Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Vũ Canh Kỷ Phần 3 - Chronicles Of The Gods Order SS3 (2019)]
Trạng thái: [stt/ Tập 42 / 42 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/05/2022

Nội dung

[stt/ Tập 42 / 42 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Vũ Canh Kỷ Phần 3 [/info] [ss] [Phần 1;/2022/05/vu-canh-ky-phan-1-2016.html] [Phần 2;/2022/05/vu-canh-ky-phan-2-2017.html] [Phần 3;#*] [Phần 4;/2022/03/vu-canh-ky-phan-4-2021.html] [/ss] [nd] Vũ Canh Kỷ xoay quanh nhân vật Vũ Canh con trai của Trụ Vương và Đát Kỷ, Trụ Vương nghịch "Thiên", trái mệnh Thần tộc, Thần tộc ủng hộ Vũ Vương phạt Trụ. Trụ Vương chết trên sa trường ngoài thành Triều Ca, Đát Kỷ ôm hài tử tự tận nơi lầu cao Trích Tinh, thiếu niên Vũ Canh sống lại trong thân xác của tên nô lệ A Cẩu, bị đưa vào hầm mỏ khai thác khoáng thạch cùng vị hôn thê Bạch Thái. Kiếp sống nô lệ của một vị hoàng tử bắt đầu... Vũ Canh đã trưởng thành, tự giải thoát mình khỏi kiếp nô lệ ra sao? Con người đã kháng mệnh Thần tộc, lật đổ Thần quyền như thế nào? [/nd] [br/Hx] [ 42 | https://playhydrax.com/?v=9MPZpVfMuA ] [ 41 | https://playhydrax.com/?v=_h0fE6Oqj9] [ 40 | https://playhydrax.com/?v=xkDfGtE18U ] [ 39 | https://playhydrax.com/?v=c6gDOw-V5 ] [ 38 | https://playhydrax.com/?v=wJrARdS8I ] [ 37 | https://playhydrax.com/?v=Bh2WuA48SO] [ 36 | https://playhydrax.com/?v=cgN3cjxB4 ] [ 35 | https://playhydrax.com/?v=sS55s_XsSZ9] [ 34 | https://playhydrax.com/?v=P1dvSEnwdF ] [ 33 | https://playhydrax.com/?v=mG4C_zctkJI] [ 32 | https://playhydrax.com/?v=0GvxosrajM ] [ 31 | https://playhydrax.com/?v=hqKSRP9IZ_] [ 30 | https://playhydrax.com/?v=VfnWnkrGS ] [ 29 | https://playhydrax.com/?v=9vundiM71H ] [ 28 | https://playhydrax.com/?v=FaU0HRc4EI ] [ 27 | https://playhydrax.com/?v=QscOn3mbPAA] [ 26 | https://playhydrax.com/?v=v359kAesA ] [ 25 | https://playhydrax.com/?v=CKRd7ryKC ] [ 24 | https://playhydrax.com/?v=VH4QG8Y2oo ] [ 23 | https://playhydrax.com/?v=iGwZSSwa7 ] [ 22 | https://playhydrax.com/?v=yJZDQ4AQR ] [ 21 | https://playhydrax.com/?v=vW04V2VLrs] [ 20 | https://playhydrax.com/?v=10M2IuQ54a ] [ 19 | https://playhydrax.com/?v=x7Fc85v3fN] [ 18 | https://playhydrax.com/?v=xYKPRw7Fp ] [ 17 | https://playhydrax.com/?v=g8jTnL7M3 ] [ 16 | https://playhydrax.com/?v=6T9haBkBr_ ] [ 15 | https://playhydrax.com/?v=CrlgAmPILV] [ 14 | https://playhydrax.com/?v=Hy_6f0dGhN ] [ 13 | https://playhydrax.com/?v=DbKS2jWsCe] [ 12 | https://playhydrax.com/?v=0T4JDLu-E ] [ 11 | https://playhydrax.com/?v=MNCHbyi8T ] [ 10 | https://playhydrax.com/?v=D5reRGIgm ] [ 9 | https://playhydrax.com/?v=YbXgVhchW ] [ 8 | https://playhydrax.com/?v=9TM-DKoeT ] [ 7 | https://playhydrax.com/?v=HlfmfM8EH ] [ 6 | https://playhydrax.com/?v=PR7OgO-Xi ] [ 5 | https://playhydrax.com/?v=jE2tX1szGF] [ 4 | https://playhydrax.com/?v=RrioVzlgeu ] [ 3 | https://playhydrax.com/?v=yWBbHHEynts] [ 2 | https://playhydrax.com/?v=efKkU1Dm5 ] [ 1 | https://playhydrax.com/?v=LZirhzZC2n] [br/Arc] [ 42 | https://archive.org/download/vck3_42/42.mp4 ] [ 41 | https://archive.org/download/vck3_41/41.mp4 ] [ 40 | https://archive.org/download/vck3_40/40.mp4 ] [ 39 | https://archive.org/download/vck3_39/39.mp4 ] [ 38 | https://archive.org/download/vck3_38/38.mp4 ] [ 37 | https://archive.org/download/vck3_37/37.mp4 ] [ 36 | https://archive.org/download/vck3_36/36.mp4 ] [ 35 | https://archive.org/download/vck3_35/35.mp4 ] [ 34 | https://archive.org/download/vck3_34/34.mp4 ] [ 33 | https://archive.org/download/vck3_33/33.mp4 ] [ 32 | https://archive.org/download/vck3_32/32.mp4 ] [ 31 | https://archive.org/download/vck3_31/31.mp4 ] [ 30 | https://archive.org/download/vck3_30/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/vck3_29/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/vck3_28/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/vck3_27/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/vck3_26/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/vck3_25/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/vck3_24/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/vck3_23/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/vck3_22/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/vck3_21/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/vck3_20/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/vck3_19/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/vck3_18/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/vck3_17/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/vck3_16/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/vck3_15/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/vck3_14/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/vck3_13/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/vck3_12/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/vck3_11/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/vck3_10/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/vck3_09/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/vck3_08/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/vck3_07/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/vck3_06/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/vck3_05/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/vck3_04/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/vck3_03/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/vck3_02/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/vck3_01/01.mp4 ] [br/Fm] [ 42 | https://filemoon.sx/e/zvy25g44lthl ] [ 41 | https://filemoon.sx/e/4c26ztuoapbd ] [ 40 | https://filemoon.sx/e/clkux6v7pz6r ] [ 39 | https://filemoon.sx/e/9yu2kxpvcuyw ] [ 38 | https://filemoon.sx/e/rahygwfjjz7q ] [ 37 | https://filemoon.sx/e/h1m9ab0q7ui2 ] [ 36 | https://filemoon.sx/e/79hi4fhxshtl ] [ 35 | https://filemoon.sx/e/pqu17x3ehqzw ] [ 34 | https://filemoon.sx/e/1obircfgg3vv ] [ 33 | https://filemoon.sx/e/zo2w1yjor6xo ] [ 32 | https://filemoon.sx/e/6y1rwsjlv6fc ] [ 31 | https://filemoon.sx/e/p2hjfcy2ztza ] [ 30 | https://filemoon.sx/e/6wsfk1lddmwg ] [ 29 | https://filemoon.sx/e/sxeu8d1dltfh ] [ 28 | https://filemoon.sx/e/cy1m24lzxk5j ] [ 27 | https://filemoon.sx/e/wwf1utkae5vd ] [ 26 | https://filemoon.sx/e/7p9c6t7ctl65 ] [ 25 | https://filemoon.sx/e/1iyvg24cg3r5 ] [ 24 | https://filemoon.sx/e/btb37udsm3gc ] [ 23 | https://filemoon.sx/e/0nli6t96czh0 ] [ 22 | https://filemoon.sx/e/3qjvblni3jds ] [ 21 | https://filemoon.sx/e/u5493fo3ehaa ] [ 20 | https://filemoon.sx/e/4hlij7o0449k ] [ 19 | https://filemoon.sx/e/3poby9n6se2j ] [ 18 | https://filemoon.sx/e/wwdlh3wiya15 ] [ 17 | https://filemoon.sx/e/eirvkdj93ris ] [ 16 | https://filemoon.sx/e/zit208enduuc ] [ 15 | https://filemoon.sx/e/emm4d43pelp9 ] [ 14 | https://filemoon.sx/e/jl3hzwqsr35z ] [ 13 | https://filemoon.sx/e/6j0exj9rmqsj ] [ 12 | https://filemoon.sx/e/mtiekchdixja ] [ 11 | https://filemoon.sx/e/hfpm9l3y5qyh ] [ 10 | https://filemoon.sx/e/l1zgmfnc1bj0 ] [ 9 | https://filemoon.sx/e/1em9tvknc91s ] [ 8 | https://filemoon.sx/e/bkus14xklf8d ] [ 7 | https://filemoon.sx/e/t0vmu5l4453e ] [ 6 | https://filemoon.sx/e/3juyzjptfd27 ] [ 5 | https://filemoon.sx/e/9ged1bd2li0a ] [ 4 | https://filemoon.sx/e/4bxvcsc2o8zr ] [ 3 | https://filemoon.sx/e/0sprevinehd6 ] [ 2 | https://filemoon.sx/e/spx0ziushwft ] [ 1 | https://filemoon.sx/e/95yqippq9923 ] [br/Sb] [ 42 | https://sblongvu.com/e/xvdvfqwh0wg7 ] [ 41 | https://sblongvu.com/e/ulv6y3ijtcj8 ] [ 40 | https://sblongvu.com/e/8717pli5tf9a ] [ 39 | https://sblongvu.com/e/36hupsoae9uv ] [ 38 | https://sblongvu.com/e/s93khnk1saxf ] [ 37 | https://sblongvu.com/e/7ze4x3eol8pc ] [ 36 | https://sblongvu.com/e/d7l2b1us0lgc ] [ 35 | https://sblongvu.com/e/isv0s3be03dn ] [ 34 | https://sblongvu.com/e/133lsh1qcnvi ] [ 33 | https://sblongvu.com/e/wdpf744jn7ue ] [ 32 | https://sblongvu.com/e/zhn4nxbbiiey ] [ 31 | https://sblongvu.com/e/jtynbvbcbs0q ] [ 30 | https://sblongvu.com/e/mtq8wq8atvz0 ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/39hxoho1m60v ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/zen70s7i5x14 ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/d88g3zn0dt4y ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/fxhl35i4nf2a ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/7joqvr9w2l8s ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/mhn2r8pmfp9h ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/uzk7oesb7033 ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/6bmpu8z7e71n ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/mf133x1jbbv1 ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/prj9j60vvece ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/jsfh15lsfdj0 ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/en1f6bvj741k ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/fsskg7x926t2 ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/uzectjuazzao ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/g3kvh8znk76u ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/j582guhsfffp ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/gc3905zlxjrh ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/zcue0jwnmurc ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/oqsda4j3jyxh ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/p8h0lbcix66v ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/sye5xhtbvkyg ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/jglla4yqxlfg ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/1on5vzpcnyb1 ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/u9bpf85dsy27 ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/mq2xsl6sky9v ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/ikzflimlvdav ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/p5dh66hofjqp ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/lqn3sjl1kuqw ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/w87r6tzsptjx ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác