Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân Phần 3 - Hua Jiang Hu Zhi Bu Liang Ren 3 (2020)]
Trạng thái: [stt/ Tập 40 / 40 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/06/2022

Nội dung

[stt/ Tập 40 / 40 VietSub] [sc/8.5] [info] [+] Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân Phần 3 [/info] [ss] [Phần 1;/2022/06/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-phan-1.html] [Phần 2;/2022/06/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-phan-2.html] [Phần 3;#*] [Phần 4;/2022/06/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-phan-4.html] [Phần 5;/2022/03/hoa-giang-ho-chi-bat-luong-nhan-phan-5.html] [/ss] [nd]bộ hoạt hình Trung Quốc hay Bối cảnh phim diễn ra trong những năm cuối thời nhà Đường. Câu chuyện luôn xoay quanh kho báu khổng lồ mà tổ chức Bất Lương Nhân đã cất giấu. Giang hồ dậy sóng, các thế lực võ lâm bị cuốn vào cuộc tranh giành kho báu. Ai là người chiến thắng cuối cùng? Một truyền kỳ võ lâm bắt đầu. [/nd] [br/Hx] [ 40 | https://playhydrax.com/?v=B6reJ69YrA5 ] [ 39 | https://playhydrax.com/?v=-JgaQLq_O6] [ 38 | https://playhydrax.com/?v=kpoXbHHYD ] [ 37 | https://playhydrax.com/?v=O_qeLSKVh8] [ 36 | https://playhydrax.com/?v=24lTUuUWS ] [ 35 | https://playhydrax.com/?v=oDRA5N0kb ] [ 34 | https://playhydrax.com/?v=qmA-JrXsgE ] [ 33 | https://playhydrax.com/?v=gUmZw5r3y ] [ 32 | https://playhydrax.com/?v=2JIqmCMI3tv ] [ 31 | https://playhydrax.com/?v=bVhAGUvYpc] [ 30 | https://playhydrax.com/?v=2NYbfFmH5 ] [ 29 | https://playhydrax.com/?v=f8oZ96RSc ] [ 28 | https://playhydrax.com/?v=NvmLq49wxE ] [ 27 | https://playhydrax.com/?v=epPT53Wm7S] [ 26 | https://playhydrax.com/?v=prmt_QYC25 ] [ 25 | https://playhydrax.com/?v=ciqR14sVh ] [ 24 | https://playhydrax.com/?v=a4nEO4PHAO ] [ 23 | https://playhydrax.com/?v=_YdtFC8WZ ] [ 22 | https://playhydrax.com/?v=VHBBdbn1sM ] [ 21 | https://playhydrax.com/?v=7fETztjFi ] [ 20 | https://playhydrax.com/?v=FdH0MU5gYL ] [ 19 | https://playhydrax.com/?v=UfgZXZPLF ] [ 18 | https://playhydrax.com/?v=NnPSPVmljk ] [ 17 | https://playhydrax.com/?v=FtGWzTGIq ] [ 16 | https://playhydrax.com/?v=x4EyNoXPC ] [ 15 | https://playhydrax.com/?v=z_sWyNr7K ] [ 14 | https://playhydrax.com/?v=pvuRvRf47 ] [ 13 | https://playhydrax.com/?v=cNZBJCVUi ] [ 12 | https://playhydrax.com/?v=UL585RcgFy ] [ 11 | https://playhydrax.com/?v=fBIlY2K_6O] [ 10 | https://playhydrax.com/?v=KTVafZrde ] [ 9 | https://playhydrax.com/?v=IIO_eUZ0A0] [ 8 | https://playhydrax.com/?v=Dg8XWvQw7f ] [ 7 | https://playhydrax.com/?v=vJA5OUwkph] [ 6 | https://playhydrax.com/?v=P78npMjK9c ] [ 5 | https://playhydrax.com/?v=hKWn59WpH ] [ 4 | https://playhydrax.com/?v=tLSz0vMoh ] [ 3 | https://playhydrax.com/?v=GzRxoFB5OL] [ 2 | https://playhydrax.com/?v=Og7NL3t6wq ] [ 1 | https://playhydrax.com/?v=ZQ9NT5UqG ] [br/Arc] [ 40 | https://archive.org/download/hghcbln3/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/hghcbln3/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/hghcbln3/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/hghcbln3/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/hghcbln3/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/hghcbln3/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/hghcbln3/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/hghcbln3/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/hghcbln3/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/hghcbln3/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/hghcbln3/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/hghcbln3/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/hghcbln3/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/hghcbln3/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/hghcbln3/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/hghcbln3/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/hghcbln3/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/hghcbln3/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/hghcbln3/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/hghcbln3/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/hghcbln3/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/hghcbln3/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/hghcbln3/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/hghcbln3/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/hghcbln3/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/hghcbln3/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/hghcbln3/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/hghcbln3/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/hghcbln3/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/hghcbln3/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/hghcbln3/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/hghcbln3/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/hghcbln3/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/hghcbln3/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/hghcbln3/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/hghcbln3/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/hghcbln3/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/hghcbln3/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/hghcbln3/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/hghcbln3/01.mp4 ] [br/Fm] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=958527b54245e5c54c9cacaa0f8e780d] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=20c83771ecc99aebcf103da428a137ce] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ebcea104672e0b69af94147e01df0b87] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5550b6af3883e87b69403ae9d8037566] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d3240022350dd36ec173ba71f2d224ba] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=307deb729a9d5070e0f68fdaca633992] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a1adae9fdedb990555b1af4e2410a8d7] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=535392a4f8f7784f66d712a9a851f9b7] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=13629dba7c3eea17b75ca2842483628b] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2da5c25aa679d66fc9196f8ab225cfcf] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8cf8d6ae79c560798732e422865d55c8] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6297336b8d1401314818d4b31258cd32] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=fdd231af69c4bc25f236777799039091] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a8174025f439bc90aa5cb7a0cdab1fb5] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=26becffbd5edff074915ba00019eec0a] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e0883e616f8c3df49762f14cbe8db1a2] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=58ee1d9ea3e5d2986728a96c160f1553] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bec992f7e9562b307898950af992aee1] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7ba36d2e16fe30be5480c3cd989e2946] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=cab896d630fecfa47b6e10a358d4871b] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7ff47afe2376dd83bb076d1d1bec3f4c] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=aaaec752c44c707ab19e7a6aef15d9d5] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=71a0e8da09c886bc5e01b7304c983f8c] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=64876f21d3014300b8faa59a83b25c8a] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b32c6ca86b7d6b8724807e722aa9e851] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5b7c618cc690deb2b696c8a91896010e] [27|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3528c0311ac85897254aee4989ab76cf] [28|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=240630f93ec53cb71ef809f3aa47541a] [29|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7308626627548f82353f4f2aab3628aa] [30|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=40ae51855861d899237012ec05d6fb24] [31|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6bbd0f5050fac7c52969657617e24343] [32|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2f564c0455524a3b99e7977e7156990c] [33|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=cb615ddc8de61781a13838ccd416db78] [34|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2e9b5cb157beaf97ea17d71e73dd49a3] [35|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=8297993e0ef694383c55de23791e4634] [36|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=87d57808d28803c5307f5f4525b24698] [37|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=eec5efd4bac87290a3beccae6bff1622] [38|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f1ada7d48570ac2818c266d2b8203a6f] [39|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9f239bd2c0c7fc0021dd6d92da0116da] [40|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=879148745eb2466b31dec5b6e618b46e] [br/Sb] [ 40 | https://sblongvu.com/e/srj1h76mbel6 ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/8a36rz05ryfv ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/ypyi1u9pf20z ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/2o5m9zzacr3l ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/pl19lfy3h4hd ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/rz1m6vnzyw99 ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/msun1jviyshk ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/mjlo6ljiedh7 ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/mz1va1gz0ep2 ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/ga9qdwql3za5 ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/fe09eubbze4x ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/04uthkf5pwdy ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/suspxmk5aowm ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/7dt88rgi2thw ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/iih3q5k2sawz ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/x50ik4066gcc ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/7ff7ihqflk66 ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/nwkppc7ys4db ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/f1ouja0xq90b ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/2i0jyaty8b9d ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/jrjbo19pk9hb ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/sceq2wkrxco9 ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/6nu5khqxuw53 ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/hol0e074xj49 ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/7csqv1rjjfxb ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/k24k64c0yqum ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/e9sz284shs5p ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/1q5310l55jli ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/qxk7jx30v1bg ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/khnfqqcjebfo ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/df1wp9p8yevv ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/g2s7ho2k1zvr ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/8tmvcldepzw5 ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/oztk6agszz2p ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/9og0e1kzht2i ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/svz47p9lat0a ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/aoa4v3ztg29d ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/p3j24zkhi2yg ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/kxtftcd4d1ob ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/xbqrxvgnnx06 ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác