Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Lưu Tinh Huyễn Kiếm - Liu Xing Huan Jian (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 60 / 60 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/06/2022

Nội dung

[stt/ Tập 60 / 60 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Lưu Tinh Huyễn Kiếm [/info] [nd]Thân mang bí mật lớn, thiếu niên Diệp Bất Quy thoát ly sự bảo hộ của Kiếm Linh Sơn, tái xuất giang hồ. sự xuất hiện của cậu phá vỡ sự cân bằng của thế cục, những âm mưu bị chôn dấu suốt 20 năm lại một lần nữa dậy sóng, phải chăng sẽ lại đưa đến một trận tinh phong huyết vũ và ân oán giang hồ! Thiếu niên Diệp Bất Quy sắp bước vào một con đường đầy rẫy nguy hiểm, mà tất cả là so số phận hay ý trời đây? [/nd] [br/Hx] [ 60 | https://short.ink/T-7mZztOS ] [ 59 | https://short.ink/JxxyxTysJ ] [ 58 | https://short.ink/Is3z9xLIh ] [ 57 | https://short.ink/ei1RcyL2w ] [ 56 | https://short.ink/IwBn5v0BL ] [ 55 | https://short.ink/yeBEBmjEx ] [ 54 | https://short.ink/YyOzyf3T- ] [ 53 | https://short.ink/2hX1udROr ] [ 52 | https://short.ink/lxS8n74bx ] [ 51 | https://short.ink/VqQ26kgj4 ] [ 50 | https://short.ink/I67Mwl9Ib ] [ 49 | https://short.ink/7n6EaozPW ] [ 48 | https://short.ink/pPyeiLExE ] [ 47 | https://short.ink/Kl4jK-RCo ] [ 46 | https://short.ink/xq0gNezot ] [ 45 | https://short.ink/QaqCuLip9 ] [ 44 | https://short.ink/vmKV6LKVp ] [ 43 | https://short.ink/Ek3yrfuzB ] [ 42 | https://short.ink/45tifGkyP ] [ 41 | https://short.ink/zhSAZGCF2 ] [ 40 | https://short.ink/lAp7e0UL4v] [ 39 | https://short.ink/t7-AsvT3q ] [ 38 | https://short.ink/Idi03Tuic ] [ 37 | https://short.ink/MrbM9E2Yb ] [ 36 | https://short.ink/uosuYo13I ] [ 35 | https://short.ink/DgyIYQrdW ] [ 34 | https://short.ink/rO5fINGmr ] [ 33 | https://short.ink/sNAQuAjqD ] [ 32 | https://short.ink/Ta2gOdEC7 ] [ 31 | https://short.ink/y25Umo9rb ] [ 30 | https://short.ink/PNK10_tYi ] [ 29 | https://short.ink/ph_0U9U1w ] [ 28 | https://short.ink/5BlUpbfXz ] [ 27 | https://short.ink/Yajj4iBM- ] [ 26 | https://short.ink/CyUch9mRE ] [ 25 | https://short.ink/JKWhiEEyG ] [ 24 | https://short.ink/xmNouFD6U ] [ 23 | https://short.ink/or52IvA6f ] [ 22 | https://short.ink/kNSyVa1QT ] [ 21 | https://short.ink/e_MnQL3yd ] [ 20 | https://short.ink/1p40hW7h8 ] [ 19 | https://short.ink/h-DGg_V8d ] [ 18 | https://short.ink/DVZ--rldl ] [ 17 | https://short.ink/hWCBpLB20 ] [ 16 | https://short.ink/wDqprSsw7 ] [ 15 | https://short.ink/Dge4HtTqm ] [ 14 | https://short.ink/wcfJlJzSZ ] [ 13 | https://short.ink/BksRjGrEY ] [ 12 | https://short.ink/HKY2zqimc ] [ 11 | https://short.ink/YqlEP0KBA ] [ 10 | https://short.ink/5w8MCXUoF ] [ 9 | https://short.ink/ZYmyLXPAf ] [ 8 | https://short.ink/nkvyvPcQC ] [ 7 | https://short.ink/uyUKd6imj ] [ 6 | https://short.ink/SD0dX2t1f ] [ 5 | https://short.ink/k61OimPCT ] [ 4 | https://short.ink/wvTleNJ4l ] [ 3 | https://short.ink/AcgtZMkEE ] [ 2 | https://short.ink/rIEba7dYF ] [ 1 | https://short.ink/Y027P3WuaW] [br/Sp] [1|https://ssplay.net/v/114522635522815.html] [2|https://ssplay.net/v/961142508520020.html] [3|https://ssplay.net/v/627756770286295.html] [4|https://ssplay.net/v/715503951741589.html] [5|https://ssplay.net/v/486355034013589.html] [6|https://ssplay.net/v/174811460491683.html] [7|https://ssplay.net/v/990920736143986.html] [8|https://ssplay.net/v/935070392986138.html] [9|https://ssplay.net/v/948224443114466.html] [10|https://ssplay.net/v/355789518604675.html] [11|https://ssplay.net/v/903641657696829.html] [12|https://ssplay.net/v/755058755063348.html] [13|https://ssplay.net/v/202980028672350.html] [14|https://ssplay.net/v/981446574959490.html] [15|https://ssplay.net/v/696258498148785.html] [16|https://ssplay.net/v/189331712822119.html] [17|https://ssplay.net/v/418018446614344.html] [18|https://ssplay.net/v/484972189284033.html] [19|https://ssplay.net/v/938357905795176.html] [20|https://ssplay.net/v/287355971419148.html] [21|https://ssplay.net/v/980077154520485.html] [22|https://ssplay.net/v/786671647595034.html] [23|https://ssplay.net/v/521359023948510.html] [24|https://ssplay.net/v/328029294394