/52.mp4 ] [ 51 | https://archive.org/download/lthk_/51.mp4 ] [ 50 | https://archive.org/download/lthk_/50.mp4 ] [ 49 | https://archive.org/download/lthk_/49.mp4 ] [ 48 | https://archive.org/download/lthk_/48.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/lthk_/47.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/lthk_/46.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/lthk_/45.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/lthk_/44.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/lthk_/43.mp4 ] [ 42 | https://archive.org/download/lthk_/42.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/lthk_/41.mp4 ] [ 40 | https://archive.org/download/lthk_/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/lthk_/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/lthk_/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/lthk_/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/lthk_/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/lthk_/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/lthk_/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/lthk_/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/lthk_/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/lthk_/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/lthk_/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/lthk_/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/lthk_/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/lthk_/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/lthk_/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/lthk_/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/lthk_/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/lthk_/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/lthk_/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/lthk_/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/lthk_/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/lthk_/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/lthk_/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/lthk_/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/lthk_/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/lthk_/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/lthk_/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/lthk_/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/lthk_/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/lthk_/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/lthk_/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/lthk_/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/lthk_/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/lthk_/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/lthk_/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/lthk_/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/lthk_/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/lthk_/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/lthk_/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/lthk_/01.mp4 ] [br/Sb] [ 60 | https://sblongvu.com/e/qruyhtauvezh ] [ 59 | https://sblongvu.com/e/ln98znl7njuw ] [ 58 | https://sblongvu.com/e/fmevu4dxdl4k ] [ 57 | https://sblongvu.com/e/u1l7zjykhyxf ] [ 56 | https://sblongvu.com/e/runzldaeixr4 ] [ 55 | https://sblongvu.com/e/xommelfacpx6 ] [ 54 | https://sblongvu.com/e/oec1aeg9m5h3 ] [ 53 | https://sblongvu.com/e/g1knj8chfzqb ] [ 52 | https://sblongvu.com/e/c4kdwi609dcw ] [ 51 | https://sblongvu.com/e/ja73ocnb17be ] [ 50 | https://sblongvu.com/e/0qzja3wkke50 ] [ 49 | https://sblongvu.com/e/pwhv322vsip2 ] [ 48 | https://sblongvu.com/e/e3whj2bkvcuu ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/0crqp0hsggnv ] [ 46 | https://sblongvu.com/e/918ige8061ls ] [ 45 | https://sblongvu.com/e/x8aaxyg62twu ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/c1ymi6g1otac ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/33h0kb265n0g ] [ 42 | https://sblongvu.com/e/7i5inomyoul9 ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/z8df6328hsik ] [ 40 | https://sblongvu.com/e/j8ihl4ty5onu ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/kqdkar36czub ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/wq5qra00zs1e ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/bfickiy68qal ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/6ckr5qaq1wdu ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/0ynsx83s3ant ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/k704lw4bf1k2 ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/9v5pysyy7a95 ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/9ywivjrl4g61 ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/9y1j1jcfdysf ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/smcnhjmplmlk ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/4jh14o3gkie6 ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/3l1x49jq1pdx ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/yu7wmrsrkpya ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/lo9kunp1bim8 ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/u52hvjv21qmo ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/r0l1wecz3b1o ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/v9kh1o76n49k ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/lkdeu66s4zo4 ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/s1yk9185ocli ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/rpxzdx7w9ckg ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/qtmejo4nprd2 ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/gqq68xxs7dy3 ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/3zwks92jwjep ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/eiotcjvo6xgw ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/nc7uzhj2uzr2 ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/kldemqutlc90 ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/6lq0wxvvgsc3 ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/fim1z9fsqlrq ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/4r4ix48np8ch ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/qqa2r7pqntyy ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/zwz240eknscd ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/tggc4u00fjvk ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/v3pu76kghdij ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/2m4xvkbl9sw4 ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/t1wsa4dv5ti7 ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/c41zcd8s9aaw ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/pguos3uyuwzt ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/h7tzv8xccmci ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/b4azhsv0tva8 ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác