Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Vũ Canh Kỷ Phần 1 - Chronicles Of The Gods Order SS1 (2016)]
Trạng thái: [stt/ Tập 30 / 30 VietSub] [sc/7.8]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 01/05/2022

Nội dung

[stt/ Tập 30 / 30 VietSub] [sc/7.8] [info] [+] Vũ Canh Kỷ Phần 1 [/info] [ss] [Phần 1;#*] [Phần 2;/2022/05/vu-canh-ky-phan-2-2017.html] [Phần 3;/2022/05/vu-canh-ky-phan-3-2019.html] [Phần 4;/2022/03/vu-canh-ky-phan-4-2021.html] [/ss] [nd]Phim Vũ Canh Kì Phần 1 xoay quanh nhân vật Vũ Canh con trai của Trụ Vương và Đát Kỷ, Trụ Vương nghịch "Thiên", trái mệnh Thần tộc, Thần tộc ủng hộ Vũ Vương phạt Trụ. Trụ Vương chết trên sa trường ngoài thành Triều Ca, Đát Kỷ ôm hài tử tự tận nơi lầu cao Trích Tinh, thiếu niên Vũ Canh sống lại trong thân xác của tên nô lệ A Cẩu, bị đưa vào hầm mỏ khai thác khoáng thạch cùng vị hôn thê Bạch Thái. Kiếp sống nô lệ của một vị hoàng tử bắt đầu... Vũ Canh đã trưởng thành, tự giải thoát mình khỏi kiếp nô lệ ra sao? Con người đã kháng mệnh Thần tộc, lật đổ Thần quyền như thế nào? [/nd] [br/Hx] [ 30 | https://playhydrax.com/?v=50gwRGbMv ] [ 29 | https://playhydrax.com/?v=c9o-bkQsRd] [ 28 | https://playhydrax.com/?v=JMPFzz9w3 ] [ 27 | https://playhydrax.com/?v=NWswsIMmc ] [ 26 | https://playhydrax.com/?v=gvEzWaSbZ ] [ 25 | https://playhydrax.com/?v=NJ5VLnPCEL] [ 24 | https://playhydrax.com/?v=pNnNLBsa26 ] [ 23 | https://playhydrax.com/?v=Il6gr15t_ ] [ 22 | https://playhydrax.com/?v=HN1W3pNX1 ] [ 21 | https://playhydrax.com/?v=fbkLT3LS6 ] [ 20 | https://playhydrax.com/?v=CySIf2kG4u ] [ 19 | https://playhydrax.com/?v=jN9CN2zCX ] [ 18 | https://playhydrax.com/?v=ePQKYYhkF ] [ 17 | https://playhydrax.com/?v=eqa5XCfNo ] [ 16 | https://playhydrax.com/?v=KYm_SFvBJi ] [ 15 | https://playhydrax.com/?v=Iw89S7bk0s] [ 14 | https://playhydrax.com/?v=WIheoBL3Hf ] [ 13 | https://playhydrax.com/?v=CH8rmLz9j ] [ 12 | https://playhydrax.com/?v=vF7Fldrmk ] [ 11 | https://playhydrax.com/?v=vG935Nkz9l ] [ 10 | https://playhydrax.com/?v=v6xKABEp4X ] [ 9 | https://playhydrax.com/?v=LzQ5YzEwC ] [ 8 | https://playhydrax.com/?v=Zv-bqYA_e ] [ 7 | https://playhydrax.com/?v=rFl3OVyaU ] [ 6 | https://playhydrax.com/?v=xZtDRhL0A ] [ 5 | https://playhydrax.com/?v=fNuAm4zokm0] [ 4 | https://playhydrax.com/?v=DPhHkQYqbY ] [ 3 | https://playhydrax.com/?v=7ltGCBVM3 ] [ 2 | https://playhydrax.com/?v=4G3FWb9U5 ] [ 1 | https://playhydrax.com/?v=BmhYTB3Cz ] [br/Arc] [ 30 | https://archive.org/download/vckp1/30.mp4 ] [ 29 | https://archive.org/download/vckp1/29.mp4 ] [ 28 | https://archive.org/download/vckp1/28.mp4 ] [ 27 | https://archive.org/download/vckp1/27.mp4 ] [ 26 | https://archive.org/download/vckp1/26.mp4 ] [ 25 | https://archive.org/download/vckp1/25.mp4 ] [ 24 | https://archive.org/download/vckp1/24.mp4 ] [ 23 | https://archive.org/download/vckp1/23.mp4 ] [ 22 | https://archive.org/download/vckp1/22.mp4 ] [ 21 | https://archive.org/download/vckp1/21.mp4 ] [ 20 | https://archive.org/download/vckp1/20.mp4 ] [ 19 | https://archive.org/download/vckp1/19.mp4 ] [ 18 | https://archive.org/download/vckp1/18.mp4 ] [ 17 | https://archive.org/download/vckp1/17.mp4 ] [ 16 | https://archive.org/download/vckp1/16.mp4 ] [ 15 | https://archive.org/download/vckp1/15.mp4 ] [ 14 | https://archive.org/download/vckp1/14.mp4 ] [ 13 | https://archive.org/download/vckp1/13.mp4 ] [ 12 | https://archive.org/download/vckp1/12.mp4 ] [ 11 | https://archive.org/download/vckp1/11.mp4 ] [ 10 | https://archive.org/download/vckp1/10.mp4 ] [ 9 | https://archive.org/download/vckp1/09.mp4 ] [ 8 | https://archive.org/download/vckp1/08.mp4 ] [ 7 | https://archive.org/download/vckp1/07.mp4 ] [ 6 | https://archive.org/download/vckp1/06.mp4 ] [ 5 | https://archive.org/download/vckp1/05.mp4 ] [ 4 | https://archive.org/download/vckp1/04.mp4 ] [ 3 | https://archive.org/download/vckp1/03.mp4 ] [ 2 | https://archive.org/download/vckp1/02.mp4 ] [ 1 | https://archive.org/download/vckp1/01.mp4 ] [br/Eb] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=93b0c775da2c9d9bddb2dc37fd53aae1] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=552bb453d53fcfbc533c9852b943dea1] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d439a00cdffd746ff6f2fac62c7faa47] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=91011966c64e1750c60edd21254c2b09] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=704ff1717861ff3eb0351a32f078c6ab] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2cae2661259c203f787522b86ceb27a6] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c17ede0d4ee5e20d01d3ff4080659b95] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1c84463f5ce5691b36161ddb265b0f09] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3cfbec0fcdc73e87dd555f622e79eacf] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=34a3d5bcab6e0ae1af40b687c38da052] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e7714097099b47d49f2c3520e180cd94] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a47c24679c57da1fdd067fdddf275b2b] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3353cd676b8da85bd53b465e6daf6226] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=db63c2a08be6580b2ae53824c33a34a3] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6949dd4dc099e147854023f66b464bc5] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b8f4d8ce542d3b1a4fb6396f7771e5b5] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=202c7329e41f2e86e6ae55a9fadfbf2a] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0b65e086e169cf33305590e581f3f17c] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=59f5b6ce7ad71e0bc19738880d259f80] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=09b10217fe8a83286e888b1e969e7228] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=65493f08bb469c55b1718cc99ad3eadc] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b110041ad076195d5b7011add715d1c7] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=da92bfef93539e67a91fcb84409108d1] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2e2848f3aa59916fbc1e61e414fc18e5] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=03d81c729c511d8d10a35e59bcbb3396] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7f0b56682a80586d393a7e2f27a6a8d5] [27|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f0853fc21a6e67345bc70f87b5716120] [28|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f6e641017b21e9091a6d283f462090e4] [29|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2e4c50ab60cb3d64d14d31b33e7441c1] [30|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=31e331c42048eb74c720063c64cdb1a0] [br/Sb] [ 30 | https://sblongvu.com/e/skflcrzrhvvn ] [ 29 | https://sblongvu.com/e/5oy1zx39egpo ] [ 28 | https://sblongvu.com/e/abfgrxcrwgcj ] [ 27 | https://sblongvu.com/e/swnpyasojg44 ] [ 26 | https://sblongvu.com/e/u2kj1vapol36 ] [ 25 | https://sblongvu.com/e/7e7yc1wcm53b ] [ 24 | https://sblongvu.com/e/m54dw13w6ysm ] [ 23 | https://sblongvu.com/e/ivfb6s83zg9a ] [ 22 | https://sblongvu.com/e/1pqkvtimlqmh ] [ 21 | https://sblongvu.com/e/akg5gw54020p ] [ 20 | https://sblongvu.com/e/jdpyjyrhx8vd ] [ 19 | https://sblongvu.com/e/5c08gnva7v6u ] [ 18 | https://sblongvu.com/e/2alc09r7en8z ] [ 17 | https://sblongvu.com/e/rirxk6hqzabx ] [ 16 | https://sblongvu.com/e/rug2oeln1sfs ] [ 15 | https://sblongvu.com/e/5y40fo5uakca ] [ 14 | https://sblongvu.com/e/4vil8m63tc0e ] [ 13 | https://sblongvu.com/e/ex0j7d9kx3b7 ] [ 12 | https://sblongvu.com/e/6tpqcbh0xuho ] [ 11 | https://sblongvu.com/e/3opj1wgz7y7w ] [ 10 | https://sblongvu.com/e/pynhjcevoohx ] [ 9 | https://sblongvu.com/e/ymcgkr7uz4rn ] [ 8 | https://sblongvu.com/e/xzrq9jpct1ku ] [ 7 | https://sblongvu.com/e/0bck33owx3rd ] [ 6 | https://sblongvu.com/e/0p0fpxxmsjt8 ] [ 5 | https://sblongvu.com/e/t4zkec6b8wv8 ] [ 4 | https://sblongvu.com/e/ae7vfgme6505 ] [ 3 | https://sblongvu.com/e/wcqn1issfnvk ] [ 2 | https://sblongvu.com/e/mx5xdjgfrdfz ] [ 1 | https://sblongvu.com/e/mffeq3qv9rii ]
Phim chưa rõ lịch chiếu
Phim khác