784.html] [25|https://ssplay.net/v/425941899832751.html] [26|https://ssplay.net/v/831658334367805.html] [27|https://ssplay.net/v/613791384216811.html] [28|https://ssplay.net/v/752333302464750.html] [29|https://ssplay.net/v/265293954147232.html] [30|https://ssplay.net/v/207350826925701.html] [31|https://ssplay.net/v/826699591345257.html] [32|https://ssplay.net/v/648561364660660.html] [33|https://ssplay.net/v/962339769221014.html] [34|https://ssplay.net/v/889268257551723.html] [35|https://ssplay.net/v/156347320311599.html] [36|https://ssplay.net/v/291248406800958.html] [37|https://ssplay.net/v/126601907528108.html] [38|https://ssplay.net/v/495321586728095.html] [39|https://ssplay.net/v/529668206142054.html] [40|https://ssplay.net/v/441790004571278.html] [41|https://ssplay.net/v/960128180682659.html] [42|https://ssplay.net/v/724382572703891.html] [43|https://ssplay.net/v/817706737667322.html] [44|https://ssplay.net/v/411670927786164.html] [45|https://ssplay.net/v/593587898545794.html] [46|https://ssplay.net/v/302816318968931.html] [47|https://ssplay.net/v/113420941763453.html] [48|https://ssplay.net/v/495933065811792.html] [49|https://ssplay.net/v/665619418852859.html] [50|https://ssplay.net/v/496479415645201.html] [51|https://ssplay.net/v/738781903353002.html] [52|https://ssplay.net/v/952185691644748.html] [53|https://ssplay.net/v/652203940269019.html] [54|https://ssplay.net/v/176697661065392.html] [55|https://ssplay.net/v/883643213659524.html] [56|https://ssplay.net/v/454772678928242.html] [57|https://ssplay.net/v/441400603287749.html] [58|https://ssplay.net/v/237948904020918.html] [59|https://ssplay.net/v/677283984091546.html] [60|https://ssplay.net/v/222946960065099.html] [br/Arc] [ 60 | https://archive.org/download/lthk_/60.mp4 ] [ 59 | https://archive.org/download/lthk_/59.mp4 ] [ 58 | https://archive.org/download/lthk_/58.mp4 ] [ 57 | https://archive.org/download/lthk_/57.mp4 ] [ 56 | https://archive.org/download/lthk_/56.mp4 ] [ 55 | https://archive.org/download/lthk_/55.mp4 ] [ 54 | https://archive.org/download/lthk_/54.mp4 ] [ 53 | https://archive.org/download/lthk_/53.mp4 ] [ 52 | https://archive.org/download/lthk_/52.mp4 ] [ 51 | https://archive.org/download/lthk_/51.mp4 ] [ 50 | https://archive.org/download/lthk_/50.mp4 ] [ 49 | https://archive.org/download/lthk_/49.mp4 ] [ 48 | https://archive.org/download/lthk_/48.mp4 ] [ 47 | https://archive.org/download/lthk_/47.mp4 ] [ 46 | https://archive.org/download/lthk_/46.mp4 ] [ 45 | https://archive.org/download/lthk_/45.mp4 ] [ 44 | https://archive.org/download/lthk_/44.mp4 ] [ 43 | https://archive.org/download/lthk_/43.mp4 ] [ 42 | https://archive.org/download/lthk_/42.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/lthk_/41.mp4 ] [ 40 | https://archive.org/download/lthk_/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/lthk_/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/lthk_/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/lthk_/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/lthk_/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/lthk_/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/lthk_/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/lthk_/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/lthk_/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/lthk_/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/lthk_/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/lthk_/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/lthk_/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/lthk_/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/lthk_/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/lthk_/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/lthk_/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/lthk_/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/lthk_/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/lthk_/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/lthk_/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/lthk_/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/lthk_/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/lthk_/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/lthk_/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/lthk_/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/lthk_/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/lthk_/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/lthk_/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/lthk_/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/lthk_/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/lthk_/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/lthk_/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/lthk_/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/lthk_/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/lthk_/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/lthk_/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/lthk_/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/lthk_/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/lthk_/01.mp4 ] [br/Fm] [ 60 | https://filemoon.sx/e/bzs53hvs6qz5 ] [ 59 | https://filemoon.sx/e/ptls76avloy0 ] [ 58 | https://filemoon.sx/e/ycnjleycq02l ] [ 57 | https://filemoon.sx/e/hmhi5isvbysq ] [ 56 | https://filemoon.sx/e/7c257kly7fjj ] [ 55 | https://filemoon.sx/e/ew2tc2zgcx8x ] [ 54 | https://filemoon.sx/e/dky3ehr5kycn ] [ 53 | https://filemoon.sx/e/bfipxg1hp0m7 ] [ 52 | https://filemoon.sx/e/r5zmkxthv6iv ] [ 51 | https://filemoon.sx/e/zp1janfm2nfi ] [ 50 | https://filemoon.sx/e/wxbx6xhnu7px ] [ 49 | https://filemoon.sx/e/xgm8hwt1z9s4 ] [ 48 | https://filemoon.sx/e/sy9czmlf35rq ] [ 47 | https://filemoon.sx/e/mwy0r90wt31v ] [ 46 | https://filemoon.sx/e/0xxlfuhojhwu ] [ 45 | https://filemoon.sx/e/ohesc5je2ooc ] [ 44 | https://filemoon.sx/e/lscavgbjk8re ] [ 43 | https://filemoon.sx/e/xh3u8dpdphk8 ] [ 42 | https://filemoon.sx/e/wt1b4khsccmb ] [ 41 | https://filemoon.sx/e/75p2w4q2lexj ] [ 40 | https://filemoon.sx/e/gq7vymmgg70c ] [ 39 | https://filemoon.sx/e/9cy9m61r3kyn ] [ 38 | https://filemoon.sx/e/zygmrg8p6fpw ] [ 37 | https://filemoon.sx/e/7sinwse4jfm5 ] [ 36 | https://filemoon.sx/e/6l3h9wfcu1ku ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/b7ooqjyb2id9 ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/vh07qfd5lugc ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/a1vqrygtqmmz ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/e13gse3ith7x ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/i2f1o6gisott ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/ex517uoppdix ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/b7rk709qvzqp ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/q4dpau6yxlr5 ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/glh72ucf1ksb ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/s6469zbnzwpm ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/bukomrfpbhos ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/7l15anlpkv9l ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/93vzbfvjlyc5 ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/253hfeney3xk ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/1637lvfayvql ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/c0jmots2ry69 ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/irzssni69sj5 ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/0obqmahqqa6l ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/06f06p5glzur ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/5h080oyq1uut ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/5p7rcfxak5qq ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/279zl072diuo ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/rijad6q7etmv ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/9vpmhptf5uwo ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/ngtru84h0n95 ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/p1r26n3bg4te ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/6bvt61j6ke3d ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/mcmsl85bdtc9 ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/cvjyvdso7x4k ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/hil7yccqea05 ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/2wcrpz0vo64a ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/3ns1f51swx8e ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/mud4bokb1nbk ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/tmyllnyscjao ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/tu9tjhmzegcp ] [br/Sb] [ 60 | https://sblongvu.com/e/qruyhtauvezh ] [ 59 | https://sblongvu.com/e/ln98znl7njuw ] [ 58 | https://sblongvu.com/e/fmevu4dxdl4k ] [ 57 | https://sblongvu.com/e/u1l7zjykhyxf ] [ 56 | https://sblongvu.com/e/runzldaeixr4 ] [ 55 | https://sblongvu.com/e/xommelfacpx6 ] [ 54 | https://sblongvu.com/e/oec1aeg9m5h3 ] [ 53 | https://sblongvu.com/e/g1knj8chfzqb ] [ 52 | https://sblongvu.com/e/c4kdwi609dcw ] [ 51 | https://sblongvu.com/e/ja73ocnb17be ] [ 50 | https://sblongvu.com/e/0qzja3wkke50 ] [ 49 | https://sblongvu.com/e/pwhv322vsip2 ] [ 48 | https://sblongvu.com/e/e3whj2bkvcuu ] [ 47 | https://sblongvu.com/e/0crqp0hsggnv ] [ 46 | https://sblongvu.com/e/918ige8061ls ] [ 45 | https://sblongvu.com/e/x8aaxyg62twu ] [ 44 | https://sblongvu.com/e/c1ymi6g1otac ] [ 43 | https://sblongvu.com/e/33h0kb265n0g ] [ 42 | https://sblongvu.com/e/7i5inomyoul9 ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/z8df6328hsik ] [ 40 | https://sblongvu.com/e/j8ihl4ty5onu ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/kqdkar36czub ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/wq5qra00zs1e ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/bfickiy68qal ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/6ckr5qaq1wdu ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/0ynsx83s3ant ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/k704lw4bf1k2 ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/9v5pysyy7a95 ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/9ywivjrl4g61 ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/9y1j1jcfdysf ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/smcnhjmplmlk ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/4jh14o3gkie6 ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/3l1x49jq1pdx ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/yu7wmrsrkpya ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/lo9kunp1bim8 ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/u52hvjv21qmo ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/r0l1wecz3b1o ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/v9kh1o76n49k ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/lkdeu66s4zo4 ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/s1yk9185ocli ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/rpxzdx7w9ckg ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/qtmejo4nprd2 ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/gqq68xxs7dy3 ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/3zwks92jwjep ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/eiotcjvo6xgw ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/nc7uzhj2uzr2 ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/kldemqutlc90 ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/6lq0wxvvgsc3 ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/fim1z9fsqlrq ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/4r4ix48np8ch ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/qqa2r7pqntyy ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/zwz240eknscd ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/tggc4u00fjvk ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/v3pu76kghdij ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/2m4xvkbl9sw4 ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/t1wsa4dv5ti7 ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/c41zcd8s9aaw ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/pguos3uyuwzt ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/h7tzv8xccmci ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/b4azhsv0tva8 ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác