Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân Phần 3 - Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren 3 (2020)]
Trạng thái: [stt/ Tập 40 / 40 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/06/2022

Nội dung

[stt/ Tập 40 / 40 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân Phần 3 [/info] [ss] [Phần 1;/2022/06/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-phan-1.html] [Phần 2;/2022/06/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-phan-2.html] [Phần 3;#*] [Phần 4;/2022/06/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-phan-4.html] [Phần 5;/2022/03/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-phan-5.html] [/ss] [nd]bộ hoạt hình Trung Quốc hay Bối cảnh phim diễn ra trong những năm cuối thời nhà Đường. Câu chuyện luôn xoay quanh kho báu khổng lồ mà tổ chức Bất Lương Nhân đã cất giấu. Giang hồ dậy sóng, các thế lực võ lâm bị cuốn vào cuộc tranh giành kho báu. Ai là người chiến thắng cuối cùng? Một truyền kỳ võ lâm bắt đầu. [/nd] [br/Hx] [ 40 | https://playhydrax.com/?v=B6reJ69YrA5 ] [ 39 | https://playhydrax.com/?v=-JgaQLq_O6] [ 38 | https://playhydrax.com/?v=kpoXbHHYD ] [ 37 | https://playhydrax.com/?v=O_qeLSKVh8] [ 36 | https://playhydrax.com/?v=24lTUuUWS ] [ 35 | https://playhydrax.com/?v=oDRA5N0kb ] [ 34 | https://playhydrax.com/?v=qmA-JrXsgE ] [ 33 | https://playhydrax.com/?v=gUmZw5r3y ] [ 32 | https://playhydrax.com/?v=2JIqmCMI3tv ] [ 31 | https://playhydrax.com/?v=bVhAGUvYpc] [ 30 | https://playhydrax.com/?v=2NYbfFmH5 ] [ 29 | https://playhydrax.com/?v=f8oZ96RSc ] [ 28 | https://playhydrax.com/?v=NvmLq49wxE ] [ 27 | https://playhydrax.com/?v=epPT53Wm7S] [ 26 | https://playhydrax.com/?v=prmt_QYC25 ] [ 25 | https://playhydrax.com/?v=ciqR14sVh ] [ 24 | https://playhydrax.com/?v=a4nEO4PHAO ] [ 23 | https://playhydrax.com/?v=_YdtFC8WZ ] [ 22 | https://playhydrax.com/?v=VHBBdbn1sM ] [ 21 | https://playhydrax.com/?v=7fETztjFi ] [ 20 | https://playhydrax.com/?v=FdH0MU5gYL ] [ 19 | https://playhydrax.com/?v=UfgZXZPLF ] [ 18 | https://playhydrax.com/?v=NnPSPVmljk ] [ 17 | https://playhydrax.com/?v=FtGWzTGIq ] [ 16 | https://playhydrax.com/?v=x4EyNoXPC ] [ 15 | https://playhydrax.com/?v=z_sWyNr7K ] [ 14 | https://playhydrax.com/?v=pvuRvRf47 ] [ 13 | https://playhydrax.com/?v=cNZBJCVUi ] [ 12 | https://playhydrax.com/?v=UL585RcgFy ] [ 11 | https://playhydrax.com/?v=fBIlY2K_6O] [ 10 | https://playhydrax.com/?v=KTVafZrde ] [ 9 | https://playhydrax.com/?v=IIO_eUZ0A0] [ 8 | https://playhydrax.com/?v=Dg8XWvQw7f ] [ 7 | https://playhydrax.com/?v=vJA5OUwkph] [ 6 | https://playhydrax.com/?v=P78npMjK9c ] [ 5 | https://playhydrax.com/?v=hKWn59WpH ] [ 4 | https://playhydrax.com/?v=tLSz0vMoh ] [ 3 | https://playhydrax.com/?v=GzRxoFB5OL] [ 2 | https://playhydrax.com/?v=Og7NL3t6wq ] [ 1 | https://playhydrax.com/?v=ZQ9NT5UqG ] [br/Arc] [ 40 | https://archive.org/download/hghcbln3/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/hghcbln3/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/hghcbln3/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/hghcbln3/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/hghcbln3/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/hghcbln3/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/hghcbln3/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/hghcbln3/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/hghcbln3/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/hghcbln3/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/hghcbln3/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/hghcbln3/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/hghcbln3/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/hghcbln3/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/hghcbln3/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/hghcbln3/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/hghcbln3/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/hghcbln3/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/hghcbln3/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/hghcbln3/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/hghcbln3/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/hghcbln3/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/hghcbln3/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/hghcbln3/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/hghcbln3/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/hghcbln3/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/hghcbln3/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/hghcbln3/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/hghcbln3/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/hghcbln3/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/hghcbln3/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/hghcbln3/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/hghcbln3/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/hghcbln3/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/hghcbln3/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/hghcbln3/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/hghcbln3/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/hghcbln3/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/hghcbln3/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/hghcbln3/01.mp4 ] [br/Fm] [ 40 | https://filemoon.sx/e/mhy5l7rg022y ] [ 39 | https://filemoon.sx/e/w9iahefk4rex ] [ 38 | https://filemoon.sx/e/fpgrocrjdj6z ] [ 37 | https://filemoon.sx/e/1lp7ze1pb7ov ] [ 36 | https://filemoon.sx/e/okmzi9atptt8 ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/5z5d8zd15h8q ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/8er86a4rwo5d ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/va0os981tlak ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/snicysb5uve5 ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/zgw4lky7bqqd ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/yyiyvs6v6hyx ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/gbo1by4swutb ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/1ewlmyutf0td ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/kxu53ber5izb ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/sw278onb5a0m ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/3pkfwpj4jeig ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/tfq1u8we1d66 ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/v3a51824vuvk ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/lgyok9830swp ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/rb92dnvdpy0l ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/8iib0czbk14y ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/ciwyf6c8y9j1 ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/94dv8arjvvz9 ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/uv09qopbx3wg ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/yu1ngqfhwvlt ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/ws2lot7yhomk ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/aziuy5q60fbr ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/mueqinn9cknk ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/4knuzuwmlpjv ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/0be3pvhmvlpr ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/rsfr2dwyi88g ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/t4a5p4n6cs0v ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/98z4futpr2f0 ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/xwteu61uyj94 ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/24wjwex294yl ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/qv7myki12n01 ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/sjwohmlux3gh ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/8iesie7tptiu ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/xc17o2rym7bh ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/olms9kt5z7lm ] [br/Sb] [ 40 | https://sblongvu.com/e/srj1h76mbel6 ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/8a36rz05ryfv ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/ypyi1u9pf20z ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/2o5m9zzacr3l ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/pl19lfy3h4hd ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/rz1m6vnzyw99 ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/msun1jviyshk ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/mjlo6ljiedh7 ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/mz1va1gz0ep2 ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/ga9qdwql3za5 ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/fe09eubbze4x ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/04uthkf5pwdy ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/suspxmk5aowm ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/7dt88rgi2thw ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/iih3q5k2sawz ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/x50ik4066gcc ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/7ff7ihqflk66 ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/nwkppc7ys4db ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/f1ouja0xq90b ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/2i0jyaty8b9d ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/jrjbo19pk9hb ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/sceq2wkrxco9 ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/6nu5khqxuw53 ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/hol0e074xj49 ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/7csqv1rjjfxb ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/k24k64c0yqum ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/e9sz284shs5p ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/1q5310l55jli ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/qxk7jx30v1bg ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/khnfqqcjebfo ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/df1wp9p8yevv ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/g2s7ho2k1zvr ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/8tmvcldepzw5 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/oztk6agszz2p ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/9og0e1kzht2i ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/svz47p9lat0a ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/aoa4v3ztg29d ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/p3j24zkhi2yg ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/kxtftcd4d1ob ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/xbqrxvgnnx06 ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác